Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Yanis Varoufakis: “Kapitalisme eet democratie op... tenzij we protesteren”

Yanis Varoufakis gaf in december 2015 in Genève de TED-lezing “Capitalism will eat democracy – unless we speak up”. Daarin geeft hij zijn visie op een authentieke democratie waar de economie onder democratische controle komt.
dinsdag 26 januari 2016

In zijn TED-lezing geeft Yanis Vaorufakis zijn indrukken over een half jaar in de Griekse regering begin 2015 en over zijn alternatief voor een andere aanpak. Enkele citaten:

“Democratie is geen vanzelfsprekend gegeven en kapitalisme is helemaal niet innig verbonden met democratie. Dat bewijst China met zijn spectaculaire groeicijfers elke dag”

“Verkiezingen zijn irrelevant geworden voor de economie. Dat werd me ook letterlijk gezegd op de allereerste vergadering van de Eurogroep waar ik aan deelnam. Onze democratie lijdt aan een bizarre Twin Peaks-paradox, twee bergen naast elkaar die alsmaar groeien. De ene berg is de enorme schuldenlast die regeringen in de hele wereld aan banden legt. De andere berg is de enorme berg kapitaal van grote bedrijven dat ongebruikt blijft liggen omdat ze niet durven te investeren in de productieve economie. Dat is echter net wat moet gebeuren om die eerste berg af te breken en terug te investeren in wegen, spoor, huizen, hospitalen, scholen. Ondertussen gaan de lonen achteruit, stijgt de werkloosheid...”

“Onze kritiek op China is hypocriet. In essentie doet China nu wat Groot-Brittannië in de 19de eeuw deed om zijn imperium te vestigen. Daar bestond toen ook geen enkele inspraak van de bevolking. China is in feite eerlijker. Hier onderhoudt men ondertussen de illusie dat de economie wel democratisch bestuurd wordt, dat politiek en democratie iets betekenen.”

“Waarom slagen politici er maar niet in om de problemen op te lossen? Dat is omdat ze in regeringen zitten maar geen macht hebben, omdat de echte macht berust bij de grote bedrijven en de superrijken… Daarom pleit ik voor een authentieke democratie waar de economie onder democratisch bestuur komt.”

De volledige lezing (Engels, je kan de Engelse ondertitels zelf aanzetten) met nog een paar bijkomende vragen over zijn periode als Grieks minister van Financiën vind je hier: Capitalism will eat democracy – unless we speak up. Met 'Transcript' (onder rechts) kan je de volledige tekst volgen.

TED (Technology, Entertainment and Design) is een non-profit organisatie die korte lezingen van gemiddeld 20 minuten organiseert, over zowat alles, van wetenschappen over zakendoen tot wereldwijde politiek.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

31 reacties

 • door Henk Wijffels op woensdag 27 januari 2016

  Ik vind het soms moeilijk te begrijpen wat hij zegt, maar ik was ook nooit minister. Wel heeft hij gelijk dat hij een transnationale aanpak vraagt. Maar dat zei Marx ook al met "arbeiders aller landen verenigt u". De Mafia en het bedrijfsleven is al 60 jaar internationaal georganiseerd. Als de vakbonden dat nu ook eens zouden doen. Hij heeft ook gelijk dat het de grootmachten en superrijken zijn en wil die democratiseren. Ik ook, en denk aan kleinschalige, duurzame, milieu en sociaal vriendelijke coöperatieven in medebeheer. Maar Varoufakis wil lezingen gaan houden in alle Europese landen. Je kunt natuurlijk ook een massa-zwemtocht organiseren om het kanaal over te zwemmen. Zijn lezingen zijn interessant, ja. Maar hij komt niet tot de eenvoudige conclusie, dat de uiteindelijke macht, de kracht tot democratie bedoel ik, ligt bij hèn, die onze welvaart produceren en daar hun deel niet van krijgen: dus bij de (ook potentiële) in loondienst werkende werknemers aller landen. Die eenvoudige waarheid vindt hij niet. Hij kan nog enkel zijn bed uit door te (waan)hopen, dat je de uitbuiter-instanties van ons systeem kunt democratiseren. Neen we moeten die grotendeels onteigenen, de CEO's op pensioen sturen (evt. berechten), en daarna de productie en verdeling van de voortgebrachte welvaart in handen van de werknemers leggen, met een onafhankelijk controle op de eerlijke verdeling van werk, vrije tijd, goederen en diensten. Wat hij nu doet, is tegen beter weten in, prediken in de martelkamer, terwijl de stroomstoten (ontslagen) door het lijf van de maatschappij gebeukt worden. Sommigen hebben het licht gezien, de meesten daarvan draaien het zelf weer uit en jammeren nog wat na. Misschien valt Varoufakis nog ooit eens van zijn paard. Hij hoeft daar Marx echt niet voor te lezen.

  • door antond op woensdag 27 januari 2016

   Wie produceert de welvaart? Arbeid en niet de ondernemer? Arbeid als grondliggende ('enige') productiefactor? Ondernemers onteigenen en berechten?

   Maar wie gaat er dan ondernemen en innoveren, als eigendomsrechten niet meer gelden?

   Men moge het eens zijn met de noodzaak om te herverdelen, maar onteigenen en de productiemiddelen in arbeidershanden,,? Worden we daar straks welvarender van? Hebt u een voorbeeld van waar dat goed gelukt is?

 • door Jan Willems op woensdag 27 januari 2016

  Dit stond in de Franse kwaliteitskrant Le Monde (26.01.2016 à 06h43 • Mis à jour le 26.01.2016 à 20h32 | Par Adéa Guillot (Athènes, correspondance). Om geen misverstanden mogelijk te maken, geven we de originele versie, waarin volgende opmerkelijke zin die ontegenzeggelijk van toepassing is op voormalig minister Varoufakis: « Le changement ne vient pas avec la théorie des livres mais dans l’action quotidienne,

  http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/26/en-grece-l-austerite-malgre-tout-un-an-apres-l-arrivee-d-alexis-tsipras_4853438_3234.html

  • door Jan Willems op woensdag 27 januari 2016

   “Le changement ne vient pas avec la théorie des livres mais dans l’action quotidienne.” Het is een uitspraak van de Griekse premier Tsipras op 24 januari jongstleden in Athene, geciteerd door de Franse kwaliteitskrant Le Monde waarvan de referenties hier boven al vermeld staan. Tsipras verklaarde toen eveneens: “Quitter le navire, ça, ce serait vraiment trahir les espoirs placés en nous par nos électeurs. Nous devons tenir. ” Is dat ook een verwijzing naar Varoufakis? Die gaat zoals bekend overal in de wereld speeches houden in plaats van ministeriële verantwoordelijkheid te dragen om het lot van de Griekse bevolking te verbeteren

 • door antond op woensdag 27 januari 2016

  Bedrijven en individuen (speciaal vermogenden) zijn supranationaal, overheden nationaal. Daar ligt het probleem. Overheden / parlementen kunnen wel wetten uitvaardigen, maar wat ben je daarmee, als bedrijven en individuën zich daar gemakkelijk aan kunnen onttrekken?

  We hebben meer, en niet minder Europa nodig. Maar wat Varoufakis zou moeten begrijpen is dat Europa dan ook beslissende zeggenschap over nationale budgetten moet krijgen. Je kunt geen beroep doen op Europese solidariteit, zonder bereid te zijn om nationale zeggenschap in te leveren.

  We moeten naar een echt sociaal-democratisch model terug. Dit kan alleen met behulp van een supra-nationale staat die ook echt beslissingsmacht vertegenwoordigt.

  Nationale overheden zouden, met behulp van Europa, in staat moeten zijn om belasting te heffen, ook nadat belastingplichtigen zich elders vestigen.

  De Europese kiezer heeft het recht om, als er solidariteit van hem wordt verlangd door nationale overheden, deze overheden vanuit Europa (Brussel) te controleren. Geen belastingheffing zonder representatie! Het is de vraag of Varoufakis het hier mee eens is.

 • door jempi op woensdag 27 januari 2016

  Varoufakis, de 'marxist' met een dikke bankrekening in Oman. Luister naar mijn dik betaalde woorden, maar kijk niet naar mijn daden. En dan zijn er nog mensen die dwepen met deze super kapitalist.

  • door Lode Vanoost op woensdag 27 januari 2016

   Dat de grote media met veel ijver zouden pogen de man te diskrediteren, te beginnen met de Griekse media, was te verwachten. Er klopt niets van maar zoals men in de commerciële media graag zegt: "Waarom een goed verhaal verpesten omwille van zoiets triviaals als de feiten.". Het idee erachter is de boodschap verwateren door de boodschapper verdacht te maken. Voor meer info zie: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/26/yanis-varoufakis-kapitalisme-eet-democratie-op-tenzij-we-protesteren

   Ik heb al vele kwakkels gelezen maar dat van een rekening in Oman heb ik nog nooit gehoord. Leuk.

   • door antond op woensdag 27 januari 2016

    Lode, met jou eens dat aanval 'op de man' niet juist is.

    Ik ben wel benieuwd naar jouw standpunt wat betreft solidariteit en zeggenschap. Vind je, net als Varoufakis, dat (bijvoorbeeld) Griekenland een beroep kan doen op solidariteit uit Europa, maar tegelijkertijd zich niet gebonden achten aan -bijbehorende- Europese regels? Het is op dit punt dat de ergernis met Syriza, en vooral dan met Varoufakis zijn voornaamste oorzaak had.

    Het gebeurt nergens ter wereld dat een gebied of land mag rekenen op fiscale transfers zonder dat het zich aan bepaalde voorwaarden moet houden. Syriza wilde én fiscale transfers uit Europa (plus een groot investeringsprogramma), maar géén bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden. Hiertegen heeft Europa (terecht, volgens mij) neen gezegd.

    • door Lode Vanoost op woensdag 27 januari 2016

     U stelt geen vraag maar poneert een opinie, die u dan als een 'feitelijkheid' voorstelt waarop moet worden gereageerd. Als de Griekse regeringen voor 2015 al dan niet de Europese regels met de voeten hebben getreden, dan deden ze dat met de al dan niet stilzwijgende instemming van de EU.

     Minister Reynders heeft dat zelf bevestigd: "We waren perfect op de hoogte dat Griekenland de boeken bedroog om bij de eurozone te geraken, maar we verkozen te doen alsof we dat niet door hadden." De Griekse regeringen, de Griekse oligarchen en de Griekse bevolking zijn niet hetzelfde. Zeggen dat 'de Grieken' dit of dat zijn of gedaan hebben is een verkeerde, veralgemenende voorstelling van zaken.

     Ik ben het met u eens. Spelen op de man en niet op zijn opinie is geen correcte manier van handelen. Het is zijn opinies die men behoort te beoordelen, te bekritiseren, te weerleggen, met tegenargumenten. Dat is een echt debat.

     • door antond op donderdag 28 januari 2016

      Syriza was -en is- vragende partij. Dat is de reden dat ze rekenschap moeten afleggen aan de 'gevende' partij.

      De grote vergissing die Syriza heeft gemaakt is, dat ze dachten dat ze (vanwege hun primaire overschot) geen verantwoording meer aan de rest van de Eurozone moesten afleggen, want ze waren toch 'zelfvoorzienend'. Maar ze hebben geen rekening gehouden met de problemen van hun eigen banken. De eigen bevolking vertrouwde de banken niet meer en haalden hun geld op. De Griekse overheid heeft het advies van Europa om kapitaalcontroles in te voeren in de wind geslagen, en vond dat de ECB deze kapitaalvlucht maar moest aanzuiveren. Helaas voor Syriza is dat de taak van de ECB helemaal niet. De ECB mag alleen solvente banken ondersteunen. De reden dat de ECB de Griekse banken vóór februari 2015 toch mocht ondersteunen was de uitzonderingspositie die Griekenland had, omdat het in een bailout overeenkomst zat. Dit gold echter niet meer, nadat de Syriza regering deze overeenkomst eenzijdig heeft opgezegd. Dat was ook weer geen slimme zet. Als u denkt dat het de taak van de ECB is om bankruns te financieren, heeft verdere discussie niet veel zin. Dat is gewoon niet zo.

      De Griekse regering was (en is) nu eenmaal vragende partij, wilde ze in de Eurozone blijven. Tsipras heeft dit, gelukkig voor Griekenland en de Grieken, net op tijd ingezien.

   • door antond op woensdag 27 januari 2016

    De rekening in Oman, waarover hier werd gepraat, behoort toe aan een van de agenten van Varoufakis, waarbij zijn spreekbeurten te reserveren zijn.

    http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2015/10/Verdienen-aan-Grieks-drama-Varoufakis-vangt-60000-dollar-per-speech-2708107W/

    • door Lode Vanoost op woensdag 27 januari 2016

     Een leugen wordt geen waarheid omdat ze telkens weer wordt overgenomen in andere media.

     • door antond op donderdag 28 januari 2016

      U beweert hiermee dus stellig dat de e-mail van Tatjano Marinko (van het London Speaker Bureau) een vervalsing is? Heeft Varoufakis dit eveneens ontkend? Als hij dat doet, wordt het door de media uitgezocht.

      http://en.protothema.gr/yanis-varoufakis-gives-talks-for-just-60000-all-expenses-paid/

      Vanwaar uw stelligheid dat het om 'leugens' gaat? U lijkt dit te 'weten'. Het lijkt mij meer dat u het 'denkt' (misschien wel 'wenst').

      Ik weet niet 'zeker' dat het wél waar is, maar laat Varoufakis het dan ontkennen. Maar hoe weet u zo zeker dat het niet waar is?

     • door antond op vrijdag 29 januari 2016

      Als dit een leugen is, laat Varoufakis dit dan expliciet ontkennen. Dan kan hij zijn naam zuiveren, want dan wordt dit uitgezocht. Maar om de een of andere reden (die we niet kennen) doet hij dit niet. Dus dan blijft het bij 'welles/nietes'. Ik vind jouw ontkenning voorlopig minder geloofwaardig dan de bewering, juist omdat Varoufakis hem zelf niet ontkent.

      • door Lode Vanoost op vrijdag 29 januari 2016

       Dat doet hij wel degelijk, maar ik denk niet dat u daar oren naar heeft.

   • door Jan Willems op woensdag 27 januari 2016

    Lode Vanoost, de ontkenning van de verwijzing door Jempi naar een rekening van Varoufakis in Oman kracht bijzetten door in je eigen reactie te verwijzen naar het eigen artikel... Als dat geen krachttoer is!

    http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/26/yanis-varoufakis-kapitalisme-eet-democratie-op-tenzij-we-protesteren.

    Overigens is dit geen bijster vindingrijke stelling van Varoufakis. Al heel lang geleden schreef bijvoorbeeld de Amerikaan Louis Brandeis (1856-1941) al: “We kunnen een democratische maatschappij hebben of we kunnen een geweldige concentratie van rijkdom in de handen van enkelen hebben, maar niet allebei.” Bij leven en welzijn was Brandeis rechter die als dusdanig de misdrijven in het financiële wereldje met succes aan banden legde. Zo’n palmares kan Varoufakis niet voorleggen.

    • door Lode Vanoost op woensdag 27 januari 2016

     Ik vind dat wel terecht, temeer omdat ik in dat artikel verwijs naar de oorspronkelijke bron van deze roddels: de Griekse krant Proto Thema.

     • door sam vanderleyden op donderdag 28 januari 2016

      Inderdaad, dat is de bron. En dat is alles behalve een deftige bron. En sommige trollen bedienen zich heel graag van dat soort onzin om hun haatzaaierij te spuien.

     • door Jan Willems op vrijdag 29 januari 2016

      Het aantal keren dat ik door de tekst met de door Vanoost aangegeven referentie ben ‘gefietst’, is al lang niet meer te tellen. Ik heb gezocht naar de naam van de krant die volgens hem die kwakkel over Varoufakis de wereld heeft in gestuurd: de Griekse krant Proto Thema. Helaas, ik heb dat nergens kunnen lezen in de reactie van Vanoost op mijn reactie. Volgens mij is Vanoost ‘confused’, net zoals Varoufakis dat ook over zichzelf zei tijdens zijn TED-voordracht. Dat verklaart misschien ook de ‘krachttoer’ van Vanoost waarover ik het had.

  • door sam vanderleyden op donderdag 28 januari 2016

   Zitten we weer aan "den toog" jempi? Wederom van forum vergist denk ik zo. Hier moet u zijn: www.hln.be

 • door Brigitte Van Gerven op woensdag 27 januari 2016

  Geld is schuld. Als geld gecreëerd wordt, wordt een even grote hoeveelheid schuld gecreëerd. Als iedereen zijn schulden zou afbetalen zou geld ophouden te bestaan ! Daarom kan de stijgende (staats)schuld niet los gezien worden van de stijgende ongelijkheid in de wereld, en de stijgende rijkdom van de allerrijksten.

  Het feit echter dat beide bergen groter worden (schuld aan de ene kant, opeenstapeling van rijkdom aan de andere kant) is niet onvermijdelijk, maar een gevolg van politieke beslissingen: door privatiseren – en het ruim onder de werkelijke prijs verkopen – van overheidsbedrijven, door multinationals minder belastingen te laten betalen dan de kruidenier op de hoek. Regeringen werken actief mee aan het verarmen van het land.

  Niet alleen ondermijnt dit de democratie – de rijksten krijgen door hun rijkdom zoveel politieke macht dat er de facto geen democratie meer is – maar ook is dit systeem inherent instabiel: het leidt tot een steeds groter onevenwicht, tot op het punt dat er opstand, revolutie, oorlog uitbreekt. De oorlog heeft tot gevolg dat er heel veel rijkdom vernietigd wordt, zodat de ongelijkheid terug binnen redelijke proporties valt, en het spelletje kan weer van voren af aan beginnen.

  • door antond op woensdag 27 januari 2016

   Je hebt hier volledig gelijk in, en bent een van de weinigen die begrijpt dat geld altijd schuld is, niets meer en niets minder.

   Er moet hoognodig herverdeeld en gedemocratiseerd worden, maar we moeten elkaar wel aan, samen af te spreken, regels houden. Rechtsonzekerheid als reactie op onrechtvaardigheid zou een slechte zaak zijn.

   Subsidies en transfer-inkomens zijn ook nodig, maar de ontvanger is dan wel verplicht om zich aan de voorwaarden voor de betalingen te houden. Als dit niet gebeurt, smelt het draagvlak voor sociaal-democratie weg. En we moeten vooral geen afstand doen van het principe 'loon naar werken', anders worden we weliswaar gelijk, maar allemaal even arm.

   Er is best wat mis in Amerika en Europa, maar het kan geen kwaad om je af te vragen waarom zo velen er alles voor over te hebben om in die vermaledijde neoliberale westerse wereld te belanden. Het is niet voor niets een enorme chaos in landen als Cuba en Venezuela, waar -onder het mom van het belang van de arbeider- wanbeleid is gepleegd door zelfbenoemde bonzen, zonder zich veel aan democratie gelegen te laten liggen.

   Sociaal-democratie, ja graag, Marxisme, asjeblieft..nooit en nooit meer..!

 • door hem day op woensdag 27 januari 2016

  Een partij oprichten samen met Montebourg van de PS. Dát is dus de "verandering" waarover die Griekse clown het heeft. Net zoals Syriza en Podemos is dit een overgemediatiseerd pseudo-links project dat zijn geld haalt bij de kapitalistische bourgeoisie. Dat dewereldmorgen daarin tuint is typisch, dat deed de site ook al met Syriza en Podemos. Wat echt schadelijk is voor het kapitalistische systeem wordt doorgaans niet gemediatiseerd of pas wanneer het echt niet meer anders kan (bv. de Arabische lente-protesten in Caïro) om de simpele reden dat de media in handen zijn van het kapitaal. Dat pseudo-linkse projecten zo'n podium krijgen in alle mainstream media zegt veel over hoe groot hun revolutionair gehalte is: nihil. “Kapitalisme eet democratie op... tenzij we protesteren” zegt hij. Dus die clown vindt kapitalisme dik OK voor zover het de democratie niet verslindt. Hoe durft hij te beweren een Marxist te zijn? Hij snapt de ballen van Marx. Neen, zelfs indien we protesteren eet kapitalisme de democratie op, want dat is een van zijn wezenskenmerken. Go read your Marx, noob.

  • door Wir sind das Volk op donderdag 28 januari 2016
  • door Jan Willems op donderdag 28 januari 2016

   Afgelopen weekend (23-24/1) had in Parijs een samenkomst plaats van een aantal linkse politici die ijveren voor een ander Europa – een nobel streven. Hiertoe waren al tijdens het ‘Fête de l’Humanité’ ivoorbije zomer afspraken gemaakt, ook door Varoufakis die zich volledig achter het initiatief schaarde. Althans in woorden. Want de Franse kwaliteitskrant Le Monde (24/1) stelde vast dat Varoufakis het voorbije weekend niet present was. Agendaproblemen heette het. En de krant vervolgde: “Malgré cela, il aurait pu signer samedi la « déclaration pour une conférence permanente du Plan B » aux côtés des quatre autres personnalités présentes au débat de la Fête de l’Humanité. Ce qu’il n’a pas fait. M. Varoufakis a en effet d’autres projets : il a annoncé le 13 janvier le lancement début février d’un « mouvement transnational » pour « démocratiser l’UE », auquel devrait participer l’ancien ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg.” Is het dan zo verbazingwekkend dat op de site van Uitpers – Vanoost is lid van de redactie! - de vraag wordt gesteld hoe het nu zit met die Europese linkerzijde. De volledige lectuur van dit artikel is ten zeerste aanbevolen.

   http://www.uitpers.be/index.php/europa/909-plan-b-plan-c-hoe-zit-dat-nu-met-de-europese-linkerzijde

   Tja, Varoufakis… …

 • door Roland Horvath op woensdag 27 januari 2016

  Ode aan Yanis Varoufakis YV door de commentatoren bij dit artikel.

  Hij valt misschien ooit van zijn paard. Is niet betrokken bij l'action quotidienne. Lezingen aan 60.000 dollar. NB: Dit bericht komt onder andere van een extreem rechts medium Elsevier. Lezingen in plaats van ministeriële verantwoordelijkheid. Beroep op solidariteit van de EU maar ook zeggenschap en controle door Brussel toelaten. Varoufakis, de 'marxist' met een dikke bankrekening in Oman, de superkapitalist. Beroep op solidariteit maar niet gebonden aan regels. De clown. Hij snapt de ballen van Marx.

  • door Jan Willems op donderdag 28 januari 2016

   Help me, Roland. Volgens de begeleidende tekst bij deze beelden van onze Griekse ‘held’ lees ik: “In this talk, hear his dream for a world in which capital and labor no longer struggle against each other, “one that is simultaneously libertarian, Marxist and Keynesian.” Klinken verguld, deze woorden, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? In een reactie van de volgelingen van Trotsky, hierboven aangedragen onder ‘Wir sind das volk’, heb ik het antwoord niet gevonden in het artikel met referenties:

   https://www.wsws.org/en/articles/2015/02/28/varo-f28.html

   • door Roland Horvath op vrijdag 29 januari 2016

    Varoufakis YV heeft gelijk: Een munt voor de hele wereld 'Cosmos' waarbij betalingsbalans overschotten en tekorten worden verrekend door een organisatie, die daarmee investeringen financiert waar nodig. In de eurozone willen de overschot landen dat geld niet geven aan tekort landen. Ook daardoor zal de eurozone mislukken. Keynes.

    In de 17e eeuw ontstond er een scheiding tussen kapitaal en arbeid. Alleen het kapitaal heeft nu beslissingsrecht en zeggenschap. De GMO bestaan uitsluitend voor zichzelf. De scheiding tussen kapitaal en arbeid moet er uit, dan zijn ook de GMO weg. De natuur houdt niet van mastodonten zoals de dino's. YV stelt voor dat de arbeider zijn kapitaal met zich meeneemt als hij naar een andere onderneming gaat. Het inkomen komt uitsluitend terecht bij degene die in de onderneming werken: Marx.

    Ten 3e, personen bepalen de gebeurtenissen, de maatschappij is socialistisch, anarchistisch, een autoriteit - en hiërarchie - loze maatschappij: Libertair.

    Hoe kan men tot zulk een maatschappij komen en zijn elementen daarvan nu toepasselijk en waardevol? Alle bij een onderneming betrokkenen: aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, omwonenden, overheid moeten altijd relevant zeggenschap en beslissingsrecht in de onderneming hebben. Met ondernemingen zoals geschetst gebeurt de productie meer lokaal, er is dan ook meer protectionisme nodig, naast vrije handel. De GMO bestaan voor een groot gedeelte door prijsverschillen in verschillende werelddelen. Dat is een winst te wijten aan financiële factoren maar niet te wijten aan materiële efficiëntie verschillen.

    Middengroepen, overheden, GMO, die 3 entiteiten concurreren om de invloed. Voor het ogenblik wordt de GMO alles toegegeven, alle macht. Die ze uitsluitend voor zichzelf gebruiken.

 • door Roland Horvath op woensdag 27 januari 2016

  1/ Het belangrijkste is een 24/7 propaganda machine. Om recht te praten wat krom is.

  2/ Het is flauwe praat dat de politici niets te zeggen hebben, want ze moeten nog altijd zaken als de EU besparingen en het TTIP goedkeuren. Als ze geen macht hebben komt dat door onbekwaamheid en corruptie. De democratie wordt opgevreten door het kapitalisme als ze geen democratie meer is zoals in de EU.

  3/ 28 democratieën hebben bevoegdheden overgedragen aan een ideologieloos, onverantwoordelijk en ongecontroleerd EU bestuur bestaande uit 3 gedrochten van bestuursinstellingen deels confederaal deels unitair. Het gebrek aan ideologie wordt opgevuld door het corporatisme van de GMO. Van het één komt het ander, het niet gecontroleerde EU bestuur geeft zijn bevoegdheden verder aan de GMO in het TTIP. Het EU bestuur =28+1 regeringen en parlementen is niet van plan de EU te normaliseren alhoewel dat makkelijk is.

  4/ Raar dat de EU besparingen door 500 miljoen EU burgers au serieux genomen worden. Ze zijn er uitsluitend om de bedrijfslasten van de GMO te minimaliseren. Ze verminderen dus ook de koopkracht, creëren armoede en afbraak van de KMO en van de hele maatschappij. Concurrentie vermogen volgt er niet uit, dat wordt geregeld door de wisselkoersen. De economie mag niet dat doen waarvoor ze gemaakt is, voor iedereen goederen produceren.

  5/ In de EU worden niet de lidstaten maar de banken gered met honderden miljarden belasting geld en eventueel met het spaargeld. De EU zorgt uitsluitend voor de GMO in de 1e plaats de banken. De Griekse economie wordt gestoord door overdreven besparingen, de schade aan de KMO productie capaciteit is al meer dan 150 miljard. Om de overheidseigendommen te doen ontwaarden, die dan voor een appel en een ei geprivatiseerd worden.

  • door Jack Bonneux op donderdag 28 januari 2016

   Iedereen weet dat in bijna alle landen ter wereld en de EG alle parlementairen een loon hebben wat veel te hoog ligt en wat meestal veel minder belast wordt dan dat van de bevolking. Dit systeem wordt instand gehouden door het kapitalisme, oftewel hun vertegenwoordigers in deze parlementen. Hoe wil je dat mensen met zulke lonen nog de noden van gewone mensen kennen. Hun enige bekommernis is veelal angstvallig vasthouden aan hun goed betaald postje levenslang. Chapeau voor mensen die tegen dit pervert systeem in opstand komen, terwijl zij zich makkelijk ook hadden kunnen nestelen in deze comfortabele zetel. Varoufakis verkoos anders en veel moeilijker.

   Het TTIP is uitgevonden door door de superrijken om nog rijker te worden en om de KMO's de doodsteek te geven. Maak je geen illusies, uiteindelijk zal Europa dit goedkeuren, er zijn gewoon te weinig eerlijke politiekers in het parlementair halfrond, overal wereldwijd.

   Op dit forum schrijven twee soorten mensen, degene die weten dat hun job elke dag op de helling staat en dus zeer bezorgd zijn over hun toekomst en degene die hun gat ergens ingedraaid hebben en denken dat ze geen kwaad kunnen, zoals de parlementairen. Dit zorgt voor het verschil in de opiniestukken wat je hier leest. Neem een rechtse zak alles af zoals hij altijd gepleit heeft voor de laagste klasse van de bevolking en je gaat versteld staan hoe snel hij terug opkomt voor de linkse ideeën van de bevolkingsgroep wat niets meer heeft, omdat hij mee moet gaan bedelen voor werk en eten.

   De Wever bewees onlangs wat ik zeg met zijn uitspraak; " Politici in België zijn niet teveel betaald, ze alleen met teveel." Hij zou dus een kleinere groep pervert betaalden willen hebben om de boel te runnen! Parlementairen? Lonen en aantal halveren!

   • door ria aerts op vrijdag 29 januari 2016

    Schaf de gewesten af en ga terug naar een unitair België. Dat scheelt al heel wat in het overheidsbudget. Gekke jongens, die nationalisten: streven naar een onafhankelijk Vlaanderen en daarvoor de helft van uw grondgebied afstaan. En zeggen dat daar wereldoorlogen voor gevochten zijn, voor meer Lebensraum. 't Kan verkeren, zei Bredero.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties