Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Slottoespraak Grote Parade: "Het is tijd voor iets helemaal anders"

Wouter Hillaert, woordvoerder van Hart boven Hard, hield op het einde van de Grote Parade een vlammende toespraak. Lees hieronder de integrale tekst.
zondag 29 maart 2015

Stel u voor dat vandaag de zon had geschenen! Waar is Frank de Boosere als je hem nodig hebt? Gelukkig zijn jullie met zoveel, om het mooie weer te maken.  We zijn vandaag met maar liefst twintigduizend. Had de zon geschenen, dan was dit plein veel te klein geweest.

Bedankt, Geert Bourgeois, bedankt Charles Michel, om ons hier te verenigen. Breder dan ooit. Applaus voor jullie zelf!

Ik zou hier een lange toespraak kunnen afsteken over de regen en de drop van ons beleid. En schetsen hoe er elke dag, op de buienradar van onze regeringen, een nieuwe donderwolk opdook. En hoe dat soms op een spelletje Hoger Lager begon te lijken. De kost van kinderopvang omhoog, de steun aan de VRT naar beneden. Het inschrijvingsgeld voor studenten omhoog, investeringen in kunst en cultuur naar beneden. Méér werken tot je pensioen, minder recht op tijdskrediet. Minder straathoekwerkers op straat, meer soldaten in hun plaats. Weg met de gratis lijnbus voor senioren, leve nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Ik zou dan kunnen besluiten dat dit land met de dag killer is geworden. Want ja, iedereen moet zijn steentje bijdragen. Want ja, gratis bestaat niet, tenzij je Marc Coucke of Omega Diamonds heet.

Ik zou een schampere opmerking kunnen maken over de uitleg van onze Vlaamse minister-president in de krant van gisteren. Hij zei dat het in andere Europese landen nog veel erger is. En dat het nog veel erger was in 1914. Sorry voor mijn taal, maar dat klinkt als iemand op zijn kop schijten en zeggen: maak u niet druk, er zijn ook mensen die helemaal in de stront zitten!

Ik zou kunnen wijzen op alle interne tegenspraken van deze harde politiek van de broeksriem. Ik noem er drie:

- Dit beleid wil van ons één gelijke gemeenschap van dezelfde Vlamingen maken, maar doet tegelijk de ongelijkheid groeien. Is dat niet een klein beetje inconsequent?|
- Dit beleid wil ons allemaal meer activeren en zelfredzamer maken, maar roept tegelijk, als je dan zelf met een voorstel komt: bek toe, er wordt niet geraakt aan het regeerakkoord. Is dat niet een klein beetje raar?
- Dit beleid verdedigt het primaat van de politiek, maar gaat tegelijk op de knieën voor het primaat van de markt. Is dat niet een klein beetje vals?

Ik zou hier onze politieke verantwoordelijken kunnen aanroepen, en zeggen:

- Je kan samen-leven niet zomaar veranderen in over-leven.
- Je kan niet prat gaan op je meerderheid, en intussen een minderheid bedienen.

Dat is de lange toespraak die ik had kunnen afsteken. Maar ik wil mij vandaag liever tot jullie richten. Ik wil even terug naar de bron, naar het begin van Hart boven Hard.

Deze beweging begon niet alléén uit verontwaardiging over al de onevenredige besparingen. Ze begon ook vanuit een diep geloof dat we er anders op moesten reageren. Dat het anders kon.

We hebben niet meer de luxe om elk voor onze eigen winkel op te komen. De vakbonden voor werk, de vredesactivisten voor vrede, armoedeverenigingen tegen armoede, minderheden tegen racisme, de bibliothecarissen voor de bib, culturo’s voor cultuur, ... We zitten vandaag allemaal in hetzelfde bad.

En dat bad is simpel: het is de afbouw van alles wat ons werk en ons leven, en dat van anderen, waarde geeft. Als die waarde gewisseld wordt voor winst, dan heet dat verlies. Het is dat bad dat zich nu aan het vullen is met regen en drop. Het is dat bad waarin een hele samenleving kopje onder dreigt te gaan. Hoe kunnen we er de stop uittrekken?

Wel, er is één ding dat nog belangrijker is dan wat Hart boven Hard allemaal vertelt. En dat is wat Hart boven Hard is.

Kijk om u heen. Wij zijn ongezien breed. Het hele middenveld staat hier verenigd, dat is nooit eerder vertoond. En daartussen staan, hier op dit plein, ook honderden losse burgers die nog nooit eerder op straat zijn gekomen.

We krijgen wel eens te horen dat we vaag zijn. Maar kijk om u heen. Dit lijkt mij allemaal heel tastbaar. Hart boven Hard is een gedachte rond gedeelde kracht en samenwerking die werkelijkheid is geworden, over domeinen heen. Op zes maand tijd.

Dit beleid stelt ons wel eens voor als sociaal passief. We liggen in de hangmat van subsidies, we zitten in de werkloosheid, we blijven ons wentelen in een slachtofferrol. We blijven achter bij de kracht van verandering.

Maar nee, wij staan hier. We zijn bewogen. We bewegen. Er zijn er zelfs die naar Brussel zijn komen stappen en fietsen, door de regen. We laten ons niet zomaar wegzetten als het overtollige zitvlees van deze samenleving.

Wij zijn niet het vet van de soep, wij koken de soep. Elke dag. De jeugdleider die ’s nachts wakker blijft voor een ziek kind op kamp. De opbouwwerker die hemel en aarde beweegt voor een Afghaans vluchtelingengezin in armoede. De klimaatactivist die er blijft in geloven dat het nog niet te laat is. De alleenstaande moeder die het eigenlijk niet meer redt, maar het toch blijft beredderen. Voor haar kinderen. Voor onze kinderen. Voor onze toekomst.

Wij zijn niet de klagers, de zagers, de lamlendigen, de overtolligen. Wij werken aan wat het leven waard maakt om te leven. Elke dag. Op de werkvloer. In de crèche. Op de hogeschool. In de zorg. In het cultuurcentrum.

En wij hebben het al begrepen, we zien het elke dag, ook in de rest van Europa: het huidige systeem van groei, uitsluiting en concurrentie is niet meer houdbaar, is einde verhaal. Daarom onze tien hartenwensen.

Wij komen hier niet om een andere samenleving smeken, nee, wij wérken eraan. Wij lopen niet achter op het beleid, het beleid loopt achter op ons. Geloof in die mogelijke kracht: dat is wat Hart boven Hard is.

En daarom wil ik tegen de dooddoeners van deze tijd drie alternatieven meegeven. Het is ‘t enige wat je van deze toespraak moet onthouden. Het zijn drie principes die Hart boven Hard in praktijk heeft gebracht, en die we allemaal nog meer kunnen waarmaken, als middenveld, als burgers. Een nieuw systeem begint niet alleen bij de politiek, maar bij ons allemaal.

1) Waar de stem van het beleid roept: ‘Het kan niet anders’, moet ons principe zijn, elke dag: ‘Verdoeme, het is mogelijk!'
2) Waar de geest van deze tijd roept: ‘Trek uw eigen plan’, moet ons principe zijn, elke dag: ‘Doe nooit iets alleen.’
3) Waar ze van bovenuit zeggen: ‘Je zal dit moeten aanvaarden’, moet ons principe zijn, elke dag: ‘Is dit echt de samenleving die we willen?’

Dus:
‘Verdoeme, het is mogelijk!’
‘Doe nooit iets alleen.’
‘Is dit echt de samenleving die we willen?’

Dat zijn de drie principes waarmee we de ban kunnen breken, elke dag. Laten we ons altijd en overal afvragen of er ook andere mogelijkheden zijn dan de enige rechte weg, en laten we die andere paden actief proberen banen. Laten we anderen bij ons verhaal betrekken, laten we over de muurtjes kijken en onze eigen kennis en kracht delen. En laten we niet altijd neutraal aan de kant blijven, maar kleur bekennen en anderen van die droom proberen te overtuigen.

Dat is wat Hart boven Hard is: een signaal aan het beleid, maar ook aan onszelf. Het alternatief is mogelijk, we hebben die kracht, dat laat deze beweging zien.

We moeten verder kijken. Verder dan de markt. Verder dan de besparingen. Verder dan het laatste bommetje op Twitter. Verder dan het eigen huishouden. Verder dan het parlement. Verder dan de scheidslijnen tussen links en rechts. Verder dan Vlaanderen, verder dan België, verder dan Europa. Daarom is het centrale beeld van Hart boven Hard een kind, dat ons een verrekijker ophoudt.

En wat zien we dan voor Hart boven Hard, voorbij de Grote Parade?

Hoe gaat dit verhaal verder?

 • We hebben vandaag, dankzij jullie, de laatste 3000 euro verzameld voor onze crowdfunding. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de steun. Dankzij honderden kleine bijdragen kunnen we de kosten van deze Parade betalen.
 • In de loop van komende week lanceren we BesparingsWatch: een tool op onze site waarop we met jullie hulp de impact van het huidige beleid in kaart willen brengen. Zo kunnen we ons verhaal onderbouwen met nog meer feiten, cijfers en onzichtbare effecten.
 • Op 9 mei willen we iedereen uitnodigen om concrete plannen te helpen maken voor het vervolg, van onderuit. We houden jullie op de hoogte.
 • Onze lokale kernen bouwen zich verder uit, en aan de horizon wachten mogelijke acties rond TTIP, het nieuwe vrijhandelsakkoord met de VS, of de Top in Parijs na de zomer.

Dit verhaal loopt hier niet af. Het is nog maar juist vertrokken!

Er zijn te veel mensen die ik daarvoor moet bedanken, die de jongste maanden keihard gewerkt hebben om dit mogelijk te maken, als vrijwilligers. Ik laat het aan jullie om hen te bedanken met een applaus.

We hebben vandaag misschien de zon niet gezien. Maar, beste vrienden, vanavond blijft het al een uur langer licht. En dat is een begin. De rest is aan ons. Wij zijn de bron. Wij roeien niet tegen de stroom in, wij zijn de stroom. Het hart bonkt hard!

Het is tijd voor iets helemaal anders. Tijd voor tout autre chose

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

17 reacties

 • door Piet De bisschop op zondag 29 maart 2015

  Edoch, zouden ze morgen terug durven (de waterdragers van media en politici) : het maandagse rondje correct politiek fatsoen ? Alles is mogelijk.

 • door Hugo Van Dienderen op zondag 29 maart 2015

  Wouter, je toespraak geeft energie, inspiratie en moed om een samenleving te veranderen die de kloof tussen de 99 % en de 1 % steeds groter maakt en die zich niets aantrekt van de klimaatverandering die vooral de armen treft in Noord en Zuid. bedankt voor je wel bespraakt engagement!

 • door Mezelf op maandag 30 maart 2015

  " Het hele middenveld staat hier verenigd, dat is nooit eerder vertoond". Kan er mij iemand uitleggen wat het 'middenveld' juist is ? Bestaat daar een inventaris van ? Komt deze term uit de voetbalwereld ? Is er dan ook een 'verdediging' en een 'aanval' ? Behoren organisaties zoals Unizo, Agoria, Voka, VKW.... ook tot 'het middenveld' ? En tot slot : als hier heel het middenveld aanwezig was ... 20.000 mensen, dan is dat middenveld toch wel erg klein.

  • door inge op maandag 30 maart 2015

   en de regering ? met hoeveel zijn zij? en in wiens naam pretenderen zij dan wel te spreken ?

   • door Mezelf op maandag 30 maart 2015

    De regering wordt gedragen door een meerderheid in het parlement ; de meerderheid van de kiezers / bevolking.

    • door inge op dinsdag 31 maart 2015

     De meerderheid van de bevolking : 80% , is voor een vermogensbelasting .

     Daar zitten dus heel wat mensen tussen die kozen voor de regeringspartijen.

     Nochtans blijft de regering halsstarrig weigeren op die eis in te gaan .

     Wees er dus maar zeker van dat er zondag ook (ex)regeringspartijen-kiezers aanwezig waren .

     Ze kozen voor een bepaalde partij , allicht zelfs maar voor het Slimste Mens Ter Wereld gehalte van een niet nader genoemd politicus , maar helemaal niet voor het beleid van die partijen.

     Te laat . Gekozen is gekozen .

     Het doet me denken aan een grapje over de Hel en zijn grote baas , de Duivel...

     Alleen mogen mensen hier nog samenkomen en protesteren ..zij het niet (meer) in alle steden ... uiterààrd ... gezien het niet-democratisch programma van bepaalde partijen en hun grote Baas.

   • door jempi op maandag 30 maart 2015

    In naam van hen die deze regering op een democratische manier gekozen hebben. Raar dat links zo weinig rekening houdt met wat er in stemlokaal gebeurt.

    • door Lode Vanoost op maandag 30 maart 2015

     Regeringen worden in een parlementaire democratie NIET verkozen. Zij worden goedgekeurd door een meerderheid van het parlement. Dat orgaan is WEL verkozen. Ministers worden dus nooit verkozen maar 'benoemd'.

     De kiezer kan voor één partij kiezen. Vermits geen enkele partij de absolute meerderheid behaald heeft, is het regeerprogramma een compromis tussen een aantal politieke partijen. Goed of slecht, in dit systeem 'verkiezen' burgers dus nooit een regering.

     Ten gronde: het is een zeer enge invulling van democratie als je meent dat burgers enkel en uitsluiten om de vijf jaar mogen stemmen en verder hun mond moeten houden. Zowat alle grote sociale verworvenheden van de voorbije 100 jaar waar u en ik dagelijks van genieten (de vijfdagenwerkweek, het vrije weekend, het arbeidscontract, jaarlijks verlof, ziekteverzekering, openbare scholen, sociale woningbouw, ... vul zelf naar believen aan) hebben twee dingen met elkaar gemeen:

     1. ze zijn ontstaan uit sociale actie tegen bestaande regeringen; 2. ze stonden niet in de bestuursakkoorden van de betrokken regeringen.

     • door jempi op maandag 30 maart 2015

      Schaf dan de verkiezingen helemaal af.

     • door tisikke op maandag 30 maart 2015

      Ze hebben ook gemeen dat ze onbetaalbaar zijn geworden. Velen zien niet in dat daar iets aan moet worden gedaan en als er iets aan gedaan wordt dan mag er niet geraakt worden aan die pervers werkende verworvenheden. Men kan geen koeken bakken zonder eieren te breken. De regeringen van de laatste 50 jaar hebben nagelaten ervoor te zorgen dat "het systeem" toekomstbestendig was. De samenstellende partijen hebben ten allen kante voor profijtjes voor deze of gene "middenvelder" gezorgd (hoe eng of ruim het begrip ook gedefinieerd wordt). Nu het systeem vierkant draait en nu er eindelijk iemand iets aan doet probeert men stokken in de wielen te steken zodat het systeem van profijtjes (kleine voor de "kleine" man, en grote voor de "grote bonzen") verder zou kunnen blijven bestaan. Ik ben absoluut geen fan van Luc Vandenbossche (oud Minister en vader van Freyja) maar toen hij enkele weken de woorden "simpele zielen" in de mond nam om de naïviteit te duiden waarmee wordt aangekeken tegen de huidige maatregelen, gaf ik hem voor één keer wel gelijk.

     • door Mezelf op dinsdag 31 maart 2015

      FOUT. De basis van de moderne sociale zekerheid werd gelegd in 1943 - 1944, door de Belgische in ballingschap. Heeft u er overigens problemen mee dat de regering gedragen wordt door het parlement, de meerderheid van de bevolking ? Wat u ook nastreeft : elk ander systeem heet dictatuur ; die van het proletariaat (Marx, Lenin) of andere. Het enigste land waar men geregeld via referenda dingen kan forceren is de Zwitserse Conventie. En dat leidt dan soms tot rare dingen (zoals bijvoorbeeld hun nieuwe wet op de immigratie).

 • door Ronan Christiaens op maandag 30 maart 2015

  Ik vond de slottoespraak krachtig, duidelijk en alles zeggend. Voor mij was het de eerste maal en dit op 62 jarige leeftijd dat ik heb deelgenomen aan zo een parade maar vond dat ik er nu zeker moest aan deelnemen, de belangen zijn te groot.

 • door johan v op maandag 30 maart 2015

  Beste Wouter, U heeft voor 1000% gelijk. We moeten er maar eens vanuit gaan dat een kleine druppel water een grote steen kan doen splijten. Ik was er gisteren ook bij, wat een warm gevoel heb ik ervaren. Toen ik thuiskwam als een verzopen waterkieken had ik echt een gelukzalig gevoel, er mogen bij zijn om eindelijk eens iets te veranderen. Onze leefwereld moet warmer en socialer worden. Wouter als je kan moet je een de Brief van Tina lezen. U heeft mijn steun.

  • door ROLLIE op dinsdag 31 maart 2015

   Alle grote verwezenlijkingen van de loontrekkende bevolking: het algemeen stemrecht, pensioenen , vakantie geld , ziekte verzekering, gratis onderwijs enzovoort werden hoofdzakelijk afgedwongen via stakingen en betogingen ,dus via druk van de straat en tegen de verkozen meerderheid in..Niets werd ons ooit cadeau gegeven. De burgerlijke democratie met verkiezingen om de zoveel jaar is ontstaan uit schrik voor de straat en om revolutionaire omwentelingen af te blokken.De beslissingsmacht blijft in de handen van het kapitaal, de kleine minderheid die het geld en de productie middelen bezit, en gesteund wordt door de staat die alles behalve neutraal is.Indien de belangen van het kapitaal niet langer de bescherming van de burgerlijke democratie kunnen rekenen kiezen ze gewoon voor de dictatuur of zelf het fascisme.De strijd die moet gevoerd worden gaat over echte democratie: de economische democratie, de macht over het geld en de productie middelen. Die moeten in de handen komen van de grote meerderheid : de werkende klasse.en onder zelfbeheer en arbeiders controle komen.

   • door Mezelf op dinsdag 31 maart 2015

    Deze speech lijkt recht uit een AMADA-pamflet jaren '60 te komen. Gelukkig zijn er verkiezingen, die van Frankrijk dit weekend maakte alweer duidelijk dat knoeiende politici ("linkse" of "rechtse") ervan langs krijgen. Zo hoort het. Terzijde : hoeveel mensen staan er achter uw gedachtengang ?

    • door Phillip op woensdag 1 april 2015

     @ Mezelf. U kan zoveel u wil demagogisch uithalen naar AMADA panfletten van de jaren 60. Het neemt niet weg dat inhoudelijk Rollie wel een punt maakt. De grote sociale verworvenheden in de Belgische geschiedenis zijn er niet door een parlementair initiatief gekomen maar door de druk van 'de straat'. Als voor u democratie zich beperkt tot om de 4 jaar een bolletje rood kleuren en voor de rest uw democratische inspraak in de handen geven van politiekers die er niet voor terugdeinzen hun zoete verkiezingsbeloftes snel te vergeten (als het sociale voorstellen betreft itt hun initiatieven tvv het bedrijfsleven), dat is uw goed recht. Maar gelieve dan niet uw uiterst nauwe democratische vizie te proberen opleggen aan anderen (ik hoop dat u hier niet het spel speelt van de NV-A die dezelfde politieke lijn verdedigt: 'wij zijn verkozen dus nu bek toe over ons beleid'). Dit zou nml uiterst ironisch zijn voor iemand die hier graag tussenkomst met verbaal geweld rond dictatuur edm...

     • door Mezelf op donderdag 2 april 2015

      Ik leg niets op aan anderen. Ik leg gewoon uit hoe een democratie werkt ; verkiezingen, meerderheid en oppositie, voeg er gerust aan toe : vrije pers, recht op manifesteren, moties van wantrouwen, én om de paar jaar het recht om een domme / slechte / oneerlijke regering naar huis te sturen. Als u vindt dat 20.000 betogers (100.000 enkele maanden geleden in Brussel) het recht hebben het beleid te doen wijzigen, dan zitten we in een gevaarlijke situatie. Dit zou betekenen dat als bv. PEGIDA evenveel betogers op straat verzamelt, ze evenzeer de politieke meerderheid zou kunnen opzijzetten. Zo gaat het niet. Links heeft de verkiezingen verloren (nu ook in Frankrijk), dan heb je een rechts beleid als resultaat. That's life. Als François Hollande een keurig parcours afgelegd had, dan had links de Franse verkiezingen niet verloren. Idem dito hier bij ons. Straf BDW & ie af met de verkiezingen, maar pretendeer niet dat 20.000 betogers belangrijker zijn dan de kiezers ( die met 7 miljoen zijn).

     Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties