Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Nu velen onder ons tijd vinden om te koken en bij de boer om de hoek te kopen, is het goed daar ook wat breder vragen bij te stellen. Wat heeft ons voedselsysteem nodig om schokbestendiger te worden? Vlaanderen heeft een hoogproductieve landbouwsector en een belangrijke voedselindust...

Alhoewel, Alfred Nobel heeft deze prijs niet in het leven geroepen, wel de Zweedse centrale bank, ter gelegenheid van haar driehonderdste verjaardag in 1968. Tot op vandaag financiert die bank de prijs, officieel de Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nob...

De weerstand die Italiaans raaigras toont, is opmerkelijk gezien de intensivering van gifgebruik door biotechnologen en agro-industriële concerns.Het was voor de jury niet makkelijk om uit de 222 genomineerden (5 insecten en 217 planten) een winnaar te selecteren. Italiaans raaigras ...

De Europese Unie importeert jaarlijks 39 miljoen ton soja, waarvan 20 miljoen ton uit Brazilië. Steeds vaker komt deze soja uit de Braziliaanse Cerrado, een ecosysteem van twee miljoen vierkante kilometer met een biodiversiteit die deze van het Amazonegebied evenaart. In Europa is h...

Noodkreten Het succes van de conferentie over agro-ecologie in het Europees Parlement bewijst toch dat we de noodkreten van (ex-)VN-rapporteurs voor voedsel Jean Ziegler en Olivier De Schutter niet kunnen negeren.Ook is er de noodkreet van Renaat Tijskens, in 1995 adviseur van het h...

“Nu is de tijd voor agroforestry in Europa”

De Europese Agroforestry Federatie (EURAF) organiseerde de eerste Europese wetenschappelijke conferentie over agroforestry in Brussel op 9 en 10 oktober 2012, met deelnemers uit 17 Europese landen en afgevaardigden uit de VS en Afrika. Bewijsmateriaal van de uitstekende productivitei...

Wij constateren dat in de brede publiekscampagnes (radio, tv, Facebook) de eiwittransitie niet aan bod komt: noch de vleesmatiging (wat trouwens ook bleek door de vraag van Els Robeyns in het Vlaams parlement), noch de problematische veevoerimport. Er is een duidelijk verschil tusse...

Dit betekent dat de omweg via het dier bijna dubbel zo efficiënt zou zijn in vergelijking met wanneer de veevoedergewassen rechtstreeks door de mens geconsumeerd zouden worden. De studie doet onverantwoord onrealistische aannames die de conclusies waardeloos maken. Ingaan tegen wat ...

Schuldig verzuim en verdoken product placement: de mediastilte over de sojastroom De Standaard van 25 mei 2012 vergelijkt Nederlands en Braziliaans rundvlees met toefu en tempé. Evenwichtige journalistiek? Niet toevallig De Standaard? De Standaard slaagt er de afgelopen jaren maar n...

De Schutter beschouwde de massale ggo-sojastroom vanuit Latijns-Amerika naar Europa als een "subsidie voor onze intensieve veehouderij". Hij pakte uit met enkele schokkende cijfers: Europa heeft zowat de oppervlakte van Duitsland nodig buiten zijn grondgebied om de veevoeders te tele...

Load More