about
Toon menu
Analyse

Poetin biedt voor Syrië voorlopig meest werkbare oplossing

Met zijn recent verhoogde militaire inzet in de burgeroorlog in Syrië aan de zijde van president Assad komt Rusland in ijltempo terug op het internationale voorplan. Gaat het over een tijdelijke, pragmatische erkenning van de rol van Rusland als lokale grootmacht of is er meer aan de hand?
woensdag 30 september 2015

Rusland heeft tanks naar Syrië gestuurd, die door het leger maar ook door Hezbollah worden gebruikt. Die laatste organisatie uit Libanon strijdt aan de zijde van het Syrisch leger tegen onder meer IS. Bovendien werden ook Russische gevechtsvliegtuigen ter beschikking gesteld voor bombardementen op kampen en stellingen van IS.

Daarnaast zijn er adviseurs actief om zowel het Syrisch leger als de troepen van Hezbollah te trainen voor hun gevechtsopdrachten. De luchthaven van de Russische maritieme basis in Tartus wordt verder uitgebouwd om zijn logistieke capaciteit te vergroten.

Deze recente opstoot van Russisch militaire aanwezigheid roept twee vragen op. Waarom en waarom nu? Rusland is al lang militair aanwezig in Syrië, meer bepaald in hun maritieme basis en luchthaven in de havenstad Tartus. Die basis is de enige militaire basis – of één van twee, afhankelijk van hoe men de Russische maritieme basis in Sebastopol op de Krim kwalificeert – die Rusland heeft buiten zijn eigen grondgebied.

Weloverwogen eigenbelang

Een en ander moet politiek geïnterpreteerd worden. Russisch president Poetin heeft immers niet vanuit een of ander plichtsgevoel besloten “om een bondgenoot bij te staan wiens nationale veiligheid wordt bedreigd.” Zoals elk staatsleider doet hij dat uit weloverwogen eigenbelang.

Amerikaans minister van buitenlandse zaken John Kerry had tijdens de VN-Algemene vergadering in New York gesprekken met zijn Russisch ambtsgenoot Sergey Lavrov. Obama ontmoette Poetin in New York tijdens de zitting van de VN-Algemene Vergadering. Beide staatsleiders spraken de VN-Algemene Vergadering toe. Obama is zelfs bereid samen te werken met Rusland en Iran om IS te bestrijden – zij het niet 'formeel' -, maar wil absoluut niet samenwerken met het Syrisch leger onder leiding van president Assad. Dat laatste is precies wat Rusland wel doet.

Ook al blijven er dus grote inhoudelijke verschillen, de veranderde attitude tegenover Rusland en president Poetin is opmerkelijk. Dat heeft zo goed als niets te maken met enige koerswijziging in Moskou. Poetin zegt nu immers wat hij al jaren zegt. In 2012 had hij nog een diplomatieke oplossing voorgesteld in lijn met zijn huidig voorstel. Toen werd dat voorstel nog minachtend weggewuifd. Nu ligt het terug op tafel.

60 Minutes

De Amerikaanse media schakelen zich in voor een charme-offensief. President Poetin liet zich interviewen door sterjournalist Charlie Rose in het CBS-programma 60 Minutes. Dit anders voor Rusland zeer kritische programma gaf nu opvallend milde commentaar, onder meer over de rol die Rusland heeft gespeeld bij het totstandkomen van het akkoord met Iran. 

Charlie Rose bij de inleiding van het interview: “Nu, met de Russische plaatsing van gevechtsvliegtuigen, militair materieel en personeel in Syrië, heeft hij (Poetin) zichzelf en zijn land in het midden van die burgeroorlog en van de strijd tegen IS geplaatst. Nu zijn relaties met de VS op een Koude Oorlog-dieptepunt staan, zijn land onder Westerse economische sancties lijdt, zoekt Poetin misschien naar een manier om terug internationale invloed en respect te winnen voor zijn land.”

Niet langer verontwaardigde kritiek op het 'agressieve expansionisme' zoals dat de boventoon voerde sinds Poetin de Krim toevoegde aan het Russische territorium. In het interview benadrukte Poetin, wat hij ook een dag later zei tijdens zijn toespraak tot de VN-Algemene Vergadering (zie de volledige toespraak onder dit artikel en de uitgeschreven tekst van zijn toespraak in de Washington Post): Poetin is bereid in een brede coalitie met andere landen IS te bestrijden, maar dan samen met het Syrische leger. Op dat laatste punt heeft Obama een heel andere mening (zie zijn toespraak onder dit artikel). Assad moet vertrekken, hoewel Obama dat in zijn toespraak tot de VN-Algemene Vergadering in vrij vage bewoordingen stelde.

De vluchtelingencrisis in de EU

De echte oorzaak voor deze internationale rehabilitatie van Poetin ligt bij de EU. De EU en de NAVO zien in dat de vluchtelingenstroom richting EU niet zal stoppen zolang de burgeroorlog in Syrië voortduurt. Ze begrijpen ondertussen ook dat eenzijdige militaire represailles tegen IS niet helpen en de situatie zelfs dreigen te verergeren.

Bovendien, meer en meer economische krachten in de EU vinden dat het nu wel welletjes is geweest met de sancties tegen Rusland, dat zij in de eerste plaats als een belangrijke handelspartner zien. Een aantal Duitse politici pleit openlijk voor de opheffing van die sancties. Zij worden daarbij gedreven door het lobbywerk van grote Duitse bedrijven die in Rusland vooral een enorme exportmarkt voor hun producten zien.

Poetin ziet met de vluchtelingencrisis in de EU een kans om de politieke lijn die hij van bij het begin van het Syrisch conflict volgt terug op de internationale agenda te zetten. Rusland hecht immers zeer groot belang aan het behoud van zijn enige militaire basis buiten Rusland. Bovendien weet Poetin ook dat er meer dan 2000 Russen (ook niet-Russische etnische minderheden binnen Rusland) in Syrië meestrijden an de zijde van IS. Hij wil die liever in Syrië uitschakelen dan ze te laten terugkeren naar Rusland.

Oekraïne

Journalist Charlie Rose vroeg hem tijdens het interview in 60 Minutes ook naar de aanwezigheid van Russische troepen aan de grens met Oekraïne en in Oekraïne zelf. Poetin begon zijn antwoord met een tegenvraag. “Heeft u troepen in Europa? Amerikaanse tactische kernwapens staan in Europa. Laat ons dat niet vergeten. Wat betekent dat? Betekent dit dat u (de VS) Duitsland bezet of dat u bezettingstroepen hebt omgevormd tot NAVO-troepen? Wanneer wij militaire troepen op ons eigen grondgebied stationeren aan de grens met andere staten, vindt u dat dan een misdaad?”

Een citaat van Poetin dat regelmatig wordt aangehaald is dat hij de ineenstorting van de Sovjet-Unie de grootste tragedie van de twintigste eeuw vindt. Charlie Rose vroeg hem dat toe te lichten: “Wat ik echt heb gezegd is dat het een tragedie was dat door de ineenstorting van de Sovjet-Unie zich plotsklaps 25 miljoen Russen in het 'buitenland' bevonden, buiten de grenzen van hun land Rusland.” Poetin duidt daarmee impliciet op de etnische Russische bevolking van Oekraïne.

Deze antwoorden van Poetin zijn voorspelbaar. Merkwaardig is dat hij de kans kreeg om ze op een grote Amerikaanse zender te zeggen. Het Amerikaanse publiek is immers niet gewoon om dit soort tegenargumenten te horen, zeker niet van de eigen commentatoren. Opvallend afwezig in de recente commentaren op Poetin is bijvoorbeeld de zaak van het neergeschoten vliegtuig van Malaysia Airlines.

Grondtroepen

Men kan bij het Russische interne politieke systeem onder president Poetin heel wat bemerkingen maken: onderdrukking van de persvrijheid, repressie van holebi-activisten, staatsterreur in Tsjetsjenië... Dat verandert niets aan de nuchtere vaststelling dat op dit ogenblik president Poetin de enige internationale actor is die met een voorstel komt voor Syrië dat werkbaar kan zijn.

De VS, de NAVO en de EU willen geen eigen grondtroepen in Syrië. Zij werken alleen met luchtbombardementen. Die zijn niet bepaald efficiënt – tenminste als het officiële doel van die bombardementen de uitschakeling van IS is. Die bombardementen kunnen echter alleen een blijvend effect hebben als ze worden gecombineerd met grondtroepen. Het Syrisch leger kan met andere woorden ingeschakeld worden in een strategie tegen IS die wel kan werken.

Assad blijft, toch nog even

De aard van het regime onder president Assad is eveneens ruim bekend. Het is even wreed en repressief als in 2000, toen Bashar al-Assad zijn vader Hafez al-Assad opvolgde. Toen werd Assad in alle westerse media echter als een moderne hervormer afgeschilderd en waren lucratieve contracten en wapenverkopen zijn deel.

Het regime van Assad had met andere woorden al bloed aan de handen toen het nog een favoriet westers bondgenoot was. Dat is met de slachtoffers die het leger nu maakt niet veranderd. Tragisch genoeg is het wegvallen van dit regime in de huidige omstandigheden nog veel gruwelijker voor de Syrische bevolking. De Mad Max-toestand in Libië is illustratief genoeg. De vluchtelingenstroom zal dan alleen maar toenemen.

Het helpt de VS en de EU ook niet bepaald qua geloofwaardigheid dat de voornaamste medestander voor de afzetting van Assad in de Arabische wereld het theocratische feodale regime van Saoedi-Arabië is. Daar wordt op 30 september de onthoofding en kruisiging van een politiek opponent gepland (die bovendien minderjarig was op het ogenblik van zijn aanhouding).

Samenwerken met president Assad (in hoofdzaak met zijn grondleger op het terrein) is met andere woorden op korte termijn de enige mogelijkheid om de burgeroorlog te beëindigen. Dat de man zelf op lange termijn weg moet is voor iedere waarnemer duidelijk. Wie goed luistert naar Poetin hoort trouwens dat hij dat in feite open laat. "Alleen het Syrische volk kan en mag daar over beslissen". Zo onverzoenbaar zijn de standpunten van de VS en Rusland over Syrië in feite niet.

Een diplomatiek onderhandeld vertrek van Assad na de beëindiging van de burgeroorlog is de enige echte uitweg. Dat kan echter alleen als eerst de burgeroorlog wordt beëindigd. Als Assad met een Russisch-westerse coalitie IS verslaat, zal hij geen andere keuze meer hebben om zich daar bij neer te leggen. Wat Poetin nu voorstelt is met andere woorden het meest zinvolle, werkbare voorstel voor een oplossing.

De Krim en de sancties

De VS en de EU treuzelen echter om echt de handen in elkaar te slaan met Rusland om heel andere redenen, die niets met Syrië zelf te maken hebben. Rusland zal uit een dergelijke samenwerking immers munt slaan om van de economische sancties af te geraken en tot een erkenning - tenminste in de feiten, niet officieel – te komen van de annexatie van de Krim.

Bovendien zal een onderhandelde oplossing over het conflict in het oosten van Oekraïne het enige westerse excuus wegnemen om de huidige regering in Kiev nog onvoorwaardelijk te steunen. Er is op dit ogenblik nauwelijks aandacht voor maar de extreem-rechtse rebellieën, de zelfs voor Oekraïne ongezien corruptie, de interne politieke strijd binnen de regering is geen goede voorbode voor de toekomst.

De regering in Kiev is zeer labiel. Het conflict met de oostelijke provincies is in feite het enige dat het uiteenvallen van de regering nog tegenhoudt. Het land stevent ondertussen af op een sociaal-economische crisis waarbij de situatie in Griekenland zal verbleken. Een snelle diplomatieke oplossing voor Oekraïne is dringend. Die kan er zonder Rusland nooit komen. 

Status

Rusland zal economisch en politiek voordeel halen bij een oplossing van de burgeroorlog in Syrië. De vraag is dus of de VS en de EU de burgeroorlog in Syrië ernstig genoeg nemen om die Russische prestigewinst erbij te nemen en hun beleid tegenover Rusland navenant aan te passen.

Het is nog te vroeg om te stellen of er wel fundamentele koerswijzigingen tegenover Rusland gaan komen. Het heeft er in ieder geval de schijn van dat men de publieke opinie daarop voorbereidt. Zullen de economische krachten in de EU en de VS het halen, die menen dat het welletjes is geweest en terug willen naar 'normale' relaties met Rusland? Zullen de politieke krachten in de EU en de VS het halen, die menen dat een oplossing voor de burgeroorlog in Syrië de enige prioriteit is die alle andere overwegingen naar de prullenmand verwijst? Wordt vervolgd.

Read Putin’s U.N. General Assembly speech (Washington Post)

Toespraak van president Poetin tot de VN-Algemene Vergadering:


 Toespraak van president Obama tot de VN-Algemene Vergadering:

 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

17 reacties

 • door dan maertens op donderdag 1 oktober 2015

  Het kan, maar…. Je kan over de Franse Revolutie, de Vietnamese Oorlog of over de burgeroorlog in Syrië schrijven zonder het ook maar éénmaal over de strijd van die volkeren te hebben zoals Mr. Vanoost er hier in slaagt. Wat een linkse Syriër, lid van de ongewapende oppositie (waar DWM soms een paar krokodillentranen over plengt), daarover denkt vindt je hier: http://www.cetri.be/Syria-and-the-Left?lang=fr Natuurlijk heeft Mr. Vanoost het volste recht het monsterverbond tussen de bloeddorstigste dictator van het Midden Oosten en de grootste wapenleverancier in Syrië als de oplossing naar voor te schuiven. Zelf vergeet ik daarbij niet dat dit enkel maar het herhalen van Bashar Assad z’n jarenlange strategie is. Hij erfde nml. van z’n vader de scenario’s om tegen een gewapende opstand op te treden en zorgde er dan ook voor die geweldloze Arabische Lente opstand in ijltempo om te vormen tot een gewelddadige. En dan ging hij Leentje Buur spelen bij hoe Nethyanhou Gaza aanpakte; je bombardeert hen de prehistorie in en je krijgt daarbij de nodige internationale steun als je je wagonnetje aan de wereldwijde strijd tegen het terrorisme kan aankoppelen (Hamas = Jihadi, Verzet tegen Assad = IS = Jihadi). En zo wandelden de gevangen Jihadi eind 2011 de Syrische gevangenisdeuren uit. Zelfs Putin’s FSB zette daarbij z’n beste beentje voor om de Tsjetsjeense Jihadi naar het Midden-Oosten te krijgen… en inderdaad… vrijwel de ganse wereld sluit nu de rangen en wilt tegen IS optreden. Daarbij zijn er echter wel een paar probleempjes. Als je er op rekent de vluchtelingenstroom te laten stoppen moet je tegen het geweld waarvoor ze vluchten optreden en daarbij is IS maar een kleine jongen ivm Assad

  • door Miep Brackeva op donderdag 1 oktober 2015

   Inderdaad. De vluchtelingenstroom richting Europa wordt vooral veroorzaakt door de aanhoudende bombardementen van het Syrische regimeleger op de burgerbevolking, ook in grootsteden als Aleppo en Damascus. Steden en dorpen in gebied dat bevrijd werd door de Syrische opppositie wordt eveneens gebombardeerd door het Assadregime. Douma in de eastern Ghouta regio heeft het zeer zwaar te verduren. Na een eerste bombardement komen de hulpdiensten ter plaatse, die dan door een tweede en derde bombardement getroffen worden. Rusland bombardeert nu mee, aan de zijde van het Syrische regime. Klopt het eigenlijk dat ze enkele IS stellingen viseren. Uit deze informatie blijkt dat eens te meer burgers het slachtoffer zijn van een eerste zogenaamd succesvol bombardement in de buurt van Homs. 33 burgers en 3 kinderen werden hierbij gedood. http://www.nytimes.com/2015/10/01/world/europe/russia-airstrikes-syria.html?_r=0 http://notris.blogspot.co.uk/2015/09/russia-launches-first-airstrikes-in.html

 • door dan maertens op donderdag 1 oktober 2015

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153537571121358&set=a.10150423449646358.379424.543376357 (globale cijfers over het laatste jaar) https://diary.thesyriacampaign.org/whats-happening-to-civilians-in-syria/?akid=258.10250.jgU0Uj&rd=1&t=1 (iets meer in detail) http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/2014/04/un-syria-torture/ (als je nog leeft weten de Assad diensten je wel te vinden) http://www.buzzfeed.com/mikegiglio/assads-strategy-is-to-create-refugees#.nh7OAgwob (als ik geen mankracht genoeg heb dan jij ook niet…) https://goo.gl/W6wl9T (honger in een Palestijnse voorstad van Damascus, de saus die je de wereld in drijft…)

  Verder is het Mr. Vanoost ontgaan dat de US en z’n Coalition of the Willing al een jaar en bijna 10.000 raids lang IS naar de prehistorie bombarderen,zonder al te veel succes overigens…. Vandaar dat DWM daarover nog niet in z’n krammen geschoten is ( ‘t help natuurlijk ook niet dat je altijd al verdedigde dat IS een creatie van de US was) en nu zelfs een analoge strategie door Putin als de meest realistische aanprijst… want “boots on the ground” hebben ze niet ((zware) wapens echter wel zat): “There is a lack of manpower,” he said in a speech in July. “Everything is available for the army, but there is a shortage in manpower. That does not mean we can talk about collapse. We will resist.” En wie beter dan Assad kan het weten? Tot slot: de eerste Russische raid is dan ook zoals te verwachten was: ze konden IS niet vinden en bombardeerden dan maar FSA rebellen en burgerdoelen…. iets waar de Coalition of the Willing ook niet vies van is... Meer info nodig: graag….

  • door Didier op vrijdag 2 oktober 2015

   De propaganda gaat (zoals te verwachten was) in overdrive: die burgerslachtoffers vielen voor de Russische vliegtuigen ook maar in de lucht waren. http://www.rt.com/news/317188-putin-civilian-casualties-syria/

   • door dan maertens op vrijdag 2 oktober 2015

    Oude foto na 10 minuten teruggetrokken.

    De White Helmets plaatsten per vergissing een oude foto bij hun berichtgeving. Na 10 minuten werd die teruggetrokken en vervangen. De info bleef staan en op onderstaande website krijg je het verhaal en de boodschap met “geupdate foto” erbij… http://claysbeach.blogspot.be/2015/10/does-white-helmet-fumble-prove-russian.html

    Een meer algemeen overzicht van de gevolgen van het Russisch bombardement hieronder:

    http://www.nytimes.com/2015/10/01/world/middleeast/parsing-youtube-evidence-of-russian-strikes-in-syria.html

   • door Giek op vrijdag 2 oktober 2015

    Ik dacht dat ik van mijn stoel viel toen ik dit las. U citeert de zender RT als bron. U moet toch weten dat RT (vroeger 'Russia Today') de propagandazender is die de Russische standpunten verdedigt en berucht is om zijn verdraaiingen en ontkenning van de waarheid? U hebt blijkbaar de reportage niet gezien op tv over de RT-'berichtgeving' over het neerschieten van vlucht MH17? Hoe RT-correspondenten er gedegouteerd de brui aan gaven?

    Het woord 'propaganda' in uw reactie is correct, maar dan niet zoals u bedoelt. Het is onvoorstelbaar hoe velen op dit forum bereid zijn om het licht van de zon te ontkennen in hun ijver om het Westen verantwoordelijk te stellen voor alles en de rol van andere partijen - zoals hier de Russen - met de mantel der liefde te bedekken.

    • door Didier op zondag 4 oktober 2015

     Ga gerust terug op uw stoel zitten, want u weet duidelijk niet waarover u praat. RS is nog steeds Russia Today. RS is een "propagandazender" als u dat ook vindt van BBC. Beiden zijn inderdaad mainstream nieuwskanalen, elk vanuit hun eigen hoek, en beiden hebben hun uitschuivers gekend. BBC liegt door te verzwijgen, RS schuwt de waarheid niet, ook wanneer die botst. Zelfs mainstream is blijkbaar al link (zonder s) voor sommigen.

     • door Giek op maandag 5 oktober 2015

      Ik praat over RT (cfr. uw link), dat, tussen haakjes, zelf de naam 'Russia Today' niet meer gebruikt. En nu hebt u het ineens over RS. U bent wel moeilijk te volgen, hoor.

  • door Didier op vrijdag 2 oktober 2015

   ... en die "FSA-rebellen", een bende malcontenten die op de loonlijst van de CIA staan, en gehuurd werden om een valse color-revolutie in Syrie te ontketenen, wel die hun leiders zitten sinds februari 2015 comfortabel in Turkije, en de gehele organisatie is niets minder dan een smakeloze grap. Het trainen van 5000 van die hooligans door de VS was een complete mislukking; een groep van 54 die naar het front werden gestuurd gaven zich over aan an-Nusra (een al-Qaida tak) en 70 anderen die vanuit Turkey werden ingezet gaven hun wapens aan een andere al-Qaeda groep - slechts een greepje uit de voorbeelden.

 • door Giek op donderdag 1 oktober 2015

  Amper een dag na de publicatie van dit artikel tonen de feiten op het terrein dat Lode Vanoost eerder naïef is over de rol die de Russen spelen in Syrië. De prioriteit van Poetin is niet IS bestrijden, maar bondgenoot Assad in het zadel houden. De Russische vliegtuigen bombarderen immers nu al twee dagen niet IS, maar de partijen die voor Assad de meest directe bedreiging vormen, nl. de niet-extremistische rebellen (ik bedoel niet-IS en niet-al-Qaeda). En de Russen zullen, "in samenwerking met de Syrische regering", zelf wel uitmaken wie zij als terroristen beschouwen. De Russen als enige mogelijke oplossing van het conflict? We gaan nog (groen) lachen.

  Ik vind het ook nogal kort door de bocht om Assad "een favoriete westerse bondgenoot" te noemen. Toen hij in 2000 zijn vader opvolgde, waren er tekenen dat hij een minder harde binnen- en buitenlandse politiek zou voeren, en van het Westen kreeg hij voorzichtig het voordeel van de twijfel, omdat men hoopte dat hij het regime geleidelijk zou liberaliseren. Maar naarmate hij zich repressiever begon op te stellen tegen de oppositie, smolt die positief-afwachtende houding snel weg. Een "favoriete westerse bondgenoot" is hij m.i. nooit geweest.

  • door Didier op vrijdag 2 oktober 2015

   Assad's Syrie, voor de Arabische nachtmerrie, was een vakantieparadijs, vergeleken met bijvoorbeeld de nog steeds door ons gekoesterde bondgenoot Saoedie-Arabie. Syrie was een stabiel land zonder grote armoede en zonder misdaad. De straten van Damaskus waren veiliger dan die van Brussel getuigen Europeanen die er leefden. Geen enkele van de talrijke minderheden werd vervolgd. De door de VS gepushte "lente" heeft enkel geweld, verval, barbarij en onbeschrijfelijk leed gebracht. Laat ons hopen, voor de Syriers, dat de Russen een soort van normaliteit kunnen terug brengen.

   • door Giek op zondag 4 oktober 2015

    Nou, de straten van Riyad zijn anders ook wel veilig, hoor. Als dat het criterium is om een regime te beoordelen, dan is zelfs het verstikkende Saoedi-Arabië een lichtend voorbeeld. En in Noord-Korea bijvoorbeeld zul je waarschijnlijk ook niet op straat worden overvallen. Allen daarheen!

 • door Didier op donderdag 1 oktober 2015

  De VS, die nu gedwongen worden kleur te bekennen, staan schaakmat: toegeven dat hun hele anti-terreurcampagne een farce was, of lijdzaam toekijken hoe Putin zijn gang gaat. Het feit dat de VS de Russische intenties niet echt toejuichen, zijn het zoveelste bewijs van hun hypocrisie. Het vernietigen van het Frankensteinmonster is nooit de prioriteit geweest, het is hun monster in the first place, en dat moest nog "minstens tien jaren" dienen. Terwijl Rusland, godbetert, de klus in enkele maanden wil klaren.

  IS ageert uitsluitend ten bate van de VS en de bondgenoten in de regio. Die meer dan tien miljoen vluchtelingen hebben gewoon pech gehad. Wat de Amerikanen tot nu deden, was het simuleren van een oorlog tegen IS, met, inderdaad, een hele resem kosmetische ingrepen, om hen binnen de vooropgestelde lijnen te houden. IS was gecreeerd om Assad ten val te brengen en Syrie te vernietigen. Syrie is vernietigd, maar het ziet ernaar uit dat Assad (nog een tijdje) zal blijven.

  Anderzijds zou een welslagen van Rusland vijf vliegen in een klap betekenen: 1. de belangrijkste oorzaken van de vluchtelingencrisis worden weggenomen, waarna die mensen naar een veilig thuisland kunnen terugkeren; 2. de zich bedreigd voelende Europeanen kunnen opgelucht ademhalen; 3. de ethnische spanningen in Ruslands onderbuik worden weggenomen; 5. De terreurdreiging in Rusland wordt verminderd; 4. Washington's desastreuze hegemonie in de regio wordt doorbroken.

  Maar dat is natuurlijk niet naar de zin van de neo-cons, die na het Midden-Oosten, ook Europa en Rusland willen destabiliseren.

 • door koen zelderloo op donderdag 1 oktober 2015

  2014. Assad haalde 10.3 miljoen stemmen op 15.8 miljoen geregisterde Syriërs. Die verkiezingen stonden onder het oog van waarnemers uit meer dan 30 landen. Klopt dat het geen vrije verkiezingen waren want van de 24 kandidaten bleven er maar 3 over die voldeden aan de voorwaarden om te mogen deelnemen. Maar de cijfers liegen niet denk ik. De huidige regering geniet het meeste steun en veel rebellen zijn buitenlandse jihadisten. Daarom, allen tegen de fundamentalisten en dan vrije verkiezingen georganiseerd door VN.

  • door Giek op vrijdag 2 oktober 2015

   Opgelet met cijfers. U vergeet te vermelden dat de presidentsverkiezingen alleen hebben plaatsgevonden in de delen van Syrië die onder controle stonden van het regime. Dat zijn bovendien vooral de delen waar de alawieten wonen, de sjiietische geloofsgroep waar Assad zelf toe behoort, en waar hij logischerwijze een veel hoger stemmenpercentage haalt dan in andere gebieden - in de veronderstelling dat daar ook gestemd zou zijn. Zo is het niet moeilijk om de presidentsverkiezingen te winnen. De conclusie dat Assad de steun van de meeste Syriërs geniet, is dan wel erg kort door de bocht.

   U eindigt met " allen tegen de fundamentalisten en dan vrije verkiezingen georganiseerd door VN". Vrije verkiezingen, met Assad nog in positie en de Russen met een dikke militaire vinger in de pap? Daar zal veel volk naar komen kijken.

   • door Didier op maandag 5 oktober 2015

    Inderdaad opletten met cijfers. U vergeet te vermelden dat die delen van Syrië die onder controle van het regime staan de grote meerderheid van de Syrische bevolking bevatten, en 96 percent van de interne vluchtelingen hebben opgenomen, niet per toeval. De overige 4 percent zijn niet in staat om te vluchten, of verkiezen het juk van de terroristen. De conclusie dat Assad de steun van de meeste Syriërs geniet, is dus volledig terecht.

    En de verkiezingen waarvan sprake zullen alvast veel vrijer zijn dan wannneer de Amerikanen als enigen de touwtjes in handen hebben. We hoeven maar te kijken naar de marjonettenregeringen in Afghanistan, Irak, Somalie en Yemen, en de resulterende chaos.

    Tenslotte, er is hier nergens sprake "om het licht van de zon te ontkennen", tenzij men het dominante Westen als de zon beschouwt, en zijn illegale agressie-oorlogen en de daaruit voortvloeiende terreur als zijn licht.

    Trouwens, zou niet iedereen verheugd moeten zijn, nu er eindelijk iemand opstaat die komaf wil maken met de terreur, i.p.v. er te creeeren? Of hoe kritiekloze eigenliefde tot wel zeer perfide reacties kan leiden...

  • door spacemonkey op vrijdag 2 oktober 2015

   Compleet eens met Didier… De USA een zijn Joods/Neoliberale kliek vormen de *enigste* echte bedreiging voor deze planeet. Luister natuurlijk is het leven in Rusland, China of Brazilië ook geen lolletje voor de gewone mensen, maar daar gaat het ook de Amerikaanse Neoliberale kliek niet om.

   Hun model en het al ban niet door de strot willen ramen ervan over de gehele planeet, valt natuurlijk ook wel in goede aarde bij *alle* elites over de planeet.Dat neoliberaal model zit tegen het ecologisch draagvlak van de planneet aan.

   Omdat die elites (uiteraard) van geen wijken willen weten spelen ze volop de kaart van verdeel en heers aan. De rest is geopolitiek en krijgt allerhande kleurschakeringen mee. Geloof en Nationalisme vormen de meest gevaarlijke ingrediënten, macht, geld en ego de onderliggende toegevoegde waarde(?).In 2008 verloren de banken het vertrouwen van de gewone man. Momenteel Volkswagen, Samsung, petrobras, BP..allemaal liegende en bedriegende Multinationale zakkenrollers.

   Rusland volgt de klassieke doctrine *Een land met interne moeilijkheden…zoekt steeds een externe* bliksemafleider. Verder is het inderdaad zo dat de VS al jaren de NAVO misbruiken om overal *hun* belangen te verdedigen, en belangen op te eisen. De Paus, Obahma, Merkel, Poetin, en China boy allemaal daar in New York toevallig toch ? Hupsakee Rusland mag meedoen (ondervoorwaarde). Frankrijk en een hele coalitie van Navo -adepten smijten kris/kras door elkaar bommen af . Natuurlijk dat kost geld en wel zodoende iets dat de economie overeind helpt. Europa is de klos (WO1..WO2..WO3..).Uiteindelijk gewoon de geschiedenis die zich op een nog nooit geziene schaal herhalen zal... Sad but True.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties