Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

'Hart boven Hard' tegen rechtse regeringen

De concrete besparingscijfers van de Vlaamse regering laten op zich wachten en van de federale regering zijn slechts ballonnetjes bekend. Maar wat uitlekte, zorgt voor grote onrust in het middenveld. Op 22 september komt Vlaams minister-president Geert Bourgeois met zijn eerste septemberverklaring. Op die dag treedt een breed platform 'Hart boven Hard' naar buiten.
maandag 15 september 2014

De vakbonden bij de VRT organiseren op 22 september, de dag dat minister-president Geert Bourgeois zijn eerste septemberverklaring voorleest, een optocht naar het Vlaams Parlement. Zij verzetten zich tegen de plannen om nog verder te snoeien in het budget van de openbare omroep.

“Voorbarig zou ik die actie niet noemen”, zegt Luk Vandenhoeck van de socialistische vakbond ACOD. “We weten waar de Vlaamse regering naartoe wil. Uit alles blijkt dat ze alles wat cultureel en sociaal is wil vernietigen. Door snel te reageren kunnen we minstens hun manoeuvreerruimte verkleinen.”

De vakbonden van de VRT zullen niet alleen zijn aan het Vlaams Parlement. Vertegenwoordigers vanuit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, socioculturele verenigingen, vakbonden, milieu- en vredesbeweging en minderheden vinden elkaar onder de koepel Hart boven Hard.

Op maandag 22 september, komen er info-avonden in Antwerpen, Brussel en Gent. In de namiddag trekt een delegatie van dat nieuw platform naar het Vlaams Parlement. Daar zullen zij een alternatieve septemberverklaring voorlezen.

Niet besparen op de jongeren van vandaag

Ook zo wat alle mensen die in Vlaanderen te maken hebben met jeugdwerk slaan de handen elkaar. Maar liefst 48 jeugdwerkorganisaties schreven samen een jeugdmanifest tegen besparingen in de sector.

“Besparen voor de jongeren van morgen doe je niet door te besparen op de jongeren van vandaag”, klinkt het. De organisaties halen heel wat cijfermateriaal boven

Zo is er één jeugdwerkinitiatief per 250 inwoners in Vlaanderen. Nergens in de wereld is die penetratie zo hoog. 

“Er zijn 585.703 jongeren die in contact komen met jeugdwerk. Met een Vlaams budget van 72 miljoen (of 0,2 procent van de totale begroting) geven we hun een jaar lang plezier, uitdagingen en leerkansen.” De jeugdorganisaties rekenden het na: dat is twee euro per week per kind.

De jeugdsector vreest onder meer dat de 21 miljoen euro aan middelen die verhuizen van het Vlaamse naar het lokale niveau verloren zullen gaan. Zij roepen op om in deze moeilijke tijden net te investeren in het jeugdwerk.

Een dag later trekken de vakbonden de straat op. Om 11u verzamelen ze 5000 militanten op het Muntplein in Brussel. “De drie vakbonden willen geen asociaal, onevenwichtig en onrechtvaardig beleid”, klinkt het.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

15 reacties

 • door Roland Horvath op maandag 15 september 2014

  Stank voor dank, N-VA kent zijn medestanders niet, zozeer lopen ze naast hun schoenen. Reeds jaren ijvert de VRT voor een neoliberale orde in VL eerst met VB, dan met LDD en nu met N-VA. Als beloning krijgen ze nu een ezelstamp. Het staat symbool voor de komende beloning van alle Vlamingen die voor N-VA gestemd hebben of hen hoe dan ook gesteund hebben in hun pogingen om VL/BE te verarmen, de koopkracht te verminderen en de Sociale Zekerheid SZ af te bouwen/ te privatiseren. Met hun besparingen en daaraan gekoppeld een vermindering van de financiering daarvan namelijk een verlaging van de bedrijfslasten. Ten koste van koopkracht, van KMO en consumenten die met duizenden zullen falen. Besparingen brengen niets op, ze breken af. Dat alles om de 1% van de 1% superrijken nog rijker te maken en de 99,99% anderen zo veel mogelijk te verarmen. Hun sponsors, die hen gekocht hebben jaren terug, de GMO en het grootkapitaal willen het zo. N-VA is in hun handen een geestloos, willoos en door niets of niemand geremd middel dat onbewust ongelukken begaat en rampen veroorzaakt. Ze weten niet wat ze doen. Eerlijkheidshalve moeten de knechten en voetvegen CD&V, OVLD en MR een eervolle vermelding krijgen voor hun rol in de afbraak van de economische productie capaciteit van de KMO in VL/BE. Er is zeker nu alle reden om tot de asociale cultuurbarbaren van de VL regering en van de BE coalitie van vier te zeggen: Het belang van de 99% eerst. Ons belang eerst.

  • door WERKMAN op maandag 15 september 2014

   t.a.v. Roland , ik ben wel niet eens met je mening daar volgens mij de Vrt een rood bastion is en jawel ik heb al verscheidene malen geprobeerd mijn mening te uiten voor de Nva, we leven hier blijkbaar niet in een democratie want het kan niet dat een werkmens stemt op de Nva , lees maar eens alle colums op de Vrt ,de Nva wordt afgebroken langs alle kanten maar als je iets positiefs wil zeggen komt dit niet aan bod, vrije meningsuiting ?? en ja ik ben akkoord om te besparen waarom ? de werkenden waaronder ikzelf zijn het beu om deze pampermaatschappij te blijven voorzien van geld.Kijk maar aan de teller van onze staatsschuld , iedere seconde 400 euro erbij ,gaan mijn kleinkinderen dit moeten betalen ,neen ik protesteer hiertegen en hoop uit de grond van mijn hart dat deze regering slaagt.

   • door ToranK op dinsdag 16 september 2014

    Dat de VRT een rood bastion is, durf ik betwijfelen. De PVDA wordt er enkel toegelaten als men niet anders kan, en als je spreekt over rood...Wat ik zie is pure afbraak van onze huidige maatschappij. Cultuur, onderwijs...Het moet er allemaal aan geloven. En de meelopers zijn dikke vette potstampers. Enfin, ik ben gelukkig niet zo dom geweest om op deze ultraconservatieve kloot te stemmen. Vertrouw nooit een conservatief die "verandering" wil...Want verandering is een woord dat NIET in het conservatieve woordenboek staat.

   • door Bo Heymans op dinsdag 16 september 2014

    Helaas, weer iemand die voor de rechtse propaganda gevallen is; "Het is crisis, we geven teveel geld uit, de gewone mens zal het moeten voelen." Ik ben een jonge twintiger en de schrik slaat mij om het hart als ik bedenk hoe ik ga moeten rondkomen met alle maatregelen die deze regering wilt doorvoeren. De grote fout hier is: de gewone mens moet het helemáál niet voelen, het geld zit ergens anders! Om een pakkend voorbeeld te geven uit de kranten deze ochtend: het gratis openbaar vervoer wordt afgeschaft voor ouderen, maar niet voor parlementsleden. Zegt genoeg over hun visie volgens mij.

   • door Piet De bisschop op dinsdag 16 september 2014

    Een signaaltje voor de 99% (en voor 'werkmannen') : het weze duidelijk dat al die nationalistische slogans van eigen volk eerst, en het dapper oorlogstrommelgeroffel alleen maar dienen om hun aandacht weg te houden van het feit dat er deftig in hun zakken gezeten wordt (al wordt het bij Cameron nu wel wat ingewikkeld : eerst eigen eiland eerst, maar nu samen sterk, tegen de denkbeeldige vijand waarschijnlijk).

   • door JohanGroenroot op dinsdag 16 september 2014

    Als u geen gehoor vindt bij de zogenaamde 'rode bastions' dan vraag ik me af waarom u dat hier denkt te vinden? Niet dat ik vind dat u uw mening niet kwijt kan, maar het lijkt me ergens niet logisch. Misschien hoopt u mensen te overtuigen om ook voor nda te stemmen. Ikzelf ga als niet nva'er geen comments plaatsen op een forum van een willekeurige krant behorende tot het 'rode bastion' wat ik overigens een benaming vind passend in de communicatiestrategie van rechts, namelijk die van spiegelflipflopkameleons die proberen op te gaan in hun omgeving maar er wezenlijk geen deel van kunnen uitmaken maar willen dat diezelfde omgeving hun perverse spiegelbeeld voor het hunne aanneemt bij gebrek aan eigen ideeën. Het zou overigens geen uur duren vooraleer ik verrot word gescholden door tientallen gefrustreerde hondsdolle nva'ers voor wie inhoud van geen enkel belang is. Hetzelfde amalgaan aan terugkerende nva-clichés een inhoudelijke repliek geven is een vermoeiende en vooral ondankbare taak omdat inhoud van geen enkel belang blijkt te zijn. Het is enkel om emotie te doen opgewekt met behulp van ondermeer goedkope psychotechnieken en dit alleen om de ander te laten twijfelen aan zijn eigen standpunten.Uiteraard is het te doen de bevolking bang en onderdaning te maken om dit te kunnen doordrukken.Neem nu het voorbeeld van 'gaan mijn kleinkinderen dit moeten betalen'.Veel mensen zullen zich hierdoor ongetwijfeld persoonlijk geraakt voelen, maar in wezen is dit geen rationeel argument, doch zuivere emotionele chantage.Op internationaal niveau zie je hetzelfde gebeuren, Er wordt een externe bedreiging gecreeërd waardoor militaire aankopen zoals de F35 kunnen verwezenlijkt worden ,en de bereidheid ervoor te dokken bij de bevolking aanvaardbaar te maken, de wapenindustrie weer op volle toeren kan draaien en de gevaarlijkste vijand van al, de eigen bevolking onderdrukt kan worden door het verder uitbouwen van een repressieapparaat. Daar is veel geld (miljarden en miljarden) voor nodig Ook om de banken te redden en de aandeelhouders te sponsoren en hen toe te laten verder te speculeren met het geld van hardwerkende mensen, een repressieapparaat uit te bouwen(momenteel is dit volop aan de gang), enz.Au fond staat dit allemaal ver af van de dagdagelijkse realiteit van de werkman die maar blijft slikken, slikken, slikken en slikken.

  • door Frank Hoste op dinsdag 16 september 2014

   De cruciale vraag is: wat is de oorzaak van deze staatsschuld? Is dat omdat we "met z'n allen boven onze stand hebben geleefd", zoals binnen de courante rechts liberale propaganda wordt beweerd, of is de waarheid net iets complexer.... Een aantal ideeën over onze staatsschuld die niet de schuld bij de "werkman" legt: Financieel en politiek wanbeleid, een te complexe staatsstructuur (die grotendeels is veroorzaakt omwille van het stijgende politieke gewicht van nationalistische en separatistische bewegingen; als we dan toch de overheid willen 'ontvetten', waarom gaan we dan niet terug naar een unitair België: veel goedkoper en minder complex), de afbouw van het progressief belastingstelsel, de massale subsidies aan bedrijven zonder tewerkstellingsvoorwaarden, notionele intrestaftrek, geen strijd tegen fiscale fraude, geen vermogenskadaster,... zo kunnen we nog wel even verder gaan....

   • door Bart op dinsdag 16 september 2014

    U vraagt "Wat is de oorzaak van onze staatsschuld?"

    Antwoord is heel simpel: al minimaal 44 jaar lang de ene financieel onverantwoordelijke regering na de andere. De belgostat cijfers tonen op 44 jaar uitgaven slechts 2x geen tekort.

    Slechte mensen die politici dus? Nee, dit gebeurd niet omdat politici slechte mensen zijn. Dit gebeurd omdat we een politiek systeem hebben dat politici beloont als ze financieel onverantwoordelijk zijn...

    Enerzijds worden politic er niet op afgestraft als ze de kosten van hun beleid afschuiven op de toekomst via leningen (de hierboven gelinkte belgostat bron toont je dat op de 3 jaar onder DiRupo 40 miljard teveel uitgegeven is!!! tijdens de verkiezingen hoorde je daar niks over)

    Anderzijds is het zo dat hoe meer een politici leent hoe meer hij een eigen stempel kan drukken op het land (of dat nu via belastingverlaging, uitkeringsverhoging, grote infrastructuurwerken, high-profile evenementen, of ... is zal afhangen van de politieke stroming waar die politicus toe behoort)

    Die fundamentele financiele verantwoordelijkheid zie je terug bij alle westerse overheden met uitzondering van Noorwegen (dankzij hun oliegeld).

    De manier waarop de overheid geldt uitgeeft moet anders Merk op dat die discussie compleet orthogonaal is met de discussie waaraan geldt uitgegeven wordt.

    Als je voor 2013: van het staatsinkomen van 198.316 miljard, de 49.995 miljard aan verloning van overheidspersoneel de 101.157 milard die ons sociaal zekerheidsstelsel kost de 12.386 miljard die we aan rente op de schuld moeten betalen aftrekt dan hou je 34.778 miljard over zonder in de rode cijfers te gaan.

    Je maakt me niet wijs dat een sluitend budget zonder sociale afbraak dus niet kan. Feit is dat de politieke wil hiervoor gewoon ontbreekt.

    (en nee ondanks alle retoriek verwacht ik ook van de NVA en co geen sluitende budgetten eens de finale cijfers binnen zijn, aan hen om mijn ongelijk te bewijzen)

  • door Marc De Prins op woensdag 17 september 2014

   Beste werkman, je zit precies nog in de katholieke kerk, die hadden vroeger ook de waarheid in pacht, daar moest de arbeider ook al altijd maar boetedoening doen, terwijl het grote kapitaal vlak voor hun dood graag een stukje grond ter beschikking stelde van diezelfde kerk, in de hoop om na al hun onverantwoord gedrag nog in de HEMEL te komen.

 • door Carlos Pauwels op maandag 15 september 2014

  Even een paar afgeronde bedragen om eens over na te denken. Onze overheidsschuld is momenteel 400 miljard euro. We zijn met 10 miljoen in België. Dat betekent 40.000 euro schuld per Belg. Ieder jaar komt daar schuld bij via het jaarlijkse begrotingstekort van +/- 3%. Wie en hoe lost ge dat op, rekening houdende met het Europese toezicht? Wie dat pijnloos kan is het waard premier te worden. Voelt er zich iemand geroepen? Voor wat mij betreft mag dat een NVA-er zijn, een CD&V-er, een Open VLD-er, een SPa-er, zelfs een Groene of een VB-er. Het mag ook een vakbonder zijn of een werkgever.

  • door WERKMAN op woensdag 17 september 2014

   t.a.v. Johan Groenroot en alle anderen die commentaar hebben op mij,; geen enkel probleem .Iedereen mag een mening hebben veronderstel ik, ben van mijn 15 de beginnen werken en mij maken ze niks meer wijs, gelukkig is er het internet die me de ogen geopend heeft , oh ja heb het boek aangeschaft een zuil van zelfbediening en gelezen , ongelofelijk hoe ...men ons belazerd heeft, daar vindt je niks van terug en wordt heimelijk verzwegen , wie antwoord mij hierop nl het Acw bezit meer als 10 miljard euro aan eigendommen ? herverdelen zou ik zeggen , iedereen akkoord zodat de minderen meer krijgen ?? en de werkenden niet gestraft worden ? Iemand die op fabriek werkt al meer dan 40 jaar moet zwijgen blijkbaar want de bollebozen die weten het beter. Vandaag weeral een artikel op de Vrt redactie, raad maar eens weeral een aanval op de Nva , prachtig hé . ik ben niet alleen met deze mening en waarom verwonderd het jullie niet dat de Nva vooruit gaat ? De werkmensen zijn het beu om te herverdelen, JALOERSHEID OP ANDEREN dit is jullie motto hier en nog vele anderen tesamen met mij passen hiervoor.

   • door JohanGroenroot op donderdag 18 september 2014

    Meneer, Uiteraard bent u vrij om uw mening te uiten, maar dan moet u ook maar kunnen aanvaarden dat er naast uw mening andere bestaan. Ik persoonlijk spreek uit eigen naam, en verwacht niet dat iedereen het eens zijn met mij. De keuze is aan de ander.U bent ook fout door te stellen dat u spreekt uit naam van alle werkmensen.Hitler, mussolini, stalin, franco spraken ook uit naam van iedereen.Het is een waarmerk van dictators. En dan wat die altijd terugkerende jaloezie betreft.Is het toegestaan om daar mijn mening over te geven meneer? Jaloezie heeft niets te maken met herverdelen. Jaloezie is een menselijke emotie (het emotionele speelt altijd een grote rol in het rechtse discours), bij iedereen in min of meerdere mate aanwezig. Heeft niets te maken met arm of rijk, rechts of links en het kan zowel op materiële zaken of immateriële zaken slaan. Natuurlijk spelen machthebbers zoals werkgevers of overheden in op deze emoties om mensen tegen elkaar op te zetten. Verdeel en heers is een aloud principe, laat de kleine visjes onder elkaar vechten om een klein brokje dan zien ze de vette hap niet waarmee de grote haai aan de haal gaat weet je wel. Er bestaan natuurlijk wel verschillende visies over hoe er moet herverdeeld worden. Rechts wil meer middelen aan de ondernemers geven en een kleinere overheid met nadruk op structurele besparingen. Ze geloven dat er een trickle-down effect zal zijn,de welvaart sijpelt van de bovenste naar de onderste lagen. Het risico bestaat wel dat alles boven blijft plakken. Links wil meer middelen aan de gezinnen geven en een grotere overheid. Ze geloven dat er een opwaarts effect zal ontstaan vanuit de gezinnen, meer vertrouwen om te consumeren, een grotere bereidheid om zelf risico’s te nemen omdat er een vangnet is als het fout gaat, enz.. Er kan ook gekozen worden voor een systeem waar iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen krijgt ongeacht of hij werkt of niet. De kosten hiervoor worden ondermeer gecompenseerd door een verbeterde gezondheid (minder kosten), gemoedsrust (minder zelfmoorden, psychologische problematieken), veiligheid (minder gevangenissen), wegvallen van veel administratieve structuren, een grotere sociale mobiliteit, enz. Of je het nu graag hebt of niet, het laatste model zal in de toekomst onvermijdelijk nadrukkelijker op tafel komen want door o.a. steeds verdergaande automatisatie zullen er nog meer jobs voor laaggeschoolden (en ook voor hooggeschoolden ) verdwijnen, er zal gewoon geen werk meer zijn voor iedereen. Eigenlijk is dat nu ook al zo maar men blijft dat ontkennen omdat op die manier een reserve aan arbeidskrachten wordt aangehouden die goedkoop, zelfs bijna gratis tegen elkaar kunnen concurreren met subsidies van de overheid beste werkman. Ik kan me goed voorstellen dat veel van de toekomstige en huidige jongere werknemers die van de ene onzekere baan naar de andere, van cursus naar cursus, van stad naar stad, moeten hollen jaloers zullen terugkijken naar de tijd waar het nog mogelijk was om 40jaar ononderbroken vast werk te hebben bij hetzelfde bedrijf en niet te moeten leven met voortdurende onzekerheid.Veel mensen van uw generatie hebben levend in hun cocoon totaal geen affiniteit meer met de hedendaagse context en denken dat jongeren dezelfde verworvenheden genieten.En laat het nu velen van die oudere generatie zijn die tenvolle van alle verworvenheden, bevochten door de vakbonden, hebben kunnen genieten die verontwaardigd staan te roepen om alles maar af te bouwen.Tja, zelf hebben ze anders wel de volle pot binnengehaald. En laat het nu net voor uw generatie zijn dat de vakbond het meeste heeft gedaan toen het nog mogelijk was en nog doet want ze vechten momenteel vooral voor verworven rechten.U zou hen dankbaar moeten zijn meneer.Voor de rest zijn de miljarden cadeau's aan de banken, de wapenindustrie, de grote multinationals allemaal geen probleem voor u en vindt u dat de gewone werknemer er maar moet voor opdraaien?

    • door WERKMAN op donderdag 18 september 2014

     Beste, ieder zijn mening , ik werk meer als 40 jaar op fabriek en waarom antwoord je niet op mijn vraag nl waarom bezitten de zuilen en vakbonden onnoemelijk veel geld ? ze hebben aan niemand verantwoording af te leggen nl geen rechtspersoonlijkheid , ik zie wat er nu gebeurd , ik weiger nog mee te gaan met de vakbonden en zuilen , zij richten ons land ten gronde maar ja de meerderheid is tevreden met brood en spelen .In de jaren 70 staakten we wekenlang voor 0.05 eurocent opslag en nu hoeveel moeten we nu inleveren via het pokerspel van de gemeenten en de vakbonden met Dexia, lees maar eens het boek een zuil van zelfbediening of op het internet : de strapatsen van het Acw , wordt wel overal heimeilijk verborgen.Vind je het normaal dat de vakbonden 3,5 % extra uitbetaald krijgen op de werkloosheidsuitkeringen ? Een pot nat en niet meer met mij.

     • door JohanGroenroot op donderdag 18 september 2014

      Leuke anekdote van die o,oo7€ opslag die u aanhaalt, maar hebt u er al eens bij stil gestaan dat zonder die vakbond u nu misschien in het beste geval 5€per uur minder zou verdienen, tenminste, als u nog werk had en niet vervangen was door een goedkopere oosteuropeaan? Wat, wie zou er de werkgevers tegenhouden om u een loon van 800€ per maand te doen slikken? Denkt u dat uw werkgever u in dienst zou houden omdat u mooie ogen hebt bijvoorbeeld? Ah, hoe heerlijk zouden sommige werkgevers het vinden om mensen met 40jaar anciënniteit zonder opzegvergoeding aan de deur te kunnen zetten zodat ze eindelijk van die vervelende zeur (de eeuwige bazenpoepers buiten beschouwing gelaten:-) verlost zijn. Wie houdt er hen tegen om dit te doen? Let op! De 'macht' van de vakbonden is wat deze zaken betreft helemaal niet zo groot meer in de praktijk als u denkt en de flexicurity woekert,Soit, daar hoeft u zich toch allemaal niets van aan te trekken! Maar de meeste mensen beseffen dit allemaal, getuige miljoenen leden bij de vakbonden en een nog altijd groeiend ledenaantal. Ik kijk naar het grote plaatje en zie meer voordelen dan nadelen aan een vakbond, ook voor werkgevers, ondanks schade die ik persoonlijk heb geleden door arco. Het is een gekende tactiek om vakbonden in diskrediet te brengen(zoals bijvoorbeeld in de VS met succes werd toegepast), dus ik ben niet geneigd om zonder grondige kennis verbitterde uitspraken te doen over wie schuldig is aan wat.

      • door WERKMAN op vrijdag 19 september 2014

       Beste Johan: Exuus, moest zijn 0,05 euro. Je kan blijven discuteren, de realiteit is wel anders , op fabriek moeten de arbeiders bijwerken jawel voor de syndicale vrijgestelden,waarom ??want ze staan oh zo weinig aan de ketting. Waar waren de vakbonden om te betogen tegen langer werken ? Ze wisten dat de kassen oa het Zilverfonds leeg was terwijl ze lekker aan het infuus van geld geld lagen. Vakbonden hebben goede zaken gedaan in het verleden daar is geen twijfel over maar wat ik nu weet walg ik van de vakbonden en zuilen.Vandaag mijn blad Visie ontvangen en heb dit direct verscheurd zo woedend ben ik en mijn mening kan je niet meer omdraaien , ik weet gelukkig de waarheid en die is niet mooi hoor. Het Acw heeft geluk dat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van de geldhonger van het Acw en dat ze letterlijk in de zak gezet zijn door hun eigen mensen. Wat er allemaal gebeurd is , vraag dit maar aan de mensen en amper 10 % weet echt hoe ze bedrogen zijn daar dit heimelijk ja heimelijk allemaal verzwegen is. Ik zal pas terug vertrouwen hebben in de vakbonden en zuilen als ze hun rechtspersoonlijkheid opheffen dwz dat iedereen kan zien hoeveel eigendommen en geld ze bezitten en dit ter ere en glorie van ons allemaal de werkmensen zodat ze ook kunnen herverdelen wat nu hun motto is aan iedereen behalve hunzelf natuurlijk.

      Het is niet langer mogelijk om te reageren.

  Lees alle reacties