Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Striemende getuigenissen van gezondheidswerkers uit Polen, Griekenland, Spanje, …

Vandaag met 250 Europese gezondheidswerkers actie gevoerd in de Europese wijk van Brussel. Ze kwamen uit 12 verschillende landen en manifesteerden tegen de dramatische evolutie van de gezondheidszorg in diverse Europese landen. Ze hekelden de privatisering en commercialisering in de ...

Ze zijn met velen, de Didier Bellensen in de ziekenhuizen

Terwijl verschillende ziekenhuizen afdankingen aankondigen verdient een nefroloog (nierspecialist) in een Vlaams ziekenhuis gemiddeld (na afdracht aan het ziekenhuis) 636.284 euro bruto per jaar. Een klinisch bioloog (labo)verdient 461.478 euro. Alle andere soorten artsen specialiste...

Tine Van Rompuy organiseert miljonairs-fietsroute in Vlaams Brabant

Tesamen met de Miljonairstaksfanclub www.miljonairstaks.be organiseer ik op zaterdag 25 juni om 13u30 een fietstocht langsheen de miljonairs in Vlaams-Brabant van Haacht-Wespelaar en Keerbergen. Ook het ACV regio Leuven doet mee.In Haacht-Wespelaar fietsen we langsheen de Bierroute. ...

Welvaartskloof in een duale samenleving

Hierna vindt je de uiteenzetting die ik vorige maand hield in het Cultureel Centrum van Hasselt.  Men vroeg me te spreken over de welvaartskloof.  Spreken over welvaartskloof is mijn ding. Wat mij fundamenteel drijft in mijn engagementen is opkomen tegen onrechtvaardigheid en dus teg...

Nota Vande Lanotte voorziet de splitsing van het RIZIV

België barst. De nota Vande Lanotte werd door de CD@V en de NV-A te mager bevonden. NV-A stelt voor het ganse arbeidsmarktbeleid te regionaliseren. Luc Cortebeeck heeft vandaag verontwaardigd hiertegen gereageerd. Dat is nog min nog meer de totale splitsing van de RVA, de Rijksdienst...

Vlaamse regering doet alles om u te bedriegen

290 dagen geleden hebben de nonprofit vakbonden hun eisenbundel neergelegd. De Vlaamse regering weigert met hen te praten. Erger nog, ze beslist tot forse besparingen. “Nog nooit gezien.”, zeggen vakbondssecretarissen. Op vrijdag 19 november betogen zij met duizenden in Bruss...

Een bezoek aan de stakerspost bij Brink’s

Zondagnamiddag 7 november aan de stakerspost bij de firma Brink’s in Machelen. De geldtransporteurs zijn al 10 dagen in staking omdat de werkgever alle werknemers het bediendestatuut wil afpakken. 'Geldwolven' noemen ze hun bazen. Of nog erger: 'Bastaards' staat er op een bord ...

Vlaams N-VA-minister Muyters bespaart steeds driester.  Nu zijn welzijn en cultuur in het vizier

Sinds Bart De Wever op 13 juni iedereen naar de kroon stak laat de NVA in Vlaanderen haar ware gelaat zien.   De besparingsdrift van Vlaams N-VA-minister van Begroting Muyters is een voorbode wat we straks te verwachten hebben van een federale N-VA-regering.  Vier recente bespari...