Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Banken belangrijker dan de gewone man

.De NV-A heeft enkel als doel de grootste arbeidersbeweging van het land te vernietigen. Het ACV en de CM zijn twee federaal georganiseerde organisaties voor wie de solidariteit niet stopt aan de taalgrens, zij vormen een belangrijke obstakel voor het bekomen van de Vlaamse onafhankelijkheid en v...

PVDA het alternatief voor Vlaams Belang

Ten tijde van de verzuiling was het allemaal heel eenvoudig, of het beter was laat ik in het midden. Werknemers kozen voor de socialisten(BSP) of voor de ACW’ers op de lijsten van de CVP. In Vlaanderen leverde dat voor de beide partijen samen ongeveer 70 % kiezers op. Vandaag merken we dat ...

Waarom kiezen ACV’ers voor radicaal links?

Christelijk geïnspireerde vakbondsmensen die kiezen voor een communistische partij, voor  wie godsdienst opium van het volk is, klinkt ongeloofwaardig. Is dat wel zo? Er zijn verschillende godsbeelden binnen iedere godsdienst en dus zeker ook binnen het christendom. Je kan zeggen : ik leef in ar...

Load More