Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pseudo-intellectueel tijdverdrijf

Alle ideologiën gaan uit van het basisprincipe dat op relatief korte termijn een rechtvaardige samenleving een realistisch verwezenlijkbaar goed is. Het kan ook niet anders omdat indien men van het tegendeel uitgaat dit zou impliceren dat elke ideologie niet meer dan een oppervlakkig pseudo-intel...

Eenheid en polarisatie

Als reactie op de toenemende maatschappelijke polarisatie hoort men regelmatig de roept tot sociale eenheid, het wordt vooropgesteld als vanzelfsprekendheid en getuige van goedbedoeldheid maar in werkelijkheid is het een manifestatie van feitelijke intellectuele intolerantie en versterkt enkel de...

De ideale onvolmaaktheid en de subjectiviteit van de ratio

De ideale onvolmaaktheid: Van zodra een gedachte als ideaal beschouwd wordt verdwijnt de kritische afweging en verandert ze in een dogma. Een ideaal is immers vanwege haar volmaakt karakter niet vatbaar voor een wijziging in positieve zin, dus niet vatbaar voor enige verbetering, en is iedere mo...

Het gevaar van distantiëring

  De nieuwsprogramma’s staan bol van verslaggeving rond I.S. en met name niet louter over die organisatie op zich maar over de houding van moslims hier ten aanzien ervan. Sommige van die laatsten distantiëren zich via sociale en andere media van I.S., dit met ontegensprekelijk met de beste bedoe...