Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Samen anders en anders samen
sscatolini

Schrijft over:
Onderwijs, religiestudies, islam en Engels

Bio

Lector en onderzoeker Sergio is in Argentinië geboren, woonachtig te Leuven sedert 1996. Hij doceert 'Islam' (lerarenopleiding) en 'Onderwijs, samenleving en interculturele dialoog' (IEC) aan GROEP T - Leuven Education College.

Werkgebied

+ Reflecteren in de onderwijspraktijk als docent aan een hogeschool. + Suggesties maken voor maatschappelijke discussie vanuit een interlevensbeschouwelijke hoek. + Meedenken vanuit een kritisch en geëngageerd islamitisch perspectief ========= PhD Godgeleerdheid (K.U.Leuven) MA Onderwijsstudies (K.U.Leuven) MA Advanced Linguistics (V.U.B.) MA Oosterse talen: Arabisch en Arabische en moslimwereld (U.C.Louvain) Postgraduaat Islamitische cultuur, beschaving en religie (UNED) Aggregaat godsdienst (K.U.Leuven) Certificaat Leerkracht Engels voor Anderstaligen (Cambridge)

Religieuze Tradities als wortels en vleugels

Er zijn zowel religieuze 'Tradities' als religieuze 'tradities'. Met de eerste term bedoel ik kernovertuigingen en gemeenschappen die wegens hun ‘existentiële meerwaarde’ door de geschiedenis heen blijven bestaan, bijvoorbeeld het hindoeïsme, het jodendom, het christendom of de islam...

De ideologie van de onbegrensde economie

Ooit maakte de economie deel uit van het leven van een gemeenschap. Mensen werkten om te leven. Nu leven we voor de economie. Het is niet de groei van de mens die centraal staat, maar die van de economie. Geleidelijk aan hebben we de idee aanvaard dat de economie de maatstaf is om d...

Scholen als insluitende en bevestigende leergemeenschappen

Het hoofddoekenverbod op school stelt onze visie op de gemeenschapsschool in vraag. Welke criteria gebruiken we om onze schoolreglementen te bepalen? Wanneer men over het hoofddoekenverbod in het GO! begint te praten, gaan de gesprekken vaak vastzitten in een reeks bijkomende ...