Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Michel I: uitholling van rechten onder mom van strijd tegen radicalisme

DeWereldMorgen.be raadpleegt enkele experts over de inhoud van het federale regeerakkoord. Jurist Raf Jespers (Progress Lawyers Network) laat zijn licht schijnen op de door de regering opgevoerde strijd tegen het 'radicalisme'.
vrijdag 10 oktober 2014

"In het algemeen zien we dat het beleid steeds meer de nadruk legt op repressie en controle. Vrijwel alle voorstellen en ideeën die circuleerden binnen rechtse en extreemrechtse hoek duiken op in het regeerakkoord."

"Vooral opvallend is de verbreding van terrorisme tot vormen van radicalisme. Onder het mom van een strijd tegen gewelddadige vormen van jihadisme, creëert men de juridische instrumenten en structuren om alles aan te pakken wat onder de noemer 'radicalisme' valt. Het probleem is natuurlijk dat radicalisme een vaag begrip is. Je kan dat zo ruim of zo eng invullen als je wilt. Het creëert willekeur."

"Het huidige klimaat van terreur en angst wordt misbruikt om verregaande maatregelen door te duwen. Zo valt er in het akkoord te lezen dat men religieuzen en het middenveld wil mobiliseren in de strijd tegen het radicalisme. Dat betekent concreet dat scholen, jeugdverenigingen en wijkagenten zullen functioneren als het verlengde van het veiligheidsapparaat."

"Daarnaast gaat men ver in het koppelen van verschillende soorten databanken. Databanken van justitie, het gevangeniswezen of het OCMW worden aan elkaar gelinkt. Dat is erg problematisch. Want burgers die data afstaan voor bestuurlijke zaken, zijn zich er vaak niet van bewust dat die data kunnen gebruikt worden binnen een strafrechterlijke context. Het bestuurlijke en het strafrechtelijke lopen compleet dooreen. Dat is een belangrijke schending van de privacy."

"Ik denk dat de toename van repressie en controle niet kan losgekoppeld worden van het hardvochtige sociaal-economische beleid dat deze regering voert. Alles wordt in stelling gebracht om harde protestacties onder het mom van radicalisme in de kiem te smoren. De strijd tegen het jihadisme wordt als een middel gebruikt om onze rechten uit te hollen."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.