Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Framed in Time

'Framed in Time' biedt een korte reflectie op de geschiedenis van het filmmaken in Slovenië. De Sloveense samenleving onderging een verandering van socialisme naar kapitalisme, maar welke invloed had dit op filmmaken? Twee filmmakers, Ivan Marin?ek (89 jaar) en Luka Mar?eti? (25 jaa...

“For each disease, there’s a flower”

Terezija Nikoli? is a Slovenian herbalist that has been working in Ljubljana's central market for around 30 years. She is well known in the city for her knowledge about traditional healing through medicinal herbs. This popular practice has been loosing space to the increasing use of ...

De Onzichtbaren

In Slovenië is een grote gemeenschap van buitenlandse arbeiders aan de slag in de bouwsector. De Sloveense wetgeving laat bedrijven toe om de basisrechten van arbeidsmigranten met de voeten te treden. Deze korte film werd gerealiseerd tijdens het YEFF!-filmforum en een workshop docu...

‘When Fences Become Trees’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Slovenië bezet door Italië. Rond de hoofdstad Ljubljana bouwden de bezetters een omheining om het verzet tegen het facisme te onderdrukken. In deze korte film worden de Sloveense en Palestijnse situaties vergeleken. Deze korte documentaire werd ge...