Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zonder alternatief voor Koning Auto is Brugs parkeerplan maat voor niets

Op 30 januari 2017 keurde de Brugse gemeenteraad het parkeerplan van het stadsbestuur goed. Dat plan gaat in vanaf 16 februari en moet een einde maken aan de parkeerproblemen in Brugge. De stad wil die aanpakken met een rits maatregelen zoals bewonerszones, uitzonderingen op die zones, werknemers...

Doet Jan Jambon ook iets aan de fundamentalisten in zijn eigen woning?

De Antwerpse bisschop Johan Bonny pleitte in december 2014 voor een kerkelijke erkenning van het homohuwelijk. Een opening naar de holebigemeenschap die quasi unaniem op bijval kon rekenen. Alleen de KVHV-afdelingen (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) van Antwerpen en van Gent l...