Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Peter Mertens Breendonk

  Joren Vermeersch pleit in De Standaard om de overwinning op het nazisme op 8 mei te herdenken. Dat is een goede zaak. Hij pleit er voor om dat sereen te doen, ook dat is een goede zaak. Maar dan gaat Vermeersch compleet uit de bocht. Als het van Vermeersch afhangt zijn PVDA'ers, en w...

De facebookstatus van Olyslaegers was in de eerste plaats een roep om inhoud. De Antwerpse schrijver had het er moeilijk mee dat het programma en de concrete plannen van de PVDA nergens aan bod kwamen, terwijl dat eigenlijk het eerste is dat de potentiële kiezer zou moeten weten. Bij zijn faceb...

Gisteren, donderdag 27 oktober 2016, sloten de Belgische regeringen een nieuw akkoord rond CETA. Dat werd, na een waanzinnige procedure, vandaag door het Waals Parlement gesluisd. Ondertussen worden de meest wilde interpretaties de ether ingestuurd. “Er is geen letter aan het verdrag veranderd”, ...

1. Het Dictaat van Brussel zal als een boemerang in de Eurozone terugkeren Yanis Varoufakis reikt Jeroen Dijsselbloem de hand (keeptalkinggreece.com) Het Dictaat van Brussel van 12 juli, waarbij de Griekse regering na 17...

Meerjarenbegroting 2014-2019 Antwerpen: een eerste analyse Tot op heden hebben de gemeenteraadsleden geen enkele tekst of geen enkel officieel cijfer ontvangen. Wij krijgen de teksten voor de meerjarenbegroting slechts begin november, voor de bespreking op de gemeenteraad van novemb...

Inspraak van de gemeenteraadsleden, geen volmachtbestuur

De afgelopen weken heb ik met stijgende verbazing het ene artikel na het andere gelezen over het Bestuursakkoord van Antwerpen. Om één of andere reden ging men ervan uit dat de gemeenteraad dit akkoord al had besproken en goedgekeurd. Of, zo is men er van uitgegaan, dat een bespreki...

De Reuzenstoet: met de vier oude reuzen van Borgerhout maar ook met veel nieuwe reuzen; de Reuzenstoet dus. Dat is: 'Borgerhout is van alle Borgerhoutenaars'. In het jaar 1712 trok de stoet voor het eerst uit; precies 300 jaar geleden. Sommige jaren, als het regende, leek ze wat mist...

Ik wil de organisatoren hartelijk danken voor de veel te grote eer die ze me bewijzen met de prijs Jaap Kruithof.Of ik content ben, vroeg Eric Goeman me. Dat zal wel zijn: een prijs voor een boek en toch zo veel meer dan een boekenprijs.Een prijs vooral voor het debat, het debat dat ...

Toen de dageraad aanbrakstond Theseus, de zoon van Aegaeus, van zijn bed op.Hij bond glanzende sandalen aanen wandelde langs de golfrijke zee.Daar zag hij een groep mensenellendig jankend als de schicht van pijlen.Ook zag hij zeven Atheense jonggezellen en zeven dochtersdie aan boord...

Waarom ik de staking steun

Neem nu de treinbestuurders, die sinds de liberalisering van het spoor vaak in chaos moeten werken. Mensen die lange dagen kloppen, en die door het nijpend personeelstekort heel dikwijls vakantie- en rustdagen moeten inleveren. Om toch te proberen u en ik veilig van de ene kant van h...

Load More