Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

De werkloze met vier appartementen vs de echte verliezers van Plan V

De werkloze die zonder één dag te werken zijn pensioen haalt, de uitkeringsgerechtigde met vier appartementen. De Wever haalde extreme voorbeelden uit de kast om de snoeiplannen te verantwoorden.
woensdag 16 april 2014

In Terzake gebruikte N-VA-voorzitter Bart De Wever een oud retorisch truukje om enkele snoeiharde maatregelen aannemelijk te maken. Hij nam een zeer extreem voorbeeld, veralgemeende dat en doet daarna alsof een afschaffing van de uitkering de enige manier is om die profiteur er uit te krijgen. Zo verwees De Wever naar de werkloze met drie à vier appartementen die een uitkering krijgt. Het valt niet uit te sluiten dat een paar van de 651.059 werklozen in dit land inderdaad vier appartementen bezitten, maar veel zullen het er niet zijn.

De Wever haalde ook uit naar de mensen die zonder één dag te werken hun pensioen halen en al die tijd een uitkering krijgen. Om recht te hebben op een volwaardige werkloosheidsuitkering moet je 312 dagen aan één stuk gewerkt hebben. Wie minder dagen presteerde, valt terug op een wachtuitkering. Ondertussen heet dat een inschakelingsuitkering. Voor samenwonenden is dat 425 euro per maand. 

De regering-Di Rupo beperkte die inschakelingsuitkering in de tijd. Maar er zijn inderdaad een aantal mensen die nooit lang genoeg na elkaar werkten om uit dat systeem te geraken. In 2011 waren er van de 651.059 werklozen 790 die ouder waren dan 50 en die nog altijd een wachtuitkering hadden. Alleen was slechts één op zeven van die mensen al langer dan twee jaar werkloos. Zij hebben dus wel degelijk gewerkt, maar niet lang genoeg om een werkloosheidsuitkering te krijgen.

Bij die 112 anderen die al langer dan twee jaar werkloos zijn, kan er inderdaad wel iemand zitten die nooit werkte. Maar dat is dan wel iemand die regelmatig moet bewijzen dat hij/zij inspanningen doet om werk te vinden. Opnieuw gaat het dus om een extreem geval. Ten aanzien van de grote groep werkzoekenden gaat het om absolute uitzonderingen.

Die extreme voorbeelden moeten verdoezelen dat veel gewone mensen, mensen die hard hun best doen om werk te vinden, het slachtoffer zullen worden van de besparingsmaatregelen van N-VA.

We zetten de slachtoffers hier nog eens op een rij.

Schoolverlaters

In België krijgen 100.308 mensen een inschakelingsuitkering. N-VA zet het mes in die uitkering. Die mensen komen ofwel volledig ten laste van hun ouders of partner. Ofwel stromen ze door naar het OCMW. Ze krijgen dan een leefloon.

Leefloon

Maar ook voor de mensen die een leefloon krijgen verandert er iets. Zij moeten voortaan gemeenschapsdienst doen. Voor de 817 euro die ze krijgen als alleenstaande moeten ze werken. N-VA belooft wel het leefloon op te trekken tot de armoedegrens. Momenteel moeten 96.000 mensen overleven met een leefloon. 

Werkzoekenden

Het aantal leefloners zal onherroepelijk stijgen. Na twee jaar wordt de werkloosheidsuitkering immers stopgezet. Daarna volgt hooguit nog één jaar een forfaitaire uitkering. Momenteel zijn 190.988 mensen die al langer dan twee jaar werkloos zijn.

Brugpensioen

In 2013 waren er 111.347 werklozen met bedrijfstoeslag. Dat zijn de vroegere bruggepensioneerden. N-VA wil het brugpensioen afschaffen. Oudere werknemers die slachtoffer worden van een herstructurering zullen dus niet langer een bedrijfstoeslag kunnen krijgen bij hun uitkering. Een uitkering die bovendien na twee of drie jaar geschrapt wordt.

De gepensioneerden

Vooral de werknemers die pech gehad hebben tijdens hun loopbaan zullen minder pensioen krijgen. N-VA zet het mes in de gelijkgestelde periodes. Dat zijn periodes waarin niet gewerkt werd (wegens werkloosheid of loopbaanonderbreking) maar die toch meetellen bij de berekening van het pensioen.

Werknemers

Alle 3,8 miljoen werknemers zullen een indexsprong moeten slikken. Dat betekent dat ze een loonstijging van 2 procent (waar ze recht op hebben doordat het leven 2 procent duurder werd) niet zullen krijgen. Op een totale loonmassa van 200 miljard euro is dat 4 miljard euro loonverlies of gemiddeld 1050 euro bruto per jaar. 

Nog meer de werknemers

Het interprofessionele loonoverleg wordt afgeschaft. Voortaan wordt er enkel nog op het niveau van de sectoren onderhandeld over loon- en arbeidsvoorwaarden, als het van N-VA afhangt. Vooral de minder sterke sectoren zullen daarbij verliezen. Dat zijn sectoren met bijvoorbeeld veel kleine bedrijven waar werknemers zwakker staan. De solidariteit tussen de sectoren wordt verbroken. In het interprofessionele loonoverleg werden ook afspraken gemaakt over de verhoging van de minimumlonen. Ook die slagkracht dreigen vakbonden te verliezen. 

De werknemers met lage lonen

Volgens N-VA krijgen de werknemers de verlozen inkomsten door de indexsprong terug door een hervorming van de personenbelasting. Professor André Decoster (KU Leuven) berekende eerder al dat die vooral de werknemers met de hoogste lonen ten goede komt. Werknemers die bij de tien procent hoogste inkomens horen, krijgen 200 euro extra per maand. De laagste tien procent moet het met één euro extra doen.

Werknemers die wat ademruimte willen

De financiële vergoeding bij tijdskrediet wordt beperkt tot de werknemers die er even uitstappen voor een zorgtaak of voor een opleiding. 

Winnaars

Een forse verlaging van de vennootschapsbelasting, loonlastenverlagingen, afschaffen van enkele belastingsverhogingen onder Di Rupo zoals de liquidatiebonus. De winnaars van Plan V zitten niet bij de werknemers.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door MarcVerstappen op woensdag 16 april 2014

  Dit doet nog maar eens pijn..... Ik ben 50+, 16 maanden werkzoekend, 6 maanden wordt ik financieel ondersteund door de gemeenschap, in 12 maanden opgeleid via / dank zij outplacement tot professioneel werkzoekend. Elke dag vind ik de drive om mijn zoektocht verder te zetten. Nog voor een uitnodiging tot kennismakingsgesprek met een potentiële werkgever reageer ik via maatwerk motivatiebrieven op andere vacatures om niet op 1 paard te wedden (1 iemand kan maar aangeworven worden). Ik ben niet de enige die van betekenis wil zijn in de bedrijfswereld, daarvan ben ik overtuigd. De tendensen in deze politieke rechtse strijd zijn een blok aan mijn been. En nog meer: hoe onbewust mensen in dit verhaal meelopen, verliezers van hen maakt bij tegenslag door kortzichtigen de macht te verlenen. Hoe weinigen beseffen nog hoe dit sociale vangnet heel moeizaam is opgebouwd vanuit een solidair gegeven....

 • door Roland Horvath op donderdag 17 april 2014

  De voorstellen over werkloosheidsuitkering van N-VA zijn geschoeid op de leest van wat in de VS en DE gebeurt: Het is geen recht en het is niet blijvend ondanks een steeds grotere werkloosheid door automatisering. Het is liefdadigheid, een gunst. De gedachten van N-VA hieromtrent zijn het tegendeel van de gedachten over een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen OBI. Dus wie werkloos is en een huis, een auto en een GSM heeft, moet eerst die 3 'opeten' voordat hij werkloosheidssteun kan krijgen. Langdurig werklozen zijn dan in de toekomst per definitie straatarm, mensen die niets hebben. Ook al hebben ze tientallen jaren gewerkt. Wellicht ten overvloede, het sociaal economisch discours van N-VA heeft 2 hoofdkenmerken: Het komt van de miljardairs/ het grootkapitaal/ de GMO en het stamt uit de 19e eeuw.

  Het doel van de voorstellen is navenant: Afschaffen/ behoorlijk verlagen van de bedrijfslasten -de GMO willen geen bedrijfslasten betalen- die de financiering zijn van de Sociale Zekerheid SZ en dus wordt die in hoog tempo -en onder gejuich van de meeste VL media- de SZ afgeschaft: Ook weer 19e eeuw en miljardairs zijn de enige die geen SZ nodig hebben.

  • door Jan op dinsdag 22 april 2014

   "De voorstellen over werkloosheidsuitkering van N-VA zijn geschoeid op de leest van wat in de VS en DE gebeurt"

   Bij mijn weten is Belgie het enige land waar werkloosheidsuitkeringen niet beperkt zijn in de tijd, Is het beleid van de rest van de wereld in deze materie ook op de leest geschoeid van de VS en DE?

   • door Anon JJ op zaterdag 26 april 2014

    Waarom zouden we mensen die in de problemen zitten nog meer de dieperik in duwen als kapitaal en aandelen hoegenaamd niet belast worden in dit land? Waarom moeten de kleintjes altijd aangepakt worden in plaats van zij die de crisis(sen) net veroorzaakt hebben? Gewoon een belasting op meerwaarde uit kapitaal, een tobintaks en het afschaffen van de notionele intrestaftrek zijn al genoeg om het land uit de miserie te helpen zonder sociaal bloedbad. Maar blijkbaar moet er voor rechts zo'n bloedbad zijn. Om de broodheren te beschermen misschien?

 • door tjen op vrijdag 18 april 2014

  Als politici zoals De Wever nu eens een voorstel lanceerden om hun eigen "leefloon" te begrenzen tot het niveau van een ambtenaar ??Dat zou toch al een mooie start zijn voor Vlaanderen .....En als je echt gedreven bent is geld toch niet van tel ???

 • door YvesL op donderdag 8 mei 2014

  Wat mij betreft dienen alle partijen eens in de spiegel te kijken, zowel de architecten van het profitariaat als degene met de zogenaamde oplossing.

  Het vertrekpunt zou moeten zijn dat zij die het nodig hebben ook effectief bescherming genieten en dat de inkomsten hiervan gezocht dienen te worden bij zij die er van profiteren.

  Verplicht zij die uitkeringen genieten hiervoor iets te doen. Zorg er door een variabele dag planning voor dat de zwartwerkers het moeilijker krijgen en geef zij die effectief geen werkvinden hierdoor een hoger zelfbeeld.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties