Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Obama's povere erfenis

Met Donald Trump in het Witte Huis staan de VS en de wereld voor onbekende tijden. Wat gaat deze man doen met de machtsinstrumenten die hij van Obama erft? Niet veel goeds, valt te vrezen. Dit maakt van 8 jaar Obama echter geen goed verhaal, integendeel. Een terugblik op Barack Obama in het Witte Huis.
vrijdag 13 januari 2017

Het contrast tussen 2009 en 2017 is enorm. Op 20 januari 2009 legde de allereerste Afrikaans-Amerikaanse president de eed af, een briljant spreker en een charismatische persoonlijkheid. Op 20 januari 2017 wordt hij opgevolgd door een rijke witte racistische leugenaar en onvoorspelbare bedrieger met anachronistische, regressieve ideeën over de maatschappij, de economie en de wereld, die tijdens toespraken en persconferenties eender wat zegt, zonder enige samenhang.

Redenen zijn er genoeg om pessimistisch te zijn over wat de VS en de wereld te wachten staat met een president voor wie geld en macht de enige godsdienst is en afkeer van 'anderen' de enige ideologie. Terwijl de vreselijke gevolgen van het neoliberale groeimodel met de dag onheilspellender worden, wordt een man leider van het machtigste land ter wereld, die openlijk zegt: “Nog meer dan dat, more, much more of the same”.

Zijn voorganger Obama heeft echter zo goed als niets gedaan om de sociale en ecologische aanslag op de maatschappij van het neoliberale economische systeem stop te zetten. Een van zijn allereerste grote beleidsdaden in 2009 was het redden van de grote banken met een enorme som belastinggeld. Niet één topman van Wall Street werd vervolgd. Ook zijn buitenlands beleid was klassiek militaristisch.

Drones

Obama heeft geen enkele transparantie toegelaten over zijn inzet van drones in landen als Afghanistan, Pakistan en Jemen. Zijn woordvoerders bleven beweren dat daar geen burgerslachtoffers bij gevallen zouden zijn.

Elke dinsdag van de voorbije acht jaar ondertekende Obama een lijst van 'doelwitten' die met drone-aanvallen mochten uitgeschakeld worden. Amerikaanse universiteiten hebben deze praktijk onderzocht en als een vorm van 'internationaal terrorisme' veroordeeld. Deze bevoegdheid geeft hij op 20 januari 2017 onverminderd door aan Donald Trump.

Obama heeft deze drone-aanvallen toegestaan op 'verdachten', niet op 'schuldigen'. Bovendien werden zij vermoord terwijl zij in familiekring waren, hun kinderen naar school reden, op huwelijksfeesten aanwezig waren. Een aantal van die aanvallen bleken achteraf 'vergissingen'. Zo werd een bijeenkomst van clanhoofden in Afghanistan gebombardeerd met drones. Zij waren samen om een dispuut over landbouwgronden op te lossen.

Robert Gibbs, een van de woordvoerders an Obama, antwoordde op een vraag over onschuldige slachtoffers waaronder kinderen van de gezochte personen: “Ze hadden een meer verantwoordelijke vader moeten hebben”. Een van de toegepaste tactieken was het droppen van een tweede bom een uur na de eerste aanval, zodat hulpverleners ook omkwamen (of niet meer durfden tussenkomen). De eigen inlichtingendiensten van de VS stellen in hun rapporten dat deze aanvallen de voornaamste kweekgrond zijn voor nieuwe recruten van Al Qaida.

Van Palestina tot BlackLivesMatter

Zeven van de acht landen die Obama heeft gebombardeerd zijn islamitisch, alleen de Filipijnen is overwegend christelijk. (Dat ook dit land door drone-aanvallen wordt geteisterd is in de westerse massamedia nauwelijks bekend.) Het zou echter fout zijn om te zeggen dat Obama een oorlog is begonnen met islamitische landen. Hij heeft slechts een bestaande traditie van tientallen jaren sinds 1945 naar een nieuw technologisch niveau gebracht.

Obama heeft ook niets gedaan om de bezetting en kolonisatie van Palestina stop te zetten. Hij heeft het grootste financiële steunpakket ooit voor Israël ondertekend. In de VS zelf is onder Obama politiegeweld tegen zwarte Amerikanen allesbehalve afgenomen. Niet voor niets kwamen Palestijnen mee betogen met #BlackLivesMatter, zij herkenden de analogie tussen de situatie in de arme stadswijken en de bezetting van Palestina.

Obama heeft het openbaar onderwijs in de VS nog meer opengesteld voor de privé-sector dan zijn voorganger George W. Bush met het systeem van de schoolchecks (vouchers), die ouders moeten spenderen in dure privé-scholen (charter schools). Obama heeft geen woord van steun geuit voor het sociaal protest van het openbaar onderwijs in Chicago, zijn eigen thuisstad.

Sociale opstanden in Wisconsin konden evenmin op zijn sympathie rekenen. Hij, die als kandidaat in 2008 een betere bescherming beloofde aan klokkenluiders, heeft meer klokkenluiders laten vervolgen dan alle presidenten voor hem in de Amerikaanse geschiedenis samen.

Kernontwapening?

Presidenten Bush senior, Bill Clinton en W. Bush hebben samen ongeveer 15.000 kernwapens afgebouwd, Obama 507. Bovendien heeft Obama de astronomische som van 1000 miljard dollar toegewezen aan de modernisering van het bestaande kernarsenaal. Dat betekent dat de VS de komende 30 jaar 4 miljoen dollar zal uitgeven aan nieuwe kernwapens, per uur.

De bedoeling is kleinere kernwapens te ontwikkelen, niet de mastodonten van de Koude Oorlog die in één klap hele steden kunnen verwoesten, maar kleine tactisch inzetbare kernbommen op maat van één gebouw, één tank. Die technische modernisering zal daarenboven toelaten dat een toekomstig president op korte tijd kan beslissen tot een snelle uitbreiding van het bestaande kernarsenaal. Obama heeft met andere woorden de drempel voor inzetbaarheid van kernwapens drastisch verlaagd. Ook dat is een erfenis die Obama doorgeeft aan Donald Trump.

Obama heeft door het akkoord met Iran zonder enige twijfel een positieve bijdrage geleverd aan een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten. Ook zijn toenadering tot Cuba valt toe te juichen. Het zijn jammer genoeg verwezenlijkingen die zijn opvolger met een vingerknop kan terugdraaien. Hij heeft in Cuba bovendien nooit een van zijn grote beloftes van 2008 waar gemaakt: het concentratiekamp van Guantánamo is er nog steeds.

Obamacare

Obama kan terecht één sociale verwezenlijking in eigen land op zijn naam zetten. De Affordable Care Act ('wet op betaalbare zorg') – beter bekend als Obamacare – heeft ongeveer 25 miljoen Amerikanen toegang gegeven tot een ziekteverzekering. Ook met Obamacare blijven echter meer dan 20 miljoen Amerikanen verstoken van eender welke vorm van betaalbare gezondheidszorg.

Obamacare is onmiskenbaar een belangrijke stap vooruit in een land waar gezondheidszorg door politieke en economische leiders als een consumptieproduct wordt 'verkocht'. Het is echter nog steeds geen openbare gezondheidszorg. Obamacare voorziet slechts overheidschecks voor personen die zich geen privé-verzekering kunnen permitteren om met dat geld toch een privé-verzekering af te sluiten. Die privé-verzekeringen zijn bovendien bijzonder onvolledig en dikwijls inadequaat.

En in tegenspraak met zijn ronkende toespraken over een warme en solidaire maatschappij is president Obama de man die bijna 2,5 miljoen immigranten in de VS heeft gedeporteerd, een recordcijfer. 

Irak, Lybië, Jemen

Irak en Lybië waren niet bepaald voorbeelden van bloeiende democratie. Deze landen werden geleid door brutale dictators die geen tegenspraak duldden. Tegelijk waren het echter economisch welvarende landen, Lybië was zelfs het meest welvarende land van Afrika. In Irak mocht je dan wel geen mening hebben, het was wel het enige Arabische land met zaken als moederschapsverlof (één jaar volledig loon), met degelijke hospitalen, scholen, universiteiten, infrastructuur, drinkbaar water.

Vandaag zijn beide landen Mad Max-jungles zonder functionerende staatsstructuur waar fanatieke extremisten de terreur over de eigen bevolking exporteren naar hun buurlanden en naar Europa. En in Jemen ondersteunt Obama de aanval van het feodaal regime in Saoedi-Arabië op een weerloze bevolking met clusterbommen, logistieke steun en informatie en inlichtingen. In Syrië steunt Obama rebellengroepen die banden hebben met IS en Al Qaida.

Niets dan lof

Niets van dit alles in de lof die breed wordt uitgesmeerd in de massamedia tijdens zijn laatste dagen in het Witte Huis. De media bespelen, dat kon deze president als geen ander (Trump daarentegen). Obama was een kampioen van de perceptie, nog meer dan John Kennedy (1960-1963), Ronald Reagan (1981-1989) en Bill Clinton (1993-2001), stuk voor stuk presidenten die er in slaagden een mediabeeld van zichzelf te creëren dat totaal niet in overeenstemming was met de werkelijkheid van hun beleid. 

Wat er op volgt is onbekend. Cornel West is Afrikaans-Amerikaans filosoof en politiek activist, zijn besluit is grimmig: “Nu komen we terecht in een neofascistisch tijdperk: een neoliberale economie op steroïden, een reactionaire repressieve attitude tegenover alle binnenlandse 'aliens', een militaristische regering die staat te popelen voor oorlog en die de klimaatopwarming ontkent... Wat een treurige erfenis van onze kandidaat voor hoop en verandering.”

Groot leider, grote toespraken, familieman

De grote media excelleren in de laatste dagen van zijn presidentschap in de lofbetuigingen: een groot leider die inspirerende toespraken gaf, een man met een hart ook, een familieman zonder enig privé-schandaal in acht jaar, alsof de persoonlijkheid van een president bepalend zou zijn voor de verwezenlijkingen van zijn presidentschap.

Het eindoordeel over Obama hangt vooral af van de premisse van waaruit men de man bekijkt. Wie abstractie maakt van het Amerikaanse imperium en doet alsof dit niet bestaat ziet inderdaad alleen maar dat, een bevlogen leider. Wie de rauwe realiteit van de VS in eigen land en in de wereld erkent, ziet iets heel anders.

Obama was een zeer traditioneel president, die het fundamentele leidende principe van het Amerikaans presidentschap trouw uitvoerde: het in standhouden van de militaire en economische overmacht over de rest van de wereld en het vrijwaren van de overmacht van de grote bedrijven op de economie in eigen land.

Dat Obama nu wordt opgevolgd door een onvoorspelbare halvegare die de wereld naar een totale ramp zou kunnen leiden – direct door een kernoorlog of indirect door de versnelling van de klimaatcrisis – kan geen excuus zijn om Obama's presidentschap met een positieve bril te bekijken.

Dat Obama nu wordt opgevolgd door een onvoorspelbare halvegare die de wereld naar een totale ramp zou kunnen leiden – direct door een kernoorlog of indirect door de versnelling van de klimaatcrisis – kan geen excuus zijn om Obama's presidentschap met een positieve bril te bekijken.

Obama was een president zoals al zijn voorgangers, met een zeer eigen stijl voor het zelfde beleid. “More of the same”. Wat het met Trump wordt is onvoorspelbaar, de vraag is niet of het slechter gaat worden met Trump maar hoeveel slechter.

Bronnen: 

Pity the sad legacy of Barack Obama

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

16 reacties

 • door Coolsma op vrijdag 13 januari 2017

  Uit bovenstaand artikel: "Dat Obama nu wordt opgevolgd door een onvoorspelbare halvegare die de wereld naar een totale ramp zou kunnen leiden – direct door een kernoorlog of indirect door de versnelling van de klimaatcrisis – kan geen excuus zijn om Obama's presidentschap met een positieve bril te bekijken". Nee, dat kan naar mijn mening zeker geen excuus zijn. Ik heb zelfs het gevoel dat Trump, evenzeer als de rechts-populisten elders, hun weg bereid zagen door het beleid van Obama en de neoliberale regeringen elders. Als Obama zijn beloften wat betreft een meer sociaal beleid had waargemaakt, had Trump wellicht geen schijn van kans gemaakt.

 • door Carlos Pauwels op vrijdag 13 januari 2017

  Obama was een charismatisch president, althans zo kwam hij over. Trump is een ongeleide drone die eender waar kan terecht komen. Trump is Trump en we zullen er moeten leren mee leven. Hij heeft wel een hele groep medewerkers die hem zullen begeleiden en hopelijk zullen leiden. Hij heeft al veel onnozele praat uitgekraamd, maar hij moet nog beginnen aan zijn ambt. Wie weet zeggen we in 2021 niet "zo'n goeie hebben we nog nooit gehad". Laat het ons hopen. Ik geef hem voorlopig krediet, maar niet te veel en niet te lang. Voor iedereen goed doen zal hij niet kunnen, evenmin als gelijk welke andere.Ook over Obama en zijn voorgangers zijn de meningen erg verdeeld. Het meest ondankbare beroep is politieker volgens mij. Dikwijls stank voor dank. Dan nog liever voetballer in China bv.

  • door Red Heskimo op maandag 16 januari 2017

   Misschien moeten we volgende afspreken.

   Elke politieker aan de macht krijgt krediet. Maar niet teveel en niet te lang.

   Want dat is de fout die keer op keer wordt gemaakt in de politiek. Blind voor eigen fouten, muis olifant syndroom voor een ander.

 • door Niels Delvaux op vrijdag 13 januari 2017

  Ik zou hier toch een kleine kanttekening willen maken. Obama was de verkozen president voor alle Amerikanen. Hij lijkt steeds rekening te hebben gehouden met de verschillende strekking in zijn eigen land. Iets wat Trump, ondanks het feit dat hij een minderheid van de stemmen haalde, niet van plan lijkt. En, niet onbelangrijk, Obama heeft het grootste deel van zijn termijn zijn eigen parlement en senaat tegen gehad, de Republikeinen hebben tijdens zijn termijn zowat alles gedaan om Obama het leven zuur te maken en zijn beleid te torpederen, lees gelijk welke verwezenlijking onmogelijk te maken... Obama is vast veel berekender, sluwer en pragmatischer, en vast ook minder groothartig dan hij overkomt - hij is een uitstekend redenaar - maar toch... had Amerika zelf een beetje meegewild, was het vast een veel mooiere erfenis geweest... Het buitenlandse beleid blijft natuurlijk een heikel punt. Dit is voor de wereld van belang, maar daarin was Obama wel een typische Amerikaan natuurlijk.

 • door Roland Horvath op zaterdag 14 januari 2017

  Realistisch artikel. Obama was een typische Amerikaanse kapitalistische en militaristische president, een mooiprater die de indruk, de perceptie weet te wekken en anders handelt, geen notie van economie, een meeloper met het VS grootkapitaal, met het militair industrieel complex zoals zijn 5 voorgangers vanaf Reagan, even gek wat betreft de VS Manifest Destiny 1812-1860 de gedachte dat de VS uitverkoren zijn en geschapen om de wereld te overheersen. Het is door velen op voorhand, voor 2009 gezegd.

  Obamacare is een pluspunt. Maar het heeft niet het niveau van bvb de collectieve ziekte verzekering in Canada.

  Of D.J. Trump een halve gare is moeten we nog afwachten. Hij is voorlopig niet beter of slechter degene die bvb sedert Reagan de VS geregeerd hebben, normaal en een beetje waarheidsgetrouw is anders. Hij is openlijk 19e eeuws kapitalistisch, neoliberaal in tegenstelling tot zijn voorgangers die dat ook waren maar dat trachten te verbergen zoals Bill Clinton of BH Obama. Trump ziet wel in dat handelsverdragen als TTIP onzin zijn in die zin dat ze de macht van de staten aan de GMO overdragen. En ook dat de VS niets te zoeken hebben in Syrië. Twee positieve punten. De kennis van Trump van politieke, economische en sociale kwesties is -voorlopig- gering.

 • door Stef Hublou op zondag 15 januari 2017

  De visie van Lode Vanoost op Barack Obama, dat is een schitterend stukje om op een bierviltje te brengen. Met onderscheiding geslaagd op café. Goed gedocumenteerd. Obama is een killer! Hij heeft zogenaamd slechte moslims laten doden, op een slimme manier, zonder risico voor zijn eigen soldaten. En er zijn meisjes en jongens van die generaals in Afghanistan bij omgekomen! Zo een leugenaar! Zo een schijnheilige! – Ik had niet gedacht dat de behoefte aan heiligen bij een oud-Agalever zo hoog zou oplopen. Om een heilige reeds als dusdanig te herkennen tijdens zijn leven, is evenwel een speciale blik nodig. Eentje met veel zin voor religiositeit. Met dieptezicht, met historisch bewustzijn. Dat ontbreekt hier volledig. In het interview van dit we. in De Morgen spreekt Maurice Lippens over “Sun Tzu. Een revolutionair! 2.500 jaar geleden al schreef hij dat een vermeden oorlog een gewonnen oorlog is. Soms moet je oorlog voeren, om je te verdedigen, maar vrede is moeilijker te bereiken dan oorlog”. Als historicus met een diepe zachtmoedige inborst, maar strijdbaar, is het mij niét ontgaan wat een heksentoer Barack heeft waargemaakt in Syrië. Zelfs toen de dictator over de Red Line stapte en biowapens gebruikte, heeft hij zijn land niét in een oorlog gestort. Hij eiste de inlevering van de gifwapens, wat is gehoorzaamd. Wat een zelfbeheersing en originele denkkracht! Vanoost zou niet mogen vergeten hoe wij met de USA verbonden zijn. Als Obama “War!” had gezegd, lag Brussel en Antwerpen én Londen én Moscou vandaag misschien in puin. Poetin is immers een duivel, een doder en een schaakspeler met megalomanie. - Ik herhaal het, het is tijd voor een nieuwe Quote: "Most of the time, it takes a Great Mind and a Great Heart to recognize another one". Mensen zien de eigen kleinheid overal!

  • door Didier op maandag 16 januari 2017

   “Het is mij niét ontgaan wat een heksentoer Barack heeft waargemaakt in Syrië. Zelfs toen de dictator over de Red Line stapte en biowapens gebruikte, heeft hij zijn land niét in een oorlog gestort. Hij eiste de inlevering van de gifwapens, wat is gehoorzaamd. Wat een zelfbeheersing en originele denkkracht!”

   Jouw vooringenomenheid is werkelijk duizelingwekkend.

   Onafhankelijke analisten hebben, gebruikmakend van documenten gepubliceerd door de regeringen van de VS, GB en Frankrijk, het mediarelaas over de gasaanval in de Ghouta (buitenwijken van Damascus) op 21 augustus 2013 ontmaskerd als één grote leugen.

   Bovendien gebeurde deze terreurdaad: 1. op het moment dat het Syrische leger belangrijke terreinwinst boekte op door de VS gesteunde terroristen; 2. in een gebeid waar het zelf aanwezig was; 3. op 6 km afstand van bezoekende VN-inspecteurs. Denk over de ‘dictator’ wat je wil, maar hij is niet gek. Nog later is aangetoond dat de chemische wapens uit een buurland afkomstig waren en de daders enkel ‘rebellen’ kunnen geweest zijn.

   Obama, met de adem van de neocons in de nek, fulmineerde over een rode lijn en stuurde aan op oorlog. De media volgden slaafs. Groot probleem: de publieke opinie, in binnen- en in buitenland, was volledig tegen: we stonden immers aan de mogelijke vooravond van WW3.

   Toen is Poetin tussengekomen en HIJ heeft voorgesteld om chemische wapens in Syrië te laten verwijderen, om alzo de situatie te ontmijnen. Dat heeft Obama uit zijn hachelijke positie verlost en hij kon niets anders dan aanvaarden.

   De tussenkomst van Poetin heeft toen Obama’s politieke hachje gered. En dat van de mensheid. Als dank blijft hij tot vandaag terroristen bewapenen (op het ogenblik met Manpads). Obama is de zwartste president die de VS ooit heeft gehad.

   • door Alexandra op dinsdag 17 januari 2017

    @Didier Je hebt volledig gelijk en ik was eerst van plan om eveneens op de quotes van Stefaan te reageren, maar er zit zoveel nonsense in dat ik de zin er niet meer van inzag. Misschien is een carrièrre bij de VRT iets voor Stefaan?

 • door Frank Roels op zondag 15 januari 2017

  Niet vergeten: de oproep van Michael Moore, die als wereldgeweten optreedt: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/01/13/michael-moore-mijn-laatste-verzoek-aan-u-president-obama

 • door Stef Hublou op zondag 15 januari 2017

  Het beeld dat Vanoost geeft van president Obama is het meest gruwelijk vertekende, onwaarachtige dat ik in binnen- of buitenland vond. Het roept om correctie. Ik moet wijzen op de evidente grote waarde van “Obamacare”; ik heb tientallen getuigenissen van Amerikanen gevonden, soms met tranen in de ogen gebracht, in grote dankbaarheid voor hun president. Nadat hun zoon of dochter, werd gered door de nieuwe, historische verandering in dat systeem van gezondheidszorg. (Denkt Vanoost nu echt dat de getuigenissen daarover op thewhitehouse.gov vals zijn?). Naar de vorm is wat de groene politicus doet ook fout en verdacht. Geen fatsoenlijk mens gaat peuteren naar kleine kantjes of slechtheid bij een medemens. Ik moet kritiek geven op de oneerlijk-negatieve inschatting van de persoon van de president. Zag Lode echt niet hoe edelmoedig Obama is? Hoe grootmoedig? In woord, daad en uitstraling? Keek hij nooit naar de foto's van persoonlijke fotograaf Philip Sousa? Zag hij bv. niet hoe (in tegenstelling tot oorlogmaker George W. Bush!), deze man zichzelf oplegde als Commander in Chief en President, de uit Irak terugkerende kisten met soldaten de laatste eer te gaan bewijzen? Om zo in geweten, met kennis van alle aspecten, een goed beleid te kunnen voeren? O, die grote Noblesse van Barack Obama's ziel! Elk beeld van de man spreekt ervan. En bij Michelle en de kinderen idem! Kijk verder naar de authentieke bewogenheid, hoe president Barack Obama op diverse domeinen het onmogelijke doet om het lot van kwetsbaren en kleinen te verbeteren. Van single mothers, tot zwangere tieners, kleurlingen, veteranen, mensen met speciale seksualiteit, geleerden eren... Zo is het. Met Dostojevski meen ik dat de redding voor de wereld enkel kan komen uit “Meer Schoonheid!", en dat is: "Meer Adel."

 • door roby vandoren op zondag 15 januari 2017

  Voeg daaraan toe de cruciale rol die Obama gespeeld heeft om Copenhagen COP20 te nekken, en de staat van het klimaat (in de VS, en elders) van 2008 tot 2016, en de erfenis is inderdaad... Misschien relativeert het ook de inbreng die presidenten überhaupt hebben in de VS-politiek, wordt die niet grotendeels bepaald door "Washington" (de swamp van Trump)? Het zal in dat opzicht interessant zijn te zien wat Trump vermag tegen de machtige veiligheidsindustrie, die hij zo onvoorzichtig tegen de schenen heeft geschopt.

 • door lucteugels op maandag 16 januari 2017

  Obama was voor mij een groot man.Ik denk hierbij aan wat onvermijdelijk is, een aantal positieve en negatieve dingen. Obama heeft veel te veel gebombardeerd, de bewapening van burgers in eigen land niet onder controle gekregen en te veel een denker geweest maar hij heeft ook dingen verwezenlijkt. Obamacare, de gezondheidszorg bereikbaarder maken is van onschatbare waarde al heeft het geld gekost (voorheen vooral een gezondheidszorg van de rijken), legalisatie van het homohuwelijk, VS en China hebben een klimaatsakkoord onder Obama tot ieders verbazing. Iedere president van zo'n land heeft in zijn balans positieve en negatieve kanten. Obama werd in alles wat hij ondernam ernstig geboycot door de republikeinen. Amerikaanse vrienden van ons zeiden dat voortdurend: "yes, he's trying very hard to accomplish things but they (repulicans) are boycotting him everytime again". Probeer maar eens vooruit te komen als je beide benen een zwaar gewicht meesleuren. Het was constant hard vechten voor Obama. Vergelijk eens zijn daden met andere presidenten: Bush én onze nieuwe vedette, de haarwave. Zijn imago is nu al volledig besmeurd en hij moet nog beginnen.

 • door Alexandra op maandag 16 januari 2017

  Obama en zijn ploeg hebben er de afgelopen jaren alles aan gedaan om vijandschap met Rusland te creëren. Trump wil dit terugschroeven, maar krijgt langs alle kanten tegenwind. De recente acties van Obama met het buitensmijten van Russische diplomaten, evenals van de CIA met de belachelijke aanteigingen omtrent de hotel affaires met pissex en van die dingen van Trump, waarbij Trump wordt afgeschilderd als een pionnetje van Putin, lijken er allemaal op gericht om de pogingen tot verzoening met Rusland van Trump van in het begin te fnuiken.Het is eigenaardig dat in Europa geen enkele "linkse" zich daar zorgen over lijkt te maken. Het is bon-ton om tegen Putin te zijn. Het gevaar op kernoorlog komt echter volledig uit de VS en niet van Rusland. Wanneer gaat men hier in Europa eens begrijpen dat een samenwerking met China en Rusland ons en de wereld veel meer goed kan doen dan het slaafs volgen van de VS?

 • door Stef Hublou op maandag 16 januari 2017

  Een element van belang dat ik in nog geen enkele analyse, hier of elders heb teruggevonden is wat men "de uitstraling" noemt van een grote en integere figuur als president Barack Obama. Volgens mijn eigen observaties en dagboeken nam meteen de tolerantie naar sjoemelaars, zakkenvullers en corrupte politici sterk af nadat Barack Obama verscheen. Het is een merkwaardig fenomeen, die "uitstraling". Het heeft met charisma te maken, en dat op zich heeft met liefde te maken. Obama houdt van zijn land en van alle mensen van goede wil. En zoals een goed christen heeft hij een voorkeursliefde voor de kwetsbare mens. Hij is een eminent schrijver, denker, spreker.. en in India zou men hem een Grote Ziel noemen, dat is de letterlijke betekenis van... Mahatma Gandhi. In die zin was de beslissing van het Nobelprijscomité in Oslo een profetische daad. Volgens mijn analyse is het goede in de hele wereldgemeenschap moed gaan scheppen door het zichtbaar worden van Obama. Een negatief neveneffect is, zoals iedereen heeft kunnen constateren op sociale media, zeker ook in de Amerikaanse, dat vele "kleine zielen de trom zijn gaan roeren". Dat lot is alle profetische en integere mensen beschoren. Denken wij maar aan ethische leidersfiguren, waarvan er velen zo veel negatieve krachten opwekten, dat het hun dood werd: Socrates, Gandhi, Martin Luther King, Jezus en vele anderen. Het is een mirakel en een heel mooie prestatie dat de veiligheidsdiensten in de VS hun grote baas altijd "out of harm's way" hebben kunnen houden. Iedereen weet dat er dagelijks doodsbedreigingen binnenliepen. Ook onder onze eigen Vlaamse medemensen kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat lieden die bewust en uit een soort morele luiheid de lat voor zichzelf op ethisch gebied laag leggen, revolteerden tegen B. Obama.

  • door patrick V. op woensdag 18 januari 2017

   U schrijft: "Een element van belang dat ik in nog geen enkele analyse, hier of elders heb teruggevonden is wat men "de uitstraling" noemt van een grote en integere figuur als president Barack Obama.". De verklaring is misschien dat u de enige persoon op aarde bent die Obama na 8 jaar nog als "integer" beschouwt. U zou er goed aan doen om bv volgend artikel eens te lezen, over hoe dicht uw grote en integere Obama de wereld op de rand van de nucleaire catastrofe heeft gebracht: https://www.rt.com/op-edge/373950-obamas-legacy-reset-putin-russia/

 • door Stef Hublou op vrijdag 20 januari 2017

  Met alle respect voor de journalistieke inzet en de goede bedoelingen van betrokken auteur, maar zijn visie op de president en de keuze voor vliegende bommen (drones) in oorlogsgebied, is extreem eenzijdig en daardoor helemaal niet pertinent. De veroordeling houdt geen steek. Ze is naast de kwestie, ze gaat lam. President Obama heeft op verstandige en verantwoorde manier gebruik gemaakt van deze nieuwe technologie. Wij mogen, ook na onze grote hoop bij zijn aantreden, nooit vergeten vanuit welke rol hij dacht en beslissingen nam. Hij was opperbevelhebber, Commander in Chief. Door die vliegende bommen te gebruiken, op zeer doelgericht manier, in samenwerking met de Informatie Eenheden, heeft hij het lijden en de dood van tienduizenden eigen mensen voorkomen. Al wie dit niet begrijpt, adviseren wij eens een flinke poging in empathie te oefenen. Ga in de schoenen staan van zo een generaal. En als dat niet zo wil lukken, lees dan eens de Roman van Kar MARLANTES. “Matterhorn”. Een realistische oorlogsroman van meer dan 500 pagina's waar de auteur dertig jaar aan schrijft, nadat hij zelf jaren lang diende in de groene hel van Vietnam. Dat is inderdaad een hel, zulke grondoorlog. Voor alle betrokkenen. Miserie in de derde graad. Dat de voormalige president van de V.S.A. dat lot aan vele duizenden jongens heeft willen, kunnen en durven sparen, was zijn verdomde plicht. Hij was in die zin een president die met grote verantwoordelijkheidszin handelde: als een goede huisvader, zoals de wetteksten dat begrip terecht hanteren in het Burgerlijk recht. Wie dat niet ziet, laat vooral zijn eigen beperkte inschattingsvermogens zien.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties