Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Het 'akkoord' is een dictaat aan Griekenland

Binnen de Eurogroep is er een akkoord gesloten rond de Griekse crisis. Het Griekse parlement moet evenwel nog zijn goedkeuring geven. Akkoord is een groot woord. Het is eerder een beschamend schouwspel geworden waar de Grieken met het mes op de keel 'hervormingen' moesten goedkeuren op straffe van een 'Grexit' en een volledige ineenstorting van het Griekse bankwezen.
maandag 13 juli 2015

Zelfs de Financial Times schreef dat het om de “meest opdringerige economische supervisie” ging in de geschiedenis van de EU. Nadat het Griekse parlement al verregaande toegevingen had gedaan door in te stemmen met het jongste regeringsvoorstel, eisten verschillende Europese landen, met Duitsland op kop, plots extra bezuinigingen en neoliberale hervormingen. Die plotse verharding zorgde voor een splijtzwam binnen de Eurogroep. De Italiaanse premier Renzi maakte zich behoorlijk boos over – in de woorden van een Europese functionaris – deze 'mentale waterboarding'. Voor hem mochten de Grieken niet nog meer worden vernederd en tegen Duitsland zei hij: 'genoeg is genoeg'.

Waaruit bestaat het akkoord dat eigenlijk een dictaat is? De Griekse regering wordt gedwongen om een neoliberaal programma in te voeren en daarmee ook het sociaal systeem verder uit te hollen. Er komen hervormingen in het belastings- en pensioensysteem. In grote lijnen had de regering Tsipras daar eind vorige week al aan toegegeven in het jongste Griekse voorstel. Alleen krijgt Griekenland maar tot woensdag 15 juli de tijd om deze hervormingen door het parlement te jagen. Een dergelijk eis staat ver van elke elementaire democratische regel. Het valt te betwijfelen dat België en gelijk welk ander Europees land zo'n inbreuk op zijn soevereiniteit zou willen slikken. Maar dat is lang nog niet alles.

Onder leiding van de Duitsers wordt de Griekse regering ertoe verplicht om een gedetailleerd hervormingspakket te realiseren. Zo moet ook de arbeidsmarkt geliberaliseerd worden en moeten 'alle' OESO-aanbevelingen – het zijn er 329 – worden uitgevoerd, gaande van dereguleringen in de bakkerij-, melk en farmaceutische sector, liberalisering van heel wat prijzen in de farmacie, de afbouw van de beperkingen op de zondaghandel, het deregulariseren van bepaalde beroepscategorieën zoals in het ferry-transportwezen (vergelijk met de pogingen om de havenarbeid in België te liberaliseren), flexibilisering van handelspromoties, seizoensverkoop (vergelijk België waar die eveneens is gereguleerd) en discounts,... Het gaat om een lange lijst van maatregelen die bij de Oeso nog aanbevelingen worden genoemd, maar volgens het akkoord met de Eurogroep volgens een 'duidelijk tijdschema' moeten worden uitgevoerd. Verder komt er een privatisering van het energiedistributienetwerk tenzij er alternatieve maatregelen worden gevonden die dezelfde gevolgen hebben op vlak van concurrentie.

Het strafste is dat er een fonds wordt opgericht dat het beheer en de (uit)verkoop van Griekse staatseigendommen moet regelen. Tsipras kon nog verhinderen dat dit fonds in Luxemburg zou beheerd worden in plaats van in Athene. En hij kreeg ook gedaan dat een deel van de opbrengsten in Griekenland wordt geïnvesteerd en niet louter naar schulaflossingen kon gaan. Het effect was meteen voelbaar bij de echte winnaars. De beurzen in Amsterdam en Frankfurt openden meteen met een winst van respectievelijk 1,3 en 1,53 procent. Tsipras zal in eigen land spitsroeden moeten lopen, maar had hij nog een keuze?

Deze crisis was een belangrijke les in Europese politiek, maar dan in de negatieve zin.

Wat hebben we geleerd uit deze crisis?

– de bevestiging dat Europa in eerste plaats een harde financiële en economische constructie is waar er steeds minder plaats is voor het sociale Europa. Het wordt alsmaar moeilijker om dit Europa te verdedigen (denk ook maar aan de manier ook waarop het TTIP - handelsakkoord - er dreigt doorgesluisd te geraken of de macht en invloed van economische lobbygroepen)

– dat de soevereine wil van een volk er niet toe doet. Het verkozen Griekse parlement wordt gewoonweg verplicht om tot in de details het dictaat van de Europese politieke elite onder aanvoering van landen als Duitsland en Nederland uit te voeren. Dit heeft repercussies voor heel Europa, want het is duidelijk dat de macht van de nationale parlementen niet erg groot meer is.

– dat een volk dat kiest voor verandering door de corrupte en incompetente elite van het politieke toneel weg te stemmen, toch moet boeten voor hun wandaden, maar evenzeer voor de op winst beluste Europese banken en wapenhandelaars. De eerste door roekeloze leningen toe te staan – waar geen enkele Europese leider ook maar een probleem leek mee te hebben –, de tweede door smeergeld te betalen voor wapencontracten die eerst werden gepromoot door de politieke leiders van hun land (cfr Duitsland en Frankrijk)

– dat het werkelijke doel van een aantal Eurogroeplanden er bijna openlijk uit bestond om Syriza te verzwakken en indien mogelijk de Griekse regering te doen vallen. De Grieken moeten maar kiezen voor een partij die de neoliberale Europese politiek veel welgevalliger is, zo luidt de onderliggende boodschap. Zelfs het risico op nog meer populariteit van het anti-Europese en xenofobe extreemrechtse Gouden Dageraad in Griekenland wil men daar op de koop toe bijnemen.

– dat het volk ook in andere landen duidelijk is gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn als ze links aan de macht stemmen. Dit geldt in het bijzonder voor de Spanjaarden aan wie is duidelijk gemaakt dat ze best twee keer nadenken vooraleer ze dit najaar tijdens de parlementsverkiezingen op links, in casu Podemos stemmen.

– dat het Duitse kapitalisme de krijtlijnen bepaalt van de richting waarin Europa moet stappen

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

7 reacties

 • door dan maertens op maandag 13 juli 2015

  Klassenstrijd... zo ziet klassenstrijd eruit en dit is helaas het lot van diegenen die er niet op voorbereid zijn....

  • door sam vanderleyden op dinsdag 14 juli 2015

   ... Varoufakis wel, maar deze lijn heft het niet gehaald binnen Syriza.

   • door dan maertens op dinsdag 14 juli 2015

    Varoufakis was de man die de Europese entrepreneurs wou overtuigen van de superioriteit van z'n Keynesiaanse kapitalisme. Verder had hij helemaal geen plan B. Hij had een cursusvelletje terwijl Syriza vanaf het vormen van hun regering in samenspraak met de bevolking aan dit plan B had moeten werken... Maar deze intellectuelen verfoeien net de werkende bevolking en waren overtuigd van hun intellectuele superioriteit... in die mate dat zij een plan B overbodig achten en op voorhand aankondigden binnen de Euro en het kapitalistisch kader te blijven.... of met een illusie optrekken tegen het internationale grootkapitaal...

 • door roby vandoren op maandag 13 juli 2015

  Een in-trieste dag voor alle Europeanen. toch is het maar de vraag of de Troika hier niet echt een pyrrhus-overwinning heeft geboekt: men heeft Griekenland dus klein gekregen, maar ten koste van het eigen morele gezag. Qua geloofwaardigheid is dit spektakel moordend voor de EU-elite.

 • door Maurice de Liberaal op dinsdag 14 juli 2015

  Er is helemaal geen sprake van een dictaat. Griekenland heeft de vrijheid om uit de Euro te stappen, niemand zal ze tegenhouden. Maar als ze kiezen om erin te blijven dan moeten ze wel het spel spelen volgens dezelfde financiele regels die ook gelden voor de rest van de club. Sociale rechtvaardigheid mag nooit misbruikt worden als excuus om maar grenzeloos schulden te maken en ander mensen met kosten op te zadelen.

  • door sam vanderleyden op dinsdag 14 juli 2015

   Ah onze "liberaal" (enfin, eerder in woord dan in daad. ik contensteer uw nicknaam ten zeerste trouwens!). On topic: dezelfde regels voor iedereen? Not! U bazelt er maar wat uit. Dezelfde regels gelden niet voor iedereen; Er is trouwens niet zoiets alles een Europees Juridisch kader voor de aanpak van deze crisissen; het is "een trojka" die on-the-fly de koers bepaalt... in essentie is er geen scheiding van machten op Europees niveau. De huidige lijn binnen Europa is heel klaar en duidelijk: elke lidstaat moet het neoliberalisme volgen en GMO's ter wille zijn of "een trojka" zal er alles aan doen om een bolwassingen uit te voeren. Even terug naar uw nickname: Ik denk niet dat uw beseft hoe hard het moreel liberalism de antipool is van het neoliberalisme. U ook, drijft met een rubberbootje op een gigantische oceaan van mensen met van total gebrek aan feitenkennis, context en oppervlakkigheid. Het moreel compass is daarbij in de diepte van deze oceaan verdwenen. om dit terug te vinden moet u echt wel uw zwemvliezen en duikuitrusting aantrekken en duiken, duiken, duiken...

  • door HELENE PASSTOORS op woensdag 15 juli 2015

   woon jij in Den Haag, Maurice?

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties