Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Eén op vijf Belgen loopt risico op armoede of sociale uitsluiting

Iets meer dan 15 procent van de Belgen leeft onder de armoedegrens. Meer dan één op vijf Belgen loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting. Die armoede treft jonge mensen extra hard. In Brussel leeft 40 procent van de jongeren tussen 15 en 24 onder de armoededrempel. Dat blijkt uit het Federaal Jaarboek 'Armoede in België'.
dinsdag 24 maart 2015

De relatieve armoedegrens ligt op 1074 euro per maand voor een alleenstaande of 2256 euro per maand voor twee volwassenen en twee kinderen. Dat is 60 procent van het mediaan inkomen. Van de Belgen haalt 15 procent die grens niet.

Een andere methode meet of mensen hun basisbehoeften kunnen vervullen. Ruim 5 procent van de Belgen leeft in ernstige materiële deprivatie. Dat betekent dat ze hun woning onvoldoende kunnen verwarmen of dat ze nooit vakantie kunnen nemen.

Alles samen lopen 20,8 procent van de bevolking of 2.290.000 Belgen een risico op armoede of sociale uitsluiting. Bij de inwoners van dit land met een andere nationaliteit is dat bijna 70 procent.

Het aantal mensen dat een leefloon krijgt, steeg vorig jaar met 4,1 procent. De stijging bij jongeren van minder dan 25 jaar is nog groter. 

Regeringsbeleid

Het rapport is een samenwerking tussen de universiteiten van Gent en Bergen met de steun van armoedeprofessor Jan Vranken. Het voegt zich naar een internationale trend. Vijf jaar geleden formuleerde de Europese Unie de ambitie om het aantal armen terug te dringen met 20 miljoen. Sinds het uitspreken van die belofte –  de zogeheten EU 2020-doelstelling – kwamen er 4,5 miljoen armen bij.

Niet mals is het federaal jaarboek voor het regeringsbeleid. Over kinderarmoede stelt het rapport bijvoorbeeld: “Het is van belang om in te grijpen in de kosten waarmee gezinnen geconfronteerd worden, zoals kosten inzake huisvesting, onderwijs, zorg en kinderopvang.” De nieuwe Vlaamse regering deed de kosten op al die terreinen stijgen.

Elders klinkt ook kritiek op de regering-Di Rupo. Door de invoering van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen ligt het armoederisico na 61 maanden werkloosheid nu zes keer hoger dan voor die hervorming.

Het armoederapport merkt eveneens op dat begin 2015 35 tot 50.000 jongeren zonder inkomen vielen door de afschaffing van de wachtuitkering. Mogelijk duiken die op in het armoederapport van volgend jaar.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door Bertje op dinsdag 24 maart 2015

  Tot in den treure: de maatstaf die doorgaans en ook hier weer gehanteerd wordt, minder dan 60% van het mediaaninkomen, is geen maatstaf van armoede maar van ongelijkheid. Volgens deze maatstaf komt in Noord-Korea geen armoede voor, terwijl het afgelopen decennia wel een miljoen Noord-Koreanen van honger zijn omgekomen.

  Het is fout om die mensen armen te noemen, het is fout om te spreken van een armoededrempel. De correcte term is om te spreken over gezinnen met een laag inkomen. Mark Rutte heeft dat reeds gezegd in 2011. Het SCP (het sociaal en cultureel planbureau) is een onderzoeksinstituut en adviesorgaan van de Nederlandse regering dat behoort tot het ministerie van Welzijn. In 2011 kwam dat SCP ook met een rapport dat schatte dat het aantal armen in NL op meer dan 580.000 zou uitkomen. De oppositie pakte hem aan over deze "de schandvlek van de armoede". Rutte merkte terecht op: "Ik heb bezwaar tegen de term armoede. Het gaat om mensen die met een laag inkomen moeten rondkomen".

  • door antbover op woensdag 25 maart 2015

   Wel Bertje , het zijn al diegenen die in een precaire situatie zijn terechtgekomen. Dat zijn er dus heel veel . Er mag bij dergelijke mensen/gezinnen helemaal niets meer mislopen of zij zitten in armoede . De besparingspolitiek op de kap van o.m. die precairen laat voorzien dat ook zij in armoede zullen terechtkomen. Dat , net zoals bv. in het geprezen Engeland , waar 20% van de bevolking zich in een precaire situatie bevindt. De Europese , dus ook bij ons , besparingspolitiek , zal een continent aan precairen en mensen die leven in armoede als resultaat boeken. We halen hier even niet aan wat zo'n precaire situatie doet met gezinnen ; ook die wankelen onder de onzekerheid. In een democratie is er een grondwet , en die voorziet o.m. dat het taak is van de overheid om ervoor te zorgen dat alle leden van die maatschappij een menswaardig bestaan hebben. Vanuit die verankering volgen een reeks rechten , zoals bv. recht op huisvesting , onderwijs , enz.. Ik zeg u , mijn mening , dat wij hier in ons landje hopeloos aan het verdwalen zijn en niet meer inzien dat de grondwet ons hoogste goed is .

  • door Alfons Vanwetswinkel op woensdag 25 maart 2015

   Tot in den treure Bertje gij beseft niet wat armoede is om een euro niet 2 maar vele keren om te draaien.In plaats van uit de hoogte te spreken ga eens in Antwerpen kijken liefst helpen(als U Uw handen wel uit de mouw wilt steken) waar voedselpakketten en kleding maandelijks uitgedeeld wordt dan beseft u misschien dat er wel armoede is.Maar U behoort tot dezelfde klik als de NV-A partij om mensen uit bepaalde groepen te stigmatiseren,denkt U soms dat het een pretje is om te bedelen voor wat voeding en kleding.Stop met mee te huilen met de wolven die steeds bepaalde groepen in de samenleving aanvallen en dan willen jullie nog beweren de nieuwe volkspartij in Vlaanderen te zijn.Hooghartig,venijnig,geen tegenspraak dulden en alleen wij hebben de waarheid is verre van een (sociale) maatschappij waar er plaats moet zijn voor ieder van ons.

 • door Roland Horvath op dinsdag 24 maart 2015

  15% van de Belgen leeft in armoede. Niet te verwonderen. Het adagium van de N-VA, CD&V, OVLD regeringen is Verandering Voor Vernietiging van de welvaart, Sociale Zekerheid SZ, koopkracht, bestedingen, productie en productie capaciteit van de KMO, cultuur, de leefbaarheid van de maatschappij, verenigingsleven, zuurstof voor de maatschappij, welzijn. Niets mag nog geld kosten. Zo gaat alles in de maatschappij kapot behalve de GMO.

  Besparingen overal waar het kan. Omdat de Grote Multinationale Ondernemingen GMO hun bedrijfslasten zoals lonen en sociale lasten willen minimaliseren. Hun excuus is concurrentie vermogen. In feite is het exportwinst. In BE en in heel de EU creëert dat een Congo scenario: Veel grondstoffen en activiteit, rijke GMO, arme burgers, - KMO, - overheid.

  De armoede zal nog jaren toenemen want de besparingen politiek van de EU zal niet direct veranderen. Ook niet de nodeloze besparingen van de VL en BE regeringen. De GMO willen lagere bedrijfslasten en dus is er minder geld voor de maatschappij in al haar facetten. De politici begrijpen niet de vernietigende consequenties van hun besparingen politiek. Nogmaals, de reden voor de besparingen is een grove leugen.

  De burger, consument begint stilaan de zinloosheid van de besparingen in te zien. Maar dat wordt minstens gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de leugenachtige propaganda van het grootste deel van de hoofdstroom media in Vlaanderen, de VRT voorop. De media zijn de kruiperige knechtjes van de Leider. Zijn woorden worden altijd honderdvoudig herhaald.

 • door HELENE PASSTOORS op woensdag 25 maart 2015

  De 'relatieve armoedegrens': dat is het. Onder normale omstandigheden, zonder ziekte of andere rampen, lijdt men daar geen honger mee. Wat men precies eet en hoe gezond dat is, is al een andere vraag. Je hebt ook nog water, electriciteit, TV en internet en op z'n minst één verwarmd vertrek. Maar wel heel goed op de rekeningen passen en in de supermarkt witte merken. En als je goed op de hoogte bent, is er wat steun of subsidie te krijgen via OCMW, mutualiteit enz. voor de belangrijkste zaken. Huisvesting??

  Dan begint het. Tram of trein nemen, daar denk je wel driemaal over na. Kranten, een boek... nog langer. Met Kerst en verjaardagen in de familie verstop je je beter, want cadeautjes... Vakantie, film, restaurant, zelfs McDonald denk je gewoon niet aan. Sport? Clubs? En als je graag bij vrienden op bezoek gaat, moet je ze terug uitnodigen... Ik ben niet zeker wat sociale uitsluiting betekent voor verschillende mensen en categorieën, maar dat zal er wel met al het laatste te maken hebben. Maar zolang je facebook hebt...toch?

  Natuurlijk kun je altijd de naam veranderen en zo iets onaangenaams aangenaam glimmend oppoetsen. Armoede in laag inkomen (zo heet het in de formulieren toch ook?). Dik in rond. Klein in gezellig misschien. Oud in senior. Racisme in iets relatiefs (als armoede?)...

  Maar hoe langer hoe meer jongeren hebben geen toekomst, velen zullen hun leven lang niet anders dan hier en daar precaire losse jobs krijgen zonder hoop op een vast inkomen. En het aantal mensen en gezinneing die onherroepelijk onder de onderste armoedelaag vallen zwelt aan. Hoe kom je daar nog uit? Soepkeukens, resto du coeur. Wat anderen verdienen, dat worden dan astronomische cijfers.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties