Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Yanis Varoufakis: "Zes argumenten voor de NEEN-stem"

Grieks minister Yanis Varoufakis geeft op zijn blog zes korte argumenten voor een NEEN-stem in het Grieks referendum van 5 juli 2015.
woensdag 1 juli 2015
 1. De onderhandelingen zijn stilgevallen omdat de schuldeisers van Griekenland (a) geweigerd hebben onze onbetaalbare openbare schuld te verminderen en (b) omdat ze er op bleven aandringen dat die schuld zou terugbetaald worden door de zwaksten in onze samenleving, hun kinderen en kleinkinderen.
 2. Het IMF, de Amerikaanse regering en vele andere regeringen over heel de wereld geloven, net als de meeste onafhankelijke economen en samen met ons, dat deze schuld moet herschikt worden.
 3. De Eurogroep heeft al eerder (in november 2012) toegegeven dat de schuld moet herschikt worden, maar weigert zich te engageren voor een schuldherschikking.
 4. Sinds de aankondiging van het referendum, heeft 'officieel' Europa al signalen uitgezonden dat ze bereid zijn om een schuldherschikking te bespreken. Deze signalen tonen aan dat ook 'officieel' Europa NEEN zou stemmen tegen zijn eigen 'finale' aanbod.
 5. Griekenland blijft in de euro. De bankrekeningen in Griekenland zijn veilig. De schuldeisers hebben gekozen voor een strategie van afpersing, door middel van de sluiting van de banken. De huidige impasse, veroorzaakt door het afbreken van de onderhandelingen, is een gevolg van de keuze van de schuldeisers en niet van de Griekse regering. De Grieken opteren niet voor een Grexit of een devaluatie.
 6. De toekomst vereist een fier Griekenland in de Eurozone en in het hart van Europa. Deze toekomst vereist dat de Grieken een overtuigde NEEN uitspreken op zondag (5 juli), dat wij in de eurozone blijven en dat wij – met het gezag dat die NEEN ons geeft – de Griekse openbare schuld opnieuw onderhandelen, en de verdeling van de lasten tussen 'zij die hebben' en 'zij die niet hebben' herbekijken.

Yanis Varoufakis: Why we recommend a NO in the referendum – in 6 short bullet points (vertaald door Lode Vanoost)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door Roland Horvath op donderdag 2 juli 2015

  Kort en krachtig. Punt 1. b: De Sociale Zekerheid SZ moet afgebouwd worden en de superrijken mogen niet belast worden. De kern van de EU besparingen en bedrijfslasten verlagingen politiek.

  Het traditionele recept van het neoliberale IMF en ook van de EU omvat een zestal elementen: Koopkracht, Sociale Zekerheid SZ, werknemersrechten, overheidseigendommen en de democratie afbouwen en/of afschaffen/ verminderen/ weggeven. En alle handelsbelemmeringen opheffen.

  Het resultaat van die politiek is een Congo scenario: Veel grondstoffen, rijke GMO, een arme overheid en arme burgers, die hun prijs niet weten te stellen. Of anders gezegd, een arme, achterlijke samenleving met superrijken en superarmen in een fascistische maatschappij, waarbij landen de eigendom zijn van Grote Multinationale Ondernemingen GMO zoals in de periode 1602 -1799 toen de VOC de Verenigde Oost Indische Compagnie de eigenaar was van Indonesië. De geschiedenis van toen kan zich zo herhalen in een andere vorm inbegrepen slavernij.

  In Griekenland een referendum, goed. Maar ook, rekening houdend met de gebeurtenissen van de voorbije maanden is het evident dat er ieder jaar een vertrouwensvotum moet gestemd worden door alle EU burgers. Als er geen meerderheid voor is, dan komen er verkiezingen voor Parlement en Raad, 2 verkozenen per lidstaat, en wordt de EU commissie vernieuwd op basis van het vertrouwen van een meerderheid in Parlement en Raad. Zoals dat bij alle regeringen van de lidstaten al eeuwenlang gebruikelijk is.

  Neen aan de EU besparingen, neen aan de EU dictatuur. Neen aan de overdreven dominantie van Duitsland. Ja, aan een normaal werkende, verantwoordelijke en redelijke EU.

 • door Carlos Pauwels op donderdag 2 juli 2015

  Mijn opinie over het referendum. Als de Grieken ja zeggen kan (niet moet) Europa beslissen om alsnog verder te doen. Als de Grieken neen zeggen dan geven ze zelf hun mening te kennen niet verder te willen met Europa en houdt het op. Maar ik denk niet dat het zo hard zal gespeeld worden. De saga zal verder gaan (aanmodderen), hoe dan ook.

  • door Roland Horvath op vrijdag 3 juli 2015

   Als ze neen zeggen, dan willen de Grieken de EU besparingen niet meer. Niets meer en niets minder. Raar maar waar, veel mensen voegen aan een gebeurtenis allerlei conclusies en elementen toe om het verhaal te vervolledigen. De voorzitter van de heren negentien van de eurogroep, Jeroen Dijsselbloem JD is er zo één. Als de stemmig neen is, dat staat er volgens JD een grexit voor de deur. Geen enkel verdrag of wettekst laat een grexit toe, van wie het initiatief ook uitgaat. Maar dat is voor JD en anderen geen beletsel om er ongeremd over te fantaseren. JD heeft landbouw economie gestudeerd in Wageningen. Niet echt wat een minister van financiën nodig heeft. Enige bekwaamheid inzake economie in het bijzonder financiën kan men de heren negentien niet toerekenen, met uitzondering van Yanis Varoufakis. De 18 anderen waren in hun vak nooit goed en nu zijn ze versteend: Geen enkele flexibiliteit of creativiteit. Kwaadheid is het enige dat overgebleven is. En vernielzucht. Het feit dat ze het IMF laten mee beslissen in een puur interne EU kwestie -met kwalijke gevolgen zoals we nu zien- zegt genoeg. Die 18 zijn reuzen van de middelmaat zoals de zanger Jules De Corte dat soort volk omschreef.

   • door Carlos Pauwels op vrijdag 3 juli 2015

    En moesten de 18 zoals u ze noemt op hun beurt nu eens een referendum organiseren met de vraag willen we de Grieken nog in de muntunie of niet? Willen we de Grieken nog in de EU zou ook kunnen (onder de 29). Nog een andere mogelijkheid is of de Grieken een schuldkwijtschelding krijgen of niet. Niemand van de voorstanders van het Griekse referendum kan daar toch iets tegen hebben? Of toch? Dat Grieks referendum is een miskleum en een aahfluiting van de democratie voor de manier waarop het tot stand gekomen is. Het gevaar dat het werkt als een boomerang is niet uit te sluiten. De Syriza-kopstukken moeten naar het casino of naar de pokertafel. Dat talent hebben ze alvast. En de gevolgen voor de modale Griek? Wie maalt daar nu om? Ons ego, dat is wat telt!

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties