Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beleidscultuur
de Verenigde Verenigingen

Schrijft over:
Dit samenwerkingsverband werkt aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen met raad en daad te ondersteunen, het beleid te beïnvloeden en verenigingen bij het grote publiek en doelgroepen te promoten. Van netwerkcampagnes en gezamenlijke actie tot visievorming en afstemming.

Bio

Een open netwerk opgezet voor en door middenveldorganisaties die willen leren van elkaar en uitwisseling en samenwerking belangrijk vinden. 'de Verenigde Verenigingen' is de spreekbuis van het middenveld en bestaat ondermeer uit: 11.11.11, Vlaams ABVV, ACLVB, ACV, ACW, BBL, Forum Etnisch-Culturele Minderheden, Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV), Forum voor Amateurkunsten, Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit (LCM), Socialistische Mutualiteit (NVSM), Vlaamse Jeugdraad, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaamse Sportfederatie en honderden andere organisaties.

Werkgebied

Het middenveld werkt aan drie maatschappelijke taken. Het verenigt mensen, biedt emancipatiekansen en draagt bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Daarbij geeft het middenveld mensen een geïnformeerde stem waarmee ze kunnen wegen op het beleid van overheden en andere maatschappelijke actoren. Tenslotte zorgt het middenveld voor een effectieve invloed van die burger op het beleid. Het wil dat beleid inspireren, doeltreffend en efficiënt maken.

Asielzoekers worden in België op twee manieren opgevangen. In groep in gemeenschappelijke, grote centra of individueel in kleinschalige voorzieningen: kamers, huizen of appartementen. Beide opvangmogelijkheden vullen elkaar aan. Zowel middenveldorganisaties als lokale en nationale ov...

“Innoveren rond sociale uitdagingen. Dat is van alle tijden”

'de Verenigde Verenigingen' ging terug in de tijd en interviewde de betrokkenen van het eerste uur bij tien historische voorbeelden van sociale innovaties. Het resultaat werd het e-book ‘innoveren rond sociale uitdagingen. Dat is van alle tijden.  "Via Ecobouwers zetten we de bouwhe...

Vanuit een grotendeels juiste, al langer gekende analyse wordt een fundamenteel verkeerde oplossing voorgesteld die vervolgens zo vaak herhaald wordt dat minister Bourgeois die nu zelf lijkt te volgen. Als maatschappelijk betrokken middenveld volgen we dit niet. Niet alleen is de opl...

Voor besluitvorming die langer meegaat dan één coalitie, moet volgens Vlaams parlementslid en fractievoorzitter Sas Van Rouveroij (Open VLD) een bestuursmeerderheid draagvlak opbouwen bij oppositie, middenveld en burgers. Doet ze dat niet, dan maakt politiek zichzelf irrelevant. “Een...

Voor een door de wol geverfde kabinetschef die ook haar strepen verdiende in de administratie, spreekt het primaat van de politiek vanzelf. Goed bestuur betekent keuzes maken en knopen doorhakken. Maar “de versplintering van het middenveld maakt het niet eenvoudig om inspraak te orga...

Als organisatie die opkomt voor de rechten van etnisch-culturele minderheden, stuit het Minderhedenforum geregeld op de grenzen van beleidsparticipatie. Volgens directeur Naima Charkaoui is politieke besluitvorming op zich wel democratisch, maar tonen de politici vaak gebrek aan leid...

Er is verbetering, maar er is ook nog veel werk aan de winkel: in een notendop de conclusie van Peter Van Humbeeck. Zelfgenoegzaamheid over de vooruitgang van de afgelopen tien jaar is uit den boze. “Om de nieuwe maatschappelijk-economische problemen écht aan te pakken, moeten we fun...

Inspraak wordt door de politiek maar schoorvoetend omhelsd. "Jammer en onterecht", vinden Dirk Verbist en Liesbeth De Winter van de Federatie sociaal-cultureel werk (FOV), "want wanneer participatie structureel en vooral op tijd georganiseerd wordt, wint iedereen erbij. Participatie ...

?Onder auspiciën van het 'Steunpunt bestuurlijke organisatie Vlaanderen' buigt Jan Van Damme zich, aan de KULeuven, over de rol van procesregels en procesmanagement bij Vlaamse inspraakprocessen. Bestuurders nieuwe normen van bovenaf opleggen, blijkt geen wondermiddel voor een betere...

Rücksichtlos meer mogelijkheden tot inspraak inbouwen, is ook voor Dirk Van Melkebeke geen wondermiddel voor een beter beleid. “We moeten inspraak vooral structureren, zodat niet enkel de hardste roepers gehoord worden.” Wat is beleidscultuur voor u? “Ten eerste: een bepaalde manie...

Load More