Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Europa valt uit elkaar terwijl zijn burgers onverschillig toekijken

Roberto Savio oprichter van IPS beschrijft in deze scherpe analyse hoe Europa, ooit het meest revolutionaire project in de moderne geschiedenis, geleidelijk uiteenvalt.
donderdag 11 februari 2016

We zijn getuigen van de langzame doodsstrijd van de droom van de Europese integratie. Europa valt uit elkaar zonder dat ook maar iemand van haar 500 miljoen burgers ergens op straat komt. Het is duidelijk dat de Europese instellingen zich in een existentiële crisis bevinden; toch beperkt het debat zich tot het intergouvernementele niveau. 

Dit toont zonder meer aan dat de Europese burger zich niet betrokken voelt bij Brussel. Vergeten zijn de jaren 50 van de vorige eeuw met jongelui die in het Youth Federalist Movement mobiliseerden en met activisten van de Federal Movement onder leiding van Altiero Spinelli, of met de brede campagne voor een grensoverschrijdend Europa, een wervend thema onder de intellectuelen van die tijd.

De crisis ging crescendo. Eerst was er de Noord-Zuid tegenstelling, het Noorden wilde het Zuiden niet redden en maakte van het bezuinigingsbeleid een onwrikbaar taboe met Duitsland als onbuigzaam boegbeeld.

Griekenland was het uitverkoren slagveld dat als voorbeeld kon dienen, ook al betekende zijn begroting niet meer dan 4 procent van de gehele Europese Unie.

Het front dat streed voor budgettaire discipline en besparingen liep zijn tegenstanders die pleitten voor een beleid met als prioriteit ontwikkeling en groei makkelijk onder de voet.  Dit leidde tot verdere vervreemding van veel burgers..

Daarna kregen we de kloof tussen het Oosten en het Westen. Het wordt nu duidelijk dat de vroegere vazalstaten van de Sovjet-Unie tot de EU toetraden om zuiver economische redenen, en niet omdat zij zoveel voeling hadden met de zogenaamde Europese waarden die aan de basis lagen van de basisverdragen die vorm gaven aan de EU.

Solidariteit werd niet enkel genegeerd maar zelfs verworpen, zowel in het geval van Griekenland en als nu met de vluchtelingen. Momenteel zijn er twee landen, eerst Hongarije en dan Polen, die expliciet het “Europese model en haar waarden” verwerpen. In het eerste geval ter bescherming van een autocratische regeringsvorm. In het tweede geval om de christelijke waarden te verdedigen. En ze negeren alle  orders uit Brussel.

Terzelfder tijd werd een andere onheilspellende ontwikkeling zichtbaar. De Britse premier Cameron dreigde de EU te verlaten indien hij geen voorkeursbehandeling kreeg. In Davos zei hij letterlijk dat Groot-Brittannië lid was van de EU omwille van de markt en dat hij al de rest verwerpt, en vooral geen verdere integratie in de EU wenst.

Terwijl de Duitse kanselier Merkel signalen blijft uitsturen om de gemoederen te sussen, zijn alle Europese landen nu bezig om zoveel mogelijk zelfbeschikkingsrecht te recupereren.

Daarom zal alles wat de Britten uiteindelijk uit de brand slepen een voorbeeld zijn voor de anderen. Het is veelzeggend dat in Groot-Brittannië de pro-Europese lobby voornamelijk bestaat uit de financiële en economische sector en dat een burgerbeweging ontbreekt.

Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van economische stilstand waarin zelfs de ongeziene financiële injecties van de Centrale bank niet hielp.

De lijst landen met problemen beperkt zich niet tot de zuidelijke landen. Voortrekkers van een beleid van begrotingsdiscipline zoals Nederland en Finland ondervinden ernstige moeilijkheden. Het enige land dat het relatief goed doet, Duitsland, kan een positieve handelsbalans met de rest van Europa voorleggen en heeft een veel lagere intrestvoet wat vooral te danken is aan zijn economische prestaties: men heeft berekend dat meer dan de helft van zijn begrotingsoverschot een gevolg is van zijn onevenwichtige handelsrelaties met de rest van Europa.

En toch heeft Duitsland koppig geweigerd om een deel van zijn activa in de maatschappij te investeren door bijvoorbeeld een Europees Fonds op te richten om de schuldenlast van landen te verlichten. Duitsland kan je zo moeilijk een lichtend baken van solidariteit noemen… of zoals de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble het verwoordde: “We gaan onze zuurverdiende centen niet cadeau geven aan diegenen die niet zo hard gewerkt hebben als wij…”.

De vluchtelingencrisis tenslotte was de laatste kaakslag voor een institutie als de EU die al naar adem snakte. Vorig jaar ontvluchtten meer dan 1,3 miljoen mensen conflicthaarden in Irak, Libië en Syrië en kwamen naar Europa. Dit jaar verwacht de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen nog eens minstens één miljoen vluchtelingen.

Wat nu gebeurt, toont de Europese werkelijkheid. De Commissie bepaalde dat 40.000 mensen, niet meer dan een druppel in een oceaan, overgebracht kunnen worden vanuit Syrië en Ethiopië naar Europa.

Het gevolg: de lidstaten gingen keihard onderhandelen waarbij de Oost-Europese landen hun aandeel categoriek afwezen ondanks dreigementen van de Commissie. Tot vandaag bedraagt het totale aantal mensen dat overgebracht is een schamele 201.

Intussen besloot Angela Merkel 1 miljoen vluchtelingen toe te laten, voornamelijk Syriërs. Maar algauw bleek dat een slimme interpretatie van het Vluchtelingenverdrag economische vluchtelingen (net als klimaatvluchtelingen) uitsloot; en toen men daarna de Balkan veilig verklaarde, werd duidelijk dat niemand nog Duitsland binnen kon via Albanië, Kosovo of enig ander land dat nog geen deel uitmaakte van de EU.

Een interessante vaststelling is dat men terzelfder tijd Montenegro, dat een leger heeft van amper 3000 manschappen, uitnodigde om tot de NAVO toe te treden, toevallig ook nuttig om de macht van Rusland in te dijken.

Natuurlijk bemoeilijkte de omvang van de toevloed aan mensen het beheer ervan en zag elk land zich verplicht terug te vallen op de eigen methodes, terwijl Brussel er het zwijgen toe deed.

Oostenrijk verklaarde dat het slechts 37.500 asielaanvragen zou inwilligen.

Denemarken zette een campagne op poten om de vluchtelingen uit te leggen dat ze niet welkom waren; bovendien stemde het land een wet die familiehereniging pas na drie jaar mogelijk maakte en die de autoriteiten de bevoegdheid gaf om cash geld en juwelen met een waarde van meer dan 1400 USD van de asielzoekers af te nemen.

Zweden kondigde verblijfsvergunningen van kortere duur en strenge controles op treinen uit Denemarken aan.

Finland en Nederland gaven te verstaan dat ze diegenen die volgens een strikte lezing van de regelgeving geen asielrecht hebben meteen zullen uitwijzen.

Groot-Brittannië, samen met de VS verantwoordelijk voor de invasie in Irak (waaruit ISIS ontstond) heeft de opname van 27.000 vluchtelingen aangekondigd.

In Hongarije, Slovenië, Slovakije en Oostenrijk schoten muren als paddenstoelen uit de grond. Intussen trachtte Europa de Turkse president Erdogan met drie miljard euro te paaien om zo een eind te maken aan de aanhoudende stroom vluchtelingen, zonder succes.

Nu krijgt Griekenland de schuld omdat het niet in staat was om de stroom van bijna 800.000 mensen dat door zijn grondgebied trok in goede banen te leiden.

Oostenrijk heeft gevraagd om Griekenland uit het Schengenakkoord te zetten en de Europese grenzen “verder noordwaarts op te schuiven”.

En het Duitse initiatief om weer grenscontroles in te stellen voor een periode van twee jaar sluit dit hoofdstuk af. Vorig jaar staken 56 miljoen vrachtwagens de grenzen over, en nog eens 1,7 miljoen personen deden dat elke dag.

De afschaffing van het Schengenakkoord voor vrij verkeer van Europeanen zou een grote impact hebben. Maar gevaarlijker nog zijn de dreigende politieke veranderingen waarvan de anti-Europese en xenofobe partijen een uiting zijn: zij surfen mee op de golven van angst en onzekerheid doorheen Europa.

In Duitsland, waar Angela Merkel steeds meer steun verliest, behaalde de Partij voor een Alternatief voor Duitsland, tot voor kort een relatief marginale partij, vertegenwoordigers in minstens drie provincies. Over heel Europa, van Frankrijk tot Italië, van Groot-Britannië tot Nederland, zien we rechtse partijen in opmars.

Al deze partijen gebruiken een zekere vorm van linkse retoriek: laten we de industrie en de banken terug nationaliseren, de sociale vangnetten terug herstellen, de neoliberale globalisering tegengaan…

Hongarije heeft buitenlandse banken zwaar belast om ze het land uit te krijgen en Polen denkt in dezelfde richting. Hun doelpubliek: de werklozen, zij die onder hun kwalificaties moeten werken, de gepensioneerden, al degenen die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen, zij die menen dat ze door het politieke systeem uit de boot geduwd worden en met weemoed aan een voorspoediger verleden terugdenken. Als Donald Trump het haalt in de USA, dan zal het recept hier ook werken.

Daarom lijdt het geen twijfel dat een referendum voor Europa nooit succes zou hebben. Burgers voelen dit Europa niet als “hun” Europa. En dat is een ernstig probleem voor een democratisch Europa.

Zal de EU overleven? Waarschijnlijk wel, maar het zal eerder een soort gemeenschappelijke markt zijn voor het kapitaal en voor de bedrijven dan een project gedragen door burgers.

Dit zorgt voor een toenemende afbrokkeling van de macht van Europa in de wereld, en zal het verlies van de Europese identiteit doen versnellen, ooit het meest revolutionaire project in de moderne geschiedenis.

Roberto Savio is een Italiaans-Argentijns journalist. Medeoprichter en ex-directeur-generaal van IPS (Inter Press Service). In de laatste jaren stichtte hij ook Other News, een dienst die “informatie die de markt liever niet ziet verschijnen” uitbrengt.

Dit artikel is eerder verschenen op IPS

Dit artikel is vertaald door Herman Muylaert


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

12 reacties

 • door jempi op donderdag 11 februari 2016

  De EU zal ineenstuiken als een pudding. De inwoners van de Europese landen willen af van deze bemoeizieke ondemocratische Europese instelling. De volkeren willen hun zelfbeschikkingsrecht terug, want Europa biedt geen oplossing. De wereldvreemde politici die het EP bevolken zouden beter eens naar de vrouw/man in de straat luisteren die het allemaal kotsbeu zijn.

 • door spacemonkey op donderdag 11 februari 2016

  Wat willen/kunnen en mogen de wel wakkere burgers dan doen aan het uit elkaar vallen v/d wangedrocht dat Eu inmiddels geworden is ?

  Eerst was er de Neoliberale ziekte die zich van binnen uit via de talloze instellingen en lobby’s door EU verspreide. Immers net als in de bankwereld en Multinationals moest alles groter en groter…eeuwige groei en toename, weet je.

  Dan moest alles gemixed wezen, geglobaliseerd etc. Culturen(veelvuldig in Eu aanwezig) onder elkaar zetten, grenzen en belemmeringen weg. Geschiedenis/Aardrijkskunde niet enkel op school meer bestaande ( is nu maatschappelijke oriëntatie onzin). Als de lijm die systemen zou moeten samenhouden puur economisch van aard is wel, geld verdeelt meer dan dat het samenbrengt hoor. Dat is in micro en macro socio-economische aangelegenheden een basiswet, weet je. In een relatie of bij het afsluiten v/e deal een heel legertje advocaten erbij kwestie van vertouwen, geloof etc.

  De nog wel wakkere en dus lastige, niet meegaande van* likes* verzadigde burgers komen er gewoon niet meer aan te pas. Onder het terreur gedoe kuist Neoliberaal intellectuele weerstand netjes op. Zie Frankrijk en ook hier de maatregelen inzake terreur. Uiteindelijk zal in deze verkleuterde, dode, over gereglementeerde (samenleving?) de veelal dommer wordende, cholesterol verzadigde Eu burger een wenkbrauw ophalen ? Wanneer ook zijn financiële luchtbel doorprikt zal zijn. Uit gemakzucht zal ie dan uiterst rechts, nogmaals de legimitatie verschaffen om zij die de droom doorprikten, de gepaste afstraffing te geven.

  Iets wat Eu onder NATO dwang al volop mee bezig zijn. Het geweld gaat binnenkort compleet geïmporteerd worden, maak u geen zorgen, voor de derde keer game over. Hier dan toch.

  Spacemonkey

 • door Peter Braet op donderdag 11 februari 2016

  Tja, de doodsteek van het ooit door de burgers mee gedragen Europees project kwam er met het negeren van de referenda in Nederland en Frankrijk over de Europese grondwet, het afgelasten van andere referenda daarover, en het daarna door onze strot rammen van diezelfde afgekeurde grondwet als een "grondwettelijk verdrag van Lissabon". Wat toen had moeten gebeuren was het herschrijven en omvormen tot een echte grondwet van die onleesbare turf die zelfs niet op een grondwet leek, en daarna een echte grondwet bij referendum voorleggen aan alle Europeanen tegelijkertijd. Daar is het nu te laat voor. Daar was het toen mogelijk al te laat voor met het zonder goedkeuring van de burger laten toetreden van enkele derdewereldlanden uit de Balkan. Europa was overigens al decennialang bezig met regels en wetten op te leggen zonder enige democratische inspraak van de burgers. Eigenlijk is de EU nooit een democratie geweest. Over het "democratisch deficit" hoorden we in de jaren tachtig van vorige eeuw al spreken, maar daar is nooit wat aan gedaan. Ons enthousiasme is zo langzaamaan bekoeld, en door hardnekkig te blijven volhouden met het neoliberale en globalistische beleid tegen onze wil in op te leggen nu al een tiental jaren helemaal verdwenen. We keren terug naar soevereine natiestaten die in een EEG handelsafspraken maken, dat kan zelfs de Eurocratische elite niet meer tegenhouden, tenzij ze een technocratische dictatuur opleggen, waarbij ze dan gewoon de maskers laten vallen want ze doen al tientallen jaren hun zin zonder dat wij daar democratisch inspraak over krijgen. Nog voor de bankencrisis was de emmer al vol, de massale toestroom van hulpbehoevende vluchtelingen is de druppel die hem doet overlopen. Nu wijzen wij, het volk, de EU massaal af.

 • door PraetMichiel op donderdag 11 februari 2016

  Sinds we afgelopen zomer hebben gezien hoe vooral Duitsland Griekenland heeft behandeld met steun van de meeste Europese landen zouden we moeten beseffen dat de EU nooit meer solidair zal worden. Daarvoor zal het eerst volledig moeten ontmanteld worden en vervolgens op een nieuwe (met minder lidstaten) manier opgebouwd worden. Het neoliberalisme is te ver doorgedrongen in de bakstenen van de EU en eigenlijk nog de enige reden waarom de EU bestaat. Het zal van de Europese burgers moeten komen om hieraan verandering te brengen. Een solidaire EU lijkt me dus onmogelijk en als we een solidair project op Europees niveau willen zal dit op een nieuwe manier moeten opgebouwd worden, want het is net dat neoliberalisme (waarvan men zelfs in de VS begint te beseffen dat het niet in het voordeel van de bevolking is, zie opkomst Sanders) dat de hele EU aan het verzieken is.

 • door Roland Horvath op donderdag 11 februari 2016

  De EU was nooit een project van en voor de burgers. Sedert 2004 is de EU geen unie van personen meer, anders dan de US is er geen vrije vestiging tenzij men voldoende inkomen heeft.

  De EU is een kartel van Grote Multinationale Ondernemingen GMO uitgedacht door IG Farben. De EU moet een goedkope werkplaats zijn voor de GMO. Daarom is er de besparingen en bedrijfslasten verlagingen politiek om de winst van de GMO te vergroten met als dwaas argument concurrentie vermogen, dat door de wisselkoersen wordt geregeld. De binnenlandse EU markt en maatschappij raken daardoor in verval: Consumenten en KMO.

  De corpocratie alias kleptocratie is het essentiële element van de EU en van fascisme, neoliberalisme, kapitalisme. De 5 termen zijn synoniemen. Kleptocratie: De inkomstenverdeling kapitaal -arbeid gaat te veel in de richting kapitaal, 2/ failliete banken worden gered met belasting geld, 3/ overheidseigendommen geprivatiseerd voor een appel en een ei en 4/ in het TTIP: ISDS: Miljarden schadevergoeding voor GMO als hun winst door overheidsbeleid vermindert. Het TTIP is ook anti soevereiniteit van de staten: Alle staatsmacht wordt aan de GMO overgedragen, een nooit geziene staatsgreep en een holdup. Mens en milieu zijn dan grondstoffen voor de GMO.

  De 3 EU bestuursinstellingen zijn gedrochten die normaal moeten worden. De Commissie is een niet ideologisch, niet verantwoordelijk samenraapsel van amateuristische afdankertjes die zich gedragen als knechten van de GMO en de voortdurend oorlog voerende US. Ze komt niet voort uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. En de Raad, 4 rechtstreeks verkozenen per lidstaat: Een vergadering van minimaal 100 personen. Dus een federale structuur met beperkte bevoegdheden, die de lidstaten niet zelf kunnen regelen.

 • door marlasky op vrijdag 12 februari 2016

  Het Europa waarvan de schrijver spreekt is een droom...veel mensen zien heel goed hoe europese politici beslissingen nemen op maat van lobbyisten, niet op maat van de mensen. Ooit was ik een groot voorstander van Europa, maar zoals het de laatste jaren loopt: weg ermee!

 • door Geert Puype op vrijdag 12 februari 2016

  De geschiedenis van de Europese eenwording moet nog geschreven worden maar R. Savio weet blijkbaar niet dat de eerste poging hiertoe de Europese Defensiegemeenschap was, die door het Franse parlement getorpedeerd is geweest. Ik heb ooit, in de jaren 70 of 80 van vorige eeuw een boek gelezen waarin beschreven werd dat de EEG de uitvoering was van een Amerikaans plan ter versteviging van de Amerikaanse hegemonie en de kapitalistische maatschappij. Het ontstaan van de Europese instellingen (EEG, Euratom, ...) moet zeker ook in de toenmalige koude oorlogssfeer gezien worden al was er zeker ook een element van verzoening tussen bv. Frankrijk en Duitsland. Dat het Noorden niet solidair was met het Zuiden is absoluut onjuist. Griekenland bv. heeft tientallen miljarden steun gekregen (waarmee inderdaad ook leningen aan Franse, Duitse banken terugbetaald werden). Dat landen als Polen en Hongarije lid geworden zijn om economische redenen, is, denk ik, ook niet helemaal correct : ze zijn in de eerste plaats lid geworden om volledige onafhankelijk van Rusland te kunnen zijn. Ze werden de eerste jaren ook helemaal niet voor vol aanzien door landen als Frankrijk of Duitsland. Cf. de uitspraak van Chirac dat "Polen een goede gelegenheid om te zwijgen, had laten voorbijgaan" omdat ze aan de Amerikanen steunden in Irak, terwijl Chirac tegen een Amerikaanse interventie in Irak was. Als de Europese Unie uiteen zal vallen, zal het dit alleen maar aan zichtzelf te wijten hebben. Naar mijn mening is de grondoorzaak van het Europese falen, de oprichting van de euro. De euro heeft de monetaire en economische politiek naar een niveau getild waar alleen eurocraten nog zeggenschap over hebben en de landen alle middelen om een zelfstandige politiek te voeren, hebben verloren.

  • door Coolsma op vrijdag 12 februari 2016

   Aan het begin lees ik al: "Het is duidelijk dat de Europese instellingen zich in een existentiële crisis bevinden; toch beperkt het debat zich tot het intergouvernementele niveau. Dit toont zonder meer aan dat de Europese burger zich niet betrokken voelt bij Brussel". Ik protesteer tegen deze constatering. Uit mijn eigen omgeving weet ik dat er wel degelijk de nodige burgers zijn die zich al lange tijd zeer betrokken voelen, die zich grote zorgen maken over de Europese ontwikkelingen en die zich absoluut niet herkennen in grote delen van het Europese beleid. De wijze waarop er in 2015 is omgegaan met de Grieken is vermoedelijk voor velen de druppel geweest die de emmer van ongenoegen deed overlopen. Waar het voor deze burgers aan ontbreekt, is de mogelijkheid invloed uit te oefenen. Bij de nationale politieke partijen lijkt de belangstelling gering voor veranderingen in de EU en het Europese parlement zelf staat, voor zover het al iets voorstelt, veel en veel te ver van de burgers af. Misschien zuden meer referenda over sleutelkwesties de burgers meer directe invloed kunnen geven.

   • door Jean Van den Bosch op maandag 15 februari 2016

    Volledig mee eens met hetgeen je schrijft. Ik ben ook van die "ouderdom" dat ik de huidige EU heb weten te beginnen (ontstaan feitelijk). Alleen hoe kan je tegen een "dictatoriaal regime" beginnen ageren? Alles wordt beslist door 22 minister (?), waarvan er feitelijk 2 het hoge woord voeren en (dat) dan gezegend water is. Deze 2 (landen) zijn net de veroorzakers van 2 WO. Zelfs als ik het zou willen, net als politiekers in dit "landje", kunnen we daar niets aan veranderen. Voor mij mag de hele huidige EU gewoon afgevoerd worden. En misschien daarvan 70% in den bak steken, dan kunnen deze blijven voortlullen onder elkaar (levenslang dan).

  • door jan peeters op vrijdag 12 februari 2016

   Het huidige Europa is een projekt van lange adem. Het is de normaalste zaak van de wereld dat er meningsverschillen zijn tussen landen en politieke frakties onderling. Dat is overal zo in een demokratisch bestel. Europa zal niet uiteenvallen zoals sommigen denken of hopen. De toekomst zal wel uitwijzen welke richting Europa uitgaat. De kiezer mag zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen. Helaas voor links komen hun standpunten niet veel aan de bak, maar dit is nu eenmaal demokratie. De kiezer stemt momenteel centrum rechts, wat dan een beleid navenant geeft. Met alle gekibbel, eigenbelang, gelobby en korte termijn denken dat er bij hoort. Dat is in de dorpspolitiek zo, dat is nationaal zo, dat is ook op Europees vlak zo en dat zal altijd zo blijven.

  • door Ronald Van Beneden op vrijdag 12 februari 2016

   Wie geloofd die uitgerangeerde politiekers nog? Ze verkopen overal veel blabla maar als het doet boem boem door hun toedoen zijn ze in geen omtrek te bespeuren. Als de boel ontspoord mag de inwonende burger het gelach betalen. Ondertussen bereiden ze een derde wereldoorlog voor. De zittingen van de navo spreken boekdelen. Verder zoeken ze iedere burger te beroven van cash geld een kwestie van hem daarin te controleren. Vanaf dan ligt de weg naar een negatieve rente helemaal open.Het Noorse ministerie van Financiën voelt nog niet zoveel voor het plan, en critici hebben gewezen op de problemen rond de privacy van mensen en de toeristenindustrie. In 2014 stelde financieringsmaatschappij Finans Norge echter dat het land op koers ligt om in 2020 een volledig ‘cashloze’ samenleving te hebben. Daar zou al op korte termijn een begin mee kunnen worden gemaakt door biljetten van 1000 kronen (ruim € 105,-) af te schaffen. Behalve DNB is ook de tweede bank van het land, Nordea, reeds gestopt met het gebruiken van contant geld in zijn bijkantoren. Ook wordt er net als in Denemarken en Zweden gemorreld aan het recht van consumenten om bijvoorbeeld in restaurants en benzinestations cash betalen.

 • door Roland Horvath op maandag 15 februari 2016

  RS zegt: 'De EU is er voor kapitaal en bedrijven niet voor de burgers'. De EU is nooit haar oorsprong overstegen. 1/ Ze is niets meer dan een Kartel van Grote Multinationale Ondernemingen GMO en ze was nooit het vredesproject waar ze voor gehouden wordt in de propaganda. De besparingen politiek vergroot de export winst van de GMO en ruïneert de binnenlandse economie van KMO en consumenten. Het TTIP geeft de staatsmacht aan de GMO en maakt de wetten ongeldig.

  2/ De EU, een economic NATO, is altijd mee geregeerd door de US. De EU ontstond in 1958, de NATO in 1949 als een middel om Europa te domineren. Een bedreiging door de Sovjet Unie was er nooit na 1945.

  3/ De idee van een Kartel van GMO was er in Duitsland voor WO II. In kringen van het in 1947 ontbonden IG Farben: BASF, Bayer, Hoechst. De 1e voorzitter van de EU Commissie, in 1958-1967, Walter Hallstein was in een vorig leven advocaat met een nazi overtuiging. Uit de Wikipedia: 'Er war Mitglied des NS-Rechtswahrerbundes, der Nationaalsozialistischen Volkswohlfahrt, des NS-Luftschutzbundes und des NS-Dozentenbundes. ... Mitglied in der NSDAP oder der SA wurde Hallstein nicht.' De manier waarop de Griekse GR schulden aangepakt zijn, is een kolonisering van GR en roof van overheidseigendommen voor een appel en een ei door DE en door de GMO.

  Geen democratische controle en door het feit dat de 3 bestuursinstellingen gedrochten zijn wordt de EU een ramp voor de burgers met armoede en oorlog. Door de US/NAVO. Het EU bestuur is een administratie van een Kartel van GMO, geen normale staatsstructuur. De Commissie komt niet voort uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. De Raad: Geen 4 rechtstreeks verkozenen om een vergadering van minimaal 100 personen te hebben. De EU blijft een dictatuur van GMO.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties