Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ringland

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal doen in een nota aan de Vlaamse regering zeven voorstellen voor een update van het Toekomstverbond. De Antwerpse burgerbewegingen overhandigden ze deze week aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Ze reageren tevreden op het initiatief dat de minis...

Herbevestiging Toekomstverbond Het Toekomstverbond, afgesloten in de Antwerpse regio in het kader van de Oosterweelverbinding, blijft het speerpunt op Vlaams niveau. Het Vlaams regeerakkoord bevestigt de volledige uitvoering van de Oosterweelverbinding, het Haventracé (waar ook de A102 toe behoo...

Geachte burgemeester en schepenen,Geachte gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie, Samen werk maken van de volledige overkapping van de Antwerpse Ring en van een modal shift naar duurzamer verkeer, als hefbomen voor de uitbouw van een leefbare, gezonde stad in een bereikbare regio: dat z...

Een kilometerslange stoet werd gevormd door zo'n 1.500 fietsers. Een andere stoet vertrok vanuit Hemiksem en Linkeroever met de waterbus. Voorts kwamen mensen met skateboards, de tram, bus of trein. Ook voor mensen met rolstoelen was een stoet georganiseerd. Met hun deelname eisten ze hun plaats ...

Volgende regeringen zijn gebonden aan dit investeringspakket. Bij die 18 strategische projecten horen drie grote overkappingsprojecten (Luchtbal/Merksem, Sportpaleis, Jan de Voslei) die samen 660 miljoen kosten, of meer dan de helft van het totale budget. De burgerbewegingen hebben altijd beplei...

“Onze overheden blijven halsstarrig weigeren het probleem van luchtvervuiling ernstig te nemen. Vorige week bleek nog uit onderzoek van Greenpeace dat vele scholen in ons land met ongezonde lucht kampen (1). De reactie vanuit de Vlaamse regering beperkte zich helaas tot lokaal te nemen maatregele...

Wanneer een realistisch Plan B in het Oosterweeldossier?

Enkele jaren geleden kreeg Vlaanderen nul op het rekest bij de vraag aan Europa of de Oosterweelverbinding van de NV BAM buiten de Vlaamse begroting mocht worden gehouden. De uitleg die de Vlaamse regering toen aan Europa gaf was: de NV BAM is autonoom en dus kan ook een project van ...

Oosterweel en Ringland gaan echt waar niet samen

Wij zeggen al vele jaren van niet, wijzend op o.a. de Europese Tunnelrichtlijn van 2004. Vorige week woensdag verspreidden politici uit meerderheidspartijen plots een onderzoek dat het tegendeel moet aantonen. Het gaat om een officieuze nota (8 blz.) van januari 2014 die de ‘epi...

Betweterbestuur

Dat soort van bestuur leidt niet alleen tot beslissingen van het verleden in plaats van toekomstgerichte oplossingen maar ook tot de volgende paradox: veel mensen voelen aan dat iets niet deugt aan ...

Vlaamse regering werkt volgende regering in nesten met voorlopige goedkeuring GRUP Oosterweel

Kennislacunes in een MER-rapport moeten worden ingevuld door de opmakers van het MER-rapport en moeten worden goedgekeurd door de dienst-MER, het is niet aan een minister om buiten de MER-procedure om en met het oog op een vlugge regeringsbeslissing een short-cut hiervoor te zoek...

Load More