Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Toegang alleen is onvoldoende, want ondanks formele gelijkheid blijven onderdrukkende patronen bestaan. Feministische kritiek en vakbondsacties richten zich op de eis voor gelijk loon voor gelijk werk, quotadiscussies en het hardnekkige glazen plafond. De facto lijkt het hele debat r...