Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Links geweld (6): Hegels visie op de Terreur als existentieel probleem

Kant introduceerde het concept Fortschritt in het intellectuele lexicon van de late Verlichting, volgens Koselleck. In het vorige deel bespraken we kort Kants opvattingen over revolutie, geschiedenis en geweld. We wezen op de rol van de natuur in Kant om de mensheid te leiden tot een moreel beste...

Links geweld (5): Kants blik op de Franse Revolutie, geschiedenis en geweld

In het vorige deel bespraken we de repliek van Brits conservatief Edmund Burke op de Franse Revolutie van 1789. We zagen hoe ‘de geschiedenis’, in de zin van een singuliere seculiere chronologische verhaling van wat geschiedt, optrad als oordelende actor in Burkes pleidooi tegen de Franse Revolut...

Links geweld (4): Edmund Burkes conservatieve respons op de Franse Revolutie

In dit deel en de volgende delen gaan we in op de respons op de Franse Revolutie en de linkse Terreur van drie denkers: Edmund Burke, Immanuel Kant, en Georg Wilhelm Friedrich Hegel. We vangen aan met Burke. Iers politicus en denker Edmund Burke richtte zich in zijn 1790 Reflecties op de Franse ...

Links geweld (3)

Hoe kleiner de materie aan ervaring, hoe groter de verwachtingen die eraan worden gekoppeld, luidt één van Kosellecks stellingen. In het vorige deel zijn we dieper ingegaan op de Terreur tijdens de Franse Revolutie. We zagen hoe Robespierre geweld legitimeerde aan de hand van de idealen in de Ver...

Links geweld (2)

In het eerste deel van deze reeks over ‘links geweld’ werd een kort relaas van de Franse Revolutie van 1789 aangeboden, zonder veel omkadering of diepere analyse. De Franse Revolutie krijgt zoveel aandacht als ze in deze reeks zal krijgen omdat we haar opvatten als stichtende mythe van het modern...

Links geweld (1bis)

Wat volgt is een meditatie over links geweld vanuit de optiek van de politiek van tijd. De bijdrage beweert niet uitputtend te zijn, noch als geschiedkundig narratief, noch als theoretische oefening. Ik heb geen doctrinaire lijn of vooraf bepaalde positie die ik wil bewijzen. Anders gezegd, wat v...

Extinction Rebellion is (nog) geen gevaar voor de gevestigde orde

De Extinction Rebellion-tak van België organiseert zaterdag 6 november een illegale bezetting van de Wetstraat. Verguisd in verschillende nieuwsmedia als een randfenomeen geleid door apocalyptische wanna-be profeten uit Groot-Brittannië, heeft XR in andere kringen enig krediet opgebouwd omwille v...

#BackToTheClimate, 10/10: een nabeschouwing

10 oktober 2021, Brussel. Betoging omwille van het klimaat en politieke schuldig verzuim, onder de noemer #Backtotheclimate. Betogersaantal: 'Tienduizenden', 'vijfentwintigduizend', 'vijftigduizend' ... Het precieze cijfer is minder belangrijk dan de wijze waarop de politie helikopter en drone ka...

Een Salto Mortale door het klimaat

Een high-end advertentie pronkt met een elektrische luxeauto naast een met bloeddiamant bevlekt horloge: de globale ecologische uitdaging kent haar redders. Dezelfde lui, namelijk, die ons in deze miserie gestort hebben.   Het credo 'de planeet te redden' betekent voor de gevestigde or...