Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Monsanto schendt actief meerdere mensenrechten

Een internationaal panel van juridische experten komt tot het besluit dat agrogigant Monsanto het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid schendt. Bovendien werkt het bedrijf actief mee aan de ondermijning van wetenschappelijk onderzoek, dat deze rechten ondersteunt.
dinsdag 18 april 2017

Op 14-16 oktober 2016 werd tijdens een conferentie in Den Haag het Monsanto-tribunaal opgericht. Doel van dat tribunaal is de chemie- en zadenreus Monsanto ter verantwoording te roepen voor schendingen van de mensenrechten over heel de wereld. Met dat doel werd een panel van internationale experten samengesteld om een aanklacht van milieuverenigingen, organisaties van landbouwers en van inheemse volkeren te beoordelen.

Meer dan 500 organisaties uit heel de wereld steunen het tribunaal, waaronder Greenpeace, Bioforum Vlaanderen en De Groenen in het Europees parlement. Burgers kunnen nog steeds meehelpen door te ondertekenen op www.monsanto-tribunaln.org of door de crowdfunding te ondersteunen.

Dat panel heeft op 18 april 2017 zijn eindrapport gepubliceerd (samenvatting van het rapport).

Het panel komt tot het besluit dat Monsanto “praktijken toepast die een negatieve impact hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid”, die wetenschappelijk onderzoek nodig heeft om te kunnen functioneren ten bate van deze rechten. “Indien een misdaad als ecocide zou worden erkend in het internationaal recht, dan kunnen de activiteiten van Monsanto beschouwd worden als een vorm van deze misdaad.“

Het Monsanto-Tribunaal drukt ook zijn grote bezorgdheid uit over het feit dat het internationaal recht meer en meer wordt ondergraven door het gebrek aan bedrijfsverantwoording. Organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie WTO en vrijhandelsakkoorden ondermijnen in hun concrete werking verder en verder de hierboven reeds vermelde rechten van de bevolking.

Het Tribunaal roept op om naast staten ook instellingen zoals multinationals verantwoordelijk te stellen voor overtredingen van het internationaal recht en voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te dagen.

Het vonnis is volgens het Tribunaal ook bedoeld als signaal naar de slachtoffers van de praktijken van multinationals in het algemeen en Monsanto in het bijzonder en gaat ervan uit dat zijn rapport zal leiden tot meer rechtszaken tegen het bedrijf.

Monsanto Tribunaal wil aantonen dat ecocide een misdaad is

Monsanto Tribunaal website

VIMEO-verklaringen van steunverleners aan het Monsanto-Tribunaal

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door jeanmarchand op dinsdag 18 april 2017

  Hoog tijd dat alle monopolies gebroken worden. Dit zijn de vruchten van het liberalisme, de macht van het geld die tot onderdrukking en vrijheidsberoving van de samenleving leidt. Telkens stellen we vast dat de basisbehoeften van de mens door een competente overheid in goede banen moeten geleidt. De voedingsindustrie, de bank-, en verzekeringsector de energie- en watervoorziening, milieubeleid....

  • door Rieteke en Corneille Van den Borne op woensdag 19 april 2017

   Ik ben bijzonder tevreden, dat het Monsanto tribunaal is opgericht, door mensen die er verstand van hebben. Ik sta er volledig achter. Hoe zouden we de mensen, die vormgeven aan Monsanto, er werken, er geld aan verdienen dat Monsanto werkt vanuit principes die in strijd zijn met de uitgangspunten van iedere godsdienst, humanistische instelling, kortweg bijzonder immoreel zijn.

 • door dr alami op woensdag 19 april 2017

  De eerste voorwaarden om een onderneming op richten en-/of toestemming te geven dienen het respecteren van alle universele mensenrechten te zijn zodat ze effectief gerealiseerd zullen zijn omdat we allemaal (de klanten & eigenaren) mens zijn, alsook om met de andere vele transversale onderwerpen zoals: faire handel en duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid, democratie en rechtsstaat te verspreiden en bevorderen. Zonder zo'n soort mensenrechtenverplichtingen niet echt in acht te nemen heeft een onderneming geen enkele zin of functie. Het internationaal recht '' o.a. de tien beginselen inzake mensenrechten, rechten van werknemers, milieu en anti-corruptie te ondersteunen'' is dan ook van toepassing op alle multinationale en transnationale ondernemingen. Ze moeten allebei juridische plichten en morele verantwoordelijkheden op het vlak van mensenrechten en internationale misdaden dragen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties