Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  https://vimeo.com/449725763 In een diverser wordende samenleving, trachten mensen anderen in hokjes in te delen om de wereld behapbaar te maken. Zelfs ondanks de steeds verder gedreven individualisering blijft het hokjesdenken overeind. Spijtig genoeg gaat dat in Vlaanderen vaa...

Toponderwijs voor iedereen?

De Toekomstfabriek is een initiatief dat gedragen wordt door negen organisaties uit het middenveld: Victoria Deluxe, Samenlevingsopbouw Gent, Kunstencentrum Vooruit, Vrede vzw, Links Ecologisch Forum, ABVV Oost-Vlaanderen, Beweging.net/ACV Gent-Eeklo, Masereelfonds Gent en Vor...

De Eetbare Stad

De werkgroep 'Ecologische Alternatieven' van de Toekomstfabriek bracht een aantal initiatieven in beeld waar men voedsel produceert met een sociale en ecologische meerwaarde. Het...

Reclaim & Reframe: hoe de democratie herdenken?

  Vraag aan tien willekeurige Belgen of we in een democratie leven en de overgrote meerderheid zal bevestigend antwoorden. En toch zien we overal sporen van ongelijkheid en uitsluiting. Als we anno 2014 voor meer democratie pleiten, wat bedoelen we dan? De werkgroep democratie van...

De videoreportages van Victoria Deluxe zijn een stil verzet tegen de reguliere media die er maar niet in slaagt om de werkende klasse die staakt op een serene en authentieke manier aan het woord te laten. De reportages kaderen binnen de burgerbeweging Hart Boven Hard die streeft ...

Unheard Voices: De torens van het Rabot

Voor het project ‘Unheard Voices’ trok Victoria Deluxe eind juni 2012 een week lang door de diverse wijken van de stad Gent op zoek naar de stem en de visie van mensen die te weinig aan het woord komen. Op 14 oktober 2012 staan er immers nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gepland.Ze sp...

Load More