Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het eeuwige gekrakeel over de pensioenhervorming

Een maatschappij bestaat uit een netwerk van in elkaar grijpende levens met verschillende invalshoeken en regels. België is niet één van de meest ongelijke landen ter wereld, maar het kan een stuk beter. Mensen die buiten de lijntjes kleuren, zijn beter af dan diegene die de staat gehoorzaam zijn...

To separate or not to separate

De Vlaams-nationalisten trekken al decennialang de politieke agenda naar zich toe. Zij schermen met termen als ‘onze waarden’ en ‘onze identiteit’ en ze lijden sterk onder de onderdrukking door een grotere macht, en of dat dan de nationale staat is of Europa dat maakt eigenlijk niet uit, als ze z...

Konijnenweide met razor barbed wire

Zaterdagochtend op het werk. Voor het raam staat een boom met een plantsoentje, omzoomd met treinbilzen. Daarin wat struikgewas en plantjes. Een konijntje van een vuist groot, een week of vijf schat ik, knabbelde aan een wit dor takje of strootje, ik kon niet goed uitmaken wat het was. De lipjes ...

De onderschatting van Bart De Wever

De titel is naar analogie van het artikel door Willem Melching: De onderschatting van Adolf Hitler. Dit artikel verscheen in Historisch Nieuwsblad, een uitgave van Veen Media. De originele tekst gaat over de machtsoverdracht van de traditionele macht van von Hindenburg naar de toekomstgerichte vi...

In "de Zondag" van 16 augustus 2015 staat een volle pagina ter verdediging van goede landbouwprijzen voor de boeren. Wist je dat er minder dan 20% van de winkelprijs naar de boer gaat? Dat de prijzen te laag zijn, daar sta ik volledig achter. Een directe koppeling tussen wat boeren ...

Europa is de bewaker van wat goed is voor ons. Zelf moeten we niet meer nadenken. Ooit al eens afgevraagd waarom we geen melk rechtstreeks van de koe mogen drinken? In vroegere tijden werd gedacht dat er ziektes als tuberculose overgedragen konden worden via de melk. Enkele generat...

Verdeel en heers De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. Hierdoor zal er nooit een vriendschap ontstaan tussen hen beiden en kan de derde, die de tactiek gebruikt, niet verwachten dat de eerste twee samen tegen de derde optreden. (w...

Vorige week hebben Nederland en Denemarken de vriendschapsbanden nog eens aangehaald. Opmerkelijk hierbij was dat de Denen er ronduit voor uitkomen dat ze gelukkig zijn. Eén van de redenen hiervoor was dat de mensen op straat verklaren dat ze vertrouwen hebben in hun regering. Ze ond...

Ons brein is beperkt in gebruik en kunde. Intuïtie en gevoel vullen dit gebrek aan. Onbewust maken we sprongetjes in onze beslissingen die de besluitvorming in complexe zaken vooruit helpen. Helaas zal dit niet altijd de beste keuze zijn, maar kiezen we één van de mogelijkheden waar ...

We zitten in een machtstrijd waar de top aan zelfbediening doet. Maar is dat wel rechtvaardig? Wat is gangbaar? Wat is aanvaardbaar? Wat wordt ervaren als 'genoeg'? Je hebt twee soorten veelverdieners: de top van de bedrijfswereld, de banken et cetera, en de top van de sportwereld. ...

Load More