Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Interview

"Er is alleen nog onrust"

In het kader van Hart boven Hard brengt DeWereldMorgen.be een reeks portretten van mensen die geraakt worden door de besparingen. Vandaag Paul Cornelis, zaakvoerder bedrijvencentrum "Hoek 76" in Boom. "Ik zou happy moeten zijn met al de cadeaus die ik krijg als ondernemer, maar dat ben ik niet. Ik zie dat het voetvolk wordt bestolen en de koopkracht ingeperkt, en dat gaan wij als kmo ook voelen.”
dinsdag 4 november 2014

foto: Marcel Lennartz

Het bedrijf waar mijn gesprekspartner de plak zwaait, ligt verscholen achter een knalroze gevel met appelgroene accenten. Het onthaal is professioneel en hartelijk, de koffie dampend en sterk. Paul Cornelis werkt nog wat telefoontjes af en slaakt een vermoeide zucht wanneer hij bij mij aan tafel schuift. Het woord 'hectisch' valt. Paul Cornelis is een bezig man, maar van zodra ik mijn bezoek toelicht, is hij een en al focus en vuur. Ik vraag of hij als ondernemer opgetogen is met de nieuwe regering, die het ondernemerschap zo’n warm hart toedraagt.


De mens dient de economie

“We hebben een VBO-gerichte regering gekregen. De economie staat centraal. Onze economie staat niet meer ten dienste van de mensen, maar de mensen staan ten dienste van de economie. Die waan is er niet zomaar gekomen, maar hebben we onder meer te danken aan de mondialisering. We kennen geen grenzen meer. Er is nog maar één grens en dat is de dampkring. Daarbuiten kunnen we tot nader order niet leven. Zo zijn er anonieme en ongrijpbare krachten ontstaan, die alle belang hebben bij dat dictaat van de economie. Eigenlijk zeg ik: de parasieten die op de economie teren, de onzichtbare nooit genoeg hebbende aandeelhouders. Vroeger hadden we nationale bedrijven die lokaal verankerd waren. Daardoor was onze economie relatief transparant."

"Door de enorme schaalvergroting heeft de economische sector geen gezicht meer. Bedrijven hebben enkel nog een façade. Die anonieme en duistere krachten sturen en manipuleren ons al in een bepaalde richting en bepalen de spelregels. Uiteindelijk gaat het over winst en macht. Winst op aandelen en gokproducten. Maar mensen kunnen niet omgaan met macht. Ook sommige ondernemers niet. En dat is nu net wat we al decennia zien gebeuren: dat een bepaald soort ondernemers steeds meer macht krijgt. Dat is het soort ondernemers die enkel bezig zijn met de groei van het aandeel van het bedrijf, in het belang van de aandeelhouders waarvoor zij werken. Daarin schuilt een enorm gevaar.”

“Kleine kmo’s hebben geen inzicht in of toegang tot die mondiale mechanismen. Alles wordt over ons hoofd heen beslist en geregeld. Heel veel ondernemers zijn idealisten, maar raken ontmoedigd. Dat is nefast voor een samenleving. Ondernemers zijn inderdaad broodnodig, maar ik vul het begrip 'ondernemer' ruimer in dan men doorgaans bedoelt: iedereen die initiatief neemt, is een ondernemer. Dat kan een kunstenaar zijn, een journalist, mensen die verenigingen oprichten en aansturen, … We hebben zulke mensen nodig, mensen die de handen uit de mouwen steken, ideeën ontwikkelen en uitwerken.”

Jagers werden rovers

“De huidige politieke tendens is economisch gezien totale onzin. Europa heeft eeuwenlang de rest van de wereld gekoloniseerd. Jagers werden rovers. We zijn rijk geworden door gebieden met veel grondstoffen leeg te roven en door oorlog te voeren. Maar de lokale bevolking bleef niet dom en liet zich niet onder de knoet houden. Intussen steken zij het Westen aan een razend tempo voorbij. Zij vernieuwen en innoveren, terwijl wij vastroesten in onze oude systemen. We zitten vast aan oude rommel die we nog niet hebben afgeschreven. Ons hele economische systeem was gebaseerd op export."

"Nu de anderen ook produceren, raken de stocks overvol en zitten we mondiaal met een gigantische overproduktie en dat op een eindige planeet. De economische groei kan eenvoudigweg niet aan dit tempo doorgaan. Toch is dat nu net waarop het beleid inzet. Dat men mensen zover krijgt om in een dergelijke, achterhaalde en absurde filosofie mee te gaan, dat is toch werkelijk om wanhopig van te worden?"

"Er is geen stabiliteit meer. Er zijn geen seizoenen meer. Er is alleen nog onrust. We moeten gewoon stoppen met dit systeem, omdat het onhoudbaar is. En toch doen we verder, met Europa als alibi, met korte termijnmaatregelen nemen die ons nog verder van huis brengen. De financiële crisissen volgen elkaar steeds sneller op. Dit kan niet anders dan eindigen in een grote clash.”

Langetermijnvisie nodig

“Men is bang om op lange termijn te denken. Ons hele politieke systeem is gebaseerd op het kortetermijndenken. Onze structuren zijn niet aangepast aan de uitdagingen die ons te wachten staan. Uitdagingen die we zelf hebben gecreëerd. Economie, ecologie en het sociale zijn nauw met elkaar verbonden. Je kan het ene niet los zien van het andere. Neem het bnp. Dat is de grootste onzin die er bestaat. Dat slaat gewoon nergens op, het is gewoon een irrelevant gegeven. Je gaat toch niet meten hoe het gesteld is met een samenleving aan de hand van achterhaalde en irrelevante parameters? Het berekenen van het bnp houdt nergens rekening met sociale en ecologische aspecten, je krijgt dus een totaal vertekend beeld. En uitgerekend op die parameters bepalen wij ons economische systeem. Het hele economische verhaal is gebaseerd op leugens."

"Uiteraard moeten we rationeel en efficiënt werken. Maar dat is niet hetzelfde als besparen. Nu gaat de overheid de dienstverlening dus efficiënter inrichten met minder mensen. Mensen worden uit het systeem gezet om er langs de andere kant, via de achterdeur, weer in te sluipen. En zo kosten die mensen ons op langere termijn evenveel of zelfs meer dan wanneer ze nog gewoon in dienst waren. Een overheidswerknemer kost ons gemiddeld 5.000 euro per maand. Wel, wanneer we hem ontslaan, zal hij ons op termijn evenveel kosten: aan werkloosheidsuitkering, aan verminderde consumptie en op nog langere termijn aan ziekte of depressie. Wie geen rol heeft in de samenleving, die wordt ziek. En snoeien in de koopkracht van mensen doet de consumptie uiteraard afnemen, en dat terwijl men net beweert economische groei te willen realiseren. Begrijpe wie begrijpen kan."

"Geef mensen gewoon zinvolle jobs en een rol in de samenleving.”

Minder werk voor meer mensen

“Fijn hoor, dat ik als ondernemer cadeaus krijg, maar dat wil ik eerst nog wel eens zien. Bepaalde maatregelen, zoals het feit dat de werkgever nu twee maanden ziekte voor z’n rekening moet nemen in plaats van één, die heffen de kleine cadeautjes gewoon op. Intussen worden mensen nog vaker en langer ziek, omdat ze zo onder druk staan. Het vreemde is dat ook werknemers meegaan in de absurde logica die heerst. Toch zijn velen van hen echt fysiek en mentaal uitgeblust."

"Je kan mensen toch niet zomaar eventjes heroriënteren op hun zestigste? Een metser na veertig jaar buitenwerk kantoorwerk laten doen, dat gaat gewoon niet. Bovendien staat er een heel leger aan jonge mensen klaar die geen werk vinden. De mondiale bevolkingscijfers stijgen spectaculair. Er is gewoon niet genoeg werk voor iedereen. De combinatie van meer mensen, minder werk en langer werken is dan ook onmogelijk en absurd.”

Waar blijft de visie?

“Ik probeer het positief te bekijken. De tijd is rijp om een beleid te voeren op lange termijn waarin we een duurzaam transitieproces kunnen uitstippelen. Onze grondstoffen raken inmiddels op en we kunnen ze niet meer elders gaan stelen. Dus zullen we moeten recycleren, innoveren en een beroep doen op duurzame energie. Dat is van onschatbare economische waarde en creëert werk en welzijn op lange termijn. Als we een derde van ons gespaarde kapitaal investeren in hernieuwbare energie en betere isolatie van onze gebouwen, dan kan dat een oplossing bieden voor de werkloosheid, de opwarming van de aarde, het energieprobleem en onze afhankelijkheid."   

"Hetzelfde geldt voor mobiliteit. Er is geen visie. Er wordt niet geïnvesteerd. De NMBS is een openbaar dienstbedrijf. Dat kan je niet vergelijken met een klassieke, private onderneming. Koning Auto is nog altijd heilig. Aan de kern van het mobiliteitsprobleem gebeurt er niets. Er is geen plaats meer op de wegen. Alles slibt dicht. Toch krijgen we meer van hetzelfde. Er wordt totaal niet nagedacht over efficiëntie en duurzame mobiliteit."

"Er liggen zoveel opportuniteiten klaar, die we niet benutten of stimuleren. Beseft men dit niet of doet men het bewust? Macht verblindt en ons democratische systeem faalt. We leven niet langer in een democratie, maar in een kapitalistische dictatuur. In Brussel stikt het van de lobbyisten. Met 15.000 zijn ze, die dagelijks onze beleidsmakers aansturen en manipuleren. Waar gaat dat in vredesnaam over? Het eigenbelang primeert. Als kleine ondernemer heb ik hier ook geen boodschap aan. We creëren een gigantische hypotheek op de toekomst.”

Verandering van onderuit

“Aan het einde van de rit moeten mensen met elkaar praten. Die andere wil ook geborgen leven, zoals wij allemaal. Of je nu op een berg geld zit of van een karig loon leeft, niemand wil zorgen. Maar moeten sommigen echt zoveel hebben dat ze niet meer weten wat ze ermee moeten doen? Is dat echt nodig? Ik betaal graag belastingen als ze goed worden geïnvesteerd in de samenleving, niet wanneer ze ten goede komen van diegenen die de lakens uitdelen met slechte bedoelingen. Ik zou happy moeten zijn met al de cadeaus die ik krijg als ondernemer, maar dat ben ik niet. Ik zie dat het voetvolk wordt bestolen en de koopkracht ingeperkt, en dat gaan wij als kmo ook voelen."

"Er wordt nog steeds bespaard op arbeid, niet op vermogen. Het profitariaat van het vermogen wordt met rust gelaten. Dat ondermijnt ons systeem en het versnelt de onstabiliteit van de markt. Gegok en gespeculeer slaan de hele economie uit het lood. Intussen wordt aan gewone mensen wijsgemaakt dat het de werklozen en de steuntrekkers zijn die profiteren en dat die ons veel geld kosten. Dat is een mythe. De lage lonen dienen het grootkapitaal. De vrienden van DAVOS dicteren en intussen worden mensen tegen elkaar opgezet en blijven de grote machten uit het vizier."

"Verandering zal er niet van bovenaf komen, maar van onderuit. En dan telt het getal. Het is nodig dat we weer leren collectief denken en handelen. Ik hoop dat mensen gaan inzien wat er niet klopt. Wij bepalen zelf mee hoe onze samenleving eruitziet. We zijn dus mee verantwoordelijk voor haar deficit.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door Carlos Pauwels op woensdag 5 november 2014

  Zeer interessante analyse die veel waarheden bevat, maar ook zaken waar ik vragen bij heb. Om te beginnen spreekt hier een sardientje dat in de grote oceaan tussen de haaien zwemt en duidelijk gefrustreerd lijkt. Hij zegt dat de economie niet langer in dienst staat van de mens, maar de mens in dienst van de economie. Volgens mij is het gewoon wederkerig. Het ene kan niet zonder het andere. Hij heeft het ook over de schaalvergroting, ik noem het globalisatie. Dat is nadelig voor de Westerse geïndustrialiseerde landen, maar is anderzijds heel normaal. In die landen die heel lang arm en economisch onderontwikkeld zijn geweest willen ze ook hun deel van de taart. Dat is een doodnormale reflex. Dat wil zeggen dat wij een kleiner deel van de taart krijgen. En dat onze bedrijven naar ginder trekken, wie kan het hen kwalijk nemen? Onze bedrijven willen concurrentieel zijn, willen hun producten verkopen, willen winst maken om o.a. een dividend te kunnen uitkeren aan hun aandeelhouders. Het zijn wel o.a. die aandeelhouders die risico nemen, die kapitaal verschaffen voor investeringen, die op hun beurt zorgen voor plaatselijke werkgelegenheid, voor consumptie en voor groei van de economie, enz., enz... Of het van kunstenaars, journalisten en mensen die verenigingen oprichten moet komen betwijfel ik ten zeerste. Hoe eervol die beroepen en die mensen die zich bewegen in het sociale leven ook zijn kan men zich de vraag stellen wat de economische toegevoegde waarde ervan is. En zonder economie, of men het nu graag heeft of niet..., vul zelf maar in. Er staat ook in het artikel dat er een langetermijnvisie nodig is. Dat is een waarheid als een koe. Wordt hier bedoeld dat we niet langer verder kunnen gaan met het uit het niets creëren van geld? Wordt hier bedoeld dat de schulden wereldwijd moet afgebouwd worden? Het wordt anders de hoogste tijd, want ik vrees dat die luchtbel vroeg of laat gaat exploderen. En dan???? Er wordt, zoals gezegd in het artikel, een gigantische hypotheek gelegd op onze toekomst. Maar waar ik niet in geloof is in de verandering van onder uit. Het is allemaal zo complex geworden dat onderuit ( ook bovenuit) het allemaal niet meer kan bevatten. En dat vind ik zeer beangstigend. En wat die besparingen op vermogen betreft: dat is waarschijnlijk wel gerechtvaardigd, maar doe het maar eens (niet verschieten van de gevolgen).

  • door marioboon op donderdag 6 november 2014

   "Het zijn wel o.a. die aandeelhouders ... die op hun beurt zorgen voor plaatselijke werkgelegenheid, voor consumptie en voor groei van de economie, enz., enz... Of het van kunstenaars, journalisten en mensen die verenigingen oprichten moet komen betwijfel ik ten zeerste. Hoe eervol die beroepen en die mensen die zich bewegen in het sociale leven ook zijn kan men zich de vraag stellen wat de economische toegevoegde waarde ervan is. En zonder economie, of men het nu graag heeft of niet..., vul zelf maar in"

   eh, nee. Aandeelhouders verstrekken basiskapitaal -samen met de banken- en de ondernemer pakt dan het "risico". Aandeelhouders zelf doen niks, die wachten op hun minimumrendement.

   Het is onderzocht en bewezen: voor elke 1 euro aan subsidie, creëert de kunstensector 1,5 euro eigen inkomsten. Door de eerste basisinvestering vd overheid raakt de privé overtuigd om ook te sponsoren. Zonder die eerste subsidie durft de privé zijn nek niet uitsteken. Hoewel het rendement ook groot is.... mar niet enkel op financieel vlak.

   Als een kunstenaar wil exposeren moeten materialen aangekocht worden, beelden gegoten, zalen gehuurd, werken ingekaderd worden, natjes en droogjes voor de receptie aangekocht, jobstudenten ingehuurd om dat rond te dragen, licht- en klankmensen, kuisvrouwen om achteraf alles op te ruimen, interimkantoren om die tijdelijke jobs in te vullen,... allemaal geld dat in de zeer lokale economie gepompt wordt.

   Vetel me dan nog es wie meer economisch belang schept in verhouding van zijn grootte?

  • door richardch op maandag 10 november 2014

   Ik vind je nogal neerbuigend doen tegenover de "onderkant".

 • door ria aerts op woensdag 5 november 2014

  Gelukkig, er zijn nog intelligente en eerlijke ondernemers. We horen ze veel te weinig.

 • door Ronald Van Beneden op woensdag 5 november 2014

  De roeper van Trends heeft nu het roer in handen en beweert goed bezig te zijn(met de bevolking te verarmen in het kader van de EU) Een ding vergeet hij als je in mijn potemonnee zit gatt de vinger op de knip. Dus geen consumptie en daarna nog meer besparen. Kijk eens naar NL daar heeft men(kapot) bespaard en wat is het resultaat? Alles ligt er op apegapen wat betreft sociaal beleid en pensioenen Kan men lekker privatiseren en mr Van Eetvelt de boel prive laten runnen.

 • door Roland Horvath op vrijdag 7 november 2014

  1/ Beste Carlos Pauwels, uw bijdrage is het klassieke betoog van de extreem rechtse neoliberalen van N-VA. Om te beginnen een belediging, die op andere minder gemodereerde fora extremer is: De ondernemer, die aan het woord is, is een gefrustreerd sardientje, dat blijkbaar zijn plaats niet kent, tussen de haaien, die op een andere plaats worden opgevoerd als weldoeners van de mensheid. Het illustreert het misprijzen, de vijandigheid van N-VA voor/tegenover de kleinen, de KMO, zelfstandigen, middenstanders, de burger. N-VA is gehuurd door het BE grootkapitaal, de GMO. Die willen geen belastingen en sociale bijdragen betalen. Ten koste van de koopkracht, consumenten, de activiteit bij de KMO en hun productie capaciteit.

  2/ De mens is er - en leeft voor de economie, voor de GMO maar de inhoud daarvan kan N-VA niet bevatten. Ze zitten gevangen in een reactionaire, verouderde en communautaire gedachten wereld en in een vijandige zij- tegen- wij houding tegenover alle minderheden.

  3/ Het niets zeggende argument van de globalisering: 200 jaar geleden en meer was de wereld ook al geglobaliseerd. Een economie als de EU moet eerst zorgen voor de binnenlandse markt, de export komt pas nadien, - is secundair. Het EU bestuur ijvert voor een -reeds te- sterke euro, voor het concurrentie vermogen van de GMO, dat nu reeds te groot is, de sterke euro hindert de uitvoer. Daarbij worden doelbewust de EU consumenten verarmd om van de EU een goedkope werkplaats te maken voor de GMO ten bate van hun exportwinst. Daarom ook moet de overheidsschuld versneld afbetaald om de overheden van de lidstaten in geldmoeilijkheden te brengen en hen de Sociale Zekerheid te doen afbouwen. Want 'dat is niet meer van deze tijd, dat past niet meer in de nieuwe economie. Alles is nu anders dan gisteren.'

  4/ De grootaandeelhouders, de zelfverklaarde eigenaars/ bezitters van de aarde en weldoeners van de mensheid, nemen geen risico, ze beheersen de economie. Ze zorgen voor slecht betaalde jobs als ze niet anders kunnen bijvoorbeeld in India, Afrika en waarom ook niet in de EU. Ze zorgen zeker niet voor consumptie.

  5/ Groei van de economie: De kapitalistische economie moet ook functioneren en voor iedereen produceren als er geen groei is, door even veel bedrijfslasten te betalen als voor het begin van de economische overcapaciteit in 2008 ten bate van de financiering van de koopkracht. Maar dat willen de GMO niet. N-VA propagandisten worden razend als er voor meer bedrijfslasten gepleit wordt.

  6/ Het werk van kunstenaars behoort ook tot de economie. Ze zorgen even goed als anderen voor welvaart. Iedereen die werkt zorgt voor welvaart ook huishouders, ambtenaren, kunstenaars, leraars, vrijwilligers. Uw partij N-VA verwart het creëren van welvaart met het produceren van goederen en diensten die geld kosten bij de verkoop zoals de -in hoofdzaak- private ondernemingen doen.

  7/ Geld wordt altijd uit het niets gecreëerd. En schuld is normaal in de economie.

  8/ Verandering van onderuit: Dat is altijd zo in de maatschappij. Dat is de vrijheid van de burger. Een vrijheid die door het neoliberale grootkapitaal en door hun knechten N-VA meer dan wie of wat dan ook gehaat wordt.

  9/ De maatschappij en de economie waren 400 of 500 jaar geleden even complex als nu. Er was meer kleinschaligheid wat we vergeten zijn door de arrogantie en de leugenachtige propaganda van de GMO. En wat minder globalisering. Veel relaties zoals de verhouding tussen kapitaal en arbeid zijn nog dezelfde, op een paar wijzigingen na. Het is volgens uw discours te complex om er over te praten, dus moeten we er over zwijgen.

  10/ Wellicht zijt ge er u niet van bewust, maar uw verhaal was 50 of 100 jaar geleden ook de propaganda van het grootkapitaal. Precies hetzelfde. Uw partij N-VA zit politiek, sociaal, economisch en psychologisch vast in het verleden, de 19e eeuw zo niet de middeleeuwen, en in de reactionaire propaganda van het Belgische grootkapitaal, de GMO, met wie ze zich 100% identificeren.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties