Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

N-VA intimideert politieke tegenstanders op systematische wijze

Het ontslag van Youssef Kobo is het resultaat van een aanhoudende lastercampagne die georchestreerd werd vanuit N-VA-hoek. En Kobo is lang geen alleenstaand geval.
dinsdag 6 september 2016

Youssef Kobo dient ontslag in als kabinetsmedewerker bij Brussels staatssecretaris Bianca Debaets. Het was gisteravond even groot nieuws, en vanmorgen was het enkele commentaren waard, van onder meer Joël De Ceulaer. Het was een onnozel grapje van drie jaar geleden dat Kobo de das omdeed. Een facebookstatus uit 2013 waarin sarcastisch werd gesuggereerd om Gaia-leden in plaats van schapen te slachten.

Officieel luidt het dat Kobo na “een hartig gesprek” besloot om zelf op te stappen. Dat valt te betwijfelen. Maar of Kobo nu al dan niet zelf opstapte is eigenlijk van secundair belang. Feit is dat er een situatie gecreëerd werd om de positie van Kobo onhoudbaar te maken. En dat was het werk van N-VA en enkele welwillende journalisten.

'Doodsbedreiging'

Een kleine reconstructie. In een interview dat eind juli gepubliceerd werd in Joods Actueel, lanceert Bart De Wever een eerste aanval op Kobo. Hij zei onder andere: “"Ik wil er wat CD&V betreft geen partijpolitiek steekspel van maken maar ik heb ook met grote ogen gekeken naar de rekrutering van Kobo. Hij noemde mij 'de patroonheilige van alle racisten'. Zo zie je op de duur welke vrienden je hebt.”

Het was vrij ongezien. De partijvoorzitter van de machtigste partij in Vlaanderen die een gerichte aanval lanceert op een vrij onbekende medewerker van een lokale politica. Een gerichte aanval bovendien, die goed voorbereid was. Kobo is een intens gebruiker van sociale media en post meerdere updates per dag op Twitter en Facebook. Het feit dat De Wever tijdens het interview een post uit 2015 kan parafraseren, wijst erop dat er al research verricht was door medewerkers van N-VA en dat er actief gezocht werd naar posts die Kobo konden beschadigen.

De aanval van De Wever was het startschot voor een aanhoudende campagne tegen Kobo. Die campagne sluimerde vooral op sociale media, en werd actief aangevuurd door N-VA-medewerkers. Michael Lescroart bijvoorbeeld, ex-woordvoerder van Liesbeth Homans en huidig woordvoerder van Fons Duchateau, had er duidelijk genoegen in om zijn pijlen te blijven richten op Kobo. Er werd heel actief gezocht in zijn posts op sociale media:


 

 

 

 

 

Het was vermoedelijk die zelfde Michael Lescroart die ook de meeste recente aanval op Kobo georchestreerd heeft. De vermeende post over Gaia dook immers op in een twitterdiscussie tussen Duchateau en Kobo:

Het is dus heel waarschijnlijk dat Lescroart de bewuste post van Kobo tipte aan Duchateau, die vervolgens binnenkopte. Het Nieuwsblad raapte het relletje op Twitter op en maakte van de grap van Kobo meteen “een doodsbedreiging”. De rest van het verhaal kennen we.

Broodroof

Het geval Kobo is geen unicum. Het maakt deel uit van een sinds enige tijd gebezigde strategie van N-VA om linkse, tegendraadse opiniemakers te discrediteren en te intimideren. Dat gebeurt voornamelijk via sociale media. De acties zijn georchestreerd en gericht op het ten val brengen van de personen of organisaties in kwestie. Het uiteindelijke doel is steeds om mensen van hun stoel te duwen, de subsidiëring van organisaties in vraag te trekken of om personen te criminaliseren.

Ook KifKif werd de voorbije dagen hard aangepakt omwille van een emotioneel beladen stuk dat van Facebook geplukt werd. Meteen werden de subsidies die de organisatie ontvangt in vraag getrokken. Marius Meremans, die voor N-VA zetelt in de commissie voor Cultuur, Sport, Jeugd en Media deed vrolijk mee:

 

 

 

 

 

Piet De Zaeger, algemeen directeur van N-VA, ondersteunde de aanval op KifKif:


 

En ook fellow travellers van N-VA, zoals Maarten Boudry, sprongen meteen mee op de kar:

Opnieuw wordt een organisatie, en de mensen die ervoor werken dus rechtstreeks bedreigd met broodroof. Louter omwille van een standpunt dat wordt ingenomen.

Lippendienst

Viroloog Marc Van Ranst krijgt er vaak van langs door N-VA. Niet de opinies die Van Ranst verspreidt, maar wel zijn positie als wetenschapper wordt constant in vraag gesteld. Van Ranst is trouwens niet de enige wetenschapper van wie de ‘wetenschappelijkheid’ betwist wordt. Soms wordt het ook gortiger dan dat zoals uit onderstaande tweet blijkt. Antoon Devaere is een ondervoorzitter van een N-VA-afdeling.

 

 


Ook de wetenschappelijkheid en deontologie van Bea Cantillon werden betwist toen ze naar buiten kwam met de resultaten van een studie over de hervorming van de kinderbijslag. In primetime op Radio 1 zei Geert Bourgeois over Cantillon: “'Wat ik mevrouw Cantillon kwalijk neem, is dat zij de hervorming begeleidde, dat zij voor ons berekend heeft dat het armoederisico daalt, en dat ze nu als eerste, ondanks een vertrouwelijkheidsclausule, naar buiten treedt om het systeem af te schieten. Ik vind dat deontologisch niet correct.'” Opnieuw: deontologie, op de vrouw spelen, de positie van de persoon in kwestie aanvallen en niet ingaan op inhoudelijke argumenten.

 De lijst van mensen die het slachtoffer werden van N-VA-intimidatie is lang, onrustwekkend lang. Denk bijvoorbeeld ook aan de gecreëerde hetzes tegen de VRT, tegen De Standaard of een columnist als Dyab Abou Jahjah. Annick De Ridder schreef op 25 oktober 2014 op haar blog: “Vlaming, zeg massaal uw abonnement van De Standaard op. Maak duidelijk dat u dit niet pikt. Dat u objectieve berichtgeving met pittige opinies en duidingen verwacht, maar geen lippendienst aan extremisten. Vlaamse bedrijven, stop met adverteren in De Standaard. Maak duidelijk dat ook jullie dit niet pikken. Dat jullie wensen te investeren in een krant die aan nieuwsgaring doet, niet in een krant die mee de oproep lanceert ons economisch weefsel te vernietigen en onze samenleving plat te leggen."

Macht

De N-VA is een partij die het debat niet aangaat, maar mensen uit het debat probeert te duwen door middel van intimidatie. Op zich valt dat allemaal onder de vrijheid van menigsuiting. Activisten gaan bijvoorbeeld ook soms oproepen tot een boycot van een instantie of een medium, of gaan het ontslag van deze of geen politicus eisen.

Maar er is wel een belangrijk verschil hier. N-VA is de machtigste partij van Vlaanderen, een partij die achter vele knoppen zit en uit wiens hand het gros van de media eet in de vorm van nieuwsfeitjes of exclusieve interviews. Het is die combinantie van macht en intimidatie die zorgen moet baren en flirt met de grenzen van wat democratisch is. Democratisch verkregen machtsposities worden misbruikt om het partijbelang boven het algemeen belang te verheffen. Als diezelfde partij dan ook nog te pas en te onpas pleit voor het morrelen aan de rechtstaat, dan wordt het pas helemaal zorgwekkend.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

16 reacties

 • door Rob Visser op dinsdag 6 september 2016

  Geachte redactie. Ik neem de vrijheid een paar kleine kanttekeningen te plaatsen bij dit interessante artikel. Wat me aanspreekt is dat het blog respect als kernwaarde lijkt te hebben, dat ondersteun ik volledig. Ook wordt duidelijk dat er veel heen en weer beschuldigingen zijn met kwalificaties die niet echt professioneel zijn.

  Wat me minder aanspreekt is dat u Kobo tot slachtoffer maakt, terwijl hij toch woorden als 'slachten' bij mensen gebruikt en ook lichtvaardig het woord racisme gebruikt. Wanneer dergelijke woorden aan de ene kant worden opgevat als kwaadwillend en 'geochestreerd', terwijl dit aan de andere kant wordt beschouwd als 'een grapje', dan heb ik daar geen fijn gevoel bij. Bovendien is mij van die orchestratie niets gebleken, het kan ook zijn dat bij de NV-A een kuddementaliteit heerst en iedereen probeert elkaar daarin te overtreffen.

  Als zij onfatsoenlijke termen hanteren en lukraak beschuldigingen doen, is dat voor mij geen reden om ertegen in te gaan met dezelfde wapens. Ik zou willen pleiten voor zuiverheid bij interpretaties en voor iets meer nuance. Een topambtenaar die woorden gebruikt als Kobo deed is toch ook een klein beetje medeverantwoordelijk?

  • door eddy de keyser op dinsdag 6 september 2016

   Als Y. Kobo ontslag moet nemen voor wat hij drie jaar geleden heeft gepost, dan kunnen we de hele N-VA kudde ontslag laten nemen. Wat ik daarvan al op de sociale media heb gelezen overtreft in grote mate van wat Kobo af en toe te vertellen heeft. Heb je al eens gelezen wat een A. De Ridder, Theo Francken, Louis Ide, K. Van Overmeire, en zo kan ik nog wel effe doorgaan in het verleden op de sociale media hebben gepost. Wel zoek het eens effe op. Daartegen is Kobo een lief lammetje.

   • door Rob Visser op donderdag 8 september 2016

    Geachte Eddy, Natuurlijk begrijp ik dat er met gelijjke maten moet worden gemeten. Als beschuldingingen van de kant van NV-A vaker en heftiger zijn heeft dat zeker consequenties voor het beeld dat buitenstaanders (zoals ik) krijgen. Tegelijk vind ik dat gedragingen van anderen nimmer een excuus mogen zijn om zelf ook een stapje in die richting te zetten. Als het wangedrag aan anderen wordt overgelaten wordt het voor mij gemakkelijker om te zien met welk van beide kanten ik het meest sympathiseer.

  • door sam vanderleyden op woensdag 7 september 2016

   @rob visser Last van selectieve verontwaardiging? zie eerdere reactie.

 • door Roland Horvath op dinsdag 6 september 2016

  Vreemd dat een CD&V medewerker ontslag moet nemen door gestook van N-VA. CD&V heeft altijd gekropen voor N-VA te beginnen met het kartel in 2003 door Leterme.

  Er is onterecht verbazing over het gestook van N-VA. Dat is er al jaren in alle mogelijke vormen inbegrepen laster in de leefomgeving van andersdenkenden. We gaan uit van verkeerde aannames. Ons is wijsgemaakt door N-VA zelf en door de hoofdstroom media de VRT voorop dat N-VA democratisch nationalistisch is. N-VA is echter een gewone nazistische en fascistische partij. Fascistisch is in essentie corpocratie: De Grote Multinationale Ondernemingen GMO regeren. De enige doelgroep van N-VA. De corpocratie is meer de essentie dan het leidersprincipe. Alle eigenschappen van fascisme zoals anti democratisch en anti sociaal volgen uit de corpocratie.

  Nazisme is fascisme plus gestook, in allerlei vormen: Racisme, demoniseren en uitsluiten van minderheden, wij -zij denken. Tot de minderheden behoren vooral andersdenkenden. Die werden jaren terug door N-VA propagandisten in de media altijd "slechte Vlamingen" genoemd.

  Het gestook van N-VA heeft al zeer veel maatschappelijke en psychische schade veroorzaakt. Op de duur ontstaat zo in de maatschappij een voortdurende hetze tegen mensen, individuen en groepen. Nu N-VA in de Belgische en in de Vlaamse regeringen zit, is het gestook niet opgehouden.

  Het is nodig de dingen bij hun naam te noemen en de termen fascisme en nazisme courant te gebruiken.

  • door indigolight op woensdag 14 september 2016

   Die schade is inderdaad aanzienlijk. Ik vraag me soms af of die mensen goed slapen, of anders indien ze wel daartoe in staat zijn een geweten te hebben. Blijkbaar is hun egokracht zodanig dat zij velen rond hen onheil aanbrengen zodat ze hun thema's kunnen uitleven: macht.

   Ergens was het wel te verwachten dat krachten in de wereld een wereldorde zouden willen opzetten, en dat macht op wereldniveau zou komen na zeer zeer lange voorbereiding. De mythische en archetypische verhalen uit de bijbel kloppen: velen zullen opgeofferd worden voor de nieuwe babylonië. Het zal geen Eden worden zoals God ons bedoeld had: in broederschap.

 • door Stern op dinsdag 6 september 2016

  Een interessant artikel, maar natuurlijk zeer eenzijdig. Eenzelfde gedrag wordt door beide kanten vertoond.

  Wanneer Theo Francken en Jan Jambon aangebrande tweets de wereld insturen of ongenuanceerde uitspraken doen staat het ook vol verontwaardigde reacties. Wat het zoeken naar tweets in het verleden betreft: toen Theo Francken staatssecretaris werd moest hij zich ook verdedigen tegenover de befaamde "meerwaarde-tweet". Jan Jambon mocht zich zelf verantwoorden voor uitlatingen van zijn zoon.

  Indien een NV-A'er die, zelfs spottend zou voorstellen om een politieke tegenstander te "slachten", zou er ook niet gerust worden alvorens de man/vrouw ontslagen was. De woorden "ranzig" en "verontwaardiging" zouden niet meer uit de cyberspace te weren zijn. Het zou geen intimidatie heten maar gewoon een kwestie van fatsoen.

  Thomas Decreus, kan je ook kritische artikels schrijven met een originele kijk op de werkelijkheid die niet zo overduidelijk partij-dig zijn?

  • door Jean Marie VandeWeghe op vrijdag 9 september 2016

   Er is wel een essentieel verschil, Jambon, Francken en noem maar op moeten de politieke arena niet verlaten.

 • door Jean Marie VandeWeghe op dinsdag 6 september 2016

  Met stijgende belangstelling heb ik het artikel gelezen, van sommige zaken was ik op de hoogte, van andere niet. Wat ik echter met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan zeggen (en ik kies bewust mijn woorden) is dat die intimidatie niet stopt bij politici, media en publieke organisaties, maar dat ze zelfs zover gaat dat ook privé personen er het slachtoffer van zijn. Ik ben iemand die vrij kritisch is ten opzichte van het beleid, en het gedachtegoed van N-VA, zonder dat ik daarbij de man speel. Wat ik de laatste weken daarbij ervaar, is dat er meer en meer reacties komen van veelal valse profielen die daarbij mij rechtstreeks aanvallen als persoon. Het is zelfs zo dat ik vandaag voor de eerste keer sedert ik mij begeef op social-media, een persoon geblokkeerd heb, omdat het gewoon té was (iets waar ik eigenlijk principieel tegen ben). Verder heb ik de laatste tijd een aantal vriendschapsverzoeken gehad op facebook van zeer foute personen. Bij dit alles had ik steeds het gevoel dat het steeds vanuit dezelfde (N-VA) hoek kwam. Verder had ik ook altijd het gevoel dat ze probeerden zo veel mogelijk privé informatie van mij probeerden te verzamelen. Als ik het artikel dat ik zonet gelezen heb, combineer met mijn persoonlijke ervaringen en het feit dat N-VA aan de grondwet wil morrelen! Ik heb daarbij één overheersend gevoel, en uiteraard is dit mijn persoonlijke mening, en die is beperkt tot de persoon die ik ben, volgens mijn mening is N-VA een rechtstreekse aanval aan het doen op de vrije meningsuiting en dus de democratie. Dit is een bericht van een bezorgde burger.

 • door Hakke op woensdag 7 september 2016

  En dan zwijgen we nog over zuiveringsacties binnen administraties. Mooie "nieuwe" politieke cultuur is dit.

 • door jagoesan op woensdag 7 september 2016

  en dan nog te zwijgen dat de N-VA zo gezecht iets gevonden had bij het acw, het kan de N-VA niets schelen of het waar is of niet ,hun doel is als men blijft gerhalen, dan zijn er mensen die zeggen, er zal er wel iets van waar zijn dus laag bij de grond .

  • door jan peeters op donderdag 8 september 2016

   Iedereen is slaaf van zijn eigen woorden. Het is best mogelijk dat in het heetst van de strijd in volle emotie al eens over de schreef wordt gegaan. Dat gebeurt bij politici van alle partijen. De vroegere uitspraken van Youssef Kobo zijn wellicht niet letterlijk bedoeld, maar waren wel keihard. Dat heeft hijzelf ondertussen ook wel ingezien. Dat NVA het aangrijpt om daarop kritiek te geven is normaal. De andere partijen doen dat evenzeer, het hoort bij het politieke bedrijf. Een mooi voorbeeld hoe fanatieke politiekers soms op hun plaats worden gezet is in dit verband de uithaal van minister Laurette Onkelinx indertijd op Vlaamsgezinden. Na haar uitval zag ze alle sterretjes van het firmament toen uitkwam dat haar grootvader Onkelinx oorlogsburgemeester was geweest in een klein Vlaams dorpje. Politiek is een mooi theater....

 • door Yvon Princen op donderdag 8 september 2016

  Ik hou niet van "domme platvloerse grapjes en zeker niet met een racistische reuk" ongeacht wie ze maakt. Ik hou evenmin van politiek bevooroordeeld gestook ongeacht wie het doet. Heren en dames gelieve u hier allemaal van te onthouden zoveel als binnen uw vermogen ligt, hoe beperkt dat ook mag zijn.

 • door JohanGroenroot op donderdag 8 september 2016

  Dit is gewoon het effect van de fascistoïde maatschappijstructuur opgezet door N-VA. Bepaalde doelgroepen en individuen die niet in het kraam van N-VA passen worden gericht uitgerangeerd; andersdenkenden, kunstenaars, walen, werklozen en leefloners, zieken,...net zoals de nazi's in de jaren '30. Door de geraffineerdheid (ondermeer m.b.v. nieuwe rechtSSpraak, radicaliseren van standpunten tegenpartij enz.) waarmee ze te werk gaan merkt het grootste deel v de bevolking niets, zolang ze geen kritiek uiten want dan worden ze direct gepakt via hun werkgever of beroep en vervolgens kapot gemaakt door de vele instellingen, rechtstreeks aangestuurd door extreemrechtse ministeries. Mensen worden aan het lijntje gehouden met van alles en nog wat, maar vooral; bang gemaakt. Ondermeer kliklijnen werden ter beschikking gesteld.

  Gestapo personeel werd. geselecteerd op vriendelijkheid en sociale vaardigheden. Ongewenste elementen werden op 'vriendelijke' wijze weggepest door mensen die 'enkel deden wat hen van bovenaf werd opgelegd'. Door allerlei pestmaatregelen en sociaal-economische discriminatie emigreerde dan ook een groot deel van de Joden voortijdig en ontsnapte zo aan de gruwel van de vernietingskampen. Het lezenswaardige boek Nazi-terreur van Johnson situeert zich grotendeels in de vooroorlogse jaren '30. De gelijkenissen met huidige situatie zijn hallucinant.

 • door Stef Hublou op zaterdag 10 september 2016

  Wel, ik huiver van de partij en volgelingen van de rare vogel die ik wel eens Ward de Bever noem. Ik pakte hem met lef, kritische zin en afgewogen humor aan op Knack.be in Vrije Tribunes toen iedereen zweeg na rechtszaken, 2010-11. Als publicist en correspondent vind ik het stukje van P. Decreus prachtig: degelijk, helder, geëngageerd, en ook op een betere, humanere, meer rechtvaardige politiek en maatschappij gericht. Als historicus wil ik toch opmerken dat tweets en mailverkeer zeer recente uitvindingen zijn. Waar wij allemaal nog moeten leren mee omgaan. In de beginjaren beseften wij ook nog niet hoe vervelend het afgaan van een mobieltje wel kon zijn tijdens concerten. De "automobielen" (dit wil zeggen: koetsen die rijden zonder paarden) hebben een eeuwigheid kunnen rondrijden voor we het gezond verstand lieten inperkingen eisen, zoals filters. Tv is nog altijd overdreven populair, bijna een verslaving, met alle nadelen voor het echte samenzijn en gesprek tussen mensen; ik voorzie dat dat tuig ook door de mand gaat vallen. De atoombom is ook niet voortdurend meer vlotjes ingezet, na Hiroshima en Nagasaki. Ten derde, vanuit mijn mensenkennis en besef van schrijvers deontologie, wil ik opmerken dat het nooit een goed idee is mensen af te luisteren, als je denkt dat ze over jou spreken. Die mensen aan de andere kant van het sleutelgat menen de roddel die zij tegen elkaar uiten over jou vaak helemaal niet. Ze porren elkaar op, geven energie. In dezelfde lijn is tweet een ziek systeem: mensen worden massaal gekwetst door meelezen. En dat is niet de bedoeling van die roddelaars, daar geloof ik vast in. -- Als ik met een vaderlijke raad mag eindigen: blijf voldoende de desolate stille natuur opzoeken. En bestudeer de geschiedenis. Dat relativeert veel. Stefaan

  • door indigolight op woensdag 14 september 2016

   Wijze en terechte raad, en mooi geschreven.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties