Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mobiliteit is een recht geworden en blijft een noodzaak voor zowel sociale als economische ontwikkeling. We hebben in België echter de neiging om zwart wit en niet out-of-the-box te denken. De ene groep is absoluut tegen elke vorm van subsidiëring, de andere vindt dat we openbaar ver...

'De belastingdruk is te hoog'. 'Het weegt als een kolossale molensteen rond ieders nek en bedreigt onze welvaart'. 'De lasten op arbeid en belastingen op inkomens zijn veel te hoog voor een welvarende maatschappij'. Deze teneur houdt de publieke en politieke opinie steeds meer bezi...