Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Aanhouding Koerdisch journalist in België is gevaarlijk precedent"

De Belgische politie heeft op 15 december 2016 Turks-Koerdisch journalist Maxime Azadi aangehouden, op verzoek van Turkije. De Europese federatie van Journalisten noemt deze aanhouding “een gevaarijk precedent”. “België mag niet medeplichtig worden aan de massale zuiveringsoperaties door de Turkse regering.”
donderdag 22 december 2016

Maxime Azadi is al 17 jaar actief als journalist in de EU. Hij heeft de Franse nationaliteit maar werkt hoofdzakelijk vanuit Nederland. Hij leidt het Koerdisch persagentschap Firat News en schrijft de blog Au-delà de l'information voor het Franse internetplatform Mediapart.

Hij werd op 15 december 2016 aangehouden, volgens de politie bij een toevallige routinecontrole. Dat deed de politie op vraag van de Turkse overheid, die hem verdenkt van “samenwerking met een terroristische organisatie”. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Advocaat Luc Walleyn heeft de invrijheidstelling van zijn cliënt gevraagd. De Raadkamer van Turnhout zal vrijdag 23 december 2016 over die vraag beslissen.

"Gevaarlijk precedent"

Ricardo Gutiérrez is secretaris-generaal van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ). Namens de EFJ drukt hij zijn ongerustheid uit over deze aanhouding: “Wij zijn zeer bezorgd over deze aanhouding omdat zij een gevaarlijk precedent inhoudt. Meer dan 120 journalisten bevinden zich reeds in de gevangenis in Turkije.

De overheid daar aarzelt niet om misbruik te maken van wetten tegen terrorisme om de oppositiemedia het zwijgen op te leggen. België en andere landen mogen geen medeplichtige worden aan de massale zuiveringsoperaties door de Turkse regering. Tientallen Turkse journalisten en Koerdische ballingen zouden anders in een onveilige situatie terecht komen!”

Blijkbaar heeft Turkije een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd via Interpol. Gutiérrez wijst op de kritiek van de Raad van Europa en het Europees Parlement: “(die) hebben reeds meerdere malen deze aanhoudingsbevelen via Interpol door bepaalde staten aangeklaagd, omdat ze dienen om opposanten of journalisten te vervolgen.”

De EFJ doet een oproep aan het Belgisch gerecht om zeer voorzichtig om te gaan met dit aanhoudingsbevel: “'Wij vragen dat het gerecht in Turnhout met de grootste omzichtigheid de beweerde klachten tegen onze confrater onderzoekt. Wij gaan deze manifeste schending van de persvrijheid aanklagen bij de Raad van Europa. België zal zich moeten verantwoorden voor zijn houding in deze zaak.”

Uitlevering wordt door de regering beslist

Volgens advocaat Luc Walleyn is uitlevering aan Turkije niet automatisch, omdat Turkije geen lid is van de EU. "De aanhouding is gebeurd op basis van een Interpol-nota die slechts summiere informatie bevat. Eenmaal de gezochte persoon aangehouden is moet het 'verzoekende land' (Turkije in dit geval) een uitgebreid dossier overmaken, waarin het uitleveringsverzoek wordt toegelicht."

"De beslissing voor uitlevering wordt uiteindelijk door de regering genomen op basis van een advies van de Kamer van Inbeschuldigingstelling. België is niet verplicht de betrokken persoon tijdens de afhandeling van deze procedure in hechtenis te houden. Dat kan ook door huisarrest of andere restricties. Alles hangt af van de garanties die België meent te hebben dat de betrokken persoon niet zal vluchten."

"Of zijn aanhouding inderdaad toevallig is gebeurd of niet, zoals de politie stelt, kan ik niet beoordelen. Het is niet uitgesloten dat de Turkse inlichtingendiensten een tip hebben gegeven aan de Belgische collega's. Hij werd aangehouden omdat zijn auto als verdacht werd gesignaleerd."

Vrijdag 23 december 2016 beslist de Raadkamer van Turnhout over het verzoek tot vrijlating van advocaat Walleyn voor zijn cliënt. De zaak wordt 's morgens gepleit. Een beslissing valt te verwachten in de loop van de namiddag."

EFJ-persmededeling: La Belgique arrête un journaliste kurde sur requête de la Turquie

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door Roland Horvath op donderdag 22 december 2016

  Inderdaad een gevaarlijk precedent. België BE is nu al de knecht van Erdogan, die voor zijn eigen glorie de democratie in Turkije TR tracht af te breken, begonnen met een zogenaamde staatsgreep op 15 juli jl. Echt toevallig is de aanhouding van een journalist voor het plezier van het regime in TR niet. N-VA, de dominante partij in de regering Michel1, kan men niet verdenken van een democratische gezindheid of van een voorstander te zijn van vrijheid van meningsuiting en van andere burgerlijke rechten en vrijheden. Soort zoekt soort.

  In TR is het volk de vijand van de staat, van het staatshoofd, ook in de ideologie van N-VA is het volk de vijand van de overheid dus van de Leider. De gelijkenis is opvallend.

  Nog een overeenkomst, in TR creëert de overheid wanorde en geweld om de maatschappij te ontregelen en angst te creëren om zo de instemming van het volk en macht te verwerven. In BE voert Michel1 een verarmingspolitiek en een afbouw van collectieve voorzieningen als de Sociale Zekerheid SZ, de wegen infrastructuur en het openbaar vervoer. Verval en wanorde als politieke strategie in TR en in BE.

  Gestook in al zijn vormen, van wij - zij denken over demoniseren en uitsluiten van minderheden tot laster en racisme, is het essentiële kenmerk van het nazisme. Het regime in TR en N-VA voldoen beide aan de definitie.

 • door hans vanwynsberghe op woensdag 28 december 2016

  Is de journalist ondertussen vrijgelaten ? ik hoop van wel.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties