Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Artiesten en misbruik?

Net zoals vele kunstenaars met aandacht het artikel 'Artiestenstatuut wordt misbruikt' gelezen in de pers. (8 oktober 2011). Sta me toe toch een en ander te verduidelijken. Ja, het zal wel kloppen dat er veel meer Belgen gekend zijn met een artistieke activiteit in de werkloosheid. ...

Kroniek van een déjà-vu, Hoorzitting Commissie Cultuur in het Vlaams Parlement

Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 16 december 2010 Dames en Heren, personeelsleden van de betrokken instellingen, Mevrouw de Minister, parlementairen, intendanten, zakelijke en artistieke leiders, danku voor de gelegenheid het woord tot u te mogen richten. En danku ...

Balopera, Open brief aan de intendanten van de Vlaamse culturele instellingen

Open brief aan de intendanten van de Vlaamse culturele instellingen Filharmonie, Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor, Ballet, Vlaamse Opera Geachte Dames en Heren, Ten eerste feliciteer ik u omdat u samen met uw collega's en vakbonden op de parlementaire Hoorzitting van 16 decemb...