Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Michel I viseert barema's: "natte droom van werkgevers"

De regering wil werkgevers de kans geven om hun werknemers te belonen op basis van prestaties in plaats van anciënniteit. "De natte droom van werkgevers die komaf willen maken met collectieve verloningssystemen", reageert BBTK-voorzitter Erwin De Deyn.
donderdag 9 oktober 2014

“In het nieuwe model zullen de werknemers een loon ontvangen dat meer overeenstemt met hun competenties en productiviteit, in plaats van een loutere lineaire toename in functie van leeftijd en anciënniteit.” Zo staat het in het nieuwe regeerakkoord.

“Dat is de natte droom van werkgevers”, reageert Erwin De Deyn, voorzitter van de socialistische bediendenvakbond BBTK. “Zo kunnen zij komaf maken met collectieve verloningssystemen en de marge die vrijkomt gebruiken voor individuele vormen van verloning op basis van prestaties.”

Volgens De Deyn is dat niet de enige manier waarop de collectieve loononderhandelingen worden ondergraven. “De indexsprong is een ernstige inbreuk op het indexmechanisme. En er is sprake van een loonblokkering tot 2016 en misschien nog langer. De enige manier om nog de lonen te verhogen zijn individuele afspraken tussen werknemer en werkgever.”

Dergelijke individuele systemen ondergraven de solidariteit, meent De Deyn. “Alleen enkelingen zullen nog verhogingen kunnen binnenhalen op basis van criteria die niet onderhandeld zijn. Op die manier zal niet langer iedere werknemer genieten van de groei in een bedrijf.”

Op verschillende plaatsen in het regeerakkoord wordt lippendienst bewezen aan het sociaal overleg. “Samen met de minimumdienst in het openbaar vervoer is die aantasting van collectieve onderhandelingen een regelrechte aanval op wat wij, vakbonden, zijn. Het sociaal overleg dat de regering voor ogen heeft, komt neer op advies geven over de modaliteiten van dingen die al beslist zijn. Dat is puur voor de vorm”, zegt De Deyn.

“Deze regering is echt over de ganse lijn antisociaal”, zegt De Deyn. “Meer flexibiliteit, de afbouw van tijdskrediet, de landingsbanen en SWT (het vroegere brugpensioen, nvdr). Alle middelen die mensen toelieten om het langer vol te houden, worden afgebouwd en tegelijk wordt de pensioenleeftijd verhoogd.”

“We gaan nu de werknemers goed informeren. Met een goed uitgedokterde communicatiecampagne probeert deze regering te doen alsof het allemaal zo erg niet is. Dat gaan we in de bedrijven tegenspreken. Daarna zullen de vakbonden een actieplan vastleggen. Liefst zoveel mogelijk samen. De beweging die we op gang gaan brengen, moet zo breed mogelijk zijn.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

  • door Pieter Berger op donderdag 9 oktober 2014

    Hey Christophe, ben zo goed als volledig akkoord met jouw mening. Enkel vraag ik me af of verloning op basis van anciënniteit ook wel rechtvaardig is? Waarom moet iemand die pakweg 5 jaar ervaring heeft minder verdienen dan iemand die 10 jaar ervaring heeft? Is toch ook niet eerlijk? Wat als die met 5 jaar ervaring beter presteert dan de andere? Mag die dan hiervoor niet beloond worden? De vraag is natuurlijk wel hoe je dit praktisch gaat aanpakken? Maar vind het wel de moeite waard om dit voorstel te bekijken. Wel moet er voor gezorgd worden dat dit niet leidt tot misbruik door de bedrijven. Mss een combinatie van beide? Anciënniteit aangevuld met competenties?

  • door JohanGroenroot op vrijdag 10 oktober 2014

    In jobs waar niet veel scholing voor vereist is is er momenteel ook geen of nauwelijks verschil in loon tussen iemand met 5 of 10 jaar, zelfs 20jaar ervaring onafgezien van verworven rechten die angstvallig voor elkaar verborgen worden gehouden of waar men zich zelfs niet van bewust is. Ik geloof ook niet dat een werkgever zo maar bereid is om iemand die beter presteert meer te betalen.Het is dus een leugen om te beweren dat je beter zal verloond worden als prestaties hoger liggen. Bijvoorbeeld, als de beter presterende werknemer over slechte onderhandelingscapaciteiten beschikt of in een precaire situatie verkeert in het geïndividualiseerde model dat ze willen zullen werkgevers uiteraard altijd het onderste uit de kan willen halen. Tenzij je heel sterk en onmisbaar bent, maar iedereen is vroeg of laat misbaar en vervangbaar of simpelweg te duur.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties