Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ethische bedenkingen bij DNA-afname pasgeborenen

Wat doen we met informed consent en de erkenning van burgers als autonome wezens? De grotere waarschijnlijkheid om een match te vinden tussen DNA gevonden op een plaats delict en de DNA-profielen in de databank, vormt het hoofdargument van voorstanders van een uitgebreide DNA-databa...

Kersen plukken met minister Smet

Vlaams Minister-president Kris Peeters verklaarde de hervorming van het secundair onderwijs publiekelijk quasi failliet. Terwijl Minister Smet zich sterk maakt dat ‘al deze commotie de illusie wekt dat we niet meer aan het samenwerken zijn', komt hij ter verdediging van zijn beleid a...

Pascal Smet en “het fundamenteel probleem”

Ongeveer één derde van de schoolgaande Vlaamse jeugd dubbelde minstens een jaar tijdens zijn of haar schoolcarrière. Dat zijn een kleine 950 harmonicabussen van De Lijn. Verontrustend zegt u, mijnheer de minister? Dat denk ik ook. Terecht geeft u aan dat Vlaanderen een fundamenteel p...

Theo is niet kwaad.

Theo is niet kwaad. Alle politici zijn bang. Behalve die van N-VA. Politieke partijen hebben geen verhaal meer. Behalve N-VA. Maar wat is dat verhaal dan wel van N-VA en is dat geheel gespeend van angst? Ik denk het niet. De zoekopdracht ‘angst AND n-va’ levert bij Google ongeveer 5...

Debat over taalproef voor kleuters is noodzakelijk

Vorig jaar werd in het Vlaams Parlement een debat aangekondigd over de taalproef voor kleuters. De taalproef is een onderdeel van de toelatingsvoorwaarde tot het lager onderwijs, die vanaf het schooljaar 2010-2011 in voege is. Uit verkennend onderzoek bleek dat het debat daarover ona...

Toen ik de zaal verliet na het zien van Tony Kayes Detachment voelde ik de aandrang om aan te bellen bij een willekeurig huis en te zeggen aan degene die de deur zou openen: "Huil. Huil, want de wereld vraagt erom." Dit tranendal, zoals mijn favoriete filosoof deze plaats beschrijft,...

Over leerplicht en leerrecht

In de krant De Tijd verscheen vandaag (31/05/2012) een opiniebijdrage in dewelke Open VLD, bij monde van Bart Somers, Marleen Vanderpoorten en Jean-Luc Vanraes, pleit voor een verlaging van de leerplicht tot drie jaar. De Vlaams liberalen argumenteren terecht dat de verlaging van de ...

De Griekse Gouden Dageraad. Bloedoffer in het licht van de toekomstzon

In de schaduw van de titanenstrijd tussen Sarkozy en Hollande, werden op zondag 6 mei ook in Griekenland verkiezingen gehouden. Meer dan dertig politieke partijen namen er deel aan de parlementsverkiezingen. Een splinterbom van onvrede strooide haar scherpe fragmenten uit over het Gr...

Wachten op de dood. De dragers van de lichamen die vermoedelijk het aangrijpingspunt waren van de dood van 2998 onschuldige slachtoffers op 9/11, voelen de ijzeren vuist van weerwraak steeds strakker om zich heen sluiten. Het leven van Khalid Sheikh Mohammed, Walid Muhammad Salih Mub...

Europa ontleent haar naam volgens Herodotos aan de dochter van koning Agenor van Fenicië die door Griekse mannen uit liefde ontvoerd werd. Tzvetan Todorov beschrijft waarom Europeanen haar terecht tot hun symbool maakten: “[Z]e is van vreemde herkomst, een ontwortelde, een onvrijwill...

Load More