Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het IPCC is een organisatie van de VN bestaande uit onderzoekers en klimaatexperts die de gevolgen van de opwarming van de aarde in kaart brengt. Met de resultaten van het onderzoek poogt het IPCC de wereldgemeenschap concrete maatregelen op beleidsvlak voor te houden om het onafwend...

Tussen enkele wapperende vlaggen, stond er op betogersborden te lezen: “Weg met de VS, weg met Rusland, weg met Assad.” De betogers zijn de bemoeienissen van buitenaf in Syrië dus beu, zeker nu er een gewelddadige tussenkomst van het Westen dreigt. 'Nee' tegen geweld “Militaire act...

De Amerikaanse overheid pompt nu jaarlijks 150 miljard dollar (112 miljard euro) in hoger onderwijs en de deelstaten dragen 70 miljard dollar (52 miljard euro) bij. Dit gigantische totaalbedrag wordt verdeeld op basis van het aantal ingeschreven studenten van een hogeschool of univer...

Beter wat meer dan te weinig? De grootte van een demonstratieve betoging bepaalt immers haar succes. Uit een academisch onderzoek van Peter van Aelst en Stefaan Walgrave uit 1999 blijkt dat een grote opkomst garant staat voor meer persaandacht en op die manier automatisch meer druk ...

Hoe een organisatie zijn eigen doel totaal mist “Het kloosterpand dat het Centrum Algemeen Welzijnswerk Visserij (CAW) in erfgoedpacht kreeg van de Congregatie Zusters van de Heilige Kindsheid, werd gekraakt door Roma die geen ander alternatief meer zagen.” vertelt Universiteit Gent...

De Britse autoriteiten plegen met hun actie tegen de Guardian een aanslag op de toekomst van de onderzoeksjournalistiek. Die aanval begon een maand geleden toen Glenn Greenwald, de journalist die Snowdens informatie over de geheime inlichtingendienst NSA publiceerde, te horen kreeg d...

De vrouw heeft drie kinderen en kreeg een leefloon van 1.000 euro per maand. De werkloosheidsuitkering van haar man werd al eerder stopgezet. Het leefloon van de vrouw moet nu herbekeken worden, niet omdat haar man in Syrië strijdt, maar omdat hij financieel niet meer bijdraagt aan h...

Fracking? Fracking is een technisch proces om olie of gas uit rotslagen te winnen. Een mengeling van water, zand en chemische stoffen wordt onder hoge druk in de grond geïnjecteerd wat scheurtjes in de grondlaag achterlaat. Het gas ontsnapt zo uit de rotslagen, wordt deels in de vlo...