Alon Liel (l) en Ilan Baruch (r) verzetten zich in 2019 tegen de deportatie van Omar Shakir (midden), directeur Human Rights Watch Israël-Palestina. Foto: @AlonLiel
Opinie - Ilan Baruch, Alon Liel, GroundUp,

“Dit is apartheid” volgens gewezen ambassadeurs Israël in Zuid-Afrika

Ilan Baruch was ambassadeur voor Israël in Zuid-Afrika, Namibië, Botswana en Zimbabwe. Alon Liel was ambassadeur voor Israël in Zuid-Afrika en directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Beiden noemen zij de situatie in Israël en de bezette gebieden ‘apartheid’. “Het is meer dan ooit duidelijk dat de bezetting niet tijdelijk is en dat er bij de Israëlische regering geen politieke wil bestaat om ze te beëindigen.”

dinsdag 15 juni 2021 09:12
Spread the love

 

“Allebei zijn wij in de loop van onze diplomatieke carrière ambassadeur van Israël in Zuid-Afrika geweest. In die hoedanigheid hebben we de apartheid en zijn verschrikkingen van dichtbij leren kennen. Meer nog: wat we in Zuid-Afrika hebben ervaren en leren begrijpen, heeft ons geholpen om de situatie in eigen land te doorzien.

Map van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Palestijnse zones zijn groen, blauwe zones door Israël gekoloniseerd. Map: groundup.org.za

Meer dan een halve eeuw al heerst Israël over de bezette Palestijnse gebieden met een tweevoudig rechtsstelsel, wat betekent dat in de Westelijke Jordaanoever, op hetzelfde gebied, Israëlische kolonisten onder Israëlisch burgerlijk recht vallen en Palestijnen onder militair recht. In dit systeem zit de ongelijkheid ingebakken.”

“In deze context stelde Israël alles in het werk om door het bouwen van koloniale nederzettingen – die illegaal zijn volgens het internationaal recht – zowel geografie als demografie van de Westelijke Jordaanoever te veranderen. Door intensief te investeren in infrastructuurontwikkeling bevorderde Israël de plannen om deze nederzettingen met het eigenlijke Israël te verbinden.”

“Een uitgebreid snelwegennetwerk en de nodige water- en elektriciteitsvoorzieningen maakten van het kolonistenavontuur een comfortabel randstadbestaan. Dit ging gepaard met het onteigenen en inpalmen van enorme lappen Palestijns land, met uithuiszettingen en met het slopen van Palestijnse huizen.”

“De nederzettingen zijn immers gebouwd en uitgebreid ten koste van Palestijnse dorpen en steden, die tot steeds kleiner wordende lapjes grond worden gereduceerd.”

“Deze situatie roept een passage op uit de autobiografie van voormalig ambassadeur Avi Primor, waarin hij vertelt over een bezoek dat hij in het begin van de jaren 1980 samen met toenmalig defensieminister Ariel Sharon bracht aan Zuid-Afrika. Sharon drukte toen zijn grote belangstelling uit voor het Zuid-Afrikaanse project van de bantoestans.”

“Een vluchtige blik op de kaart van de Westelijke Jordaanoever volstaat om te begrijpen waar Sharon zijn inspiratie gehaald heeft. Het gebied bestaat vandaag uit 165 ‘enclaves’: Palestijnse gemeenschapjes die volledig zijn ingesloten door grondgebied dat het kolonistenbedrijf heeft ingepalmd.”

“In 2005, nadat de nederzettingen uit Gaza werden weggetrokken en het beleg begon, is ook Gaza een enclave geworden: een stuk grondgebied zonder autonomie, bijna helemaal ingesloten door Israël en bijgevolg ook efficiënt door Israël gecontroleerd.”

“De bantoestans onder het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en de kaart van de bezette Palestijnse gebieden zijn gebaseerd op dezelfde idee: de ‘ongewenste’ bevolking concentreren in een zo klein mogelijk gebied, in een aantal niet-aaneengesloten enclaves.”

“Door deze mensen beetje bij beetje van hun grond te verdrijven en te concentreren in dichtbevolkte en verbrokkelde compartimentjes hebben Zuid-Afrika toen en Israël vandaag elke politieke autonomie en echte democratie gedwarsboomd.”

“Deze week (8 juni 2021) is het vijfenvijftig jaar geleden dat de bezetting van de Westelijke Jordaanoever begon. Het is meer dan ooit duidelijk dat die bezetting niet tijdelijk is en dat er bij de Israëlische regering geen politieke wil bestaat om ze te beëindigen.”

“Recent kwam Human Rights Watch tot de conclusie dat Israël een drempel heeft overschreden en dat wat het in de bezette gebieden doet gelijk staat met wat onder internationaal recht de misdaad van apartheid heet. Israël is in dit land de enige soevereine macht en het discrimineert systematisch op basis van nationaliteit en ras. Een dergelijke toestand is, zoals wij zelf hebben kunnen zien, apartheid.”

“Het is tijd dat de wereld erkent dat wat we decennia geleden zagen in Zuid-Afrika nu gebeurt in de bezette Palestijnse gebieden. En zoals de wereld zich verenigde in de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika is het tijd dat de wereld ook in ons geval kordate diplomatieke actie onderneemt en bouwt aan een toekomst in gelijkheid, waardigheid en veiligheid voor zowel Palestijnen als Israëli’s.”

 

It’s apartheid, say Israeli ambassadors to South Africa werd overgenomen van GroundUp, een nieuwssite die bericht over het openbaar belang, met nadruk op de mensenrechten van kwetsbare gemeenschappen. Vertaling door Hilde Baccarne.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!