Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

EU-voorstel wil nationale handelsrechtbanken uitschakelen voor grote buitenlandse bedrijven

Vijf EU-lidstaten willen internationale commerciële rechtbanken, zoals ISDS in TTIP, invoeren ter vervanging van alle bestaande bilaterale vrijhandelsakkoorden. Zo worden nationale handelsrechtbanken volledig uitgeschakeld ten bate van grote buitenlandse investeerders. Dat blijkt uit een gelekt geheim document.
vrijdag 20 mei 2016

De organisatie Seattle to Brussels Network kon de hand leggen op een geheim voorstel dat door de regeringen van EU-lidstaten Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland en Nederland op 7 april 2016 werd voorgelegd aan het Comité Handelsbeleid van de Europese Raad van Ministers van Economie.

In dat document stellen deze vijf regeringen voor om het systeem van zakenrechtbanken voor de beslechting van conflicten tussen buitenlandse investeerders/bedrijven en staten (Investor-State Dispute Settlement – ISDS) te veralgemenen naar elk dispuut dat investeerders hebben met de wetten van EU-lidstaten.

Conflicten tussen buitenlandse investeerders en EU-lidstaten

Dit internationaal rechtssysteem wordt ook voorzien in het TTIP-vrijhandelsakkoord dat voor het ogenblik tussen de VS en de EU wordt onderhandeld. De vijf hierboven vermelde landen willen met dit nieuwe voorstel het ISDS-systeem uitbreiden naar alle grensoverschrijdende conflicten tussen investeerders en EU-lidstaten, ook die conflicten die buiten bestaande bilaterale akkoorden vallen.

Het voorstel beweert dat het hier slechts gaat om de afschaffing van nog bestaande bilaterale handelsakkoorden tussen oudere EU-lidstaten met Oost-Europese nieuwe EU-lidstaten, die nog werden afgesloten voor die laatsten lid werden van de EU. Die akkoorden zouden interne discriminatie van landen binnen de EU veroorzaken, volgens de indieners van het voorstel. Volledige lectuur van het voorstel wijst uit dat dit slechts een oppervlakkig excuus is voor een veel grondigere hertekening van het EU-handelsrecht.

Uitschakelen bevoegdheid nationale lidstaten

Met dit voorstel willen deze vijf landen in één klap de bevoegdheid van nationale handelsrechtbanken van alle EU-lidstaten over disputen met buitenlandse investeerders volledig uitschakelen. Daarmee worden bovendien alle democratische rechten van de bevolking afgeschaft om nog beperkingen op te leggen aan investeerders. Concreet betekent dit dat buitenlandse bedrijven voortaan elke bestaande sociale wetgeving, milieuwetgeving, bescherming van consumenten, voedselveiligheid e.d. kunnen negeren. Die bestaande wetten hoeven niet eens afgeschaft te worden. Ze mogen dan gewoon worden genegeerd.

Op deze manier ondermijnt dit systeem alle pogingen van democratisch verkozen regering om nog nieuwe restricties op te leggen aan de economische activiteit van bedrijven. Bedrijven en investeerders kunnen disputen over de toepassing van wetten in dit systeem voorleggen aan een internationale zakenrechtbank, waarin alleen gespecialiseerde zakenadvocaten zetelen. Deze rechtbanken – in feite zijn het arbitragehoven – vergaderen achter gesloten deuren, de agenda en de verslagen zijn geheim en er is geen enkel beroep mogelijk tegen de uitspraken.

De gelekte voorstellen

In het gelekte document wordt verwezen naar een voorgaande vergadering van 1 oktober 2015, wat er op wijst dat dit idee van veralgemeende ISDS al enige tijd circuleert. Wat de vijf EU-lidstaten met dit voorstel stellen is dat:

 • buitenlandse investeerders meer beschermingsrechten moeten krijgen dan de eigen burgers en de binnenlandse bedrijven;
 • dat internationale ISDS-arbitrage boven eigen nationale rechtspraak staat;
 • dat buitenlandse investeerders het recht hebben wettelijke maatregelen die door democratisch verkozen regeringen zijn beslist naast zich neer te leggen en de belastingbetaler voor de door investeerders geleden 'schade' moeten betalen;
 • dat buitenlandse handel voor de EU belangrijker is dan de bescherming van de rechtstaat en de rechten van de EU-burgers.

In werkelijkheid discrimineert ISDS de burgers én binnenlandse investeerders, is ISDS onderworpen aan veel vagere regels dan nationale wetten en zijn ISDS-rechters - in tegenstelling tot nationale rechters - niet vrij van belangenvermenging, omdat ze baat hebben bij het bestaan van het systeem.

Winsten bedrijven boven algemeen belang

Dit systeem stelt de winsten van bedrijven boven het algemeen belang en zal alle pogingen voor nieuwe democratische wetgevende initiatieven ondermijnen. Bovendien zullen de belastingbetalers volledig opdraaien voor de kosten van dit systeem.

Met dit voorstel gaat de EU radicaal in tegen de wil van de eigen bevolking. Het protest tegen het TTIP-verdrag, en in het bijzonder tegen het ISDS-hoofdstuk in dat verdrag, groeit met de dag. John Hillary, directeur van de Britse organisatie War on Want, is bijzonder verontrust door dit document:

“Deze laatste lek toont dat de regeringen van de EU samenzweren om de basisprincipes van de gelijkheid voor de wet te ondermijnen. De grote zakenbelangen krijgen hun eigen parallelle rechtssysteem, dat de macht krijgt om ons voor hun rechtbank te dagen voor eender welke toekomstige beleidskeuzes die tegen de belangen van de grote bedrijven ingaan. Eén maand voor het Brits referendum over het lidmaatschap van de EU is dit een zoveelste teken van de dood van de democratie in Europa.”

Bronnen: 

EU planning parallel justice system for businees, new leak shows

Shameless attempt to quietly institutionalize ISDS throughout Europe

Intra-EU Investment Treaties Non-Paper from Austria, Finland, France, Germany and the Netherlands 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Roland Horvath op zaterdag 21 mei 2016

  De samenzwering van de 5 regeringen is verontrustend. Het toont nogmaals aan hoe onbekwaam en corrupt de EU politici zijn. Ze begrijpen niets van economie laat staan van geld in al zijn vormen. Begin vorig jaar was de Griekse minister Varoufakis de enige van de groep van 19 ministers van financiën van de eurozone die iets begrijpt van financiën. Schäuble, Dijsselbloem, Van Overtverldt, amateurs. Merkel, Hollande en Rutte: nul. Ze zijn zot geraasd door de verhalen van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO over concurrentie vermogen, over standaarden stellen aan de BRICS landen. Geen van hun argumenten zijn valabel voor het opzij zetten van de hele EU wetgeving of voor de huidige noodlottige besparingen en bedrijfslasten verlagingen. Samenwerken wil het US grootkapitaal niet, wel de wereld overheersen met militair geweld. Meedoen met de waanzin van de GMO geeft aan de genoemde lichtgewicht politici in hun ogen een zekere grandeur. De Vlaamse nationalisten lijden ook aan die ingebeelde grandeur.

  De EU neemt de plaats in van de lidstaten, ze maken in hun plaats wetten. En nu wil de EU een rechtsstelsel uitsluitend om de US GMO ter wille te zijn, ten koste van de binnenlandse vooral KMO economie. De GMO produceren nog geen 10% van het BBP maar ze slagen er wel in de hele maatschappij totaal te ontwrichten. De EU evolueert naar - of beter is een unitair gedrocht dat de lidstaten onderkruipt. In plaats van een federatie te zijn met een beperkte hoeveelheid federale bevoegdheden.

  Niet verwonderlijk gezien de lamentabele staatsstructuur van de EU. De EU Commissie en de Raad zijn in feite tegenover niets en niemand verantwoordelijk, neoliberaal zoals de GMO, ze hebben geen ideologisch programma, ze blussen branden. De 1e zijn afdankertjes, de 2e nationalisten.

 • door Roland Horvath op zondag 22 mei 2016

  Oneerlijke concurrentie. In het artikel gezegd: Buitenlandse ondernemingen krijgen door het ISDS meer bescherming dan binnenlandse. Met buitenlandse worden in het TTIP en aanverwanten in dit verband US ondernemingen bedoeld. Die produceren dan in andere en betere omstandigheden dan de binnenlandse. Zo kan geen binnenlands bedrijf op tegen een buitenlandse concurrent zeker als de laatste de wetgeving van EU lidstaten kan negeren. De binnenlandse dus EU ondernemingen gaan er aan of wordt overgenomen door de buitenlandse US concurrent. Vooral KMO hebben hier last van. Dit is geen vrijhandel meer want sommige bedrijven zijn vrijer. In de US zal dat verhaal niet opgaan, typisch voor een vrijhandelsakkoord met de US. Altijd verschillende rechten en plichten voor de US en voor de tegenpartij.

  ISDS is al raar: Bescherming van investeringen en dan nog in het geheim. In Europa worden investeringen nooit genationaliseerd zonder vergoeding. ISDS was oorspronkelijk bedoeld om investeringen in ontwikkelingslanden te beschermen. Ook onterecht want uit de investering was gewoonlijk al een waarde gehaald die een veelvoud is van de investering.

  Elk risico wordt verrekend in de productprijs. Ook een risico ten gevolge van wetgeving. Buitenlandse US ondernemingen willen dus 2 maal incasseren, de 2e maal via het ISDS.

  Het kapitalistisch systeem bestaat sedert 1350, na de pest epidemieën van de jaren 1340, nu 666 jaar. Nooit was er een ISDS nodig, nu wel. Dus de overheid moet nu een deel van het ondernemersrisico van Grote Multinationale Ondernemingen GMO uit de US dragen. De overheid wordt knecht van de US GMO. De EU wordt door de US geannexeerd. En door onze eigen politici weggegeven, versjacherd in ruil voor mandaten in bestuursraden van GMO. De politici onze 5e colonne.

  • door Jean Van den Bosch op dinsdag 24 mei 2016

   @Roland Horvath Ik kan je enkel groot gelijk geven met je commentaar, alsook met het knap geschreven artikel door Lode. Maar je slaat één belangrijk punt over het hoofd. De vieze en meer dan dubieuze rol van Nederland. Om een ISDS belangenconflict in te spannen heb je enkel een postbusadres in Nederland nodig. Een zogenaamde (hoofd)zetel in Nederland. Zie hiervoor naar andere artikels eerder op deze site verschenen. Zie naar Argentinië, en (vele) andere landen. En alsook naar de "dubieuze" handelsovereenkomsten" tussen Nederland en andere vreemde landen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties