Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Varoufakis wil pan-Europese politieke partij lanceren

Voormalig Grieks minster van financiën Yanis Varoufakis neemt niet deel aan de Griekse verkiezingen. “Alleen een Europees netwerk kan ingaan tegen dit Europa dat als een blok opereert.”
donderdag 27 augustus 2015


In een interview voor het programma Late Night Live van de Australische radiozender ABC1 legt Varoufakis uit waarom hij noch voor Syriza, noch voor de nieuwe scheurlijst Volksunie deelneemt aan de komende Griekse verkiezingen.

Een Europees netwerk

“Nationale partijen vormen broze allianties binnen een Europa dat werkt als een blok, als een macro-economie met zijn eigen belangen – dat model werkt niet meer. Ik denk dat we moeten pogen te mikken op een Europees netwerk dat op een bepaald ogenblik tot een pan-Europese partij kan evolueren.”

“De partij (Syriza) die ik heb gediend en de leider die ik heb gediend hebben beslist volledig van koers te veranderen en een economisch beleid te voeren dat absoluut geen steek houdt en dat ons werd opgedrongen.”

Onvruchtbare verkiezingen

De Griekse verkiezingscampagne zal volgens hem 'triest en onvruchtbaar' zijn. Varoufakis ging in het interview ook in op de beschuldigingen die een aantal personen met banden in de oligarchie tegen hem hebben ingediend voor landverraad: “Ik wou dat ze daar mee doorgingen... er is geen strijdtoneel, geen rechtbank, geen forum waar ik niet wil aan deelnemen om te verdedigen en toe te lichten wat ik heb gedaan.”

“Ik vrees dat mijn tegenstrevers, zij die deze beschuldigingen hebben gelanceerd, niet zullen opdagen om de confrontatie aan te gaan, omdat er geen morzel waarheid zit in wat ze hebben beweerd. Dit deden ze alleen als propaganda tegen mij.”

"Het spook van de democratie"

Varoufakis was een paar dagen eerder aanwezig op het jaarlijkse Fête de la Rose van de Franse Socialistische Partij in het dorpje Frangy-en-Bresse. Daar gaf hij een toespraak. Volgens hem waart er een spook van democratie over Europa. “De machten van het oude Europa zijn even hard tegen democratie in 2015 als ze dat waren tegen het communisme in 1848.” Hij verwees daarmee in niet mis te verstane woorden naar de eerste zin uit het Manifest van de Communistische Partij van 1848.

“Het regende daar verschrikkelijk. Toch waren duizenden Fransen afgezakt om daar midden in het veld te komen luisteren. Ze wilden gewoon niet weggaan. Dat was niet omdat ik Griek ben, of uit solidariteit met Griekenland – dat speelde zeker mee – maar de mensen zijn gewoon ongerust om wat met hen aan het gebeuren is, met hun land. Ze vrezen dat wat in Athene is begonnen zich gaat verspreiden over de rest van het continent.”

“Met de crisis van de eurozone is het overduidelijk dat Griekenland een laboratorium was waar zeer misantropische en slechte economische keuzes – inefficiënte, ineffectieve en zelfvernietigende keuzes – werden uitgetest, voor ze naar Spanje, Italië en Frankrijk worden geëxporteerd.”

"Dit is een overgave"

Hij heeft geen goed woord voor het memorandum en de koers die Alexis Tsipras verkozen heeft: “Op de eerste pagina van het derde memorandum dat Griekenland heeft ondertekend staat het volgende: “De regering verbindt er zich toe om te overleggen en akkoord te gaan met de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF over alle acties die relevant zijn voor het bereiken van de objectieven, voor ze wettelijk worden aangenomen.” Er staat niet in dat de trojka akkoord moet gaan met de Griekse regering, allen omgekeerd. Dit zijn voorwaarden voor een overgave.”

Op zijn blog heeft Varoufakis ook eigen fouten toegegeven. Zo erkent hij veel te veel willekeurige en onvoorbereide interviews te hebben gegeven, wat de media de kans gaf om hem op de minste fout te pakken. “Ik wou interviews geven en de inhoud min of meer onder controle houden. De media-agenda was echter intentioneel tegen Griekenland en mezelf gericht 'op een zeer onverwachte en weerzinwekkende manier', waarbij exclusief op de persoon werd gemikt en niet op de voorstellen die wij deden. Maar ik ben inderdaad in de fout gegaan door daar zo massaal op die vragen voor interviews in te gaan.”

De Atheense lente

Hij blijft er van verzekerd dat wat in Griekenland is gebeurd de voorbije zeven maanden de geschiedenis za veranderen. “Wat in 2015 gebeurde was een 'Atheense lente' die werd verpletterd door banken, niet door tanks ('by banks, not tanks'). Ik ga actief blijven – misschien zelfs nog meer dan nu – op Europees niveau, om een Europees netwerk op te richten.”

Bronnen: 

1 Varoufakis heeft jarenlang in Australië gewoond en gewerkt. Hij heeft dubbele Griekse en Australische nationaliteit. Zijn dochter en eerste vrouw wonen er nog steeds en hij gaat voor zijn dochter altijd daar op vakantie.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door hem day op donderdag 27 augustus 2015

  Een pan-Europese partij? Wat een larie. Dat het model met nationale partijen niet werkt is omdat ze corrupt zijn tot en met, en ze onze nationale soevereiniteit hebben verkocht aan de EU. We moeten onze nationale soevereiniteit terugwinnen, art. 34 uit de Grondwet schrappen en komaf maken met onze "representatieve particratie - die toch maar alleen de belangen van banken en multinationals dient - t.v.v. een nieuw participatief model en directe democratie.

 • door Roland Horvath op vrijdag 28 augustus 2015

  Eindelijk een Europese partij en dan nog door iemand, Varoufakis YV, die de onzin en de waanzin van de EU besparingen en bedrijfslasten verlagingen inziet en daar iets wil en kan aan doen.

  Bij de verkiezingen voor het Parlement en de Raad kan er het beste 1/ een Europees kiesdistrict zijn voor de verkiezing van alle Vertegenwoordigers. Om dat in de praktijk te laten werken: 2/ meerdere stemmen per kiezer bijvoorbeeld vijf, 3/ panacheren =de mogelijkheid te stemmen op meerdere lijsten/ partijen, gebruikelijk in België BE bij de gemeenteraadsverkiezingen tot in de jaren 1970, 4/ quota per lidstaat. Voor de Raad, 4 verkozenen per lidstaat om een vergadering van minimaal 100 personen te verkrijgen. De huidige Raad moet vervangen: Geen 2 petten. Een Europees kiesdistrict heeft minder invloed dan men zou verwachten want iedereen stemt eerst in zijn eigen land.

  De 3 EU bestuursinstellingen Commissie, Raad, Parlement zijn gedrochten subsidiair karikaturen terwijl er al eeuwenlang 28 voorbeelden, de lidstaten, zijn hoe het moet. Voorbeelden hoe de bevoegdheden en de werking van de 3 instellingen genormaliseerd kunnen worden.

  Er is ook te weinig controle door de EU burgers. Daarom een makkelijk te realiseren, eenvoudig, bescheiden en vrij onschuldig voorstel: Ieder jaar stemmen de burgers een vertrouwensvotum. Is er geen meerderheid voor het gevoerde beleid, dan volgen verkiezingen voor Parlement en Raad. In de meeste gevallen zal het EU bestuur het vertrouwen krijgen. De 1e maal stemmen in november, de slachtmaand.

  Weg met de tunnelvisie en met meer- van- hetzelfde. Minder- van- hetzelfde: Minder onbekwaamheid, corruptie, neoliberalisme, fascisme =rechts- nationalistisch- corporatistisch- anti- democratisch- anti- collectief- anti- sociaal- anti- liberaal.

 • door hem day op vrijdag 28 augustus 2015

  U hebt blijkbaar, net zoals Tsipras en Varoufakis, nog niet gesnapt dat een andere EU niet mogelijk is. "Bij de verkiezingen voor het Parlement en de Raad kan er het beste...". Dat zijn EU-hervormingsvoorstellen en deze zullen sowieso in de prullenmand belanden, want zoals u het zelf zegt, zijn het niet de EU-burgers die de scepter zwaaien. Om dezelfde reden heeft een pan-Europese partij geen enkele zin binnen de EU-structuur. De enige manier om Europa een toekomst te bieden is de EU en haar instellingen af te schaffen, maar een deel van de linkerzijde (vnl. de champagne-socialisten en marxisten) wil dat niet begrijpen want het is verblind door de stupide mantra dat alles wat tegen de EU is sowieso rechtsnationalistisch is, wat klinkklare onzin is. Alles wat tegen de EU is, is voor Europa.

  • door jempi op maandag 31 augustus 2015

   Inderdaad, een Europa van onafhankelijke staten (oude en nieuwe) die samenwerken en elkaars eigenheid respecteren.

 • door spacemonkey op zondag 30 augustus 2015

  Pan – Europees wat is dat ? een pikant lokaal gerecht ?. Kijk Europa en de Eu zijn ten dode opgeschreven. Ik ben het eens dat de huidige bachanale -bombastische structuur onrealistisch is. Wat die zakkenvullers en prutsers in Brussel uitvreten onder het mom van democratisch verkozen te zijn, is dansen naar de pijpen van banken en grootkapitaal. De klok terugdraaien is ook niet meer mogelijk. Eevoudig weg omdat tijd in al zijn aspecten (dus ook sociaal -economisch) vooruit loopt. Wat rest is de vaststelling dat de Entropie , wanorde en desintegratie van weinig flexibele structuren, gewoon verder zal gaan. In het beste geval slagen de Europeanen en hun perfide managers (Neoliberalen) erin om dit explosief mengsel op een min/meer gecontroleerde manier te beheersen. In het meest realistisch scenario (dat is al volop bezig) verarmen de meeste Eu burgers verder. Zij die dit op een supra nationaal niveau controleren en sturen, de rijke elites en hun nefast geklungel, zorgen dan voor een *zondebok*.Dat dit de Islam gaat zijn voor de doorsnee Vlaming, Eu burger of enig ander individu dat planetair in conflict zit, met deze religie, is de evidentie zelf.

  De rol van Europa hierin(?) met 500/600 milj. Verouderde niet samenhangende luxueuze, verwende mensapen. Die over nt veel grondstoffen beschikken, geen *eigen* leger of defensie, overspoeld worden met de meest heterogene groepen immigranten. Wel zoals voorheen het *slagveld* zeker?

  Vergeet het geleuter over de Natiestaat, het machtsblok en een pan mondiaal systeem. Zeker als het eentje wezen gaat dat bepaald wordt door de *vrije* markten, de beurzen en alles wat die teweeg brengen over de planeet.

 • door Carlos Pauwels op maandag 31 augustus 2015

  Mag die hond in het kegelspel ook meedoen? Ik ben voor de VSE, de Verenigde Staten van Europa. Welke rol heeft dat kleine souvereine visje België anders te spelen in die grote oceaan die de wereld is? Opgegeten worden zoals de kriel. Ik ben het dus eens dat de huidige constructie van de EU niet de ideale is. Maar ik besef ook dat dat niet voor morgen is en met de vele ego's waarschijnlijk voor nooit. In de VSE zou de huidige vluchtelingencrisis bv. heel anders en beter kunnen aangepakt worden.

 • door rosa op donderdag 3 september 2015

  Er bestaat al een kiem voor een pan-europese, zelfs mondiale politieke beweging/partij die vooralsnog in de luiers, een potentieel tot radicale vernieuwing beloofd: De Piratenpartij

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties