Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Onderhandelaars TTIP sluipen weg van burgerprotest

Burgerinitiatieven waaronder TTIP Game Over roepen op tot protest tegen de onderhandelingen tussen de VS en de Europese Commissie over het vrijhandelsakkoord Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Zij hielden een lawaaidemonstratie aan het gebouw waar die onderhandelingen achter gesloten deuren zouden doorgaan.
dinsdag 12 juli 2016

De Europese Commissie verplaatste op het laatste moment de onderhandelingen naar een ander gebouw dan oorspronkelijk was voorzien. Die zouden aanvankelijk doorgaan in het Albert Borschettegebouw in de Froissartstraat. Officieel gebeurde die verhuis om veiligheidsredenen. In werkelijkheid was het een poging om de aangekondigde actie aan het Borschettegebouw te ontwijken. De actievoerders zien dat als een eerste succes.

Geen TTIP-onderhandelaars op de afspraak aan het gebouw Albert Borschette in de Froissartstraat in Brussel (TTIP Game Over)

“De keuze van de Europese Commissie om de gesprekken te verplaatsen is al een eerste verstoring. Het toont aan hoe bang Eurocommissaris voor de Handel Cecilia Malmström is voor de reactie van gewone burgers. Maar waar de gesprekken ook plaats zullen vinden, mensen zullen van zich laten horen,” volgens Camille Van Mortslam, woordvoerder van de organisatie TTIP Game Over.  

Belgisch verzet groeit

België liep tot recent achter op de protesten in andere Europese landen. Het protest neemt hier echter ook toe, aldus de actievoerders. Het Waalse en Brusselse parlement namen reeds kritische resoluties aan. Volgens de organisatie Amis de la Terre zijn er 169 lokale besturen die zich tegen TTIP hebben uitgesproken.

In Vlaanderen komt hier ook langzaam beweging in. Op 28 juni 2016 verklaarde Halle zich als eerste Vlaamse gemeente officieel volledig TTIP-vrij. (Zie Halle derde TTIP-vrije gemeente van Vlaanderen – Leuven en Gent stemden in feite geen echte TTIP-vrije resolutie, wat Halle de eerste echte anti-TTIP-vrije gemeente maakt)

Op 11 juli 2016 lekte een onderhandelingsvoorstel uit van de Europese Commissie voor het hoofdstuk Energie en Grondstoffen in het TTIP-verdrag. Hieruit blijkt onder andere dat de EU aan de VS voorstelt om de wederzijdse richtlijnen voor energie-efficiëntie vrijwillig te maken. Producenten moeten volgens de huidige EU-regels voor elektrische toestellen een bepaalde energie-efficiëntie garanderen.

(TTIP Game Over)

Paul de Clerck, Friends of the Earth Europe, zegt hierover: "Het gelekte voorstel gaat rechtstreeks in tegen de overeenkomst van de klimaatconferentie van Parijs van december 2015 en de daar aangegane klimaatengagementen van de EU. Dit zal ervoor zorgen dat de Europese markt overspoeld wordt met inefficiënte producten en dwarsboomt maatregelen om hernieuwbare energie uit zon en wind te stimuleren. Bovendien stelt de EU voor om alle beperkingen op de import van gas af te schaffen. Dit betekent meer fracking in de VS en meer import van fossiele brandstoffen in Europa. Dit is het omgekeerde van wat we nodig hebben." (Zie Leaked proposal on energy confirms TTIP fears).

De Europese Commissie hoopt de onderhandelingen nog voor het einde van 2016 af te ronden. In dezelfde periode hoopt de Commissie ook om het gelijkaardige vrijhandelsakkoord Comprehensive Economic and Trade Agrement (CETA) met Canada te laten ratificeren door de parlementen van de EU-lidstaten.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had eerder verklaard dat CETA geen 'gemengd' verdrag zou zijn (waar zowel de Europese als de nationale instelingen van de lidstaten bevoegd voor zijn). Hij werd echter teruggefloten. Dat betekent onder meer dat in België ook alle regionale parlementen dat verdrag moeten goedkeuren.

(TTIP Game Over)

De Europese Commissie is echter van mening dat het CETA-verdrag al 'voorlopig' in werking kan treden na ratificatie door het Europees Parlement. Op die manier creëert de Commissie een precedent waarvan ze hoopt dat het de ratificaties door de lidstaten zal versnellen. 

Mia van Dongen van Climaxi: “Dit voorstel om CETA voorlopig al te laten ingaan is onacceptabel. Het is belachelijk om nationale parlementen te vragen om zich uit te spreken over een verdrag dat al in werking is getreden. In de tussentijd zouden burgers dan al blootgesteld worden aan alle gevolgen van dit verdrag.”

Climaxi lanceert na de actie van 12 juli 2016 een nieuwe brochure ‘Onze toekomst uitverkocht. TTIP en CETA, wat staat er op het spel.’ Mia van Dongen: ‘’In onze brochure leggen we de mechanismen en stand van zaken van zowel TTIP als CETA helder uit. Ook laten we verschillende organisaties aan het woord om de gevolgen voor uiteenlopende aspecten van ons leven, van burgerprotest tot voedsel tot sociale rechten, toe te lichten. We hopen op deze manier een breder publiek bewust te maken van de mogelijke gevaren van deze nieuwe vrijhandelsverdragen.’’

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Herman Michiel op dinsdag 12 juli 2016

  Niet erg goed geïnformeerd blijkbaar. "Geen TTIP-onderhandelaars op de afspraak aan het gebouw Albert Borschette in de Froissartstraat in Brussel" staat er onder de foto, maar die waren er wel degelijk, ik nam deze morgen zelfs een foto van Europees toponderhandelaar Bercero bij zijn aankomst aan het Borschette-centrum. Bercero & Co zullen het zich trouwens goed herinneren, want er was een oorverdovend kastrollenconcert. Degelijker info op http://www.andereuropa.org/ttip-onderhandelingen-in-brussel-luid-en-ludiek-verzet/

  • door Lode Vanoost op woensdag 13 juli 2016

   Toch nog even verduidelijken. Waar het om gaat is dat de onderhandelaars wel degelijk naar een ander gebouw zijn versast. De organisatoren zien dat ook als een overwinning (zie hieronder). Dat er een aantal onderhandelaars daar toekwamen klopt, dat spreekt het artikel niet tegen. Die zijn allen naar een andere plaats verhuist. Of ze nu daar toekwamen en later verhuisden of niet is trouwens niet de essentie. Dit gaat over een zeer succesvolle protestactie.

   Ik citeer een van de organisatoren uit het artikel hierboven: “De keuze van de Europese Commissie om de gesprekken te verplaatsen is al een eerste verstoring. Het toont aan hoe bang Eurocommissaris voor de Handel Cecilia Malmström is voor de reactie van gewone burgers. Maar waar de gesprekken ook plaats zullen vinden, mensen zullen van zich laten horen,” volgens Camille Van Mortslam, woordvoerder van de organisatie TTIP Game Over.

 • door Ronald Van Beneden op dinsdag 12 juli 2016

  De Amerikanen strijden met gebalde vuisten, zeer tot ergernis van de EU, aldus de EUObserver. Vooral de eis dat de EU alle voorbehouden voor het beschermen van zijn sociale zekerheid moet laten vallen, is ‘een totaal onacceptabel voorstel’, aldus een onderhandelaar. Daarnaast zijn Amerikaanse banken en andere financiële spelers bang dat ze vanwege hun dubieuze speculaties tijdens de schuldencrisis worden aangeklaagd voor Europese rechtbanken, en tot het betalen van hoge schadevergoedingen worden gedwongen. De VS wil deze banken beschermen door zijn eigen banken en bedrijven immuun te maken voor het Europese gerechtelijke systeem . Commissie wil verdrag erdoor drukken Ook de spanningen in en tussen de EU-lidstaten over het verdrag nemen toen, want in juni verscheen het juridische rapport of het CETA (verdrag met Canada) –en daarmee ook het TTIP- nu wel of niet uitsluitend onder de zeggenschap van de Europese Commissie valt. Volgens EU experts lijkt het er sterk op dat de verdragen echter door alle lidstaten goédgekeurd moeten worden. Blijkt echter de Commissie het alleenrecht te hebben, dan zijn de rapen gaar, want de Commissie wil het TTIP hoe dan ook ondertekenen, ondanks de wetenschap dat dit verdrag voor miljoenen Europeanen verschrikkelijke gevolgen zal hebben. Dat was en is de enige reden waarom de onderhandelingen over dit verdrag geheim worden gehouden. Dat de Europese Commissie zich totaal niets gelegen laat liggen aan de toekomst van ‘zijn’ onderdanen, weten we al langer.Jones: ‘Als de betrokken bevolkingen zouden weten hoe hier door de mangel worden gehaald, zouden ze massaal protesteren.’ Van de door politici en media beloofde voordelen en economische groei zal volgens hem absoluut zeker helemaal niets terecht komen.

 • door Ronald Van Beneden op dinsdag 12 juli 2016

  Van de door politici en media beloofde voordelen en economische groei zal volgens hem absoluut zeker helemaal niets terecht komen. ‘Het verdrag dient niet de belangen van de bevolking, maar enkel die van de concerns.’ Officiële statistieken wijzen nu al uit dat het TTIP minimaal 1 miljoen banen zal gaan kosten, en vermoedelijk zelfs het dubbele. ‘Inmiddels weten we dat de EU onderhandelaars bereid zijn om belangrijke terreinen van onze economie zomaar op te geven, zonder te kijken naar de gevolgen voor de mensen.’ Daarbij stelt de Europese Commissie zeer misleidend voor dat men de Europese standaarden ‘niet zal verlagen’. Inderdaad, ze worden niet verlaagd, ze worden in het TTIP geheel opgeheven, en overgeleverd aan de Amerikaanse willekeur. Parlementen buitenspel gezet De Europese Commissie zal de komende maanden al het mogelijke doen om de nationale parlementen buitenspel te zetten, en als dat onverhoopt niet lukt, deze onder zo groot mogelijke druk te zetten en desnoods te dreigen en te chanteren om zonder protest akkoord te gaan met het TTIP. En zodra dit verdrag er eenmaal ligt, is de sociale en economische ondergang van onze huidige samenleving dankzij Brussel niet veraf. Een democratisch EU is gewoon onbestaande.

 • door Herman Michiel op woensdag 13 juli 2016

  Sorry, maar dit bericht is totaal fout en getuigt van weinig journalistieke ernst. De "lawaaidemonstratie" was wel degelijk aan de ingang van het Borschettecentrum, waar wel degelijk de onderhandelaars bijeenkwamen. Ik was erbij (bij de lawaaimakers) en kon zelfs een fotootje maken van de aankomst van Garcia Bercero, de EU toponderhandelaar. Zo 'n 300 activisten waren er aanwezig van 7.30u tot na 10u, en zorgden voor een onthaal dat de onderhandelaars nog een tijd in de oren zal blijven hangen. Voor een juiste verslaggeving, zie http://www.andereuropa.org/ttip-onderhandelingen-in-brussel-luid-en-ludiek-verzet/.

  • door Lode Vanoost op woensdag 13 juli 2016

   Dat leest u met alle respect totaal verkeerd. Wat er staat is dat de onderhandelaars weggegaan zijn van het Borschettegebouw, niet dat de betoging ergens anders zou zijn doorgegaan. Dat zie je trouwens aan de foto's die er bij staan. ZIe ook de commentaar bij een van de foto's waar duidelijk staat dat de onderhandelaars van TTIP Niet 'op de afspraak' waren. Je kan er met andere woorden niet naast kijken dat de lawaaidemonstratie wel degelijk in de Froissartstraat aan het Borschettegebouw plaats had.

   Blijkbaar is er hier dus toch een misverstand. Misschien is de zin in het begin van het artikel onvoldoende duidelijk geformuleerd? Ik zal hem lichtjes herschrijven zodat een en ander duidelijker wordt.

  • door Lode Vanoost op woensdag 13 juli 2016

   Dus nog ter verduidelijking. Een aantal van de onderhandelaars zijn daar inderdaad toegekomen. Daarna zijn ze voor hun onderhandelingen wel degelijk naar een ander gebouw vertrokken.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties