Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Waarom een 'oorlog tegen drugs' volstrekt onzinnig is

In een pas uitgebrachte brochure pleit N-VA ervoor om de Antwerpse oorlog tegen drugs uit te breiden naar gans Vlaanderen. Hiermee gaat N-VA resoluut in tegen de veranderende tijdsgeest, en kiest ze voor een recept dat nooit gewerkt heeft.
dinsdag 3 mei 2016

Het lijkt haast ondenkbaar, maar rond het jaar 1900 waren alle toen gekende drugs vrij verkrijgbaar. Wie wat heroïne, opium of cocaïne wilde, die kon gewoon binnenspringen bij de apotheker of de plaatselijke drogisterij. Opiaten werden gebruikt als kalmeermiddel, of als remedie tegen hardnekkige hoest. Cocaïne werd dan weer aanzien als een tonicum en een middel tegen tandpijn. Niemand keek raar op van het gebruik van dergelijke middelen.

Vanuit historisch perspectief bezien was de situatie zoals die rond 1900 bestond eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk. Opium, hasj of andere producten, ze werden doorheen de geschiedenis vaak aanzien als wondermedicijnen die hielpen tegen een hele hoop kwaaltjes.

Of er dan geen verslaafden waren? Uiteraard wel. Maar veel minder dan nu. Eigenlijk bestond het concept verslaving nauwelijks voor de twintigste eeuw. Noch in het middelengebruik, noch in de verslavingsproblematiek maakte justitie, de media of de overheid zich druk. Opvallend neveneffect van die gebrekkige aandacht: van drugscriminaliteit was nauwelijks sprake, het aantal verslaafden lag relatief laag en overdosissen waren beperkt.

Reclame voor cocaïne-pastilles (1885)

Triomf van het moralisme

De omslag kwam er in de twintigste eeuw. De redenen voor die ommekeer zijn nogal complex. Er is sowieso sprake van een aantal sociale, politieke en culturele processen die elkaar versterken en leiden tot een toenemende aandacht en bezorgdheid omtrent middelengebruik, inclusief alcohol.

Zeker in de Verenigde Staten werd druggebruik steeds meer verbonden met specifieke bevolkingsgroepen en klassen die beschouwd werden als 'gevaarlijk'. De witte Amerikaanse elite linkte Mexicanen bijvoorbeeld aan het gebruik van marihuana. Het cocaïnegebruik was dan weer een onderdeel van de mythe van de 'zwarte verkrachter'. Alcoholmisbruik werd geassocieerd met Ierse en Joodse immigranten, opium roken met Chinese immigranten.

Propaganda tegen marihuana

Ook in Europa merken we omtrent de eeuwwisseling dat de arbeidersklassen steeds geassocieerd worden met seksuele bandeloosheid, moreel verval en alcoholmisbruik.

Het aanpakken van zowel alcohol- als drugsgebruik maakte deel uit van een poging om de aan migranten en lagere klassen toegeschreven bandeloosheid te controleren en te disciplineren. Het idee leefde dat het aan banden leggen van drugsgebruik zou leiden tot moreel voorname burgers die niet langer vatbaar waren voor wereldlijke verlokkingen.

Vooral de Verenigde Staten voerden de boventoon in dit politiek-moraliserende discours. Maar ook in Europa vond het gehoor. Eén van de concrete gevolgen ervan was de drooglegging in de VS, een strengere alcoholregulering in Europa en de invoering van de eerste drugswetten in de jaren 1920.

anti-alcohol propaganda

Terzelfder tijd vond ook het idee steeds verder ingang dat de staat op actieve wijze moest bijdragen aan de gezondheid van haar burgers. De in de 19de eeuw ontstane alliantie tussen een politiek project (gezonde, morele burgers), een economisch systeem (het kapitalisme dat gezonde werkkrachten nodig heeft) en de toen opkomende medische wetenschappen zette zich verder door in de 20ste eeuw. Het leidde niet alleen tot het criminaliseren van druggebruik, maar ook tot het medicaliseren ervan. Druggebruik, en zeker verslaving, werd steeds meer aanzien als een 'ziekte'.

En de gevaarlijkste drug is?

Goed. Maar drugs zijn toch ook gevaarlijk? Het is toch ook niet helemaal zonder reden dat substanties als opium, hash, cocaïne of heroïne vanaf de jaren twinitg verboden werden? Dat klopt natuurlijk. Het gaat hier inderdaad niet om onschuldige substanties. Maar als dit de enige reden was om drugs te verbieden, dan is de drugswetgeving volstrekt irrationeel.

In 2015 werd een paper gepubliceerd waarin werd nagegaan wat de meest gevaarlijke drugs waren. De onderzoekers gebruikten een schema dat hun toeliet om de verschillende vormen van schade (fysiek, sociaal, psychisch, …) die een specifieke drug aanricht op objectieve wijze te vergelijken met die van andere drugs. In totaal werden 20 illegale en legale roesmiddelen onder de loep genomen. De resultaten van dat onderzoek waren vrij onthutsend.

De minst schadelijke drug? Hallucinogene paddenstoelen. Op de voet gevolgd door drugs als LSD en XTC. Op de index van schadelijkheid scoorden LSD, XTC en hallucinogene paddenstoelen tussen 6 en 9%.

Bij de tien minst schadelijke drugs staan ook drie 'legale' middelen. Namelijk butaan (een gas dat indien gesnoven wordt een roes opwekt en dat vrij verkrijgbaar is in de handel), methadon en buprenorphine. Die laatste twee middelen zijn opiaten die gebruikt worden om het heroïneverslaafden te helpen afkicken. Je kan ze enkel verkrijgen op voorschrift.

Het wordt interessanter als we kijken naar de tien meest schadelijk drugs. Daar staan de meer bekende drugs in. Op de tiende plaats staan benzodiapines, een populair slaap- en kalmeringsmiddel. Dubbel zo schadelijk als XTC, concluderen onderzoekers. Maar tegelijk onschuldiger dan bijvoorbeeld cannabis. Cannabis staat op de achtste plaats en scoort 20% op de index. Op de zesde plaats staat tabak. Veel schadelijker dus dan een hoop illegale drugs. En toch op iedere straathoek verkrijgbaar.

In de top vijf van meest schadelijke drugs staan 'the usual suspects': cocaïne, heroïne, metamfetamines en crack. Maar de eerste plaats wordt zonder enige discussie bekleed door … alcohol. Het is volgens onderzoekers de drug die het meest schade aanricht op tal van vlakken. Ter vergelijking alcohol scoort 72% op de index, heroïne 55%, cocaïne 27%.

De tol

Wie dus op objectieve wijze kijkt naar wat verschillende drugs aanrichten, kan dus op zijn minst enkele serieuze vragen stellen bij de huidige drugswetgevingen. En zeker bij de pogingen om die wetgeving opnieuw restrictiever te gaan toepassen. Maar eigenlijk gaat het nog verder dan bovenstaand onderzoek.

Veel van de overlast en schade die illegale drugs aanrichten is immers niet het gevolg van de stof op zich, maar wel van het feit dat ze illegaal zijn. Wanneer de productie van chemische middelen wordt overgelaten aan clandestiene labo's waarop geen enkele kwaliteitscontrole mogelijk is, eindig je snel met onzuivere en uiterst gevaarlijke producten. De meeste xtc-doden vallen bijvoorbeeld doordat de concentratie MDMA in de pillen te hoog is, of doordat er andere, uiterst schadelijke chemicaliën in de pillen verwerkt zitten.

Mexicaanse troepen verwikkeld in een vuurgevecht met een drugsbende, nabij Michoacán

Ook de drugscriminaliteit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de meeste drugs illegaal zijn. Zonder verbod is van smokkel en zwarte markt geen sprake meer. Niet het druggebruik op zich, maar het wel het verbod daarop leidt tot criminaliteit.

En die criminaliteit eist ook een bijzonder zware tol. Latijns-Amerikaanse landen als Mexico worden verscheurd door de illegale cocaïnetrafiek en het criminele geweld dat daarmee gepaard gaat. Letterlijk honderdduizenden doden zijn reeds gevallen in Mexico omwille van de beslissing om een drug die de facto minder schadelijk is dan alcohol te verbieden.

Antwerpen kampioen

Het ergste van allemaal: die hele oorlog tegen drugs haalt niks uit. Maar dan ook werkelijk niks. Kijk bijvoorbeeld naar Antwerpen. Daar kondigde Bart De Wever enkele jaren geleden aan dat hij zijn eigen, hoogstpersoonlijke oorlog tegen drugs zou beginnen. Ook gebruikers zouden voortaan niet meer ongestraft blijven. Maar na drie jaar oorlogje spelen zijn de Antwerpenaren nog steeds veelgebruikers.

Antwerpenaren bij grootste druggebruikers van Europa”, kopte het Laatste Nieuws anderhalve maand geleden. Uit analyse van het afvalwater blijkt dat nergens “meer sporen van amfetamines [worden] aangetroffen dan in de Scheldestad, maar ook wat betreft het gebruik van cocaïne, methamfetamine, MDMA en cannabis staat Antwerpen telkens in de Europese top vijf.” Het spreekt voor zich: als het gebruik dermate hoog blijft, dan blijft ook de handel op volle toeren. Voor iedere dealer die opgepakt wordt, verschijnen er twee nieuwe.

Ook vanuit sociaal oogpunt is de oorlog tegen drugs bijzonder nefast. Niet iedere gebruiker is immers gelijk voor de wet. De arme gebruiker die zijn drugs noodgedwongen op straat koopt, wordt veel sneller gecriminaliseerd dan de rijke gebruiker die een lijntje legt op een chique cocktailfeestje. In Antwerpen is die sociale breuk bijzonder tastbaar. Razzia's en controleacties focussen zich bijvoorbeeld uitsluitend op de armere buurten van Borgerhout en Antwerpen-Noord.

Hillary

De conclusies die we uit de case van Antwerpen kunnen trekken, gelden ook voor de globale oorlog tegen drugs: het druggebruik is toegenomen, de criminaliteit is toegenomen en vooral de kleine garnalen en armere bevolkingsgroepen krijgen te maken met repressie. Net daarom begint er wereldwijd een consensus te groeien dat er moet afgestapt worden van een oorlog tegen drugs. En het zijn niet alleen academici of hulpverleners die daarvan overtuigd zijn.

Aan de vooravond van UNGASS – de United Nations General Assembly Special Session – hebben meer dan 1000 wereldleiders en prominenten een brief ondertekend waarin een vurig pleidooi wordt gehouden voor een ander drugbeleid. “De mensheid kan zich geen 21ste eeuws drugbeleid veroorloven dat even inefficiënt was als het drugsbeleid van de 20ste eeuw”, zo wordt in de brief gesteld. Opvallend: ook Hillary Clinton ondertekende de brief. Net als voormalig Amerikaans president Jimmy Carter en een hele rits Amerikaanse senatoren.

Nu de VS mee het voortouw neemt in een decriminalisering van drugs, zou de internationale consensus wel eens snel kunnen wijzigen. De VS is trouwens ook op binnenlands gebied het roer aan het omgooien. In steeds meer staten wordt het gebruik van cannabis bijvoorbeeld niet alleen gedecriminaliseerd, maar zelfs gelegaliseerd.

Politiediensten en gerecht zijn evenzeer vragende partij naar een ander drugbeleid. LEAP – Law Enforcement Against Prohibition – , bijvoorbeeld, verenigt progressieve stemmen binnen justitie en politie en probeert een ander drugbeleid door te drukken.

Als het over de oorlog tegen drugs gaat, lijkt N-VA dus niet meteen door te hebben in welke verandering de ware kracht schuilt.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

16 reacties

 • door janu op dinsdag 3 mei 2016

  De C.I.A samen met de Amerikaanse leger zijn sinds lang een grote drugshandelaar. o.a iran-contra operatie zie: Alfred McCoy "The politics of Heroin:CIA complicity in the globe drug trade" Gary Webb:Dark aliance:The CIA,the contras and the cocaine explosion. Terry Reed "Compromised:Clinton,Bush and the CIA" Alexander Cockburn “Whiteout:The CIA,drugs and the press” Michael Levine"The big white lie:The CIA and the cocaine/crack epidemic" Nick schou”Kill the messenger.How the CIA's crack-cocaine controversy destroyed journalist Gary Webb”

 • door Marc Willems op dinsdag 3 mei 2016

  Ik woon al 40 jaar in Peru en ben jaren werkzaam geweest in de VRAE, cocazone in Peru. Jaarlijks worden er 300.000 kg cocaine geproduceerd en uitgevoerd over de gehele wereld. De zone wordt gedomineerd door gewld. o.a. door de laatste overblijfselen van Sendero Luminoso ,lichtend pad. Die verplichte steun geeft aan de arme cocaboeren maar ook aan de grote drugfabrikanten. De schade is enorm, eerst op sociaal vlak, samenlevingen van arme mensen zijn volledig ontregeld, morele rgels zijn er niet meer, het enige wat telt is geld verdienen, en cocaine is de enige waardemeter, waar trouwens allen rond leven, zowel cocaboeren als politie, DEA, drugpolitie uit de VS, peruaanse militairen als politici. Kinderen doen hun middelbare school niet meer uit en preferen geld te verdienen i.p.v. studeren, want daar kan je niets met kopen. De politieke schade is overduidelijk, corruptie viert hoog tij. Maar dan heb je ook nog de ekologische schade. Ontbossing om coca akkers te hebben. Voor elke kilo pasta de cocaine worden er 10 kilos chemische stoffen gebruikt. Waar eindigen al deze produketen en de kerosene na gebruik_ Langs beken, rivieren eindigen ze allen in de Aamzone stroom, een van de grootste watervoorzieningen in de wereld en de gevolgen voor bvb visbestand en levende fauna zijn desastreus. Veel jonge mensen die met rugzakjes cocaine smokkelen naar de grotere stadscentras, Ayacucho, Andahuaylas , worden afgemaakt door rovers die het op de cocaine voorzien hebbe. Klinkt allemaal sterk negatief, en is ook zo. Het zijn mischien argumenten om mensen die wel bvb ijveraars zijn voor een groene wereld, en anderzijds af en toe een lijntje snuiven er toch zouden over nadenken.

 • door Roland Horvath op dinsdag 3 mei 2016

  Een zeer informatief artikel.

  1/ Er zijn meerdere redenen waarom N-VA een oorlog tegen drugs voert. Die redenen zien we ook elders. De gedachten van N-VA zijn minstens 200 jaar oud, ze zijn in niets bij de tijd. Sinds de drooglegging -alcohol- in de US in de jaren 1920 weet men dat een verbod van drugs het verbruik, het aantal verslaafden en doden, de prijzen en de criminaliteit vermeerdert. Alleen de kwaliteit van de drug neemt af, er is geen controle door het illegale karakter. Die elementaire informatie is niet aanwezig bij N-VA, meer algemeen intelligentie is niet de sterkste eigenschap van N-VA, dat is het nazistische stoken met leugens en verdraaiingen van de feiten.

  2/ N-VA zijn eendimensionale puriteinen. Puriteinen zijn vijanden van de mensheid, ze doen ongelukken omwille van hun absoluut juiste mening. Een erfenis van het katholicisme.

  3/ De oorlog gaat niet zozeer tegen drugs maar tegen minderheidsgroepen vooral armen. Dat ziet men ook in de US. N-VA houdt van repressie, het volk is de vijand. Sterker nog, N-VA houdt er van groepen te terroriseren en uit te sluiten. Het is goed mogelijk dat N-VA hierin opgestookt is door diensten van de US bvb de CIA. Ze zijn te ijverig met het demoniseren en discrediteren van moslims zoals ook VB en de Nederlandse PVV van Geert Wilders doen. Een buitenlandse invloed bvb financieel is altijd mogelijk. De US willen de EU schade berokkenen: Oekraïne door de US gedestabiliseerd en in een burgeroorlog, sancties tegen Rusland RU, NAVO/US wapens in de Baltische staten om de spanning met RU op te drijven, oorlog in Syrië in de omgeving van de EU, vluchtelingen, een drugsoorlog in Vlaanderen.

  De gekte en de onkunde van N-VA zijn onbegrensd. Alles maken ze kapot. Vlaanderen moet zo snel mogelijk af van N-VA.

  • door Hugo Casteels op woensdag 4 mei 2016

   heeft u ook nog andere argumenten dan steevast de schuld van alles en nog wat in de schoenen van de NVA te schuiven. Ik heb ondertussen ook de brochure gelezen. Het deel inzake preventie heeft u zowel als dhr. Decreus blijkbaar overgeslagen.

   • door Roland Horvath op donderdag 5 mei 2016

    Hugo, aan N-VA wordt alleen dat toegewezen wat door hen is veroorzaakt zoals een nodeloze en nutteloze, gestage verarming van België door de besparingen en bedrijfslasten politiek of de maatschappelijke schade door een oorlog tegen drugs die in feite een oorlog is tegen arme druggebruikers. Naast Fascistisch =de- Grote- Multinationale- Ondernemingen- GMO- regeren- en nazistisch =stoken,- racisme,- demoniseren- en- uitsluiten- van- minderheidsgroepen,- wij -zij- denken- mag men N-VA ook misdadig noemen wegens de oorlog tegen drugs die het drugsprobleem vergroot zoals we al weten sedert de jaren 1920. Misdadig, niet juridisch maar in feite en moreel.

    Het artikel gaat over het illegale van sommige drugs en de legaliteit van andere, niet over preventie. Preventie met betrekking tot drugs is er en zal er altijd moeten zijn. Maar die preventie wordt gehinderd en beschadigd door het feit dat veel drugs illegaal zijn.

    Rekening houdend met bvb de toevoegingen van wel 100 stoffen in tabak en het nodeloos toevoegen van vet, suiker en tarwe in zeer veel voedingsmiddelen beide om verslaving te creëren, moet er een strenge controle van drugs zijn. En een strengere regeling van wat wel en niet thuishoort in voedingsmiddelen.

    N-VA kiest voor recepten die niet werken als ze daarmee hun vijanden, minderheidsgroepen of de 99%, kunnen terroriseren en schade berokkenen.

 • door Het Zwart Schaap op dinsdag 3 mei 2016

  De-criminalisering van gebruik, ja ! Het beste wapen tegen gewapende en fascistoïde drugsbendes. Het tamelijk opvallende addertje onder het gras is natuurlijk wel dat een legaal drugsbeleid in combinatie met een kapitalistische economie en bijhorende consumptie cultuur tot een verrergering van de al bestaande drang tot decadentie, zelfvernietiging en verlies van interesse in sociale vooruitgang bij het meest onderdrukte deel van de bevolking zal leiden. Wie heeft er dan ook de nood om vrij te zijn in de materiële wereld als men evengoed zichzelf geestelijk zou kunnen bevrijden door middelen gebruik ? La societé du spectacle, voortaan niet enkel met alcohol en cultuur, maar ook met LSD, crack, ketamine, voor ieder wat wils... Dus jah... Decriminalisatie uiteraard. Jammer genoeg zullen de bedrijven die na een hypothetische legalisatie de markt zullen beheersen niet zozeer de recreatieve gebruiker , thuiskweker, zelfmedicerende patient , experimenterende puber of ervaren psychonaut willen plezieren, maar zullen ze net als andere bedrijven méér en beter product aan méér klanten met méér winst en méér rendement willen behalen. Nogal een gevaarlijke combinatie als het over drugs gaat. Denk maar aan de drank en tabak lobby, willen we daar echt een cocaïne, amfetamine en psychedelische lobby bij zetten ? Al is het natuurlijk een feit dat wat men 'big pharma' noemt vandaag de dag feitelijk al hetzelfde doet. Misschien eindigen waar het artikel mee begint , een verwijzing naar Domela Nieuwenhuis, die leefde namelijk rond 1900 en die zei toen het volgende: 'denkende arbeiders drinken niet, drinkende arbeiders denken niet' . Men hoeft geen overtuigd geheel onthouder te zijn om te erkennen dat dat vandaag de dag nog steeds een waarheid als een koe is.

 • door spacemonkey op woensdag 4 mei 2016

  Het hele drugsgedoe is uiteindelijk de ultieme uitwas van het kapitalisme op zich.

  Immer een gemaximaliseerde winst. Een extreme return on investment en daar draait alles om, zelfs in de natuur. Uiteraard zit je daarmee op de grenzen v/h acceptabele en toelaatbare op menselijk vlak. Ethisch –morele aspecten moeten daar hun gewicht in de schaal legen, naast risico’s als veiligheid en gezondheid. Zowel voor de individuen die kiezen voor dit soort van genotsmiddelen, als zij die er de minder prettige nevenwerkingen van ondervinden gaan (want die zijn er uiteraard). pornoficatie , drugs for free, vrije sex op 12-13-16 jaar ? van mij mag het allemaal immers dat is toch de door iedereen bejubelde vrijheid. Denk er echter wel om dat deze Sint Vitusdans kan uitmonden in een beestig leuke maatschappij.

  Experimenteer er verder gewoon op los. Succes wens ik jullie alvast toe, maar kom niet klagen. Want ook het infantiel onder elkaar mengen van mensen ongeacht religie, politieke achtergrond, klasse en zo meer heeft uiteindelijk niet steeds tot de gewenste resultaten aanleiding mogen geven. Verzint eer ge begint. Spacemonkey

  • door landoalda op woensdag 4 mei 2016

   Ik snap niet dat men het 'recreatief' gebruik van drugs kan goedvinden. Nu we de terreur van Parijs en Brussel e.d.m. kennen, vraag ik me dikwijls af die jongens die aan hun raid naar zelfdestructie (met zovele onschuldigen erbij) zijn begonnen, geen ex druggebruikers zijn geweest, jongens die alle wilskracht om nee te zeggen zijn kwijtgespeeld ???

   Ik ben tegen alcohol maar ook tegen elk ander middel dat een mens verhindert om verstandelijk na te denken ; de wereld is nog steeds te mooi om ons over te geven aan hallucinerende dingen ; drugs moeten in die zin gelegaliseerd worden dat ze enkel nog kunnen gebruikt worden in de medische wereld, en alle andere genotsmiddelen die moeten maar vernietigd worden en laat de boeren er graan, maïs, rijst ... op telen en daarvoor een goede prijs krijgen. Laat jongeren bewust leven en iedereen ervaren dat het goed kan zijn om te leven, en leer hen dat zij de verzorgers van de aarde en alle leven moeten zijn, dat is hun roeping ; wees er maar gerust van dat dit de wens is van zowel god als allah als jehova (toevallig is dat dezelfde entiteit, of niet toevallig, enkel dezelfde met een andere naam, in een andere taal !). Vrijdenkers of pantheisten zoals ikzelf hebben ook hun god, maar ze vonden er nog geen naam voor, en dat is ook geen bezwaar. Wij maken zelf de hemel of de hel (het laatste gebeurt nu bvb. in Syrië). En er zal geen verschijning komen om te zeggen wat we horen te doen, die verschijning moeten we gewoon vinden in onszelf, we weten best wat goed is en wat niet als we tenminste eerlijk zijn met onszelf.

   • door HumanLiberationFront op maandag 20 juni 2016

    De mensen, onze vroege voorouders, gebruikten reeds zeer lange tijd drugs voordat het geloof sociaal-cultureel ontrolt is van animisme naar polytheïsme en monotheïsme. Druggebruik bestond lang voordat God er een oordeel over kon vellen. Het geloof van Joden, Christenen en Moslims is als het ware gefundeerd in het hallucinogene spectrum van ons bewustzijn. Ook de Grieken en Romeinen in de Oudheid lieten hun lot afhangen van benevelde orakels en God op zichzelf was verslaafd aan het leed en lijden van de mens. Natuurlijke drugs waren de motor die beschavingen en geloof mee hebben geschapen. Ook geloofsbelijdenis kenmerkt zich als een sociale dwangverslaving, zoals de ruimtelijke Kosmos verslaafd is aan het sterrenstof van een Supernova. Donkere energie en materie voeden zich met sterrenstof waardoor andere grondvesten voor het leven ontstaan cf zwaartekracht.

 • door Roland Horvath op woensdag 4 mei 2016

  Meerdere reacties spreken over negatieve gevolgen van drugs en er wordt gewaarschuwd dat dat nog zal versterkt worden als die drugs gelegaliseerd zijn. Nochtans, als drugs gelegaliseerd zijn, doen veel huidige negatieve gevolgen zich niet voor. Dat is geen mening maar een feit, rond 1900 waren de drugs legaal en vrij te koop aan betaalbare prijzen.

  Het is fout gegaan door puriteinse stokers, door - nazisten, die minderheidsgroepen demoniseerden, hen associeerden met een drug en vervolgens uiteraard ook de drug gingen demoniseren. Een middel om de betreffende minderheid te criminaliseren. De oorlog tegen drugs is veeleer een oorlog tegen minderheidsgroepen vooral armen.

  Uiteraard moeten de producenten gecontroleerd worden bvb mengen de sigaretten fabrikanten meer dan 100 stoffen bij de tabak om de sigaretten verslavend te maken. Dat mag dan nu wel.

  Alcohol is het meest verslavend en heeft de ergste gevolgen bij een te groot gebruik. Als alcohol toegelaten is dan moeten alle andere drugs toegelaten worden.

  Er wordt met drugs miljarden verdiend door het feit dat ze verboden zijn. Er is dus van die kant altijd een campagne om drugs niet te legaliseren.

  • door Red Heskimo op vrijdag 6 mei 2016

   Roland, ik ga ervan uit dat u nog nooit geconfronteerd bent geweest met probleemgebruikers. Onbeperkte en vrije toegang tot verdovende middelen zijn nefast.

   Het maakt mensen willoos, het maakt mensen zwak. Het maakt ze klaar om afgeslacht te worden als schapen door een dictatoriaal bewind.

  • door Martin Veltjen op zaterdag 7 mei 2016

   Veel van de 'negatieve gevolgen van drugs' hebben m.i. inderdaad weinig te maken met de drugs op zich, maar zijn eerder een bijverschijnsel van de 'war-on-drugs'-cultuur en de weigering van maatschappij en politiek om dit op een fatsoenlijke manier te regelen omdat 'genot' (van genotsmiddelen) toch nog taboe is. Wat de brochure van de NVA betreft: de coke in de Antwerpse riolen is niet gezakt sinds deze legislatuur, je kan best wel gebruiken zonder te bezitten, en als de volksgezondheid er beter van wordt, mag je ook van het VN-charter drugs legaliseren.

 • door Stefaan Casier op donderdag 5 mei 2016

  Er wordt hier, en door NVA, algemeen over drugs gesproken. Maar we weten allemaal dat de focus in wezen op cannabis bestrijding ligt.

  De meeste mensen die ik kan overtuigen om volgende BBC documentaire te bekijken "True History Of Marijuana Full Movie" (http://www.disclose.tv/action/viewvideo/135638/True_History_of_Marijuana_Full_Movie/) stellen hun opinie over cannabis radicaal bij. Kort gesteld toont het hoe het verbod niets met de hoedanigheid van cannabis te maken heeft, en alles met het veiligstellen van grote investeringen. Voor het verbod werd het zowat door iedereen gebruikt in 1001 toepassingen. De idee om er tegen te zijn, kwam bij niemand op. Decennia indoctrinatie en propaganda zorgden ervoor dat de mensen cannabis als een duivels product gingen zien. Zelfs wetenschappers liepen in de val. Het toont hoe gemakkelijk de mens te bespelen valt

  De documentaire Jack Herer - Emperor Of Hemp (https://www.youtube.com/watch?v=YDRP7rv8ZXc) toont dan weer hoeveel menselijke schade en schade aan het milieu het verbod veroorzaakt heeft. De wereld zou er zo veel beter aan toe geweest zijn zonder het verbod. Het verbod is een onrecht.

  En tenslotte heb je deze: http://antiquecannabisbook.com/. Cannabis wordt officieel beoordeeld als een Schedule I product. Dat wil zeggen dat het geen enkele medische toepassing kent en zeer erg verslavend is. Het staat daar samen met o.a. heroine. Nochtans, de helft van de middeltjes bij de apotheker voor het verbod bevatten cannabis producten.

  Je kunt de mensen alles wijsmaken. En... mensen maken zichzelf van alles wijs. Maar de waarheid komt vroeg of laat naar boven.

  NVA mag conservatief zijn. Als tegenwicht tegen al te progressieven? Waarom niet? Maar dit is achterlijk en dom. Zouden BDW en C° echt zo dom zijn?

 • door antond op zaterdag 7 mei 2016

  Met drugs houd je de armen en kanslozen er goed onder. Drugs zijn een gesel voor de mensheid. Dat betekent niet dat je ze glashard moet verbieden. Maar ik ben wel voorstander van ontmoediging.

  Als je van de overheid verwacht dat deze helpt bij het opruimen van het menselijk leed dat resulteert van drugsgebruik, moet je de gebruiker hierop meteen afrekenen. Dit betekent dat er fikse accijnzen op moeten. Sommige drugs, waarmee je jezelf enorm in gevaar kunt brengen, moeten op recept, net als bepaalde medicaties.

  En weer een andere categorie drugs, waarmee je anderen in gevaar brengt (b.v. omdat ze de gebruiker veranderen in een wandelende tijdbom) moeten helemaal verboden blijven. Je mag anderen toch niet (potentieel) aan jouw geweld blootstellen? Er is niet één antwoord op de vraag hoe het verder moet met de legale status van drugs.

  Wie gaat de rommel opruimen die drugsgebruikers veroorzaken, zowel in hun omgeving als in hun eigen lichaam? Laten we de verslaafden en zij die hun leven hebben vergooid, straks, als het plezier van al die drugs allang is uitgewerkt, gewoon op straat liggen?

  • door HumanLiberationFront op maandag 20 juni 2016

   Wanneer je niet meer denkt in termen van illegaliteit en criminalisering, wat wil zeggen INDERDAAD kijken naar schadelijkheid van substantie tegenover individu en maatschappij, aard van gebruik .... dan geef je jezelf antwoorden op jouw vragen. Dan dien je o.a. in acht te nemen: - dat cannabis(thee) als minder gevaarlijk beschouwd mag worden dan sigaretten en alcohol; Alsook de relatie met geweld en criminaliteit kent heel andere proporties. - MDMA in lage dosissen geen schadelijke onomkeerbare gevolgen heeft op lange termijn; Terwijl we alle middelen exclusief legale drugs diaboliseren, missen we de nuance. - paddo' s worden gebruikt in een spirituele sfeer en niet als massa consumptieproduct; Sommige drugs zijn verbonden met subculturen waarbij het gebruik opgevat wordt als een diep existentiële sociale beleving. Introspectieve bewustwording hetgeen je niet snel aantreft bij gebruik van alcohol en tabak. - Khat, kauwen van coca bladeren en andere natuurlijke producten zouden het Vlaamse medicatiegebruik allerhande drastisch terugdringen. .... wanneer wordt het denken schadelijker voor mens en maatschappij dan een product op zich ? That' s the question. - -

 • door HumanLiberationFront op donderdag 9 juni 2016

  Enkel en alleen dankzij de criminalisering van druggebruik bij Afro-Amerikanen en Latino' s, konden de Amerikaanse gevangenissen naar de beurs trekken. Sociaal economisch instrument om discriminatie en racisme legaal te handhaven. De Westerse wereld en de caleidoscopische deuren van perceptie zijn cultureel afgebakend. Als een kwantumverstrengeling die ons bewustzijn in zijn greep houdt. Overal dienen we echter de nuance op te zoeken. De gevaarlijkheid van substanties is soms afhankelijk van de manier van inname. In het huidige synthetische tijdperk worden we overladen door nieuwe uitdagingen zoals badzout, GHB en varianten, New Psychotic Substances ... Op oude uitdagingen van de zelfgecreëerde drugproblematiek werd in de vorige eeuw enkel naar antwoorden gezocht vanuit een economisch belangenideaal en een utopische kruistocht van postmoderne moraalridders. Met als resultaat dat het druggebruik in het Westen verankerd werd in ons consumptiegedrag, dat ook reeds beschouwd mag worden als vluchtgedrag. Het werd niet langer spiritueel benaderd of vanuit het oogpunt om sociale empathie en samenhorigheid te stimuleren. Kantelmoment voor het polygebruik zijn de jaren '90 met de democratisering van de elitaire drugs, de ontwikkeling van synthetische drugs en de opkomst van de "elektronische"- uitgaanscultuur. Misbruik en onaangepaste consumptiepatronen waren reeds massaal aanwezig door de bestaande bier- en wijncultuur. Een kosmologische uitdeining van de illegale markt die niemand onder controle heeft, waardoor ze steeds heterogener wordt. Met zijn allen laten we dit gedijen en geven alles uit handen aan het criminele milieu en sociale volksmenners die er ook financieel gewin en belangen uit putten.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties