Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Yanis Varoufakis: "Moddercampagne media zal ook nu niet lukken"

Yanis Varoufakis kwam recent opnieuw in een mediastorm terecht. Meerdere Europese media beweerden naar aanleiding van een bericht in de Griekse krant Kathimerini bewijzen te hebben dat hij een geheim plan klaar had om via de belastingaangiften van de Grieken een parallel betalingssysteem op te zetten naast de euro.
dinsdag 28 juli 2015

Ook nu weer blijkt een en ander veel genuanceerder dan wat werd verspreid. Wat de Griekse krant Kathimerini als een 'gelekt geheim' onthult, blijkt immers slechts de weergave te zijn van wat Varoufakis tijdens een openbare toespraak zei bij zijn afscheid op het ministerie op 6 juli 2015.

In zijn ministerie werd inderdaad door hem een werkgroep van vijf personen opgericht, die plannen moest voorbereiden om een eventuele gedwongen uitstap uit de euro op te vangen en te begeleiden.

Waar Kathimerini zwaar uit de bocht ging is in de interpretatie van de intentie die ze aan deze werkgroep gaf. De werkgroep werd inderdaad opgezet om plannen op te stellen 'voor het geval dat'. Wat de krant er van maakte is dat het de 'bedoeling' van de werkgroep was om een exit uit de eurozone te organiseren. De krant suggereerde ook dat Varoufakis zou gepoogd hebben het internetsysteem van de belastingen te hacken.

Het is niet de eerste maal dat over Varoufakis geruchten worden verspreid door één medium en dat die daarna massaal worden overgenomen om vervolgens als 'feiten' te worden gebruikt in commentaren en analyse.

De Griekse krant Kathimerini is eigendom van scheepsreder Aristidis Alafouzos (WikiMedia Commons)

In mei werd over hem nog het 'gelekte bericht' verspreid dat hij de vergaderingen van de eurogroep in het geheim zou hebben opgenomen.

Dat 'lek' kwam echter op basis van de openbaar toegankelijke blog die Varoufakis zelf verspreidde om toe te lichten dat wat hij had gezegd tijdens een vergadering van de eurogroep iets heel anders was dan wat in de media werd beweerd. Hij stelde zeker te weten wat hij had gezegd omdat hij tijdens de pauzes van de eurogroep altijd zijn eigen opmerkingen op zijn gsm opnam, als geheugensteun voor zichzelf en voor de briefing bij het kabinet.

Dat politieke krachten geruchten verspreiden om politieke tegenstanders te beschadigen en/of te neutraliseren is één zaak. Dat die krachten het zo gemakkelijk voor elkaar krijgen om daar de media voor in te schakelen, is een andere zaak. Dat geruchten niet langer worden gedubbelcheckt voor verspreiding is met andere woorden niet zomaar een technisch mankement van de moderne media, het is een ideologisch instrument.

Varoufakis reageerde met de kritische bemerking dat 'de democratie niet gediend is met een goedgelovige pers'. Tegelijk klaagde hij ook aan dat de eurogroep, een informeel en officieel zelfs onbestaand orgaan zonder statuten of verslagen, achter gesloten deuren beslissingen neemt die voor de democratie in de EU zorgwekkend zijn.

Op 27 juli 2015 publiceerde het Griekse ministerie van financiën een verklaring om de laatste geruchten over Varoufakis te ontkrachten:

Verklaring van het ministerie van financiën namens Yanis Varoufakis over de Plan-B-werkgroep van het Griekse ministerie van financiën en over het parallelle betalingssysteem:

Tijdens de onderhandelingen van de Griekse regering met de eurogroep leidde minister Varoufakis een werkgroep. Die had als opdracht een contingentieplan1 op te stellen tegen de inspanningen van de schuldeisers om de Griekse regering te ondermijnen, gezien de krachten aan het werk binnen de eurozone om Griekenland uit de euro te verbannen. Deze werkgroep werd voorgezeten door de minister namens de eerste minister en werd gecoördineerd door professor James K. Galbraith (zie de verklaring over deze zaak van professor Galbraith hieronder).

Yanis Varoufakis (INET)

Het is nuttig hier aan te stippen dat, vooraleer Yanis Varoufakis het bestaan van deze werkgroep heeft bevestigd, hij als minister zwaar werd bekritiseerd omdat hij zou hebben nagelaten om dergelijke contingentieplannen te voorzien. De Nationale Bank van Griekenland, de Europese Centrale Bank, de schatkisten van de EU-lidstaten, banken, internationale instellingen etcetera hebben al dergelijke plannen opgesteld sinds 2012. De Griekse minister van financiën zou zwaar gefaald hebben als hij geen poging had gedaan om eveneens een dergelijk contingentieplan op te stellen.

Sinds mijnheer Varoufakis het bestaan van deze werkgroep aankondigde, hebben de media zich ledig gehouden met vergezochte artikels die de kwaliteit van het openbaar debat hebben beschadigd. De werkgroep van het ministerie van financiën heeft uitsluitend binnen het kader van het regeringsbeleid gewerkt. Zijn aanbevelingen waren steeds gericht op het dienen van het openbaar belang, op het respect voor de wetten van het land en op het behoud van het land in de eurozone.

Wat betreft het recente artikel van de krant Kathimerini met de titel “Plan B omvatte kapen en hacken”, heeft Kathimerini gefaald, door mijnheer Varoufakis niet te contacteren voor commentaar. De verkeerd voorgestelde referenties naar het “kapen van de registratienummers van de fiscale aangiften van de belastingbetalers” hebben verwarring gezaaid en geleid tot door de media veroorzaakte desinformatie.

Het artikel verwijst naar het project van het ministerie zoals het werd beschreven in de afscheidstoespraak van minister Varoufakis op 6 juli 2015, tijdens de overhandigingsceremonie in het ministerie van financiën. In die toespraak heeft mijnheer Varoufakis klaar en duidelijk het volgende gezegd: “Het algemeen secretariaat van de informaticasystemen (van de Griekse overheid, nvdr) heeft een onderzoek gestart naar mogelijkheden om Taxisnet – de webinterface van het ministerie – te gebruiken als een betalingssysteem voor derde partijen, een systeem dan de efficiëntie zou verbeteren en de betlaingsachterstand zou wegwerken dat de staat heeft bij zijn burgers en omgekeerd.

Dat project was geen onderdeel van de opdracht van de werkgroep en werd volledig voorgesteld door minister Varoufakis aan zijn kabinet. Volgens minister Varoufakis zou dit moeten geïmplementeerd worden, volledig onafhankelijk van de onderhandelingen met de Griekse schuldeisers. Het zal aanzienlijke winsten opbrengen op vlak van efficiëntie wat betreft transacties tussen de staat en de belastingbetalers en tussen belastingbetalers onderling.

Samengevat, tijdens de vijf maand onderhandelingen die Europa in zijn greep hadden en het debat over het continent hebben gewijzigd, heeft het ministerie van financiën al het mogelijke gedaan om het openbaar belang te dienen, tegen alle hindernissen in. De huidige moddercampagne van de media over deze inspanningen zal er niet in slagen de erfenis te beschadigen van deze cruciale vijf maanden strijd voor democratie en gezond verstand.

Statement by the Office of Yanis Varoufakis, former Minister of Finance, Member of Parliament, Hellenic Republic

Verklaring van professor James K. Galbraith over de werkgroep van het ministerie van financiën, samengeroepen door minister van financiën Yanis Varoufakis:

James K. Galbraith

Ik heb van begin februari tot begin juli (2015) nauw samengewerkt met Grieks minister van financiën Yanis Varoufakis en was lid van de werkgroep die contingentieplannen opstelde tegen potentiële pogingen om de Griekse regering te verstikken, onder meer door agressieve daden die het land uit de euro zouden forceren. Omdat over deze inspanning heel wat openbare verwarring is gezaaid, dient het volgende te worden gezegd:

 1. Op geen enkel ogenblik heeft de werkgroep zich bezig gehouden met het bepleiten van een exit (uit de euro) of met eender welke beleidskeuze. Haar taak was het operationale zaken te bestuderen, die zich zouden voordoen als Griekenland uit de euro zou gedwongen worden.
 2. De werkgroep handelde onder het axioma dat de regering volledig toegewijd was aan onderhandelingen binnen de euro. Ze nam extreme voorzorgsmaatregelen om dat engagement niet op het spel te zetten, door niet toe te staan dat het minste gerucht over haar werk naar de buitenwereld zou lekken. Er was dan ook geen sprake van enig lek, tot het bestaan van de werkgroep werd onthuld door de voormalige minister van financiën zelf. Dat deed hij als antwoord op de kritiek dat zijn ministerie geen contingentieplannen zou hebben opgesteld, terwijl ondertussen krachten binnen de eurozone de geforceerde exit van Griekenland aan het plannen waren.
 3. Het bestaan van voorafgaande plannen mocht geen enkele rol spelen bij de Griekse onderhandelingspositie, omdat hun verspreiding – vooraleer er een noodzaak was om ze te implementeren – het regeringsbeleid zou hebben gedestabiliseerd.
 4. Met uitzondering van één recent besluiteloos telefoongesprek tussen volksvertegenwoordiger Costas Lapavitsas en mezelf, was er geen overleg met het Links Platform2 en de ideeën van de werkgroep hebben weinig gemeen met de hunne.
 5. Ons werk werd beëindigd begin mei, met een lang memorandum dat de voornaamste problemen omschreef en de bestudeerde scenario's weergaf.
 6. Ik heb hier toe onbetaald en onofficieel toe bijgedragen, op basis van mijn vriendschap voor Yanis Varoufakis en uit respect voor het Griekse volk.

Professor James K. Galbraith’s statement on the Ministry of Finance Working Group convened by former finance minister Yanis Varoufakis

1 Contingentie is een begrip met veel toepassingen, hier in deze context: iets wat toevallig zou kunnen gebeuren, zonder dat men daar zeker over is en waar men 'in geval van' toch best op voorbereid is...

2 De groep van linkse Syriza-parlementsleden die tegen de hervormingen van de trojka hebben gestemd.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

22 reacties

 • door JorisDemeester op dinsdag 28 juli 2015

  Die man werkte iedereen op de zenuwen. Alleen ultra-links bleef in hem geloven. Raar toch, zelfs de kwaliteitskranten geven er hem van langs, Lode.

  • door Lode Vanoost op woensdag 29 juli 2015

   In dit artikel en een ander - waarnaar in de tekst verwezen wordt - legt Varoufakis uit hoe de zogezegde 'kwaliteitspers' in feite halve geruchten verdraait en hoe zij een man die net altijd open kaart speelt, doelbewust verdraaid wordt weergegeven. Wat Varoufakis hiermee doet is net de mythe van de zogenaamde (en meestal zelfverklaarde) kwaliteitspers doorprikken. Wanneer een man van leugens wordt beschuldigd, die vervolgens volledig kan weerleggen, pleit dat niet voor de media dat ze dat dan niet evenveel aandacht geven.

   En ten slotte, een en ander werd gelanceerd door Kathimerini, een krant van de oligarchie, die er alle belang bij heeft dat deze regering mislukt. De kwaliteit van de Griekse pers is de buitenlandse media goed bekend. Dat ze desondanks deze valse geruchten blijven overnemen, pleit niet voor hun 'kwaliteit'.

   Uw reactie is bizar, omdat het artikel net aantoont dat wat u beweert niet het geval is. Neen, dit is een man met principes, met ideeën, die niet binnen de lijntjes kleurt en waar we het laatste nog niet van hebben gehoord.

   • door Alweer op woensdag 29 juli 2015

    Inderdaad, dit is zeker niet "het laatste wat we van Varoufakis gehoord hebben". Voor- en tegenstanders zijn het hier roerend over eens. De man is dermate origineel én energiek op zoek naar aandacht, dat we nog van hem zullen horen. Wekelijks. Aangezien hij echter afgegaan is als een gieter - ontslag moeten nemen, niets gerealiseerd van zijn plannen, moeten toezien hoe de "austeriteit" doorgaat, hoe zijn linkse regering door de knieën gegaan is en alles geslikt heeft at de Trojka oplegde ...- vrees ik dat hij snel een hoog Dimitri Bontinck gehalte zal hebben. Hoogdravend, zelfbewust, energiek, mediageil en na een tijdje een beetje zielig. Lees ik vandaag niet in De Morgen dat hij vervolging riskeert voor zijn heimelijk gedoe , die pôging tot hacken van de belastingdiensten ?

    • door Didier op donderdag 30 juli 2015

     Wanneer men geen argumenten heeft speelt men op de man en gaat men foeteren met verdachtmakingen? "Op zoek naar aandacht" of noodgedwongen de focus van de media? "Afgegaan als een gieter" of moedig gestreden tegen de goliath? "Mediageil" of het onophoudelijke doelwit van een door de omstandigheden verhitte pers? Best zielige reactie.

    • door sam vanderleyden op donderdag 30 juli 2015

     @alweer, --> misschien moet ge eens wat andere nieuwsbronnen aanboren dan uw gekende beperkt mentale en mainstream toog-brabbel gazetten en tv-nieuws. Denk ge nu echt dat uw beeld over de man en over de situatie uw eigen kritisch gevormd beeld is, gebasseerd op een breed spectrum van alle feiten, context en kadering? jaj de zelfingenomen arrogante vlaming die denk dat HLN hen de perfecte kijk op de wereld geeft. Middeleeuwers gewoon (vol dogmatiek en neoliberale religie, zo onbewust als maar zijn kan)!

  • door Didier op woensdag 29 juli 2015

   Je zal je bewering moeten herzien, Joris. Ikzelf ben niet ultra-links en hij werkte mij NIET op de zenuwen. Integendeel. Zoals velen was ik verheugd eens een politieker te zien die niet als een kwal met de machtscentra meezwabbert. En hij had als prioriteit de belangen van het Griekse volk. Dat klinkt bijna revolutionair in deze tijden. Misschien ook eerst een artikel lezen alvorens dwangmatig kritiek te spuien, en er volledig naast te zitten.

 • door Jan Willems op dinsdag 28 juli 2015

  De attente lezer die de berichtgeving over Griekenland volgt, heeft die houding al geruime tijd opgegeven. Het is verworden tot een welles-nietes-spelletje door ‘ideologen’ van welke pluimage dan ook. Het maffe is dat ook nu weer uitlatingen van Varoufakis zelf eraan ten grondslag liggen. Bij al dit verbaal geweld blijft de Griekse bevolking verweesd achter. Ze weet wel beter. Sinds de herfst van 2009 toen werd ontdekt dat de rechtse regeringen de cijfers over de Griekse economie in positieve zin hadden vervalst, is deze bevolking al door negen verschillende saneringsplannen getroffen.

 • door Carlos Pauwels op woensdag 29 juli 2015

  Wat ik nu schrijf is zowat een samenvatting van wat ik gelezen heb en er van begrepen heb. Vóór de verkiezingen van januari bestond het plan B al. Varoufakis zou met medeweten van Tsipras van plan geweest zijn om wachtwoorden van belastingbetalers te kopiëren om via hun fiscale rekeningen nieuwe PIN-codes aan te maken voor eventuele latere transacties met de staat. Er zou ook beslag gelegd worden op de reserves van de Nationale Bank. Is dat waar? Varoufakis zegt van niet. De Europese commissie zegt dan op haar beurt dat Faroufakis een leugenaar is. Is dat waar? Ik weet het niet. Hier blijkt nog maar eens uit dat onderhandelen met Grieken niet alles is. Varoufakis is een adept van de speltheorie, speelt dus graag spelletjes. Misschien is het daarom dat ik professor De Grauwe vandaag op de radio hoorde zeggen dat Varoufakis niet echt geschikt is voor het ministerschap. Ik neem over bovenstaande geen stelling in. Maar wat ik wel wil zeggen is, dat ik in tegenstelling tot iemand die hier 5 brieven heeft gesrcheven aan Varoufakis en zoveel als haar liefde verklaarde, ik die vent nooit echt gemogen heb. Waarschijnlijk zou hij mij ook niet mogen, misschien zelfs op mij zou neerkijken, dat is goed mogelijk. Maar ik ben overtuigd dat het ons beiden worst zal wezen.

 • door dan maertens op woensdag 29 juli 2015

  "Change the system"?

  Helemaal niet, in verschillende teksten legt hij uit dat hij de kapitalisten z’n Keynesiaanse variant van kapitalisme als een betere oplossing wil aanbieden. Tot zover z’n strategisch doel… En z’n tactiek om dit te bereiken is navenant; zeker niet “out of the box” want de Eurogroupleden zijn “z’n partners”... Hij is de academicus die via handigheden voor een oplossing zou zorgen en nog steeds z’n grote respect uitdrukt voor Wolfgang Schauble! Ze hadden beter respect gehad voor de wil van 61 % van de Griekse bevolking (en ver boven de 70 % van de werkende bevolking) in plaats van hen te verraden en net het omgekeerde te doen! We hebben gezien waarnaar zo’n ivoren toren onderhandelingen leidde… Want Syriza is er eigenhandig verantwoordelijk voor dat de sociale strijd sinds 2012 stokte (omdat men hen een kans wou geven). En klasseloze maatschappij en klassenstrijd om dit te bereiken zijn een gruwel voor hen. Indien hij z’n acties binnen de klassenstrijd zou situeren diende hij “het plan B” vanaf dag 1 massaal voor te bereiden. (Of het nu met het oog op het doorvoeren ervan was of als dreiging blijft gelijk). En elke stap daarbij diende openbaar gemaakt te worden en met de bevolking afgetoetst. Enkel dit zou mobiliserend gewerkt hebben (omdat iedereen daarbij een taak zou krijgen), niet een referendum over een saneringsplan dat al een week niet meer op tafel lag… Een referendum over een openlijk uitgewerkt “plan B” zou de klassenverhoudingen onmiddellijk duidelijk gemaakt hebben… De meeste mensen weten nu niet dat Varoufakis eerst tegen het bezuiningsplan stemde en bij een verder parlementaire stemming voor een ander luik van hetzelfde plan… Ga dat maar eens in de Pireaus verkopen, laat staan aan de Europese linkerzijde...

  • door sam vanderleyden op donderdag 30 juli 2015

   @Dan,

   Ken je het verschil tussen externe strategie en interne doelstellingen? Probeer in dat opzicht dan eens opnieuw een correctere analyse te maken, op basis van de feiten die je kent met voorbehoud van de zaken die je (nog) niet weet of waarvand e context nog geheel onduidelijk is. Je springt al veel te snel tot conclusies (vooringenomenheid? voorgeprogrameerd op patroonherkenning?...)

 • door Wim Prové op woensdag 29 juli 2015

  Ik vind het zielig dat mensen die Yaris Varoufakis totaal niet kennen hem toch met het grootste gemak afbranden , dit zowel in de pers als op de fora . De argumenten om zulks te doen geven ook blijk van een doorgevoerde research : wat hij aanheeft , met wat hij zich voortbeweegt , hoe verslingerd hij wel is op "de" speltheorie , "zijn" bezittingen en de onconventionele manier waarop hij vaak dingen zegt . Ik vraag me af of al die professionele en occasionele scherpslijpers zich eigenlijk al eens de moeite hebben getroost om op te zoeken waar Yaris Varoufakis voor ijvert en voor staat . Nochtans kom je met een internet verbinding makkelijk aan informatie over deze "grote schuldige" .

 • door Jan Willems op woensdag 29 juli 2015

  Extra info. Het Amerikaanse weekblad The Newyorker publiceerde een uitgebreid profiel van Varoufakis: www.newyorker.com/magazine/2015/08/03/the-greek-warrior

  In Knack (15 juli) stelde de altijd minzame Nederlandse publicist Geert Mak, Europakenner en alles behalve een rechtse rakker, over Varoufakis: “Varoufakis is weliswaar een bevlogen man die echt iets wilde doen voor zijn land, maar hij is toch vooral een intellectuele held, een held uit de jaren zestig (…) Ik ben zelf een soixante-huitard, dus ik ken ze maar al te goed: de helden uit de bourgeoisie die allerlei mooie theorieën hebben over het lot van de armen, maar daar uiteindelijk niet echt bij betrokken zijn. Ze houden vooral van hun theorieën. Als Varoufakis echt emotioneel begaan zou zijn met de armen in zijn land, dan had hij deze risico’s nooit aangedurfd.”

  In het Radio 1-programma ‘De wereld vandaag’ (28 juli), waar hierboven wordt verwezen, trok Paul de Grauwe ongemeen zeer zwaar van leer tegen de Europese onderhandelaars. Volgens hem is Varoufakis een goed econoom, maar heeft hij gefaald als politicus, want heeft door zijn onbehouewn gedrag de zaak verkorven bij de schuldeisers.

 • door Carlos Pauwels op woensdag 29 juli 2015

  Daarnet (18.15 uur) gelezen op Trends.be: Varoufakis wordt mogelijk aangeklaagd. Het Griekse Hooggerechtshof opent 2 rechtszaken tegen Varoufakis i.v.m. zijn plan B. Zijn parlementaire onschendbaarheid moet wel opgeheven worden voor hij kan berecht worden. Ook Amerikaans econoom James K. Galbraith hangt mogelijks een strafproces boven het hoofd wegens zijn medewerking aan het plan B van Varoufakis. Tot daar het bericht. Is het Griekse Hooggerechtshof nu ook al corrupt omdat het zich heeft laten manipuleren en gehoor geeft aan de laster in de rechtse kranten? Of is er echt stront aan de knikker? Ik kijk wel uit naar het vervolg. Het wordt interessant. Wordt het een blijspel of een (zoveelste) Griekse tragedie?

 • door Roland Horvath op woensdag 29 juli 2015

  YV: duidelijk en redelijk. Griekenland had de invoering van een eigen munt mogen voorbereiden. De EU- GR gesprekken waren onderhandelingen van partners in een muntunie en daarin is redelijkheid de 1e vereiste. De EU opgestookt door het IMF was geen partner maar een gestoorde en dol geworden vijand die ten 2e geen enkele redelijkheid heeft vertoond de laatste 7 maanden.

  De motieven van het EU bestuur kunnen als volgt voorgesteld: De EU/trojka politiek is er niet om de euro te behouden, te redden maar om een lidstaat van de eurozone Griekenland GR te doen verarmen door besparingen in koopkracht en Sociale Zekerheid SZ, te beroven van overheidseigendommen, te vernietigen inbegrepen de KMO economie en zo GR gedurende tientallen jaren te onderwerpen aan schuldslavernij. SZ, democratie, soevereiniteit moeten er uit. Volgens de Ronde tafel van de 50 grootste EU ondernemingen, die het EU bestuur patroneren, domineren en dicteren, moet dat programma te gelegener tijd ook in alle andere lidstaten uitgevoerd worden. Alles privaat, niets collectief behalve de schulden van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO vooral van de banken.

  In die optiek mag de economie niet functioneren, zoals Syriza wil, door koopkracht -geen besparingen- en mogen er niet meer belastingen geheven, vooral niet van superrijken. Succes in GR is verboden want dan is de EU verslavingspolitiek geen succes.

  Er komt bij dat Duitsland DE niet in een egalitair verband met anderen wil samenwerken, het wil domineren en profiteren o.a. door zijn 1,5 euro uurlonen. Het kan erger. Het is slechts de 3e maal in 100 jaar dat DE heel Europa een peer stooft onder de vorm van een campagne voor een Duits Europa. De hymne van de EU moet veranderen, geen Ode an die Freude. Maar: Ode aan de Fraude.

  • door ria aerts op donderdag 30 juli 2015

   Heel het geval bevestigt eens te meer dat de commerciële sector dringend moet gereguleerd worden. Want leugens verspreiden via de media om de eigen beleidsmensen, op een beslissend moment voor het land, in diskrediet te brengen is vernietigend voor een democratische maatschappij. Je merkt het aan de meeste reacties hier: ze geloven eerder de pers dan ervaren academici zoals Galbraith en Varoufakis. Erg!

   • door antond op vrijdag 31 juli 2015

    Als ik het goed begrijp bent u er voorstander van de pers te 'reguleren'? Wie wordt daar dan 'de baas' over? Een linkse regering, veronderstel ik? Moet deze 'regulering' worden uitgevoerd op basis van (u al dan niet welgevallige) opinies? Dat hebben we al eerder gezien, in het Marxistische en Nazistische kamp. Dat zijn -allebei- grote concentratiekampen geworden.

    Vergeet niet dat Rosa Luxemburg heeft gezegd dat vrijheid pas betekenis krijgt, als het vrijheid voor je tegenstanders betekent. Ik ben het over het algemeen met u oneens, maar ik zal altijd ook uw recht om uw mening te uiten, met hand en tand verdedigen. Ik hoop dat u hierover hetzelfde denkt.

   • door Carlos Pauwels op zaterdag 1 augustus 2015

    Ben het volledig eens met de andere commentaar op die van u. De pers wordt wel eens de derde (democratische) macht genoemd. En u wil die onafhankelijkheid afschaffen? Foei! Meen je dat nu echt, of is het een slip van de vingers op het klavier?

  • door Carlos Pauwels op donderdag 30 juli 2015

   Uw commentaar komt er op neer dat u een potentieel misdrijf, begaan door Varoufakis, aan het goed praten bent. Mooie democratie.

   • door sam vanderleyden op donderdag 30 juli 2015

    ... nee helemaal niet. Losse, gratuite bewering van Carlos.

    • door Carlos Pauwels op donderdag 30 juli 2015

     Sam, is er een potentieel misdrijf of niet? Zijn er hier mensen die het willen verzachten en het allemaal niet zo erg vinden of niet? Het Grieks Hooggerechtshof is niet zomaar een vredegerechtje om de hoek dat een banale kwestie moet regelen. Volgens mij is dat de hoogste gerechtsinstantie van het land. Verdacht gemaakt worden door dat hof is niet zo maar iets. Gratuit is het zeker niet dat ernstig te vinden. Het mimimaliseren tegen beter weten in, dat is pas gratuit. Ook al komt er een proces waarin hij zelfs vrij gesproken wordt, is reeds een smet op zijn blazoen. Varoufakis ligt op het vilt en het aftellen is begonnen.

     • door Roland Horvath op vrijdag 31 juli 2015

      Carlos, er geen misdrijf, potentieel of anderszins. Er zijn hooguit gefantaseerde verhalen en rare onredelijke interpretaties van al dan niet verzonnen feiten. En het is niet het Griekse hooggerechtshof dat een klacht heeft tegen YV. Twee personen zouden een klacht hebben ingediend volgens de openbare aanklager bij het Hooggerechtshof. Daar YV minister was in de periode waarvan sprake maakt wellicht dat het Hooggerechtshof zich moet uitspreken.

      De klacht tegen YV is te gek voor woorden. De klagers gaan er van uit dat alleen enkele corrupte rechters nodig zijn om iemand als YV veroordeeld te krijgen. Want men kan alles interpreteren op veel manieren. Een grexit voorbereiden, al dan niet gedwongen door de EU? De minister van financiën mag dus die mogelijkheid en de gevolgen daarvan overwegen of overdenken?

      De klacht tegen YV toont nogmaals dat in onze maatschappij het principe geldt: Wie valselijk beschuldigt, krijgt gelijk. Want de beschuldigde lijdt veelal grote schade, persoonlijk, zakelijk, financieel, psychologisch, sociaal. En de beschuldiger komt er van af met veel minder schade.

 • door antond op donderdag 30 juli 2015

  Varoufakis is continu bezig geweest (en is dat nog) met zijn eigen reputatie. Om de Griekse economie, waar door Syriza geen aandacht is besteed, en -nog erger- de armen, maalt niemand echt. Denk dan ook maar niet aan de veel betere condities die Griekenland had kunnen krijgen, enkele maanden geleden. Maar blufpoker spelen, met de 'nuclear option' van Grexit, leek de Syriza politici een beter tijdverdrijf. Zonde voor Syriza dat dit een enorme misrekening is geweest. Want Grexit is voor de rest van Europa zo'n ramp niet meer. Minder erg dan het besmettingsgevaar dat zou optreden als Griekse chantage succes zou hebben. Want dan gaat helemaal niemand meer bezuinigen. De naiviteit van Syriza politici, die dachten ministers met veel meer ervaring (en verantwoordelijk voor veel grotere economieën) de les te kunnen lezen, wordt door Griekenland en zijn bevolking duur betaald.

  De oost-Europese leden van de EU hebben al veel te veel van de pseudo-Marxistische frasen moeten slikken, om dit nog een keer van de Grieken te willen accepteren, en dit dan nog vergezeld van de zoveelste torenhoge rekening als gevolg van nog meer wanbeleid.

  Denkt iemand van uw lezers serieus dat Europa er beter aan toe zou zijn als meer EU/EZ-landen zich zouden hebben gedragen zoals Griekenland dat heeft gedaan? Dan zou de ellende toch niet te overzien zijn geweest?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties