Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Yanis Varoufakis: "Basisinkomen maakt echte vrijheid mogelijk"

Op 5 juni 2016 kunnen de Zwitsers zich uitspreken over de vraag of ze een basisinkomen willen of niet. Yanis Varoufakis roept in de marge van een in Zwitserland georganiseerde conferentie over de toekomst van werk op om voor het basisinkomen te stemmen. Volgens hem is het basisinkomen de hedendaagse manier om echte vrijheid te realiseren.
maandag 25 april 2016

Varoufakis: "De technologische evolutie die nu plaatsgrijpt, is bedreigend omdat ze ons confronteert met een uniek fenomeen. In de loop van de geschiedenis leidden technologische innovaties tot steeds tot meer jobs. Iedere innovatie vernietigde jobs, maar er werden steeds meer nieuwe jobs gecreëerd dan er verloren gingen. Dat is het fameuze Schumpeteriaanse proces: economische innovatie leverde net iets meer winnaars dan verliezers op."

"Nu maken we echter één van de belangrijkste breukmomenten mee sinds de achttiende eeuw. Het is heel waarschijnlijk dat de evolutie waar we nu voor staan, veel meer jobs zal vernietigen dan creëren."

"We riskeren in een wereld terecht te komen waarin de concentratie van eigendom en van de productiemiddelen leidt tot een stagnerend kapitalisme met enorme ongelijkheden. Een kapitalisme waarin een steeds kleiner aantal mensen een steeds hoger inkomen heeft en waarin steeds hogere geëlektrificeerde hekken zullen opgetrokken worden. Aan de andere kant van die hekken zal een groeiende groep mensen in onzekerheid en sociale ellende leven."

"Laat mij het uitleggen in science-fiction termen. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel gaan we naar een Star Trek toekomst. Een toekomst waarin we allemaal gelijk zijn. Een samenleving waarin iedereen kan profiteren van de technologische innovatie en waarin we bevrijd zijn van werk omdat de machines het zware werk van ons overnemen. In dit soort samenleving staat de technologie ten dienste van de mens. Ondertussen kunnen we het universum exploreren en filosofische discussies houden over de zin van het leven. Dat is het mooie toekomstscenario."

"In plaats van Star Trek kan het daarentegen ook The Matrix worden. Een samenleving waarin de artefacten die we creëren ons tot slaaf maken en waarin wij terechtkomen in een illusoire vrijheid. Of we zullen terechtkomen in een Star Trek-scenario of een Matrix-scenario hangt af van welke politieke keuzes we maken."

"Het alternatief op The Matrix is een post-kapitalisme, maar evenzeer een post-sociale democratie. De sociale democratie was gebaseerd op het idee dat werkende mensen zichzelf verzekerden door middel van belastingen en sociale bijdragen. Maar als het totale volume aan betaald werk drastisch daalt, dan moet de democratie een nieuw model genereren. Een model waarin het eigendom van de productiemiddelen opnieuw herverdeeld wordt, of waar op zijn minst de inkomsten uit de productiemiddelen opnieuw herverdeeld worden. Die herverdeling moet van dergelijke aard zijn dat ze vrijheid van alle burgers garandeert."

"Echte vrijheid betekent dat je 'nee' kan zeggen en toch kan verdergaan met je leven zoals voordien. Pas dan is er echt sprake van vrije keuze. Maar dit soort vrijheid veronderstelt een basisinkomen. Dat is één van de condities die vrijheid mogelijk maken. Ieder kind dat geboren wordt, zou moeten beschikken over een soort trustfonds, of een startkapitaal dat in staat stelt om in vrijheid en waardigheid te leven."

"Het is moeilijk om aan een land in crisis, zoals Griekenland, te vragen om te experimenteren met een basisinkomen. De Griekse staat kan op dit moment zelfs kankerbehandelingen niet meer financieren. Een rijk land als Zwitserland daarentegen, heeft de fantastische kans om te experimenteren met een basisinkomen. Vandaar: stem 'ja'!"

 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

16 reacties

 • door spacemonkey op maandag 25 april 2016

  Pssst vergeet het ...

  De Zwitsers zijn bij de rijkste burgers van de planeet. De elites gaan via de banken om hun grip op de samenleving niet zomaar prijsgeven. Als de macht van geld, inkomen, behoeften,marketing-reclame, aanzetten tot consumtie, lenen en schulden maken verdwijnt, wel hoe gaan de elites dan hun grip houden op de massa's ?

  Er zal steeds iets gedaan moeten worden om daar wat anders voor in de plaats te krijgen. Dieren maken een inspanning om een partner of wat eten te versieren. Mensen op een gesofisticeerde manier idem dito. De landbouwer zaait en oogst en brengt die dingen naar de markt of de veiling. Arbeiders, bedienden en anderen doen arbeid en verrichten diensten en verdienen geld. Om in leven te blijven en de rest aan luxe te spenderen. Allen de sjacheraars, tussenpersonen, bankdirecties en de elites zelf sjoemelen met en om geld. Veelal om geld waar ze zelf geen lap aan arbeid of inzet voor verrichten. De couponknippers en beurssmeerlapjes idem dito. Haal dat crapuul er tussenuit of plaats hun doen en laten onder een ethisch – morele tucht Internationale raad ( met hernieuwbaar mandaat). Wel kijk naar de hele afhandeling van het Panama dossier en aanverwante zaken.

  Een scheet in een fles, net zoals die ijlidee van een basisinkomen. Ooit gaat dat wel beteren als we terug met 1,5 miljard zijn en weerom in zak en as zitten. Om dan terug te beginnen want het zit in de mens ingebakken, de aard v/h beestje al ooit van gehoord ? Keep on dreaming. Spacemonkey

  • door marc covent op dinsdag 26 april 2016

   Als ik goed begrijp wat je bedoelt zou de wereldbevolking moeten terugvallen op 1,5 miljard mensen om dan een nieuwe start te kunnen nemen. Welnu, als er zo'n uitdunning moet komen dan zal die evolutie zo dramatisch worden dat de leefbaarheid voor die resterende 1,5 miljard ook zodanig teruggeschroefd wordt dat er eerder sprake zal zijn van het uitsterven van onze soort. De herverdeling van de rijkdom door een basisinkomen kan dit tij evenwel keren. De rijkere burgers van de planeet, doorgaans ook de intelligentere, beginnen dat stilaan te begrijpen.

  • door Dirk Buys op dinsdag 26 april 2016

   Psssst, het zal wel moeten … Is het basisinkomen het middel? Geen idee maar het is in ieder geval progressief. Het simpele ‘vergeet het maar’ wil in feite zeggen ‘ik heb geen zin om vooruit te denken’ of ‘ik sta ten dienste van de elite’. Ik ben geen econoom, dat beperkt uiteraard mijn geloofwaardigheid, vooral in tijden waarin economie bijna als een exacte wetenschap wordt aanbeden. Om het dan maar met eigen woorden te zeggen, in een wereld waar er massa’s winkels zijn maar bij gebrek aan koopkracht geen klanten meer zijn zal ook geen winst meer gemaakt worden en daar vult de elite vandaag zijn schermrekeningen mee hebben we dezer dagen vastgesteld. Uw stelling dat er steeds iets gedaan moet worden om er wat anders voor in de plaats te krijgen klopt. U wil zeggen dat mensen alleen maar iets doen als ze daar geld voor in de plaats krijgen en precies daar zit de ruimte en het nieuwe in een samenleving waar reeds een basisinkomen voorhanden is. Met een basisinkomen valt de druk om geld te vragen voor alles en nog wat voor een deel weg. Mensen kunnen dan andere dingen in de plaats wensen, geluk bv. want is dat niet waar velen onder ons het willen voor doen mochten ze kunnen? Het basisinkomen zou je trouwens kunnen vergelijken met de beperkte aansprakelijkheid die zelfstandigen vandaag hebben. Niet alles wat in de weegschaal wordt gegooid is verloren als het fout gaat. Daarin ligt trouwens ook de oorsprong ervan. De redenering die je opbouwt is dus uitsluitend ‘waar’ indien je ze implementeert in ons huidig economisch model. Van een deel van onze politici en ondernemers verwacht ik weinig, het is moeilijk loslaten voor hen. Wanneer de armoede hoge pieken scoort zal het doel de middelen heiligen zoals je zegt. Laat ons daarop niet wachten.

 • door Jan Willems op dinsdag 26 april 2016

  Gilbert De Swert, jarenlang hoofd van de studiedienst van het ACV, in zijn warm aanbevolen boek ‘De mens, de robot, de arbeid’ (EPO) over het basisinkomen: “Dat zal de elite wel smaken: omdat het de enige manier kan zijn om het kapitalisme van zichzelf te redden. De logica is solide: als niemand zich nog de goederen en diensten kan veroorloven die al die robots gaan produceren, dan stuiten de wereldmarkten ineen. Het wereldkapitalisme kan niet in stand gehouden worden met luxegoederen alleen. De enige manier om het systeem overeind te houden is dan: weelderige en weldadige herverdeling van rijkdom.” Over dit basisinkomen is vorig jaar op de site van Mo Magazine ook een zeer indringende discussie, wars van slogans, gevoerd tussen zakenman Alain Duchâtelet die er voorstander van is en socioloog Jan Hertogen die het idee met reden helemaal niet genegen is. Ook dit is zeer warm aanbevolen. Surf naar:

  http://www.mo.be/opinie/basisinkomen-h-t-antwoord-op-technologische-ontwikkelingen

  • door spacemonkey op dinsdag 26 april 2016

   Psssst die 1,5 miljard is maar een approximatief getal dat ik aangaf om iets kenbaar te maken. Aantal reduceert, ruimte ( die via de relativiteitstheorie met tijd verbonden is en dus ook) tijd, mogelijkheden, vrijheid, levenskwaliteit, overleving kansen dus was ik (en er zullen nog wel intelligente mensen zijn) zo slim om kinderloos te blijven.

   Daar doet iedereen (die denken kan) maar mee wat ie wil. Dat noemt dan vrijheid zeker. Die rijke burgers nu nog. Wel kijk op enkele filantropen te na zijn dat allemaal mensen met de focus op steeds meer voor minder. Beste Marc; volgt u de actualiteiten wel een beetje ?

   Al eens van de Panama papers horen spreken en wie daar zoal in betrokken zijn? Niet ik of jij maar welk een rijke trits van mensen die volgens jou op een intelligente manier met de toekomst van planeet en mensen bezig zijn ?

   De banken die erin betrokken zijn, de multinationals wel Marc dat zijn geen gewone werkende mensen met een maandloon of een basisinkomen. Dat zijn veelal die mensen van nooit genoeg ten koste van alles. Ze staan op bonus en hoe vettiger (meer risico) de zaakjes die ze klaren hoe groter de verdienste. Beste ; daar ontmoet legaliteit de criminaliteit, poep simpel hoor. Verder maak ik er geen woorden aan vuil. Heb tijd/ruimte beter te besteden.

  • door Roland Horvath op woensdag 27 april 2016

   Jan, in de door u geciteerde referentie zijn er 2 zaken op te merken.

   1/ Een OBI is geen uitverkoop van de Sociale Zekerheid SZ. Het vervangt de SZ slechts gedeeltelijk, het wordt dus gedeeltelijk door de SZ gefinancierd en het maakt de SZ eenvoudiger.

   2/ Maar er is een tweede financieringsbron nodig. Namelijk zij die een inkomen van 1.500 per maand hebben betalen hun OBI zelf. Ze betalen 1.500 euro per maand aan de instantie die het OBI uitkeert. Het nut van het OBI is dat die uitkering er altijd is. Het nut van het OBI is louter en alleen dat de staat garant staat voor 1.500 euro iedere maand voor alle 18+, en 200 voor 18-. Zonder voorwaarden.

   Besluit: Een OBI van 1.500 is nu onmiddellijk mogelijk in België. En absoluut noodzakelijk voordat N-VA & Co de 99% van de Belgen helemaal ruïneert met hun besparingen en het uitsluiten van de één na de ander.

 • door JohanGroenroot op dinsdag 26 april 2016

  De huidge elites kunnen het huidige systeem van sociale zekerheid goed smaken, heel goed zelfs want het dient de neoliberale economie. Het voorziet de mogelijkheid uitsluitingsmechanismen in te bouwen en totalitaire macht uit te oefenen. Gewone burgers en targets die de politieke indoctrinatie niet willen slikken worden onder de ogen van de stilzwijgende meerderheid onmeedogenloos zonder inkomen gezet. Criminele instanties vol machtswellustelingen aangestuurd door rechtse ministeries maken zich zo dagelijks schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid; familiedrama's, zelfmoorden, sociale spanningen tussen arm-rijk, misdaad, uithuiszettingen, allemaal gelinkt aan het huidige systeem, ... Daarnaast is er een signifant deel van de bevolking dat sowieso geen beroep kan doen op het huidige stelsel. Arbeid alleen volstaat niet meer om solidariteit voor iedereen te organiseren en het arbeidsethos wordt dag na dag verder uitgehold.

  Stel u daartegenover een regelarm geïndexeerd onvoorwaardelijk basisinkomen (=RGOBI) voor dat na eeuwenlange onderdrukking ontvoogding en bevrijding mogelijk maakt van de dictatuur van de arbeid! Er is geld genoeg om een RGOBI voor iedereen te financiêren. Het is enkel wachten op de politisering en politieke kentering noodzakelijk om deze utopie van het arbeidsethos in de ware zin van zijn betekenis te verwezenlijken. Het zal dat zijn of een sluipende herintroductie van het lijfeigenschap, een toestand waar velen 24/24 7/7 zich nu OOk al dan niet bewust in bevinden.

 • door Roland Horvath op dinsdag 26 april 2016

  Een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen OBI voor iedereen van bijvoorbeeld 200 euro per maand voor 18- en 1.500 voor 18+ moet zo snel mogelijk worden ingevoerd want over een jaar of 40 is wereldwijd meer dan de helft van de werknemers werkloos door automatisering, volgens velen. Dat komt op 164 miljard per jaar of 40% van het Belgische BBP van 406 miljard.

  Het neoliberale alternatief is geen inkomen voor de werklozen nu en in de toekomst, zoals het was in de 19e eeuw.

  Een OBI schaft de Sociale Zekerheid SZ niet af, omgekeerd sluit SZ een OBI niet uit, het is niet royaal maar leefbaar en betaalbaar, het is een eenvoudiger inkomstenverdeling dan de huidige en het is voor de ontvanger een vierkante meter vaste grond onder de voeten, een vierkante meter eigendom en vrijheid. Het resulteert in een ander leven voor velen.

  Een OBI is slechts een andere vorm van een deel van het bestaande inkomen. Meer ambities heeft het niet.

  Een OBI wordt gefinancierd door een deel van de SZ en voor een deel door het feit dat de werkenden, die 1.500 of meer verdienen, hun OBI zelf betalen: Zij of hun werkgever betaalt 1.500 euro aan de instantie, die het OBI uitkeert, en dat wordt doorgegeven aan de betrokken werkende. Dat lijkt nodeloos ingewikkeld maar daardoor kan er altijd, iedere maand aan iedereen 1.500 euro betaald worden.

  Een OBI kan en mag niet voor een ander doeleinde gebruikt worden dan om iedereen zonder uitzondering iedere maand van een zelfde geldbedrag te voorzien. Het kan bvb niet gebruikt worden om de Sociale Zekerheid SZ af te schaffen hoewel het een vereenvoudiging daarvan zal bewerkstelligen.

  Iedereen is vrij al dan niet te werken. Uit tests blijkt dat de tewerkstelling niet vermindert door een OBI. En de arbeidsmobiliteit is groter.

 • door antbover op dinsdag 26 april 2016

  Moet er een basisinkomen zijn ? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet , dat is dat de industriële revolutie voorbij is en dat we nu reeds in een technologische revolutie zitten. Kortom : de robots komen er massaal aan. Onze politici zullen noodgedwongen samen met de " product ( gebruiksvoorwerpen ) scheppende elite" , de rijken , banken , multinationals dienen na te gaan hoe de maatschappij in de nabije toekomst er moet uitzien. Kortom , een robot het werk laten doen en " slechts behoeftigen" te hebben onder het " gewone volk" , dat brengt niets op , en dat voor geen enkele partij. Dus , iedereen zal over een inkomen dienen te beschikken , want productie moet ook verkocht worden , iets waar centen voor nodig zijn. Voorlopig wordt nog geteerd op lage lonen en landen in ontwikkeling , maar ook dat botst straks tegen zijn grenzen aan. Voor één keer , politici , neem eens initiatief , groepeer rond u al diegenen die een zinnige inbreng kunnen hebben , en beslis eens waarheen de maatschappij ( breed te zien , wellicht mondiaal)dient te evolueren. ook in deze zal een langzaam uitgebouwd proces de gelegenheid geven om miskleunen bij te sturen. Absolute voorwaarde : alle initiatieven steunen op één toekomstvisie voor DE GEMEENSCHAP .

  Kijk ,ook voor de rijken, het zal in de relatief nabije toekomst het een of het andere zijn : chaos op orde door gemeenschapszin.

 • door Michel Vanhoorne op dinsdag 26 april 2016

  Philippen Van Parijs, Duchatelet, Varoufakis ... en nu ook MR, één front? Wie nog?

 • door Jean Van den Bosch op woensdag 27 april 2016

  Ergens wel een knap geschreven artikel, maar is het niet oude wijn in nieuwe zakken steken? Ik vrees van wel, de eerste die afkwam dat "WERKLOZE" arbeiders dienden een basisinkomen te hebben was "FORD", jawel de autobouwer. Dit tijdens de recessie van de jaren 20 in de US. Hij was een groot voorstander dat de werkloze een basisinkomen diende te hebben. Daar dit basisinkomen de economie terug ging aanzwengelen, daar de werkloze mensen dan opnieuw geld hadden om uit te geven. Ford was helemaal geen heilige "baas", maar daar had hij wel een punt. Punt dat hij waarschijnlijk wel gepikt had van anderen. Hetgeen ik uit dit artikel leer (lees) is dat eenieder een basisinkomen "betaald door de overheid" MOET hebben. Juist ja, maar wie gaat dat betalen? Net diegene die nog werken, of zie ik dat verkeerd? Het wel is gemakkelijk Star Wars en Matrix aan te halen, maar wat bedoeld hij daar feitelijk mede? Momenten opvullen? Is dat een economie professor?

  Als zijn plan erdoor komt, dus eenieder een basisinkomen. Als dan volgende maand "alsook" eenieder beslist ik ga thuisblijven. Daar de zon in fase met de aarde staat (bv.). Waar gaan we dan uitkomen? Maar eenieder wil (eist) dat "essentiële" diensten blijven werken. Waar staan we dan? Dus geen brandweer, politiediensten, MUG. ambulance waar staan we dan? Eenieder is zal dan eisen dat deze diensten wel te beschikking zijn. "Tiens" is dat nu net niet een "contradictie" in het voorgestelde? Want volgens de "puristen" moet dat er werkelijk zijn, "tiens, tiens", is dit op dat moment geen foute redenering? Wederom zullen dan "uitzonderingsregels" dienen ingevoerd te worden.! (??).

  Voor de mensen die verder zijn geraakt dan het "Communistisch Manifest" een moeilijke vraag waarschijnlijk.

  • door antond op woensdag 27 april 2016

   U raakt precies het tere punt. Er moet een gegarandeerd basisinkomen zijn, maar het kan niet onvoorwaardelijk zijn. Iedereen heeft recht op een zeker (overeen te komen) minimum. Maar zij die kunnen en dit willen claimen, móeten er iets voor terugdoen! Als je onvoorwaardelijk (gratis) geld gaat uitdelen dan komt niemand voor de vervelende werkjes, die ook moeten gedaan worden, zijn bed meer uit. Resultaat zal dan zijn dat dit werk fors duurder gaat worden.

 • door annemie op woensdag 27 april 2016

  Ik vind dat het beter zou zijn het bestaande werk over iedereen te verdelen, die daartoe in staat is. Nu is het te gek dat men ons tot 67 jaar wil laten werken of dat (meestal) vrouwen met een voltijdse baan en een huishouding totaal overwerkt zijn. Werk kan bijdragen tot zingeving in het leven, tot voldoening, als middel om creatief te zijn. Dan is er natuurlijk ook afstompend werk, dat de gezondheid aantast, hoe meer dat kan vervangen worden met de technologie, hoe beter. Voor mij: jongeren laten werken brengt vernieuwing en ontwikkeling. Vooral voor de jeugd vind ik het belangrijk dat ze kunnen werken o.a.om hun leven te kunnen opbouwen en ook om niet doelloos op de straat rond te hangen. Werken heeft ook een vormend karakter. Men moet totaal dom zijn of immorele motieven hebben(dan gaan ze vlugger dood) om mensen tot hun 67ste te doen werken, als de jeugd werkloos is. Wie langer wil werken moet dat echter ook kunnen. Voor mij dus zo snel mogelijk een 32-urenweek!

 • door Carlos Pauwels op woensdag 27 april 2016

  We beleven rare tijden. De negatieve rente is er al: betalen om geld te beleggen en geld krijgen om te lenen. En nu wordt regelmatig gesproken over dat basisinkomen. Dat zijn toestanden die nieuw zijn en waar eens héél goed en diepgaand moet over nagedacht worden. Op het eerste zicht lijken het zotte toestanden, maar....... Zowel over die negatieve rente als over dat basisinkomen zijn de meningen zéér verdeeld. Ik volg het wel en ben benieuwd wat het uiteindelijk wordt.

 • door antond op vrijdag 29 april 2016

  Yanis, leg een uit waarom je vindt dat een Europeaan recht heeft op een OBI, dat voor een Indiër of Chinees niet is weggelegd. Is dat 'eerlijk' / 'Marxistisch', een inkomen op basis van waar je woont?

  • door Dirk Buys op vrijdag 29 april 2016

   Antond, waarom stel je vragen aan Yanis in het nl. wetende dat hij niet echt een blogger of lezer van DWM is? Bovendien gaat het artikel nu even over de conferentie in Zwitserland. Is het mogelijk niet alles op een hoopje te gooien? Het gaat nu dus even over het principe terwijl je inderdaad verder overschot van gelijk hebt. Waarom zou dat niet opgaan voor Aziaten of wie dan ook ter wereld.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties