Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Waarom kiezen ACV’ers voor radicaal links?

Christelijk geïnspireerde vakbondsmensen die kiezen voor een communistische partij, voor  wie godsdienst opium van het volk is, klinkt ongeloofwaardig. Is dat wel zo? Er zijn verschillende godsbeelden binnen iedere godsdienst en dus zeker ook binnen het christendom. Je kan zeggen : ik leef in ar...

Een staats”vervorming” of meer sociale vooruitgang ?

In het parlement is men volop aan het discussiëren over de artikelen die voor herziening vatbaar moeten verklaard worden.Net alsof de gewone man daar van wakker ligt. We weten dat er een sterke versnippering van bevoegdheden ontstaan is als gevolg van de opeenvolging van...

ASSISEN in vraag gesteld.

Assisen werd en wordt in vraag gesteld, toch is het een belangrijk element in onze democratie. Het kost veel geld en is tijdrovend toch is het de moeite waard. In het dossier Mehrnaz Didgar, de moeder die haar dochter vermoorde, zie ik op de sociale media heel wat beden...

Load More