Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Vlaamse jeugdraad werkte samen met Unicef en de Franstalige jeugdraad aan een alternatief rapport dat in 2009 naar het VN-comité voor de Rechten van het Kind werd verzonden. Daarin vertellen de kinderen zelf hoe het staat met hun rechten. Onder meer op basis van dit rapport formul...

Voor jongeren legt deze strategie de klemtoon op het stimuleren van de internationale mobiliteit. Zo wil men de kwaliteit en de internationale aantrekkingskracht van het hoger onderwijs in Europa verbeteren door de mobiliteit van studenten en jonge arbeidskrachten over de landsgrenze...