Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Greenpeace blokkeert geheime TTIP-onderhandelingen

Actievoerders van Greenpeace hebben de onderhandelaars van de EU en de VS belet hun geheime gesprekken voort te zetten over het Transatlantic Trade and Investment Partnership vrijhandelsakkoord. TTIP zal volgens de organisatie multinationals ongeziene macht geven. en de democratie, de gezondheid en de sociale rechten ondermijnen.
maandag 22 februari 2016

De Europese Commissie en vertegenwoordigers van de VS komen in Brussel samen op 22 februari voor de verdere onderhandelingen van het TTIP-vrijhandelsakkoord achter gesloten deuren. Greenpeace nam de gelegenheid te baat om het geheime karakter van deze gesprekken en de nefaste gevolgen aan te klagen van dit verdrag voor democratie, milieubescherming, gezondheid en sociale rechten

30 activisten uit 7 landen ketenden zich vast aan de ingang van het conferentiecentrum waar de vergadering had moeten plaatsvinden. Klimmers ontrolden een groot spandoek aan de voorzijde van het gebouw met daarop een verkeersbord voor doodlopende weg, en de boodschap “TTIP: dead end trade deal”.

“Dit handelsakkoord gaat in feite niet over handel”, verklaarde Susan Jehoram Cohen, campagneverantwoordelijke TTIP bij Greenpeace. “Het hoofddoel van dit akkoord is de machtsoverdracht van het volk naar de grote bedrijven. De handelsbarrières waar de Europese Commissie het over heeft, zijn veiligheidsnormen die schadelijke pesticiden uit ons voedsel weren of verhinderen dat gevaarlijke stoffen in de lucht terechtkomen."

"De onderhandelaars die vandaag in het geheim wilden bijeenkomen, willen deze normen afzwakken om de winsten van grote bedrijven te maximaliseren, ongeacht de kost voor de samenleving en het milieu. Deze actie vestigt daar de aandacht op en geeft een stem aan de miljoenen burgers die tegen dit vrijhandelsakkoord gekant zijn.”

Onderhandelaars van de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken gaan vanaf 22 februari 2016 vijf dagen verder onderhandelen over hun controversiële plannen om buitenlandse investeerders toe te laten regels en wetten aan te vechten die de bevolking en het milieu beschermen, met name op vlak van voeding, chemische vervuiling en energie.

ICS = ISDS

Het Investor Court System (ICS) dat de Europese Commissie voorstelt, zou een nieuwe rechtbank de bevoegdheid geven om de belangen van investeerders boven die van democratische staten te stellen. Dat ICS-systeem zou het aanvankelijk voor het akkoord geplande ISDS-systeem vervangen (Investor State Dispute Settlement). ISDS zou bedrijven de macht geven om via arbitrage de nationale wetgeving en rechtbanken naast zich neer te leggen.

Het ICS-systeem wil echter hetzelfde doel nastreven onder een andere naam.

De bezorgdheid over het TTIP groeit en wordt gedeeld door een groot deel van de samenleving, met inbegrip van ngo’s, de gezondheidssector en ook veel kleinere bedrijven, die vrezen door de grote bedrijven weggevaagd te zullen worden.

Videobeelden van de actie vind je hier.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door Roland Horvath op dinsdag 23 februari 2016

  TTIP, een staatsgreep en een holdup van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO dat zoals Greenpeace zegt een bedreiging is voor democratie, milieubescherming, gezondheid en sociale rechten.

  TTIP is een domme bedoening. We hebben geen TTIP nodig en het brengt ons alleen ellende en oorlog.

  Drie merkwaardige principes. De handelsbarrières uit het artikel zijn een noodzakelijk protectionisme omwille van de gezondheid. Geen land of onderneming kan op langere termijn blijven bestaan in een 100% geglobaliseerde vrije markt. De propaganda van de EU stelt dat totale vrije handel goed is en nodig. Er was vrije handel in de 2e helft van de 19e eeuw tot de jaren 1920. Toen constateerde men dat zoiets onhoudbaar is en er werd overgegaan naar het andere uiterste, 100% protectionisme, even verwerpelijk. Er is een combinatie van beide nodig, vrije handel en protectionisme.

  Een 2e merkwaardig principe. Alles moet geprivatiseerd zijn ook bvb onderwijs. Niets collectief ook geen Sociale Zekerheid SZ, een collectieve vorm van sparen, financieren, van leven. Niets door de overheid tenzij politie en strijdkrachten. Overigens, een onderneming is in de US in de 1e plaats een winst machine en geen productie eenheid.

  Een 3e principe. Geen regels voor de GMO, de 19e eeuw is terug. Laisser faire.

  De consumenten komen met het TTIP in de kou te staan maar ook de KMO. Zoals nu met de al even ongepaste EU besparingen en bedrijfslasten verlagingen politiek die de binnenlandse EU economie kapot bespaart, te weinig koopkracht. Na de beurskrach van oktober 1929 werd er bespaard in de US en daardoor daalde het BBP met 46% in de periode 1929-1933.

  Michel1 en N-VA zijn voor de armoede en de dictatuur van het TTIP.

 • door spacemonkey op dinsdag 23 februari 2016

  Opmerkelijk dat en *milieuorganisatie* zich nu ook met die dingen moet gaan inlaten.

  Het gaat om de zoveelste zet van Neoliberale krachten om de democratie of wat daar nog van rest, verder te ontmantelen. Uiteraard andere koffie dan rammelende kerncentrales of walvisvangst, waar nog een factor milieu te bespeuren valt.

  De nieuwe hyperegocentrische ik – ICT generation die er prat op gaat niets meer te hoeven weten want het is toch permanent beschikbaar op Google of een andere informatie (manipulator). Vanaf de jaren ’80 zijn daar heel wat boeken over geschreven o.a. Het einde der geschiedenis en de laatste mens, De stille overname, globalisatie en wanorde etc etc.

  Enkel een welgemeende interesse en de moeite tot doorgrondend lezen zijn vereist, maar zelfs daar ontbreekt het deze steeds dommer wordende bloemzakken blijkbaar aan.

  Uiteindelijk gaan zowel milieu als de aftakelende democratie voor een groot deel *hun* probleem zijn. Waar zijn er grote protestdemonstraties merkbaar? Op Facebook staat alleen de grootste onzin te lezen, en het zijn de likes die tellen, nietwaar.

  Wel Ik hou ervan dit allemaal te mogen gaan meemaken hoor. Het gaat alvast realistischer en meer indringend wezen dan aflevering 11500 van * Het huis* als er nog een huis gaat rechtstaan. Gelukkig is er Greenpeace nog die hebben zeer goed door wat er op het spel staat.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties