Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Onderzoek en interviews verlopen onder een goed gesternte. Zo ook het interview met Christiane, woordvoerster van de bewoners voor de renovatie blok per blok. De filmmakers leren ondermeer dat het hier om een zeldzame tuinwijk gaat die op de erfgoedlijst staat. Ze is een voorbeeld van d...

Raf Verbeke

Blog van Raf Verbeke over arbeid, democratie, politiek, Europa.

Gezellig is het niet in de Vlaamse regering. Electorale koorts verziekt de verhouding onder de regeringspartijen. De paars-groen open debatcultuur is goed en wel terug. De 11 juli toespraak van Minister-President Peeters verraadt evenwel een nieuw debat binnen de regering over de eu...

nationale feestdag en eurotop (21/7/2011)

Nationale feestdag en eurotop, debat nodig over stille 'Europese staatshervorming': In dit land wordt al opgelucht geademd wanneer  partijvoorzitters aan tafel gaan zitten na 405 dagen « apartjes ». Daarvoor is een uitzonderlijke toespraak van het staatshoofd en een uitzonderlijke t...

Brief aan Leterme: over wijziging EU-Verdrag op maat van de bankiers

Vandaag vindt in Brussel een historische Etop plaats die belangrijk zal zijn voor de toekomst van de euro. Onderstaande brief wordt straks afgegeven aan het Belgisch voorzitterschap:  Geachte Heren, Wij vernemen de intentie van de Europese Raad om morgen 17 december 2010 in te gaa...

Separatisme of … volksraadpleging!

1.  België gaat niet splitsen. Zoals de splitsing van Tsjecho-Slovakije, Joegoslavië en de USSR, is de splitsing van dit land een seireuze internationale zaak. Niet verbonden met de val van de muur zoals bij de drie genoemde splitsingen, maar verbonden met de neoliberale contra-refor...