Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

VRT mailt Voka: 'Zeg, wanneer gaan we nog eens netwerken?'

Een vergadering van de raad van bestuur van werkgeversorganisatie Voka in de gebouwen van de VRT en daarna een netwerkmoment met de voltallige hoofdredactie en enkele journalisten? De openbare omroep ziet er geen graten in. Meer nog, het voorstel kreeg vorm bij de VRT zelf. Zo blijkt uit een mailuitwisseling die we konden inkijken.
maandag 20 april 2015

Eind 2013 werd het voorstel al eens afgetoetst. Of Voka eens een raad van bestuur mocht organiseren aan de Reyerslaan en of er na afloop van die vergadering wat kon genetwerkt worden met de journalisten van de openbare omroep? Zo'n raad van bestuur telt echter al snel 80 mensen en dat bleek wat te veel voor de studio's en redactielokalen van de VRT.

Maar anderhalf jaar later wordt het plan opnieuw tot leven gewekt. Het is vreemd genoeg de VRT zelf die contact opneemt met Voka. Op 8 januari vertrekt vanuit de communicatiedienst een mailtje naar twee medewerkers van Voka. “Pikken we de draad terug op in dit nieuwe jaar?”

Voka reageert enthousiast en stelt voor om toch nog eens te proberen een vergadering van de raad van bestuur te organiseren in de VRT-gebouwen. De werkgeversorganisatie vraagt een zaal die ruimte biedt aan zeventig mensen en een gastspreker van de VRT: Leo Hellemans of Björn Soenens.

Het is opnieuw de VRT die er een schep bovenop doet. “Graag zouden we jullie ook even rondleiden langs de nieuwe werkvloer en redacties”, stelt de communicatiedienst van de VRT voor.

En nog: “Qua uiteenzetting zouden we een debat/groepsgesprek willen voorstellen met de hoofdredactie (Bjorn Soenens, Carl Voet, Griet De Craen, Emmanuel Rottey) ingeleid door algemeen hoofdredacteur en algemeen directeur informatie (sinds kort) Luc Rademakers (die is trouwens ook zelf nog bedrijfsleider geweest in zijn Concentra-tijd). Format dus: en nu mogen jullie de vragen eens stellen. Daarna zouden we dan een netwerkingsdrink kunnen voorzien, waar we sociaal-economische en wetstraatjournalisten bijvragen”, aldus de communicatiedienst van de VRT in een mail aan Voka.

Navraag bij de vakbonden leert dat dit niet gebruikelijk is. “Die eer is ons nooit te beurt gevallen”, klinkt het.

Partnerships

Uiteindelijk wordt voor een andere piste gekozen. Eind vorig jaar organiseerde Voka in Brussel de eerste Metropolitan Cultural Night in de Ancienne Belgique.

“Voka Metropolitan wil een brug slaan tussen de bedrijfswereld en de culturele wereld om partnerships tot stand te brengen of verder uit te bouwen. Nu de overheidssubsidies in de culturele sector onder druk staan, kunnen dergelijke partnerships meer dan ooit een belangrijke win/win realiseren. Culturele instellingen kunnen winnen bij doorgedreven bedrijfsefficiëntie en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen”, zei Jean-Paul Van Avermaet, de Brusselse Voka-voorzitter op de website van de werkgeversorgatisatie.

De tweede Cultural Night gaat dit jaar door in de befaamde Marconi-studio van de openbare omroep. Nu er bij de VRT met een bang hart uitgekeken wordt naar de nieuwe beheersovereenkomst die met minister van Media Sven Gatz moet gesloten worden, komen er misschien volop kansen voor partnerships.

Stijn Ombelets, de communicatiemanager van de VRT, ziet er geen graten in. “Jaarlijks krijgen we bij de VRT 20.000 bezoekers over de vloer, gaande van scholen tot lokale Davidsfondsgroepen. Die komen voor een klassieke rondleiding. Daarnaast organiseren we contactmeetings met stakeholdersgroepen uit diverse sectoren – cultuur, diversiteit, onderwijs, sociaal-economisch, studenten, diplomatie, oorlogsherdenking. Als openbare omroep willen we in dialoog gaan met het middenveld en maatschappelijke actoren en willen we transparant de werking en doelstellingen van onze openbare omroep toelichten. Dat gebeurt ook in het geval van Voka (Metropolitan). Zij willen graag langskomen met een groep van ondernemers uit het Brusselse. Voor hen voorzien we iets gelijkaardigs als wat hierboven beschreven staat. Ik zie niet goed in hoe dat onze neutraliteit zou schenden?”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Roland Horvath op maandag 20 april 2015

  Voorstellen om de raad van bestuur van VOKA te laten vergaderen in de VRT gebouwen en een 'cultural night' van VOKA daar te laten doorgaan, verder een netwerkingsdrink met VOKA is meer dan een rondleiding en een contactmeeting, die aan diverse groepen gegeven wordt.

  Sedert jaren is N-VA de enige partij die bij de VRT een forum krijgt wanneer ze dat wil. N-VA ijvert samen met VOKA uitsluitend voor de superrijken en de Grote Multinationale Ondernemingen GMO. Die willen hun bedrijfslasten zoals lonen sociale lasten minimaliseren. Dat betekent een vermindering van het inkomen -, van de koopkracht van de consumenten, burgers, overheid kortom van de hele maatschappij. Op die manier raakt die in verval en sterft ze af: Koopkracht, welvaart, Sociale Zekerheid SZ, democratie, België, ze worden afgebroken door de trojka N-VA/ VOKA/ VRT. Wat bezielt die lui behalve misprijzen voor de arme, kleine, zwakke, machteloze en een verering van macht en rijkdom?

  VRT Journalisten hebben Michel1 een droomcoalitie en een herstelregering genoemd. De meeste hoofdstroom media zijn eigendom van het grootkapitaal en dat is er aan te zien. De VRT behoort toe aan alle Vlamingen. En ze is een extreem rechts en neoliberaal bastion.

 • door Jahi op dinsdag 21 april 2015

  Van V.R.T. Vlaamse rooie toren naar V.R.T. Vlaamse rechtse toren. Hoe snel als kan veranderen heden ten dage.

  • door ria aerts op dinsdag 21 april 2015

   Ik zou in elk geval niet graag journalist zijn in deze tijd. Ik herinner me nog de strikte scheiding tussen reclame en informatie. Nu worden er programma's rond commercie gemaakt. Gasten in praatshows dienen om eigen producties van de omroep te promoten, of productlanceringen van adverteerders te ondersteunen. Daarnaast staat de journalist ook nog onder politieke druk. Hij moet de neoliberale mantra respecteren. Kritische vragen beperken zich dan ook tot muggenzifterij en irritante herhalingen, waardoor de journalist zichzelf belachelijk maakt. Ik vraag me soms af hoe de wat oudere, ervaren journalist zich nu voelt, nu zijn beroep zo misbruikt wordt. Ooit waren ze de vierde (of was het de vijfde?) macht die mee de democratische spelregels controleerden. Nu dienen ze enkel nog voor propaganda, reclame en om de mensen dom te houden.

 • door Wir sind das Volk op dinsdag 21 april 2015

  Stijn Ombelets komt van Agoria. Niet te verwonderen dat die daar geen graten in ziet.

 • door Piet De bisschop op dinsdag 21 april 2015

  En uiteraard is de invloed aan de overkant (VTM en consoorten) nog groter. Het is ook al jarenlang een internationale tendens die sinds de Tatcher-Reagan periode alleen maar toeneemt. Wij moeten dus niet naïef zijn over het opdoeken van deze regering. Zij is er gekomen (de zogenaamde democratische stem van het volk is ook al decennia een lachertje, zie de hogergenoemde TR periode) omdat het patronaat zelfs niet tevreden meer was met een tripartite. Zij gaan er dan ook alles aan doen om die verworven positie te verdedigen. Tientallen tekens (lachertje van de karaattaks, Van Overtveldt en zijn vermogensbelasting, de uitlatingen van De Wever en Co over vakbonden en werkloosheidsuitkering, Rambo Francken en de bootvluchtelingen, de positie van ons land in het TTIP onderhandelingen...) tonen dagelijks deze stelling aan. Het toont echter evenzeer de noodzaak aan van de volgehouden strijd (zie ook de tekenen op Europees en mondiaal vlak) tegen deze asociale regering Michel I, en vooral tegen de N-VA doctrine. In tegenstelling met Di Rupo is Charles Michel immers slechts een gewillige uitvoerder.

  • door Piet De bisschop op vrijdag 24 april 2015

   Vervolg. Uiteraard is er niet alleen de invloed van het patronaat op de media. Media (en hun grondpersoneel) moeten zich ernstig de vraag stellen naar de kwalitatieve en democratische waarde van hun producten. Dit gaat niet alleen over de indoctrinatie vanwege reclame en sponsoring of over de eindeloze oppervlakkigheid van het gros van hun zogenoemd entertainment. Ten gronde gaat het ook over de informatie en de duiding die zij ons trachten te verkopen. Het is bij wijze van voorbeeld interessant om ter staving van dat laatste de opinie te lezen van Etienne Vermeersch ('Open Brief van Samira Azabar', DeWereldMorgen, 8 maart 2013). En even interessant het doornemen van de vele reacties achteraf. Uiteraard heeft iedereen recht op zijn eigen mening, maar het blijft mij toch verbazen dat de emeritus-hoogleraar en ere-vicerector op de VRT nog steeds zijn rol van Vlaams ethisch en filosofisch anker mag blijven spelen. Laatst werd hij in Reyers Laat zelfs opgevoerd (met veel bravoure en promotie dan nog) als een soort wederwoord van de Antwerpse Burgemeester. Als VRT deze 'twee handen op één buik' serveert als een kwalitatief en democratisch debat, dan breekt zo ongeveer mijn klomp wel. Hoeft dus niet te verbazen dat er wat scheelt aan de kijkcijfers ...

 • door Ben Luider op vrijdag 24 april 2015

  Gelukkig bestaan er nog websites als deze.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties