Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenlevingsopbouw

Werkgebied

Wij ontwikkelen programma’s inzake vorming, training en opleiding. Nieuwe visies en werkinstrumenten worden uitgewerkt op basis van praktijkonderzoek en methodiekontwikkeling. De themawerking is o.a. gericht op de terreinen wonen en onderwijs. De organisatie biedt informatie en documentatie aan via een bibliotheek, publicaties, een website, een digitale nieuwsbrief en het tijdschrift TerZake.

Vlaamse jongeren die naar Syrië vertrekken. De aanslagen in Parijs. "Leerkrachten, straathoekwerkers en sociaal assistenten: ze moeten allemaal meer gaan letten op radicaliserende jongeren", aldus ministers Homans en Crevits. Hoe moeten professionals die werken met jongeren zich opst...

De reacties lieten niet op zich wachten. In kranten en op TV pleitten allerlei commentatoren voor verregaande hervormingen, maar het viel op dat er weinig concrete maatregelen naar voren geschoven werden. Wij bieden wel een alternatief. Door ook zwarte scholen om te vormen tot Brede...

Witte scholen, zwarte scholen … brede scholen.

Is het beleid van gelijke onderwijskansen (GOK) mislukt? Vorige week bond Mieke Van Hecke de kat de bel aan. Het hoofd van het katholiek onderwijs stelde terecht vast dat tijdens negen jaar gelijke kansenbeleid witte scholen alleen maar witter werden en zwarte scholen alleen maar zwa...

Verstikken regels de gelijke kansen in het onderwijs?

Nieuw dit jaar is dat het schoolreglement ook een engagementsverklaring bevat. Naast afspraken over het spijbelbeleid staan in dat document je plichten beschreven, bijvoorbeeld over hoe vaak je op de oudercontacten verwacht wordt. De engagementsverklaring wringt de relatie tussen sch...

Gelijke onderwijskansen zijn een zaak van iedereen

Uit een recent onderzoek van de Plantijn Hogeschool blijkt dat drie basisscholen op tien met een burn-out kampen. Scholen in Vlaanderen worden steeds meer met een divers leerlingenpubliek geconfronteerd. Vaak gaat het om maatschappelijk kwetsbare leerlingen, die met meerdere probleme...