Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie op het opiniestuk van Lieven De Cauter over ggo’s

Beste Lieven De Cauter, Even mezelf voorstellen: ik ben doctor in de wetenschappen (fysica aan de KULeuven) en doctor in de moraalfilosofie (met Johan Braeckman als promotor), ik ben actief in de milieubeweging en een paar maanden geleden was er enige media-aandacht omwille van m...

Naar een fiscaal evenwicht met een basisinkomen

Eén van de belangrijkste politiek-economische maatregelen die men kan nemen, is het invoeren van een universeel, onvoorwaardelijk basisinkomen. Maar hoe kunnen we dat basisinkomen financieren? Hoe hoog moet het zijn? En welke andere overheidsuitgaven moeten met welke belastingen gefi...

De belangrijkste drie win-win-win maatregelen

Wat zijn de allerbelangrijkste maatregelen die we kunnen nemen om de wereld te verbeteren? Zijn er maatregelen die niet enkel een grote positieve impact hebben, maar vooral veel winnaars hebben? Hieronder staan alvast drie maatregelen die uniek zijn in de zin dat ze op vele vlakk...

Born Free and Equal? Samenvatting doctoraat moraalfilosofie

In hoeverre is een ethiek van gelijkwaardigheid tussen mensen en dieren consistent (in overeenstemming met onze morele intuïties en ethische principes)? En wat zijn de praktische gevolgen van een ethiek van gelijkwaardigheid?  Dat zijn de vragen die onderzocht werden in het doctora...

Duiding bij de schokkende beelden van de varkenshouderij

Opiniestuk naar aanleiding van de Bite Back undercoverbeelden Iedereen heeft ze ondertussen gezien, de schokkende undercoverbeelden van negen Vlaamse varkenshouderijen. Meteen nadat dierenrechtenorganisatie Bite Back deze beelden vrijgaf, kwam er een wel erg vreemde reactie van de v...

De vijf morele vingers

Vijf ethische basisprincipes vormen de basis van een alomvattende, consistente ethische theorie. Deze vijf basisprincipes kunnen we voorstellen als vijf vingers die ons toelaten elk moreel probleem vast te grijpen. De ethische basisprincipes kunnen we laten samenspelen zoals in een h...

Zet de bevolkingsfactor terug op de politieke agenda

Eind dit jaar zal de wereldbevolking de kaap van 7 miljard mensen bereiken, evenveel mensen als het aantal seconden sinds de Franse Revolutie tot nu. Op deze Wereldbevolkingsdag (11 juli) komen er meer dan 200.000 mensen op aarde bij. Dat is een stad zoals Gent. Het is allesbehalve ...

8 principes van ecologische rechtvaardigheid

Ik tracht telkens mijn ethiek te verfijnen en bondiger uit te leggen. Hier opnieuw een poging tot superkorte samenvatting van de belangrijkste ethische principes, en enkele gevolgen daarvan. 1) Een rechtvaardige verdeling van levenskwaliteit: maximaliseer de levenskwaliteiten (w...

De toekomst van de oceanen

De oceanen herbergen 80% van het leven op aarde. Hoe ziet de toekomst van dat leven in de oceanen eruit? In wat volgt zullen we de belangrijkste trends samenvatten. Het wordt duidelijk dat door de mens de oceanen grondig aan het veranderen zijn. Het gevaar is niet te ondersch...

Universeel medeleven, respect en liefde

Als openingspost van deze blog wil ik een samenvatting geven van misschien wel de essentie van mijn ethiek, samengevat in drie principes.   1) Universeel medeleven Universeel medeleven (empathie) wil zeggen dat we in ons handelen (de keuzes die we maken) ons moeten inleven i...