Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Laat de Gazavloot vertrekken

Vrijdag verklaarde de Griekse minister van Civiele Bescherming dat de Griekse kustwacht de opdracht had gekregen om “alle nodige maatregelen te nemen” om het vertrek van de “Freedom Flotilla” te verhinderen, die probeert Griekenland te verlaten om met humanitaire hulp naar Gaza te va...

De Freedom Flotilla 2 kampt met enorme tegenstand

De Freedom Flotilla 2 – Tien boten met een duizendtal passagiers uit 22 landen vertrokken vorige  week uit verschillende havens richting Griekenland.  Van daaruit zou deze internationale vloot naar Gaza zeilen om de aanhoudende schendingen van de Palestijnse politieke en mensenrechte...

BRUSSEL - Voor de Griekse ambassade in Brussel betoogden zaterdag enkele tientallen activisten. Ze protesteerden tegen het belemmeren door de Griekse autoriteiten van het uitvaren van de Freedom Flotilla, de boten die hulpgoederen naar Gaza zouden brengen. Onder druk van Israël heef...