Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Een goed antwoord bestaat uit het analyseren van de huidige situatie om aan de hand daarvan voorspellingen te maken voor de toekomst. Dit is gelukkig geen vraag die enkel in de universitaire ivoren toren beantwoord wordt. Vele opiniemakers en politici zoeken spontaan mee naar een ant...

De studenten in de Master sociologie hebben het relatief gemakkelijk. Ieder jaar krijgen ze van ons immers dezelfde examenvraag voorgeschoteld: in welke mate zullen de verschillende migrantengroepen in België er in de toekomst op vooruit gaan? Een goed antwoord bestaat uit het analys...

Maar wie zijn nu eigenlijk die Oost-Europese migranten? Op basis van officiële cijfers geven we in dit stuk een beknopt antwoord op deze vraag. Hoeveel? In 2010 telde de stad Gent 246.719 inwoners, zijnde personen die officieel in Gent ingeschreven zijn. Daarvan hadden er 8.755 of ...

Load More