Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom Niet?
Waarom Niet

Schrijft over:
De mens als deel in een geheel. Bewust zijn van evidenties die het eigenlijk niet zijn. Psychologie. Zingeving. Geschiedenis. Het organisch groeiproces van onze samenleving.

Bio

Ik wil gelukkig (of voldaan) sterven, maar vermits ik niet weet wanneer dat dat is, is dat een levenslange 'training'. Ik ben vader, dertiger,... studeerde klinische psychologie in Leuven, verzeilde dan als bankdirecteur in de financiële sector, volgde het financiële reilen en zeilen bij heel wat klanten. Liet de beleggings- en overdreven verzekeringsdruk van de top aan zich voorbij gaan. Koos voor concertorganisator en zag het culturele veld zichzelf beconcurreren en verpletteren door steeds meer vrije markt-principes. Nu nog steeds bezield met kleine podia... werkte aan een gemeente in de sociale dienst, waar de cultuur van de gouden kooi (mensen werken er niet enkel omwille van hun passie, maar ook omdat ze een goede status bij hebben, flexibele uren, goed pensioen,... blijven hangen, terwijl hun hart al langer weg is) veel werk doet vertragen. Bemiddelingen bij mensen leerde me steeds meer overstijgend denken. Een boerderij in Vollezele deed Waarom Niet? uit de grond stampen, maar daar heb ik en anderen persoonlijk heel wat leergeld betaald. Zoekend naar energie (mensen, geld, kennis, management,...) voor een nieuwe plek...

Werkgebied

Systeemtheoretische Psychologie, filosofie, politieke filosofie,... zoekend naar een holistisch kader om de mens als individu en als groepswezen te duiden. We leven volgens de wetten en regels die onze 'vader-'figuren, die ook als ons model staan,... voor ons uittekenen. Zelf model worden vraagt discipline, bewuste keuzes,... verantwoordelijkheid en achter keuzes blijven gaan. Zoeken naar het mooiste dat we de volgende generatie kunnen nalaten...

Waarom de overheid op dit moment fundamenteel verkeerde keuzes maakt!

Ik weet het: mijne tekst is veel te lang.... maar ja mijn vingers roffelen die woorden er zo uit .Het enige wat verandert zijn daden, mogelijkheden - woorden zijn maar het zaad van toekomst. Waarom de overheid (N-VA, Liberalen,…) voor mij op dit moment fundamenteel verkeerde keuz...

Na het cultuurdebat in AB, de trein en het uitzichtloze

Een zetel in de ruimte… en de chauffeur heeft zijn kotje opengelaten. Ook hier begint de sfeer zich al losjes uit te kleden om te gaan slapen. Ik mijmer nog wat over het cultuurdebat dat ik in de AB gevolgd had. Vijf mensen die de verantwoordelijkheid willen opnemen om het beleid v...

Kleine onafhankelijke podia versus Culturele Centra

Opnieuw gaat er een nieuwe Cultuurcentrum open. En toch… blijf ik me vragen stellen. Het gaat hem enkel over het feit, niet over de al dan niet goede werking, maar over het feit dat er ooit een beslissing genomen is om miljoenen te investeren in Culturele Centra tout court. Om het wi...

Tegen alles zijn!

't Is niet gemakkelijk. We leven in donkere tijden. De spanningen lijken op te lopen. Tegenstellingen stapelen zich op: rijk en arm, elite en onderbouw, hard en zacht, vertrouwen en wanhoop,... Nochtans zijn tegenstellingen van alle tijden. De waarheid ligt echter wellicht in het mid...